Przejdź do artykułu
2021-07-05 | Kaizen&Lean

Wiatr i słońce

Z Bartoszem Michalskim Dyrektorem Developmentu SEGRO, o tym jak rośnie świadomość ekologiczna najemców nieruchomości przemysłowych i co dziś z rozwiązań Eko stanowi standard nowoczesnych ekofabryk, rozmawiała redakcja Kaizen.

Kaizen: Czy hala fabryczna, podobnie jak magazynowa, podlega dziś strategii projektowania w duchu Eko?

Bartosz MichalskiBartosz Michalski: Hale produkcyjne czy magazynowe zdecydowanie są dziś realizowane w duchu ekologii. Jest ona od wielu lat także integralnym elementem strategii SEGRO. Dla wszystkich naszych klientów, niezależnie od branży, jaką reprezentują, projektujemy i budujemy obiekty magazynowe zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Wdrażamy „zielone” rozwiązania, które wpływają nie tylko na optymalizację procesów zachodzących w fabryce, ale także na redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w trakcie użytkowania obiektu. 

W czym przejawia się PropTech fabryczny, biorąc pod uwagę użycie technologii w ekorozwiązaniach?

Implementacja rozwiązań PropTech na terenie powierzchni magazynowo-produkcyjnych SEGRO przynosi naszym klientom liczne korzyści. Przede wszystkim wiąże się z większą efektywnością – zarówno na etapie projektowania i budowy obiektu, jak i podczas jego późniejszej eksploatacji. Poza aspektami technicznymi, które brane są pod uwagę już na etapie projektowania i budowania obiektu, takimi jak odpowiednia izolacja budynku, dostarczenie wystarczającej ilości światła dziennego, co w rezultacie redukuje zużycie energii elektrycznej, aż po system zarządzania BMS.

Jakie możliwości daje BMS?

Pozwala z poziomu klienta zarządzać instalacjami obiektu, dzięki czemu z jednego miejsca można zapobiegać zarządzać instalacjami obiektu. BMS umożliwia kontrolowanie parametrów pracy różnego typu urządzeń, dając odczuwalne oszczędności. Do tego dochodzą inne oferowane przez nas rozwiązania wpływające na większą eko świadomość klientów podczas użytkowania obiektu, jak na przykład kompleksowy system monitorowania mediów. Jego zadanie to monitoring w czasie rzeczywistym energii elektrycznej czy gazu. Dzięki umieszczeniu systemu na dobrze skonfigurowanym i odpowiednio chronionym serwerze, użytkownicy mają możliwość wglądu w dane z dowolnego miejsca i urządzenia. Pozwala to na efektywne zarządzanie obiektem, kontrolę i analizę, a co za tym idzie – optymalizacje w zakresie zużycia mediów.

Skąd dziś w największym stopniu wypływa impuls do stosowania ekologicznych rozwiązań w budowie nowych fabryk? Czy to wynik ekonomii, czy świadomości i odpowiedzialności społecznej?

Z perspektywy SEGRO, wdrażanie takich rozwiązań wynika zarówno ze strategii firmy, jak również z wypracowanej przez lata kultury organizacyjnej w duchu zrównoważonego rozwoju. Stąd też, bardzo mocno koncentrujemy się m.in. na takich aspektach jak redukcja śladu węglowego budynków, mniejsze zużywanie zasobów, promowanie bioróżnorodność czy zagospodarowanie zielonej przestrzeń wokół inwestycji. Istotną rolę odgrywają tutaj także odgórne wymagania techniczne związane z budową i eksploatacją budynków, do których SEGRO dostosowuje się na bieżąco.

Jako walor nieruchomości komercyjnych wymienia się certyfikację BREEAM. O czym świadczy ten certyfikat?

Z punktu widzenia dewelopera, jak i klienta wynajmującego powierzchnię, w której wdrożone zostały ekorozwiązania, ważna jest certyfikacja BREEAM, oceniająca m.in. ekologiczne walory obiektów, komfort pracowników, innowacyjność zastosowanych w trakcie budowy technologii. Ekologiczne implementacje stosowane przez deweloperów przy budowie fabryk są dziś także wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej klientów oraz zalet, płynących z najmu zielonych obiektów, takich jak redukcja kosztów, optymalizacja czasu pracy czy usprawnienie procesów. Troska o środowisko naturalne łączy się więc z kwestią ekonomiczną i realnym zyskiem, a dla klientów jest także coraz częściej elementem strategii biznesowej.

Czy obecnie trzeba jeszcze przekonywać klientów do tego, że warto zainwestować w ekologiczne budynki produkcyjne? Dlaczego należy to robić?

Ekologiczna świadomość klientów stale rośnie i coraz częściej poszukują oni obiektów, które nie tylko będą funkcjonalne i pozwolą im efektywnie prowadzić biznes, ale również będą miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Klienci coraz częściej rozumieją, że lokowanie działalności w zielonych magazynach przestało być modą, a stało się standardem i stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy, dlatego często sami dopytują o ekologiczne i certyfikowane obiekty. Klienci są świadomi tego, że wynajem certyfikowanego obiektu przekłada się na konkretne oszczędności podczas jego użytkowania. Magazyny spełniające eko-normy wykorzystują bowiem szereg energooszczędnych rozwiązań, które pozwalają na optymalizację kosztów. Dodatkowo, ekologiczne implementacje pozytywnie wpływają na komfort pracy zatrudnionych, co w konsekwencji rzutuje na lepszą jakość wykonywanych zadań. Choć zielona przemiana może się wydawać kosztochłonnym, długotrwałym procesem, zdecydowanie procentuje ona w przyszłości.

Jakie są konkretne rozwiązania możliwe do zastosowania w ekofabrykach, których obszarów może dotyczyć zmiana na Eko?

Jednym z przykładów ekorozwiązań realizowanych przez SEGRO jest będące już absolutnym standardem w naszych obiektach, energooszczędne oświetlenie LED. Jego zaletą jest nie tylko niższy pobór prądu, ale także dłuższy czas pracy w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Pozostając przy źródłach światła, istotną funkcję w realizacjach pełni także system sterowania oświetleniem DALI z czujnikami ruchu, który dodatkowo wydłuża żywotność zainstalowanych lamp. Z kolei oszczędność wody zapewniają w obiektach SEGRO specjalne systemy dystrybucji, które pozwalają na ograniczenie jej zużycia o 10% oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych z tego tytułu. Zamiast tradycyjnych rozwiązań grzewczych, obecnie stosowane są natomiast innowacyjne pompy ciepła. Instalacja chłodniczo-grzewcza zasilana pompami ciepła służy szczególnie firmom produkcyjnym, gdyż koszty eksploatacji związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury pomieszczeń na przestrzeni całego roku mogą zostać zredukowane nawet o 35% w porównaniu ze standardową technologią.

Czy odnawialne źródła energii tzw. OZE stanowią kierunek ekozmiany?

W realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, ważny element dla SEGRO stanowi wykorzystanie energii odnawialnej. W ostatnich miesiącach nawiązaliśmy w Polsce współpracę z dostawcą energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Cała energia kupowana przez firmę objęta jest obecnie tzw. gwarancją pochodzenia, czyli „zielonym" certyfikatem i w 100% pochodzi z wiatru i słońca. Ponadto, Z poziomu Grupy SEGRO, w całej Europie prowadzony jest także duży projekt związany z fotowoltaiką.

Jaki obiekt produkcyjny z portfolio Segro zaprojektowano w oparciu o ekologiczne rozwiązania?

Jednym z takich projektów jest obiekt zrealizowany dla firmy Garmin, liczący blisko 30 000 m2 powierzchni produkcyjno-dystrybucyjnej, zlokalizowany w SEGRO Logistics Park Wrocław. To pierwsza fabryka firmy w Europie, skoncentrowana na obsłudze klientów z branży motoryzacyjnej w tym regionie oraz nasz pierwszy tego typu projekt, zrealizowany na taką skalę. Powierzchnia produkcyjna typu clean room liczy 12 000 m2 i jest przestrzenią o podwyższonych parametrach związanych z jakością powietrza. Dzięki odpowiednim systemom, temperatura, wilgotność i czystość są tam szczegółowo kontrolowane. Projekt obejmuje również 12 000 m2 powierzchni magazynowej oraz blisko 5 000 m2 reprezentacyjnych biur ze specjalnie zaprojektowaną fasadą. Obiekt dla firmy Garmin jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów w polskim portfolio SEGRO. Spełnia on najbardziej rygorystyczne standardy dla budynków z branży elektronicznej i motoryzacyjnej, wyznaczając jednocześnie standardy dla inwestycji przemysłowych w tym sektorze. Dużą wagę przy jego tworzeniu przywiązaliśmy również do adaptacji przestrzeni socjalnych i biurowych – doskonałe warunki pracy mogą stać się silnym atutem firmy w pozyskiwaniu najlepszych pracowników na rynku.

SEGRO Logistics Park Wrocław

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Kaizen – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Czyszczenie i konserwacja maszyn wpływają na wyniki firmy
Otwarto Centrum Testowania Technologi Przemysłu 4.0
Jak platforma B2B może pomóc zwiększyć konkurencyjność w firmie?
Jaką rolę pełnią systemy IT w realiach Przemysłu 4.0?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Europejskie operacje cargo-partner jeszcze bardziej eko
Prologis świętuje Dzień Bez Samochodu
Dassault Systèmes wspiera rozwój zrównoważonej mobilności
Grupa Raben zweryfikowała swoje cele dekarbonizacyjne

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów