Przejdź do artykułu
2020-10-09 | Wymiana doświadczeń

Zasady przewozu produktów farmaceutycznych

Zgodnie z wytycznymi UE z dn. 5. Listopada 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, każdy produkt farmaceutyczny powinien być przechowywany i transportowany zgodnie z zasadami GDP.

DPD (Dobra Praktyka Dystrybucyjna)/GDP (Good Distribution Practice) jest to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od producenta do odbiorcy będzie zachowana jego jakość i niezmienność oraz że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy.

Transport leków oraz wymagania bezpieczeństwa z nim związanego, to obecnie bardzo szeroko pojęty system analizy czynników ryzyka, jakie mogą towarzyszyć produktom farmaceutycznym, sposobów zapobiegania, monitoringu, raportowania niezgodności oraz korygowania błędów, aby zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości. Transport artykułów farmaceutycznych powinno się powierzać firmom, które mogą poszczycić się wdrożeniem odpowiednich praktyk, umiejętnością ich zastosowania, profesjonalizmem w działaniu oraz certyfikatem DPD/GDP. Do takich przedsiębiorstw należy firma Uni-logistics, która certyfikat DPD uzyskała już w 2018 roku.

Już na etapie planowania transportu przewoźnik musi dysponować odpowiednio przygotowanym i uprzednio zweryfikowanym taborem. Przestrzeń ładunkowa musi być czysta i zdezynfekowana, a każda czynność odpowiednio udokumentowana. W trosce o najwyższy standard przewozu rozkład temperatur w naczepie chłodniczej jest mapowany za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych, a wszystkie czujniki temperatury muszą być minimum raz w roku kalibrowane za pomocą urządzeń wzorcujących, w upoważnionych do tego punktach dokonujących takich usług. Każdy kierowca musi przejść szkolenie z wymogów procedury GDP.

Załadunek i rozładunek odbywa się w niemalże sterylnych warunkach. Sam transport przebiega w zaplombowanej naczepie, a każde jej otwarcie (chociażby do kontroli celnej) musi zostać odnotowane w liście przewozowym, a po zamknięciu drzwi zakładana jest nowa plomba. Każdy transport kończy się wnikliwą analizą wydruku temperatury utrzymywanej w przestrzeni ładunkowej. Co prawda zakres temperatur w jakim odbywa się transport jest stosunkowo duży (+2/+8 lub +15/+25 C), jednakże każde wykroczenie chociażby o 0,1 st. C poza dozwoloną skalę musi być wyjaśnione i odpowiednio udokumentowane.

Projekt bez tytułu

Z pomocą w utrzymaniu jakości przychodzi nowoczesna technologia. W Uni-logistics transporty są monitorowane za pomocą lokalizatorów GPS. Bardzo często urządzenia telematyczne zainstalowane w autach i na naczepach pozwalają spedytorowi nadzorującemu natychmiast wyłapywać niezgodności temperatur, nieuprawnione otwarcie drzwi naczepy lub inne nieprawidłowości. Coraz częściej klienci wymagają podwójnej kontroli warunków przewozu dlatego, oprócz systemów zainstalowanych w autach, warunki transportu towarów farmaceutycznych są monitorowane za pomocą jednorazowych data loggerów umieszczanych w paletach z towarem.

Należy zaznaczyć, że produkty farmaceutyczne to nie tylko popularna Aspiryna, ale również leki stosowane wyłącznie w warunkach szpitalnych, kroplówki, leki o charakterze narkotycznym, a co za tym idzie ich wrażliwość na zmianę warunków otoczenia jest bardzo duża, a konsekwencje niespełnienia wymogów temperaturowych podczas transportu, mogą być bardzo poważne.

To wszystko wymaga od operatora wyjątkowej staranności w doborze wykonawcy transportu, a każda osoba zaangażowana w jego proces bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wypełnienie procedur zgodnie z najlepszymi praktykami i za zgodność z wymaganiami. Produkty farmaceutyczne są zbyt wymagające, by powierzać ich transport w nieodpowiednie ręce. W tym przypadku wybór zawsze powinien padać na spedycje mające doświadczenie i dające gwarancję prawidłowego wykonania usługi.

Mateusz Rudnik
Road Freight Department Manager

Uni-logistics Sp. z o.o.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Banderole naklejane na alkohol są reliktem, z którego nie chcemy rezygnować
Automatyzacja przedsiębiorstwa wymaga przemyślanych działań
DHL publikuje raport „Next-Generation Wireless in Logistics”
Sposoby na rentowne frachty w transporcie drogowym
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Transport leków wymaga spełnienia rygorystycznych norm przewozowych
Yusen Logistics rozszerza współpracę z AstraZeneca
Jak wygląda sieć terminali kontenerowych w Polsce?
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA