Przejdź do artykułu
2021-05-04 | Kaizen&Lean

Popraw produktywność

Zautomatyzowane podejście do masowej produkcji jest z pewnością niezbędne, ale czasami może się okazać niewystarczające. Automatyzm i poruszanie się po utartych torach eliminuje bowiem świadomą ocenę wykonywanych zadań. Wszystko dzieje się poniekąd samo. W efekcie firma tkwi w miejscu, nie rozwijając się.

By temu zapobiec, Japończycy stworzyli filozofię kaizen. Jest ona czymś więcej niż tylko próbą osiągnięcia wydajności w produkcji – za główny cel stawia sobie uruchomienie niekończącego się procesu ulepszania. A do tego potrzebne jest zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli i zachęcenie ich do podjęcia starań, by modernizować działanie firmy. Według japońskiej teorii zarządzania każdy z zatrudnionych może być zaangażowany w ulepszanie przedsiębiorstwa. W tym procesie nikogo się nie pomija.

Doskonałym przykładem wdrożenia filozofii kaizen, jest usprawnienie procesów produkcyjnych w dużych zakładach. By je osiągnąć, z uwagą obserwuje się niemal każdą czynność wykonywaną przez operatorów maszyn – to oni bowiem działają najbliżej stref, gdzie pojawiają się problemy lub przeszkody. Mają więc największą wiedzę na temat tego, jakie zmiany są potrzebne. I to właśnie te często niewielkie, ale konsekwentnie wprowadzane usprawnienia wpływają na zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości całego procesu produkcyjnego. Dlatego tak ważna jest odpowiednia komunikacja z pracownikami i zachęcanie ich, by przekazywali swoje sugestie.

Tork EquippedToTmprove 1

Mając to na uwadze, Tork, marka firmy Essity, przygotowała przewodnik uwzględniający zalecenia filozofii kaizen. Zawiera on ważne informacje dla branż, które chcą zwiększyć produktywność. Opracowując go, wykorzystano wyniki najnowszego badania* przeprowadzonego dla Tork wśród operatorów maszyn. W przewodniku znalazły się praktyczne porady, których skuteczność została sprawdzona w konkretnych zakładach pracy. Dzięki nim dużo łatwiej osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Do pracy nad przewodnikiem Tork, pośród wielu specjalistów, zaprosił Jonasa Svanänga, eksperta ds. kaizen. Najpierw wdrażał on tę filozofię w fabrykach Toyoty, a następnie w ponad 100 innych organizacjach na całym świecie. Dziś Jonas jest zapraszany na międzynarodowe konferencje, gdzie dzieli się wiedzą. To między innymi dzięki jego pomocy Tork stworzył „Popraw produktywność”, czyli zestaw pięciu kluczowych strategii pomagających wdrożyć kulturę ciągłego doskonalenia. Wskazówki podkreślają wagę:

  • koncentracji na małych zmianach,
  • uwzględniania opinii pracowników,
  • dbania o wprowadzanie zmian,
  • zarządzania opartego na faktach i dostępnych danych,
  • odpowiedniego czyszczenia i konserwacji.

Podejście kaizen polega na wprowadzaniu stopniowych zmian dopasowanych do prowadzonej działalności, bez konieczności całkowitej modernizacji procesów. Nie zakłada ono wielkich rewolucji, lecz podkreśla znaczenie identyfikowania mniejszych problemów, a następnie podejmowania odpowiednich kroków w celu ich rozwiązania. Ostatnie badanie Tork pokazuje, że 89% operatorów maszyn uważa, że „poprawa nawyków związanych z konserwacją zapobiegawczą to ważny element funkcjonowania firmy”. Z kolei 87% ankietowanych twierdzi, że „konserwacja zapobiegawcza zmniejsza ilość awarii maszyn i straty czasu produkcyjnego”. Aż 89% ankietowanych jest zdania, że „posiadanie w odpowiednich miejscach dozowników ze specjalistycznymi czyściwami wspiera skuteczną konserwację zapobiegawczą”.

Czyszczenie autonomiczne i odpowiednia konserwacja w wymierny sposób wpływają na wyniki firmy – dzięki nim unika się awarii i przestojów maszyn. Pomóc w tym mogą m.in. profesjonalne produkty Tork Performance®: dozowniki z różnymi opcjami montażu w połączeniu z wysokiej jakości czyściwami pozwalają utrzymać porządek w obrębie linii produkcyjnej i toczyć się całemu procesowi bez zakłóceń.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć filozofię kaizen oraz poznać wskazówki Tork, wejdź tutaj i pobierz przewodnik Popraw produktywność.

Tork Equipped to Improve EquippedKit 7

* Źródło: Badanie przeprowadzone dla Tork przez firmę Psyma (lipiec 2019 r.) wśród operatorów maszyn

Ten artykuł znajdziecie w czasopiśmie Kaizen  2/2021– dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Nowoczesne narzędzia w procesach Lean
Struktura liderska, a rozwój Lean Management
Czy poprzez grywalizację możliwa jest optymalizacja biznesowa?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Wywiad z Bartoszem Michalskim – Dyrektorem Developmentu SEGRO
Czyszczenie i konserwacja maszyn wpływają na wyniki firmy
Marka grupy Essity oferuje darmową usługę audytu
Struktura liderska, a rozwój Lean Management
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA