Przejdź do artykułu
2021-11-06 | Z ładunkiem w drodze

UTLC ERA promuje ekologiczny transport kolejowy

Podczas odbywającej się w Glasgow w dniach 31 października – 12 listopada Konferencji Klimatycznej ONZ 2021, kraje leżące wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku, jak również firmy operujące w tym regionie przedstawiają różne inicjatywy mające na celu dekarbonizację transportu i przeniesienie większej ilości towarów na kolej.

Sektor transportu, którego udział w emisji CO2 wynosi około 20%, jest trzecią co do wielkości przyczyną emisji gazów cieplarnianych po sektorze energetycznym i przemyśle. Z tego powodu zaangażowane strony wykorzystują kampanie i inicjatywy środowiskowe, aby zwiększyć świadomość na temat euroazjatyckiej sieci kolejowej jako zrównoważonego, innowacyjnego i bezpiecznego środka transportu.

UTLC ERA, rosyjsko-kazachsko-białoruska spółka, opracowała internetowy licznik CO2, który może obliczyć zużycie energii i emisję zanieczyszczeń w danym łańcuchu logistycznym na najdłuższym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku – od Chin do granicy z Polską. Aby pokazać klientom, ile ton CO2 można zaoszczędzić korzystając z transportu kolejowego, na podstawie rzeczywistych danych obliczane jest zużycie energii i emisje środowiskowe poszczególnych przesyłek. Według kalkulatora CO2 UTLC ERA, w okresie od stycznia do września 2021 r. wyemitowano 34 300 ton CO2, transportując 513 700 standardowych kontenerów (TEU) koleją z Chin do Europy (przez Rosję, Kazachstan i Białoruś). Jeśli porównywalna ilość towarów zostałaby przetransportowana drogą morską, to do atmosfery zostałoby wyemitowanych 163 800 ton CO2. W transporcie drogowym byłoby to 3 052 000 ton. Natomiast w transporcie lotniczym emisja CO2 wyniosłaby 18 105 200 ton, czyli ponad 500 razy więcej niż w transporcie kolejowym.

Dodatkowym impulsem do dekarbonizacji eurazjatyckiego korytarza kolejowego ma być deklaracja intencji rady rządowej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z sierpnia 2021 r., dotycząca poparcia efektywnego transportu kontenerowego między Europą a Chinami przez operatorów kolejowych Rosji, Kazachstanu i Białorusi. Ponadto uzgodniono plan wdrożenia cyfryzacji transportu towarów koleją.

UTLC ERA przyczyni się również do wprowadzenia jednolitej procedury tranzytu towarów w ramach EAEU. W związku z tym planowane jest przejście na cyfrową dokumentację towarową, a następnie zastosowanie tego standardu na całej trasie Chiny-Europa-Chiny.

Inicjatywa "Keen on Green" poszukuje partnerów do współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju

W związku z przewidywanym wzrostem euroazjatyckiego transportu kolejowego do pięciu procent całkowitego ruchu kontenerowego między Chinami a Europą w 2021 roku, wkład "zielonej kolei" w ogólnoświatową redukcję emisji CO2 nabiera coraz większego znaczenia. W 2015 roku udział kolei w euroazjatyckim transporcie towarowym wynosił zaledwie 1%.

Jak zauważa Alexei Grom, prezes UTLC ERA – Ekologiczna wartość dodana, jaką zapewnia transport towarów koleją, staje się nową filozofią rozwoju zrównoważonego przemysłu kolejowego na naszym kontynencie. Przyjazny dla klimatu transport kolejowy może być słusznie postrzegany jako symbol Konferencji Klimatycznej ONZ w Glasgow. W końcu transport coraz większej ilości towarów koleją jest decydującym warunkiem osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i przyspieszenia dekarbonizacji euroazjatyckiej logistyki.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Citroën AMI z innowacyjną opcją dostawy pod dom
Higiena kluczowa w branży przetwórstwa spożywczego
Webfleet Europejską Firmą Telematyczną Roku 2021
Jak wynieść swój biznes na wyższy poziom?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Europejskie operacje cargo-partner jeszcze bardziej eko
Jak osiągnąć neutralność emisyjną?
Prologis świętuje Dzień Bez Samochodu
Dassault Systèmes wspiera rozwój zrównoważonej mobilności

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów