2020-06-24 | Magazynowe inwestycje i transakcje

Handel detaliczny przyspiesza, a wraz z nim rynek magazynowy

Prologis opublikował szóstą część z serii specjalnych raportów poświęconych wpływowi COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych.

Jak wynika z najnowszego raportu zatytułowanego „Przyspieszenie zmian w handlu detalicznym może zwiększać popyt na powierzchnie logistyczne w kluczowych lokalizacjach”, możliwe spowolnienie popytu będzie krótkotrwałe, ponieważ rynek nieruchomości logistycznych może zyskać na przyspieszonym przejściu na handel elektroniczny, co potwierdza również wskaźnik działalności przemysłowej IBITM.

Pandemia przyspieszyła zmiany w sprzedaży detalicznej, powodując istotne konsekwencje dla rynku nieruchomości logistycznych. Prologis przygląda się kolejnym statystykom dotyczącym intensywności użytkowania powierzchni magazynowej porównując e-commerce ze sprzedażą w modelu tradycyjnym. Analizuje także wzorce łańcuchów dostaw detalistów, którzy zostali w szczególny sposób dotknięci skutkami pandemii oraz prezentuje najnowsze informacje na temat działalności klientów Prologis w Stanach Zjednoczonych i poziomu wykorzystania przez nich powierzchni magazynowych.

Dirk Sosef, Vice President Research and Strategy, Prologis na Europę, powiedział: „Choć najnowsze badanie koncentruje się na rynkach amerykańskich, podobne trendy w zakresie popytu można zaobserwować również w Europie, gdzie społeczeństwa zaczynają wracać do normalności. Łańcuchy dostaw w ramach e-fulfillment muszą dotrzymywać kroku stale rosnącej sprzedaży online, której wzrost w Europie jest już dwucyfrowy. Trend ten był obserwowany przez nas jeszcze przed wybuchem pandemii, choć sytuacja związana z COVID-19 zintensyfikowała ten proces w całym regionie, przyspieszając o kilka lat upowszechnienie e-commerce w takiej skali. Na rynkach europejskich, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, obserwujemy wzrost liczby sprzedawców detalicznych, którzy nie radzą sobie z obecną sytuacją, jednakże zróżnicowany popyt w całym regionie nadal przyczynia się do wzmocnienia odporności”.

Wnioski z tych obszarów mogą wpływać korzystnie na kierunek rozwoju sektora nieruchomości logistycznych w fazie „Ożywienia” po pandemii.

  • Pandemia przyspieszyła ewolucję w sprzedaży detalicznej. Wskaźnik penetracji handlu elektronicznego w USA wzrósł z 15 procent pod koniec 2019 r. do ponad 25 procent w kwietniu 2020 r., co oznacza że w ciągu kilku miesięcy dokonała się zmiana przewidziana na okres kilku lat. Dział Badań Prologis szacuje, że wskaźnik penetracji w całym 2020 r. wyniesie niemal 20 procent, a zatem będzie wyższy niż przewidywane przed pandemią 16,9 procent.

  • Wybiegając w przyszłość, do rzeczywistości post-covid, można spodziewać się, że nacisk na wzmocnienie odporności łańcuchów dostaw przyczyni się prawdopodobnie do większej intensywności użytkowania powierzchni logistycznych zarówno przez klientów z branży e-commerce jak i handlu stacjonarnego. Jednocześnie stale rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie w handlu elektronicznym potwierdza prognozy zwiększonego popytu.

  • E-commerce potrzebuje trzy razy więcej powierzchni logistycznej niż sprzedaż stacjonarna –potwierdzają to dane z 2019 r. Utrzymujący się na wysokim poziomie wskaźnik, przy stale rosnącej penetracji handlu elektronicznego w fazie gospodarki „Zostań w Domu” potwierdza potrzebę zapewniania dodatkowej powierzchni pod elektroniczną obsługę zamówień (e-fulfillment).

  • Sprzedawcy detaliczni, którzy w ostatnim czasie ogłosili upadłość, odpowiadają za niewielką część popytu na nieruchomości logistyczne, a ich centra dystrybucji zlokalizowane są z dala od ośrodków miejskich. Łącznie klienci tego typu odpowiadają jedynie za 20 punktów bazowych wskaźnika zajętości na amerykańskim rynku nieruchomości logistycznych.

  • Podczas gdy ogólna działalność utrzymuje się na stałym poziomie, wskaźnik działalności przemysłowej Prologis IBI™ zwiększył się o dodatkowe 16 punktów w stosunku do wyniku z kwietnia. Podobnie jak w przypadku wielu innych wiodących wskaźników popytu, amerykański wskaźnik działalności przemysłowej IBI™ w badaniu z 21–26 maja osiągnął wartość 45, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z rekordowo niskim wynikiem z kwietnia na poziomie 29.

  • Spośród głównych branż, w których działają klienci, w maju najwyższe wyniki działalności odnotowano w transporcie, natomiast najniższy wynik utrzymywał się wśród dostawców usług. Większość firm w mniejszym lub większym stopniu utrzymuje swoją działalność, poziom wykorzystania powierzchni pozostaje wysoki, a aktywność się zwiększa. W związku z tym poziom pobierania czynszów – stanowiący ponad 95 procent tego co zwykle – w przypadku nieruchomości logistycznych utrzymywał się w maju na wyższym poziomie niż w innych rodzajach nieruchomości.3

Wnioski:

Warunki gospodarcze na rynku nieruchomości logistycznych poprawiają się - klienci mogą mieć już niewiele czasu, aby wykorzystać ten moment. Podnoszący się wskaźnik IBI sugeruje, że istnieje rynkowy potencjał dla firm korzystających z usług logistycznych, a  e-commerce prawdopodobnie nadal będzie odgrywał kluczową rolę w generowaniu zysków, nawet po powrocie społeczeństw do normalności. W przypadku kontynuacji twórczej destrukcji w sektorze sprzedaży detalicznej, niedostateczne wykorzystanie nieruchomości logistycznych – szczególnie tych w najbardziej pożądanych lokalizacjach – przez tracących udziały w rynku detalistów oznacza, że same obroty niewiele pomogą. Większość klientów w tym sektorze postawi raczej na - wymagające większych powierzchni - zintensyfikowanie operacji typu e-fulfillment.

Pełny raport dostępny jest na stronie Prologis.

Prologis na bieżąco analizuje napływające globalne dane i publikuje aktualizacje dotyczące wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznychna dedykowanej stronie, gdzie znajdują się także pierwsza, druga , trzecia oraz czwarta i piąta część raportu.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Bank Millennium współfinansuje trzy inwestycje magazynowe Hillwood Polska
Kolejny najemca w trójmiejskim parku Panattoni
Europejski producent i dystrybutor zabawek dołączy do MLP Pruszków II
InPost wynajmuje więcej powierzchni w P3 Piotrków
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jak będzie wyglądał rynek magazynowy po koronawirusie?
Nadchodzi szansa dla mniejszych aglomeracji na lokalizację magazynów
Jaka będzie kondycja rynku magazynowego wskutek kryzysu?
Rok 2019 jest wyjątkowo dobry dla deweloperów
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA