Przejdź do artykułu
2022-01-16 | Łańcuch dostaw

Zielona wyspa

Sytuacja epidemiczna, jak również będące jej konsekwencją zjawiska społeczne, odcisnęły swe piętno na całej gospodarce w 2021 r., nie omijając przy tym tak ważnej gałęzi, jaką jest sektor transportowo-logistyczny. Jak bardzo przełożyło się to wszystko na sytuację tego sektora? Czy kluczowi operatorzy logistyczni, deweloperzy powierzchni magazynowych oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań zrealizowali planowane na rok 2021 przedsięwzięcia?

W 2021 r., podobnie zresztą jak rok wcześniej, w odniesieniu do gospodarki najczęściej powtarzano słowo „niepewność”, choć akurat rynek usług logistycznych i magazynowych nazywano zazwyczaj „zieloną wyspą”. COVID-19 wyraźnie oszczędził ten sektor. Branża magazynowa generalnie przeżywa boom, co wiąże się przede wszystkim z reorganizacją globalnych łańcuchów dostaw, ale też z radykalnym przesuwaniem się sprzedaży w kierunku e-commerce. Sektor e-handlu urósł o prawie jedną trzecią i wywiera ogromny wpływ na to, jak funkcjonują łańcuchy dostaw, jak zmieniają się modele składowania towarów, jakiego rodzaju obiekty magazynowe są szczególnie poszukiwane. Owa aktywność dotyczy zresztą nie tylko deweloperów powierzchni magazynowych, ale też dostawców maszyn, urządzeń i sprzętu czy fachowego oprogramowania. Cały sektor logistyczno-magazynowy wyraźnie kieruje się w stronę rozwiązań zautomatyzowanych.

Środowisko dla zahartowanych

Michał Czarnecki, Vice President, Head of Capital Deployment & Leasing, Prologis, mówi o rosnącym popycie na magazyny, że obecnie w budowie znajduje się kolejne 3,4 mln m2. W Polsce wciąż jest dobry dostęp do gruntów pod nowe inwestycje. Dla porównania, w Czechach ich podaż jest już ograniczona, podobnie w Niemczech, Holandii czy Anglii, gdzie dodatkowo proces związany z rozpoczęciem budowy jest nawet dwa razy dłuższy niż u nas. Dochodzi jeszcze cena wynajmu. W Polsce wciąż za wynajem powierzchni magazynowej płaci się najmniej.

GXO

To, że mimo wyzwań spowodowanych pandemią, sektor nieruchomości magazynowych bije kolejne rekordy potwierdza Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Head of Industrial Services Hub, Savills. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. popyt na rynku najmu powierzchni logistycznych wynosił 4,8 mln m2, co oznacza wzrost o 38%. rok do roku. Deweloperzy dostarczyli 3,73 mln m2 nowej powierzchni, a sektor magazynowy odpowiadał za blisko połowę całkowitego wolumenu transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. – Proces budowy obiektów magazynowych uległ wydłużeniu, a jego koszty wzrosły. W 2021 r. nie przełożyło się to jeszcze bezpośrednio na podwyżkę czynszów, jednak w 2022 r. będziemy obserwowali zarówno wzrost stawek najmu, jak i kosztów eksploatacyjnych oraz opłat za media. – mówi K. Pyś-Fabiańczyk.

Rafał Koszewski, Założyciel i Prezes, ELCAR, porównuje aktualną sytuację do wypakowanego po brzegi towarem, rozpędzonego kontenerowca, który wciąż przyśpiesza. Jego załoga widzi równocześnie, że za chwilę będą musieli się zmieścić w bardzo wąskim przesmyku między dwiema stromymi skałami, zaś kapitan właśnie poszedł na kwarantannę z powodu COVID-u. I oby się nie skończyło to tak, jak z wypadkiem statku Ever Given w Kanale Sueskim. – Taka metafora oddaje nastroje panujące wśród przedsiębiorców. Z jednej strony pandemia uświadomiła, jak istotne są w dzisiejszej gospodarce sprawne łańcuchy dostaw. Większość firm z branży transportowej i logistycznej poprawiła wyniki, nie narzeka na brak zleceń (np. lawinowy wzrost e-commerce), z drugiej jednak są one poddawane ciągłej presji i ogromnej niepewności (nowe podatki, ceny paliw, pakiet mobilności, brak kierowców). – mówi R. Koszewski, informując jednocześnie, że nie można całkowicie „odpuścić” inwestycji, wiele z nich rozpisano na miesiące i lata, stąd floty pojazdów są rozbudowywane, nowe magazyny powstają – ta niepewność będzie jednak rzutować na chęć do dalszego inwestowania w 2022 r. – Z perspektywy ELCAR-u nie obawiamy się ograniczenia inwestycji w naszej dziedzinie. Nowoczesne systemy i technologie, które wdrażamy u naszych klientów, usprawniają łańcuch logistyczny i pozwalają firmom działać efektywniej. Ten obszar nie jest pierwszy na liście w przypadku cięcia kosztów. – konkluduje R. Koszewski.

Fakt, że po niepewności spowodowanej w roku ubiegłym niespodziewanym wybuchem pandemii COVID-19 i związanej z tym niechęci inwestorów do angażowania się w nowe projekty, w 2021 r. widać zmianę nastrojów na rynku, podkreśla Anna Galas, Senior Business Development Director, FM Logistic, dodając, że notujemy boom na outsourcing usług logistycznych. Według badań Allied Market Research globalny rynek logistyki zewnętrznej będzie rósł średnio 8% rocznie do roku 2030. Motorem tego wzrostu jest gwałtowny rozwój e-commerce, do czego także przyczyniła się pandemia i powracające zamknięcia sklepów stacjonarnych. – W FM Logistic od lat bardzo mocno obecna jest kultura Lean i w ten sposób optymalizujemy nasze procesy. Prowadzimy też w tym duchu warsztaty z klientami, co umożliwia wypracowanie wspólnych rozwiązań. – dodaje A. Galas.

Wojciech Tuleja, Industrial & Logistics, AXI IMMO, wśród największych wyzwań minionego roku wymienia trudności wynikające z przerywania globalnych łańcuchów dostaw. Pandemia wpłynęła również na wstrzymanie procesów wytwarzania przyczyniając się do ograniczenia produktów i wzrostu ich ceny. – Przykładem może być kryzys z półprzewodnikami, który dotyczy branży motoryzacyjnej. Zgodnie z przewidywaniami mogliśmy się spodziewać wzrostu cen surowców, w tym oleju napędowego. – komentuje nasz rozmówca.

Dla Tomasza Pyki, Chief Commercial Officer North&East Europe, DB Schenker, kluczowym wyzwaniem jest natomiast kwestia zasobów ludzkich. Obszary sprzedaży, IT czy pracowników operacyjnych to ciągłe wyzwanie i jeden wielki proces rekrutacyjny. Inflacja i nowe regulacje mają również wpływ na poziom oczekiwań pracowników w odniesieniu do płac.

Na to, że w spedycji morskiej i lotniczej istotnie wzrósł popyt na usługi kontenerowe, zwraca uwagę Maciej Bachman, Prezes Zarządu, Grupa PEKAES. Jednocześnie pandemia wywołała zakłócenia dostaw związane m.in. z brakiem sprzętu i miejsca. – Ograniczenia w pasażerskim ruchu lotniczym spowodowały mniejszą dostępność dodatkowych miejsc dla ładunków cargo. Ponadto ze względu na drastyczne ograniczenia pandemiczne wprowadzone w Chinach zakłóceniu uległ łańcuch dostaw, gdyż samoloty miały i nadal mają dużo mniej czasu na wszelkie operacje. To, z czym mieliśmy również do czynienia, to m.in. nagłe skoki cen w segmencie lotniczym, nawet o 25% z dnia na dzień. – mówi M. Bachman.

Z nieco innej perspektywy sytuację ocenia Joanna Zielinska, Sales Manager, Alpega Teleroute przywołując wyniki przeprowadzonego wspólnie z Wtransnet (należący wraz z Teleroute do giełd ładunków Grupy Alpega) badania wpływu pandemii na transport towarowy, w którym udział wzięło ponad 1200 firm logistycznych i transportowych z całej Europie. – Większość respondentów uznała, że ​​najgorsze już minęło, jednak przy ocenie nadchodzących miesięcy zachowano pewną ostrożność. Tak więc stopień optymizmu co do sektora transportu wynosił średnio 6,2 na 10. Wyraźna była również potrzeba postępu w procesie cyfryzacji firm transportowych. – mówi J. Zielińska, dodając, że w rzeczywistości to narzędzia cyfrowe odegrały kluczową rolę w tym okresie, ze szczególnie gwałtownie rosnącym wykorzystaniem giełd transportowych. To zauważalny trend, który odpowiada na potrzebę poszukiwania alternatywnych tras, a także znajdowania frachtów powrotnych z nietypowych miejsc docelowych.

Firmy z branży TSL nieco oswoiły się już z pandemią, twierdzi Denis Pasala, Director Representative Office Poland, TIMOCOM. Jak pokazują cykliczne raporty Barometru Transportowego za pierwsze 3 kwartały 2021 r., liczba ofert ładunków w Systemie Smart Logistics znacznie przewyższyła poziom z analogicznych okresów ub.r.: w pierwszym kwartale o 58%, w drugim kwartale o 251%, w trzecim kwartale o 51%. – Zapotrzebowanie na wolne powierzchnie ładunkowe powoduje, że przewoźnicy chcą inwestować w rozwój swoich flot transportowych, choć nie ułatwia tego obecna sytuacja w branży automotive i związana z nią mniejsza od popytu dostępność nowych pojazdów. – mówi D. Pasala.

Moda, czy już trend?

Potrzeba minimalizowania ryzyka biznesowego sprawia, że najemcy magazynów stawiają na skracanie łańcuchów dostaw – trend ten może mieć największy wpływ na kształtowanie się popytu na powierzchnie magazynowe w Europie w perspektywie najbliższych lat. W badaniu „European Real Estate Logistics Census” przeprowadzonym przez Savills, 68% respondentów zadeklarowało zainteresowanie reshoringiem. Relokacja procesów biznesowych na rodzime rynki jest związana z zakłóceniami dostaw spowodowanymi przez pandemię, brakiem rąk do pracy i wzrostem cen paliw. – Następuje zmiana podejścia właścicieli nieruchomości, a także firm logistycznych do rozwiązań ESG. Coraz więcej obiektów przechodzi certyfikację, a najemcy oczekują od właścicieli obiektów konkretnych rozwiązań wpływających na energooszczędność i minimalizujących negatywny wpływ na środowisko. – mówi K. Pyś-Fabiańczyk (Savills).

W wyniku rozwoju e-commerce następuje aktywizacja mniejszych miast z 70- czy 100- tysięczną populacją mieszkańców, a główne rynki, jak Warszawa, Górny Śląsk, Wrocław, Polska Centralna i Poznań, które cieszą się niezmiennie największą popularnością, gonią kolejne aglomeracje – zauważa przedstawiciel Panattoni.

E-commerce wpływa również na specyfikację techniczną obiektów, budujemy magazyny o wysokości już nie 10 m, a 12 m. Podobnie jest z „zielonymi” rozwiązaniami, które weszły na stałe do specyfikacji technicznej, w postaci chociażby certyfikacji obiektów. W przypadku Panattoni jest to już BREEAM na poziomie Excellent. – mówi Michał Samborski, Head of Development, Panattoni.

W 2021 r. obserwowaliśmy kontynuację ubiegłorocznych trendów, z których najbardziej wyraźnymi były skrócenie łańcuchów dostaw i zdecydowany rozwój usług logistycznych dla e-commerce. Wiele europejskich firm, świadomych rosnących opóźnień czy braków w materiałach, poszukiwało możliwości przeniesienia części produkcji z Azji do Europy. – Jedną z przyjmowanych strategii było poszukiwanie regionalnych dostawców, a zwiększenie powierzchni magazynowych i budowa czasowego zaplecza logistycznego. Spodziewamy się, że po fazie planowania, badania i analizowania poszczególnych rynków, m.in. pod względem kosztów przeprowadzi oraz kosztów pracy w najbliższych miesiącach będziemy coraz częściej słyszeć o transakcjach typu nearshoring. – tłumaczy W. Tuleja (AXI IMMO).

Zdaniem A. Galas (FM Logistic) zrównoważony rozwój nie jest już tylko pustym sloganem, ale przekłada się na realne działania. Już na etapie przetargu klienci oczekują od operatorów logistycznych zobowiązań w tym zakresie. FM Logistic podjęło i będzie podejmować inicjatywy określane mianem Supply Change. – Od stycznia 2021 r. wszystkie obiekty magazynowe w Europie Centralnej, których właścicielem jest FM Logistic, są w 100% zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Inwestujemy we własne instalacje fotowoltaiczne, docelowo chcemy, aby pokrywały one 20% naszego zapotrzebowania na energię. Energia produkowana przez panele fotowoltaiczne posłuży nam do produkcji zielonego wodoru, który zasili wózki widłowe w magazynach. Pierwszy taki projekt ruszył w Hiszpanii. Zielony wodór planujemy również produkować w Polsce na powstającej platformie w Wiskitkach. – mówi A. Galas.

R. Koszewski (ELCAR) zwraca uwagę na błyskawiczne upowszechnianie automatów paczkowych, których jest już w Polsce ponad 18 tys. (pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o ich bezwzględną liczbę). Charakterystycznym zjawiskiem jest też – zdaniem naszego rozmówcy – budowa magazynów miejskich i kompaktowych centrów dystrybucyjnych na obrzeżach aglomeracji. – Ten trend będzie się pogłębiał wraz z rozwojem e-commerce oraz sprzedaży omnichannel, w których szybkość dostawy jest elementem krytycznym. Tu również widzę ogromne pole do wdrażania nowoczesnych technologii i automatyzacji procesów. – mówi R. Koszewski. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia związane z transportem, a służące redukcji śladu węglowego, nasz rozmówca wymienia najnowszy projekt ELCAR-u dla sieci Biedronka, czyli 17 tys. inteligentnych beaconów, które usprawniają centra dystrybucji Jeronimo Martins. Efektywniejszy łańcuch dostaw to mniej niepotrzebnych kursów, a więc mniejsza emisja CO2.

Małgorzata Markowska, Promotion & Communication Manager, GLS Poland, wśród istotnych tendencji wymienia dążenie do coraz sprawniejszej obsługi zwrotów. W szerszym planie jest to ważny element logistycznej obsługi e-commerce. – Uruchomiliśmy portal do obsługi zwrotów pod względem funkcjonalności, stawiając właśnie na wygodę dla konsumentów. System działa w skali międzynarodowej. Klientom e-commerce zapewniamy też dostęp do międzynarodowej sieci punktów nadania i odbioru. Rozwój dostaw w modelu out-of-home to kolejna z istotnych tendencji w naszej branży. Rozszerzanie sieci punktów tego rodzaju punktów jest bardzo ważne, ponieważ odbiorcy stają się coraz bardziej mobilni. Pandemia oczywiście okresowo przygasiła ten trend, ale w perspektywie wieloletniej jest on bardzo wyraźny. Obecnie w Polsce mamy już blisko 5 tys. punktów nadania i odbioru, a w Europie ponad 25 tys. – mówi M. Markowska dodając, że bezpośrednio z tym związana jest jeszcze, istotna dla odbiorców indywidualnych, możliwość wyboru miejsca, czasu i formy odbioru przesyłki. Kolejną wartą wyróżnienia tendencją jest coraz szersze wykorzystanie pojazdów zero- lub niskoemisyjnych.

GLS 5

Dążenie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań z obszaru IT za kluczowe uważa Krzysztof Janczukowicz, Key Account Manager, TIMOCOM. W narzędziach software’owych upatruje największy potencjał do przeprowadzenia istotnych zmian w najważniejszych dla firmy obszarach. – Jeżeli mówimy o trendach w obszarze platform FreightTech, to na pierwszy plan wysuwa się interfejs (API) umożliwiający integrację oprogramowania logistycznego (TMS/ERP) z Systemem Smart Logistics od TIMOCOMu, a następnie automatyzację procesów szukania ofert ładunków i pojazdów. Ma to kluczowe znaczenie dla redukowania pustych przebiegów czy podnoszenia skuteczności sprzedaży. – mówi K. Janczukowicz, zaznaczając, że korzyści z automatyzacji tego procesu rozpoczynają się od wyeliminowania kosztów manualnego szukania pasujących ofert, a kończąc na inteligentnej obróbce znalezionych wyników. Trendem jest też szukanie przez firmy rozwiązań pozwalających uruchomić usługę Real-Time Visibility, czyli agregowanie w jednym systemie informacji o lokalizacji wszystkich pojazdów zarządzanych przez firmę. – System Smart Logistics jest zintegrowany z 274 systemami telematycznymi, więc dzięki integracji jesteśmy w stanie sprostać takiemu oczekiwaniu. – mówi przedstawiciel TIMOCOMu.

Co do tego, że firmy coraz chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania informatyczne nie ma wątpliwości Agnieszka Szwaj, Marketing Manager Poland & EE, Webfleet Solutions. Przywołuje wyniki badań przeprowadzonych wśród 1050 decydentów w firmach flotowych (operujących flotami pojazdów dostawczych) na różnych rynkach europejskich. – Wyniki wskazały, że od czasu wybuchu pandemii 74% z nich wdrożyło dodatkowe rozwiązania cyfrowe. 97% respondentów przyznało, że ta digitalizacja pomogła im kontynuować działalności i zneutralizować wpływ pandemii. W pierwszej kolejności firmy inwestowały w podpis cyfrowy (57%), dokumentację cyfrową (53%) i aplikacje mobilne (52%). – mówi A. Szwaj.

Zaplanowali, zrealizowali

W 2021 r. Prologis sfinalizował akwizycję parku logistycznego położonego 10 km od centrum Łodzi. Prologis Park Łódź II to niemal 85 tys. m2 powierzchni magazynowo-biurowej klasy A. Wspólnie z położonym w sąsiedztwie Prologis Park Łódź tworzy hub logistyczny w strategicznej lokalizacji w sąsiedztwie autostrad A1 i A2. – Innym znaczącym projektem była budowa BTS o powierzchni ponad 48 tys. m2 w Prologis Park Poznań III dla Arvato Supply Chain Solutions, który dołączył do obiektów o łącznej powierzchni ponad 77 tys. m2 wynajmowanych obecnie przez firmę w Prologis Park Błonie i Prologis Park Stryków II. Miniony rok to także wejście w życie umowy najmu z Honeywell, obejmującej 27 tys. m2 powierzchni w Prologis Park Chorzów, na której powstał wyjątkowy w skali europejskiej zakład produkujący zaawansowane urządzenia automatyzujące logistykę. – mówi M. Czarnecki (Prologis).

Ciekawe wdrożenie dla e-commerce ma na swym koncie FM Logistic. Projekt realizowano dla sieci sklepów zoologicznych Grupy Fressnapf, w Polsce działającej pod nazwą Maxi ZOO. Firma szukała partnera logistycznego, który byłby w stanie obsłużyć szybko rosnące wolumeny dla internetowego kanału sprzedaży B2C dla konsumentów w Polsce i Niemczech. – Chcąc sprostać tym wymaganiom, FM Logistic wynajął prawie 35 tys. m2 w powstającym właśnie blisko granicy polsko-niemieckiej nowym kompleksie logistycznym Panattoni Park Głogów. Magazyn ruszy wiosną 2022 r., jednak współpracę rozpoczęliśmy już w tym roku, dedykując tymczasowo do obsługi klienta 12 tys. m2 na naszej platformie w Będzinie, gdyż ze względu na dynamicznie rosnącą sprzedaż klientowi zależało na jak najszybszym przeniesieniu obecnych operacji logistycznych z Niemiec. Szacowana liczba zamówień w 2022 r. ma wynieść blisko 2,5 mln i nawet 4 mln w roku 2023. – mówi A. Galas (FM Logistic).

Panattoni ma na koncie realizację BTS w podpoznańskich Żernikach. Inwestycja o powierzchni 105 tys. m2 powstała na zamówienie DHL Supply Chain, które prowadzi tu operacje logistyczne m.in. dla Zalando, wspierając dystrybucję właściciela platformy internetowej z kategorii moda i lifestyle, na wielu rynkach europejskich, w tym w Polsce oraz Niemczech. – W ramach realizacji Panattoni przygotowało m.in. wzmocnioną posadzkę, strefę VAS (Value Added Service) z odpowiednim poziomem światła dziennego i stałą temperaturą, 3-kondygnacyjne biuro z kuchnią, oddzielne wjazdy dla TIR-ów oraz samochodów osobowych czy specjalne zatoczki dla busów i autobusów. Obiekt jest w trakcie pozyskiwania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Czynniki, które przesądziły o wyborze poznańskiej lokalizacji, to przede wszystkim dobre położenie oraz infrastruktura, w tym bezpośrednie połączenie z autostradą A2 i możliwość dalszego szybkiego rozwoju. – mówi M. Samborski.

DB Schenker w 2021 r. uruchomił operacje w dwóch nowych terminalach. W styczniu otworzył obiekt dla Lubelszczyzny, w lutym kolejny – dla klientów z Podkarpacia. W sumie, w ciągu kilkunastu miesięcy, zainwestowano ok. 100 mln zł w nowe obiekty. Terminal Rzeszów Dworzysko ma blisko 6 tys. m2. Wyposażono go w rozwiązania generujące oszczędności energii i wody, a także specjalną rampę do odśnieżania dachów pojazdów ciężarowych. – Terminal w Świdniku ma prawie 4,5 tys. m2 powierzchni operacyjnej i 45 doków ładunkowych. Obiekt wyposażono w nowoczesne rozwiązania, m.in. ciche wózki widłowe o napędzie elektrycznym, urządzenia pozwalające na odzysk ciepła czy oświetlenie typu LED. Terminal DB Schenker dla lubelskiego oddziału firmy jest dogodnie zlokalizowany. Znajduje się w pobliżu lotniska oraz drogi krajowej S17, biegnącej szlakiem europejskiej trasy E372, która łączy południowo-wschodnią Polskę z zachodnią Ukrainą. – mówi T. Pyka (DB Schenker).

Konsekwentnie realizuje swoje plany inwestycyjne także GLS Poland, kierując się długofalową strategią rozwoju Accelerate. W 2020 r. otwarto trzy nowe filie, a w 2021 r. kolejne cztery. Aktualnie firma dysponuje siecią 45 tego typu obiektów zlokalizowanych w całym kraju, zarówno własnych, jak i funkcjonujących w modelu partnerskim. – W ciągu trzech lat zamierzamy uruchomić ok. 20 oddziałów. W zakresie infrastruktury bazowej mamy w planach również inne ważne inwestycje. Dopracowujemy szczegóły projektu nowego centrum regionalnego na Górnym Śląsku. Ten obiekt może zostać uruchomiony już w przyszłym roku finansowym. Chcemy też zbudować nową centralną sortownię. Zakładamy, że będzie działać już w latach 2023–2024. – mówi M. Markowska (GLS Poland).

Jedną z kluczowych inwestycji zrealizowanych przez PEKAES w 2021 r. było powiększenie powierzchni magazynowej na Pomorzu. W marcu oddano do dyspozycji klientów terminal dystrybucyjny połączony z magazynem w Gdańsku (na terenie Parku Logistycznego Panattoni Airport, w niewielkiej odległości Portów Morskich w Gdańsku i Gdyni). – Nowoczesny obiekt wysokiego składowania jest połączony bezpośrednio z terminalem typu cross-dock. Płynny przepływ towarów zapewnia 41 ramp załadunkowo-wyładowczych, 2 bramy z poziomu „0” oraz 3 bramy wjazdowe dla samochodów dystrybucyjnych. Jedna z ramp bramy wjazdowej ma aż 63 m długości i jest jedną z najdłuższych ramp w skali kraju. – opowiada M. Bachman (PEKAES).

ELCAR od lat współpracuje z Biedronką, dostarczając system kontroli temperatury przewożonego ładunku oraz zarządzania i monitoringu floty samochodów ciężarowych. Teraz, wspólnie wdrażają innowacyjne rozwiązanie z kategorii Internet of Things (IOT) – system kilkunastu tysięcy beaconów Bluetooth, dzięki którym możliwe jest monitorowanie każdej palety, pudełka, mobilnej lodówki lub innego nośnika w systemie dostaw. R. Koszewski (ELCAR) podkreśla, że w ten sposób Biedronka uzyska dokładną wiedzę na temat pracy magazynów i 16 centrów dystrybucyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę oraz poprawić efektywność logistyki.

D. Pasala (TIMOCOM) przypomina, że reprezentowana przez niego firma nawiązała współpracę z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych dla logistyki. Dzięki temu użytkownicy Systemu Smart Logistics mogą korzystać z cyfrowego faktoringu na preferencyjnych warunkach, otrzymując gwarantowaną płatność za wykonany transport (krajowy i międzynarodowy) nawet w 24 h. Taką możliwością objętych jest aż 98% frachtów w Systemie Smart Logistics. – Już przed podjęciem zlecenia klient widzi, czy przy konkretnej transakcji będzie mógł skorzystać z faktoringu. Koszty usługi zaczynają się już od 1,99% ceny frachtu – niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona w złotych, czy w euro. – wylicza D. Pasala.

GXO skupia się na zapewnieniu obsługi w kanałach B2C. Przykładem dostarczania dóbr konsumpcyjnych do klientów końcowych jest branża modowa, która stawia przed operatorami głównie wyzwania związane z sezonowością i koniecznością organizacji dużej ilości pracowników w krótkim okresie. – W tym roku GXO podjęło się jednak bardziej skomplikowanego zadania. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenia z branży modowej i połączyliśmy je z ekspertyzą rynku DIY, gdzie sezonowość wiąże się nie tylko z wolumenami, ale i gabarytami obsługiwanych produktów. Efektem tego działania było uruchomienie z sukcesem usługi dostaw produktów z branży budowlanej bezpośrednio do klientów jednej z największych sieci handlowych, która była już naszym klientem w standardowym kanale dystrybucji. Na złożoność tego projektu wpływała również specyfika produktów obejmujących szeroki asortyment od żarówki po trzymetrową markizę. – informuje Jacek Ledwoń, Dyrektor Operacyjny Czechy i Polska, GXO Logistics.

J. Zielińska (Alpega Teleroute) wśród kluczowych wdrożonych innowacji wymienia TelerouteChat, dzięki której firmy transportowe mogą komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym poprzez tłumaczenie symultaniczne, przełamywanie barier językowych podczas pracy na niektórych trasach lub z nowymi partnerami. Ta usługa komunikatora internetowego skraca czas oczekiwania na zawarcie umowy handlowej, ponieważ umożliwia bezpośrednią rozmowę między operatorem logistycznym a przewoźnikiem, co pozwala na natychmiastowe określenie i uzgodnienie warunków umowy oraz dostępności każdej oferty. Wszystko to zintegrowane z interfejsem Teleroute, bez dodatkowych kosztów dla użytkownika, ze wszystkimi gwarancjami bezpieczeństwa platformy. Z drugiej strony, Teleroute wprowadził ostatnio zaawansowany interfejs API i nową wersję swojej aplikacji mobilnej. Oba koncentrują się, podobnie jak czat, na ułatwieniu zawierania umów transportowych i efektywniejszym znajdowaniu nowych partnerów biznesowych.

Webfleet Solutions po stronie sukcesów zapisuje m.in. otwarcie biura na Węgrzech, jak również wzbogacenie portfolio o kilka innowacyjnych produktów, w tym: WEBFLLET Video, WEBFLEET TPMS, nowy terminal dla kierowców PRO8475. – Webfleet Solutions został uznany przez Frost & Sullivan za Firmę Telematyczną Roku (Fleet Telematics Compnay of the Year), a nasze funkcje dla pojazdów elektrycznych zostały nagrodzone w plebiscytach użytkowników m.in. w Polsce i w Niemczech. – mówi A. Szwaj.

Marcin Turski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta, Fresh Logistics Polska, podkreśla natomiast, jak ważny dla reprezentowanej przez niego firmy był rozwój cyfryzacji i digitalizacji procesów, czego pochodną jest budowanie logistyki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process Automation). – Paperless to wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych i przejście na elektroniczną wymianę dokumentów (EDI). Inicjatywa paperless prowadzona jest we Fresh Logistics we współpracy z GS1 Polska. Biorą w niej udział także nasi kontrahenci: producenci i sieci handlowe. Drugim istotnym elementem cyfrowej transformacji w 2021 r. było zastosowanie w naszych procesach RPA, czyli robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach, np. WMS, TMS lub na styku pomiędzy systemami IT. Roboty, które funkcjonują w naszej firmie, edytują przesyłki i uzupełniają w nich różnorodne statusy, przyjmują zlecenia z zewnętrznych platform i zakładają dla nich zlecenia w naszych systemach. Sprawdzają poprawność danych między systemami. – mówi M. Turski, prognozując, że uczestnicy łańcucha dostaw będą inwestować duże środki w platformy do analizowania i przetwarzania danych na większą skalę. Kolejnym obszarem zmian będzie dalsza automatyzacja procesów. Chodzi tutaj nie tylko o procesy magazynowe czy transportowe, ale także o procesy fizyczne oraz robotyzację procesów biurowych. – Należy pamiętać, że rozwój biznesu, niezależnie od płaszczyzny, musi być odpowiedzialny i zrównoważony. Dlatego też w tym roku jako Grupa Raben podpisaliśmy z PGE Obrót siedmioletni kontrakt na zakup zielonej energii (Power Purchase Agreement). Na mocy umowy, począwszy od 2023 r, wszystkie obiekty Grupy Raben w Polsce będą korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii. Zostaną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne, które zaspokoją nasze potrzeby energetyczne. Z kolei w obliczu braku kierowców przystąpiliśmy do Responsible Trucking Initiative, wspieranej przez CSR Europe, ukierunkowanej na wypracowanie i wdrażanie wspólnych standardów, które przełożą się na lepsze warunki pracy kierowców. – dodaje M. Turski, zapowiadając również optymalizację procesów w ramach programu Better Everyday, opartego na narzędziach Lean Managementu. Poprzez pomiary i standaryzację procesów, chodzi o jak najlepsze wykorzystanie zasobów, np. poprzez eliminację pustych przebiegów czy optymalne wypełnienie naczep, w tym zastosowanie naczep grodziowych, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań IT w postaci takich aplikacji, jak Qlik Sense, która umożliwia monitorowanie terminowości dostaw na poszczególnych etapach w czasie rzeczywistym.

Raben long truck road transport

Michał Jurczak

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Top Logistyk – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Co czeka branżę transportową po wprowadzeniu pakietu mobilności?
Wywiad z Pawłem Siembabem, Global Client Executive w Dassault Systèmes
Czego boją się klienci we współpracy z operatorem logistycznym?
Coboty – roboty współpracujące w przestrzeni produkcyjnej
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów