Przejdź do artykułu
2022-02-22 | Łańcuch dostaw

Bezpieczne urządzenia NO*

Urządzenia napełniająco-opróżniające w wielu branżach stanowią podstawowe narzędzie sprawnej pracy i utrzymywania optymalnych jej procesów. Są one wykorzystywane zarówno w branży kanalizacyjnej, spożywczej, chemicznej, paliwowej czy innych. Bardzo ważną kwestię stanowi poprawne działanie tego typu maszyn, lecz jeszcze istotniejsza okazuje się kwestia bezpieczeństwa ich stosowania – zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego.

Wiele dziedzin przemysłowych, w których liczy się sprawny transport różnorodnych substancji, korzysta z tak zwanych urządzeń napełniająco-opróżniających (w skrócie: NO). Ich zadaniem jest przesył różnorodnych substancji z jednego pojazdu lub zbiornika do innego. Najczęściej transportuje się zarówno wodę i innego rodzaju substancje nie niebezpieczne, jak i substancje, które mogą stanowić zagrożenie ze względu na swoją toksyczność, palność czy nawet wybuchowość.

W związku z tym tak istotne jest, by urządzenia napełniająco-opróżniające cechowały się dobrymi parametrami fizycznymi (które będą gwarantowały ich wytrzymałość i wydajność), użyciem odpowiedniego materiału, z którego wykonane będą węże i przewody (a więc materiału dostosowanego do przesyłu konkretnych substancji), a także wysokim poziomem zabezpieczeń, dzięki którym nie dojdzie do niebezpiecznych awarii i wycieków zagrażających zdrowiu i użyciu osób obsługujących urządzenia, a także środowisku.

O wymaganiach, jakie powinny spełniać bezpieczne urządzenia NO, mówi Rozporządzenie Ministra Transportu z 20 września 2006 roku.

Bezpieczne urządzenia NO – czyli jakie?

Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej, urządzenia napełniająco-opróżniające można uznać za bezpieczne, gdy:

  • urządzenia tego typu zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane z myślą o potencjalnych zagrożeniach, które są związane z parametrami urządzeń, czyli z rodzajem przesyłanego towaru (substancji) oraz z panującym w nich ciśnieniem,
  • urządzenia tego typu zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane z myślą o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi oraz otoczenia i środowiska naturalnego – a więc został wprowadzony szereg zabezpieczeń związanych ze specyfiką pracy tych urządzań (na przykład zostały pod uwagę wzięte nie tylko substancje, jakie urządzenie będzie przesyłało, ale również warunki, w których będzie działało – terenowe, klimatyczne),
  • urządzenia tego typu zostały zaprojektowane, wyprodukowane, zbadane, wyposażone oraz zainstalowane w taki sposób, by wykorzystywanie ich było bezpieczne,
  • urządzenia tego typu użytkowane są zgodnie z oryginalnymi instrukcjami producenta.

Wydawać by się mogło, że każda maszyna oddawana do użytku powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa. Czasami jednak trudno jest dopilnować wszystkich elementów. Administratorzy urządzeń NO mają jednak rozwiązania. A jedno z nich dowozi producent bezpiecznych urządzeń napełniająco-opróżniających – MMR Group MediaTransfer.

Jak podkreśla producent – ważne jest, by urządzenia były nie tylko poprawnie zaprojektowane i dzięki temu wydajne, ale również, by były one zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, a ich zakup był racjonalny z ekonomicznego punktu widzenia. Nie bez znaczenia pozostaje również obsługa posprzedażowa urządzeń napełniająco-opróżniających. Maszyny te wymagają profesjonalnego podejścia i specjalistycznej wiedzy, dlatego tak istotne jest, by były  odpowiednio serwisowane z wykorzystaniem kompatybilnych części zamiennych.

Warto tu również wspomnieć o systemie, jaki MMR Group MediaTransfer proponuje użytkownikom urządzeń NO. Mowa o montażu specjalnych czujników na ramionach przeładunkowych, umożliwiających całkowitą automatyzację działania maszyny, a także zatrzymanie jej pracy w przypadku wystąpienia awarii, co z kolei jest dodatkowym zabezpieczeniem dla ludzi i środowiska. Tego typu innowacyjne rozwiązania okazują się być niezawodne podczas sprawnego rozładowywania i załadowywania różnych substancji (zarówno ciekłych, jak i gazowych) w różnych warunkach (tak lądowych, jak i morskich).

*Artykuł sponsorowany


Zobacz także

Zasady, których logistycy powinni zawsze przestrzegać
E-commerce zmienia oblicze handlu i logistyki
Antresola – sposób na dodatkową przestrzeń operacyjną w magazynie
Rok 2021 w logistyce – niepewność nie przeszkodziła się rozwijać
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

"Smart Routing" - chmurowe rozwiązanie dla spedytorów
cargo-partner z rekordowymi obrotamiw 2021 roku
Integracja w zarządzaniu transportem jest konieczna
Verizon Connect – wszechstronna platforma do zarządzania flotą pojazdów

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów