Przejdź do artykułu
2020-10-21 | Wymiana doświadczeń

Jak dokonać prawidłowego importu środków ochrony indywidualnej?

W kwietniu wraz z nastaniem pandemii i wzrostem zachorowań, obserwowaliśmy - jak się później okazało – nie do końca przeprowadzony w prawidłowy sposób import środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek, które przyleciały do Polski największym samolotem świata. W tamtym czasie wiele firm dostrzegło szansę dla siebie, aby jak najszybciej wykorzystać rynek popytu i rozpoczęło nerwowe poszukiwania środków ochrony indywidualnej a potem ich szybki import spoza terenu UE.

Niestety specyfika produktów oraz rynek, na którym towar kupujemy, obarczony jest wieloma skomplikowanymi procedurami i powodującymi wiele trudności z wprowadzeniem go do obrotu. Okazało się zatem, iż „szybko” niestety nie oznacza „dobrze” i polski rynek zalała fala maseczek niespełniających norm bezpieczeństwa.

Odpowiedz dlaczego tak się stało jest bardzo prosta. Podmioty importujące koncentrowały się na cenie i czasie realizacji przedsięwzięcia, zapominając całkowicie o podstawowych zasadach jakimi należy kierować się organizując zakup i import maseczek oraz innych środków ochrony indywidualnej. Jakie są zatem wymagania celne dla tych produktów w UE?

Firmy zamawiające produkty często opierają się tylko i wyłącznie na opisach przedstawianych przez sprzedającego. To duży błąd. Należy przede wszystkim zdefiniować cel i odbiorcę dla którego towar ten jest potrzebny, zapoznać się z parametrami, deklaracją zgodności, oznaczeniami na towarze, normami i wymogami jakie stawia nam prawo unijne. Jeżeli towar jest przeznaczony do konsumpcji, to przy zamówieniu należy przekazać dostawcy tzw. „środki polityki handlowej”. Środki polityki handlowej to zakazy i ograniczenia w formie przepisów ustanowionych przez UE, które są wymogiem abyśmy mogli wprowadzić towar na rynek unijny.

Import maseczek zgodny z prawem UE

Sprowadzając do Polski środki ochrony indywidualnej, a w szczególności maseczki, należy pamiętać, że kod dla tego towaru obowiązujący w Unii Europejskiej to: CN 6307909810. Maseczki ochronne będące środkami ochrony indywidualnej dzielą się według klasy ochrony dróg oddechowych. Poszczególne klasy są odpowiednie dla różnych obszarów zastosowania, stąd wyróżniamy maski klasy FFP1, FFP2 oraz FFP3.

Dla masek wszystkich klas konieczna jest deklaracja zgodności, certyfikat zgodności oraz właściwe oznaczenie na towarze. Prawidłowym oznakowaniem produktu jest zamieszczenie na opakowaniu:

- znaku CE,

- oznaczenia klasy produktu,

- adnotacji o tym, czy produkt jest przeznaczony do jednokrotnego czy wielokrotnego użycia,

- normy, którą wyrób spełnia.

W przypadku towaru zapakowanego w opakowania jednostkowe, który jest przeznaczony do sprzedaży detalicznej, importer zobowiązany jest umieścić znak CE, swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy pod którym można się z nim skontaktować. Do towaru muszą zostać załączone instrukcje określające przeznaczenie oraz zasady bezpiecznego użytkowania w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych.

Skuteczna odprawa celna

Jak widać z powyższego, podmioty importujące produkty muszą precyzyjnie składać zamówienia, aby dostawca wiedział dokładnie, jakie importer ma oczekiwania wobec zamawianego towaru i w przypadku kontroli celnej przeszedł takową pozytywnie. Organy celne do wypowiedzenia się w sprawie prawidłowości spełnionych wymogów UE wówczas mogą poprosić o opinię Inspekcję Handlową z UOKiK. To ta instytucja państwowa będzie miała ostateczny wpływ na zgodę na wprowadzenie towaru na teren UE.

Do podstawowych dokumentów wymaganych przy każdej dostawie należą faktura handlowa z realną, wolnorynkową ceną sprzedaży, która pociąga za sobą płatność oraz packing lista i list przewozowy.

Skomplikowana odprawa maseczek

Wraz z postępującym wzrostem zachorowalności na COVID-19 coraz więcej firm sprowadza do Polski środki ochrony indywidualnej. Z analizy dokumentów zakupu załączanych do odprawy celnej tych firm często wynika, że przedsiębiorcy już na samym początku popełniają wiele błędów, które skutkują niemożliwością dokonania odprawy celnej lub generują dodatkowe duże koszty związane z procedurami naprawczymi. Analizując sytuację, mającą na celu uniknięcie problemów przy realizacji skomplikowanych transakcji w obrocie towarowym z zagranicą, należy precyzować zamówienie, weryfikować dokumenty załączone do wysyłki towaru przed realizacją transportu. Podsumowując, każdorazowo przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności za zakupiony towar proponuję weryfikację chińskiego kontrahenta oraz sprawdzenie dokumentów dotyczących interesującego nas produktu. (certyfikaty CE, test reports, deklaracja zgodności).

dr Izabella Tymińska, ekspert celny


Zobacz także

Szlifowanie betonu jest rozwiązaniem, które może dać duże korzyści
Dokonanie zgłoszenia celnego może być niełatwą sprawą
Przewóz leków wymaga olbrzymiej staranności
Banderole naklejane na alkohol są reliktem, z którego nie chcemy rezygnować
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Rusak Business Services wyjaśnia prawo składów celnych
Transport morski najtańszym sposobem importu z Azji
Które towary podlegają zwolnieniu z cła?
Czym różnią się: agent celny, broker celny i deklarant

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów