Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 5/2015
<< Cofnij

Flota pod czujnym okiem

8
Od kilki lat mówi się, że firmy dziś nie konkurują już tylko produktem, ale także łańcuchami dostaw. W logistyce tkwi bowiem potencjał redukcji kosztów, który przekłada się na konkurencyjność finalnego produktu. Jednym z obszarów optymalizacji łańcuchów dostaw jest zarządzanie flotą wózków widłowych. Współczesne systemy monitoringu floty wózków dają menedżerom duże możliwości, jeżeli chodzi o wypracowanie oszczędności, które można przełożyć na przewagę konkurencyjną.
 
Obecnie na rynku dostępne są systemy zarządzania flotą oferowane przez producentów i dostawców wózków widłowych oraz systemy tzw. niezależne, które mogą być zastosowane do każdego wózka bez względu na markę, rodzaj czy typ. - Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje flotą mieszaną, a więc wózkami różnych marek, ważnym kryterium wyboru będzie więc uniwersalność systemu i możliwość zainstalowania go na wszystkich maszynach w przedsiębiorstwie. – radzi Stanisław Wilamowski, Specjalista ds. logistyki w firmie ELOKON Logistics, która reprezentuję tę drugą grupę (dostawcę systemów niezależnych).  Systemy flotowe dodatkowo różnią się rozwiązaniami technologicznymi, możliwościami i funkcjonalnościami. Kluczowym aspektem jest analiza potrzeb przedsiębiorstwa i wybór rozwiązania optymalnego pod względem funkcjonalności i kosztów wdrożenia. - Dobrze, jeśli system będzie elastyczny i miał możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje na dalszym etapie. Ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest również sposób transmisji danych. Wartą polecenia technologią jest ZigBee, która jest współczesnym standardem przemysłowych sieci bezprzewodowych, nie interferuje z wi-fi i funkcjonuje w technologii Mesh Network, w której każdy nadajnik na wózku jest jednocześnie tzw. repeaterem, dzięki czemu sieć ma większy zasięg. – tłumaczy Stanisław Wilamowski. W przypadku specyficznych warunków magazynowania (np. chłodnie) istotne jest, aby system miał możliwość pracy w zróżnicowanych temperaturach.
 
Przykładem systemów proponowanych przez producenta wózków widłowych są rozwiązania oferowane przez STILL. Kompleksowym narzędziem pozwalającym na wieloaspektowe zarządzanie flotą i czasem pracy operatorów jest system STILL Fleet Data Services. Składa z trzech aplikacji. Pierwsza z nich, STILL Fleet Manager 4.x pozwala na automatyzację gromadzenia informacji o działaniu wózków i kontrolę dostępu do maszyn, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i poprawy wydajności. Druga, STILL Report ułatwia monitoring kosztów eksploatacji floty, automatycznie tworząc dokumenty opisujące historię wózków i dat przegladów, pozwalając optymalizować nakłady na ich użytkowanie i opracowując przydatne statystyki. Trzecia, STILL ProActive, odbiera od maszyn komunikaty o wszelkich nieprawidłowościach ich funkcjonowania. Dane są przesyłane do techników firmy STILL, co umożliwia działania prewencyjne i natychmiastową, trafną reakcję w razie usterki.
 
Również producent wózków marki Crown może pochwalić się swoimi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Jest to bezprzewodowy system zarządzania flotą i operatorami InfoLink firmy Crown. Obejmuje on całe niezbędne oprogramowanie, sprzęt i wsparcie, umożliwiające szybki obieg informacji, by poprawić wydajność w firmie. Instalacja jest prosta dzięki wykorzystaniu istniejących w magazynie bezprzewodowych punktów dostępu. Jako rozwiązanie bezprzewodowe InfoLink jest bezpiecznym rozwiązaniem opartym na sieci Web oraz WiFi. Jego pełna funkcjonalność jest dostępna zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, przy użyciu urządzenia, które ma się akurat pod ręką (laptop, tablet, smartfon itp.) W zależności od konfiguracji rozwiązania i dostępności WiFi, InfoLink zaktualizuje dane w czasie rzeczywistym lub przechowa informację do okresowego wysyłania. W skrócie: system InfoLink dostarcza precyzyjnych informacji za pośrednictwem wskaźników możliwości, interaktywnych pulpitów i szczegółowych raportów, które wyświetlają bieżące wyniki dla konkretnego operatora, sprzętu lub danego okresu. - W ocenie naszych klientów system InfoLink pomaga wszystkim członkom zespołu – od operatorów po personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i pracowników serwisu – oszczędzić czas i pieniądze dzięki łatwym do wykorzystania danym dotyczącymi całej firmy. – mówi Krzysztof Gontarz, Samodzielny Doradca Techniczny w firmie WDX SA, która jest dystrybutorem marki Crown na polskim rynku. InfoLink może być zainstalowany w wózkach elektrycznych i gazowych oraz w innych typach pojazdów, a nawet urządzeniach stacjonarnych. - Oznacza to, że można uzyskać dostęp i analizować dane z wszystkich modułów w interfejsie InfoLink, dla kompletnego, zintegrowanego obrazu wszystkich zdarzeń w firmie. Dzięki elastycznym ustawieniom preferencji, menedżerowie mogą przystosować system do wymogów swoich firm. – dodaje nasz rozmówca.
 
 
Zarządzanie flotą wózków widłowych może być jednym z elementów łańcucha dostaw, w którym da się wygenerować korzyści przekładające się na wzrost konkurencyjności. Chodzi o realne oszczędności, jakich może dostarczyć zastosowanie systemów monitorujących pracę operatorów wózków w przedsiębiorstwie.
 
Z kolei ELOKON Logistics, jako dostawca niezależnych systemów, posiada nowoczesny system kontroli dostępu i zarządzania flotą magazynową - ELOfleet3. Jest to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS, pierwszego na polskim rynku rejestratora czasu pracy wózków widłowych. System ELOfleet3 niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych umożliwia autoryzację dostępu, rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki temu system ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na wydajność pracy i pozwala oszczędzić koszty. - System jest w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym komputerem, chmurą lub stroną internetową. Intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pozwala bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera oraz generować raporty w celu dalszej analizy. – mówi Stanisław Wilamowski.
 
Dane i wnioski
 
Jak wspomniano na wstępie, zarządzanie flotą wózków widłowych może być jednym z elementów łańcucha dostaw, w którym da się wygenerować korzyści przekładające się na wzrost konkurencyjności. Chodzi o realne oszczędności, jakich może dostarczyć zastosowanie systemów monitorujących pracę operatorów wózków w przedsiębiorstwie. Jakich konkretnie twardych danych mogą dostarczyć takie systemy i co z nich wynika dla menedżerów odpowiedzialnych za pracę magazynu?
 
Analiza danych dotyczących czasu pracy wózków daje klarowny obraz obciążenia poszczególnych maszyn. Pozwala wyciągać trafne wnioski na temat zapotrzebowania przedsiębiorstwa na wózki danego typu oraz okresowe fluktuacje w tym zakresie. - W efekcie, możliwe jest wprowadzenie działań przeciwdziałających nadmiernej eksploatacji parku maszynowego i podejmowanie popartych wiedzą merytoryczną decyzji zakupowych. W razie występowania cyklicznych, sezonowych wahań można również zawczasu rozważyć wynajem dodatkowych urządzeń. – mówi Tobiasz Jakubczak, Specjalista ds. produktu w STILL Polska.
 
Tego typu systemy to obecnie zaawansowane rozwiązania, które posiadają szereg funkcjonalności wspomagających zarządzanie, kontrolę oraz optymalizację floty magazynowej. Menedżer dzięki nim uzyskuje dostęp do dokładnych informacji na temat czasu pracy poszczególnych maszyn i pracowników (mierzone są m.in. czas zalogowania operatora, czas jazdy, pracy hydrauliką). - Pozwala to na optymalizację liczby wózków widłowych w zakładzie - może się np. okazać że wózków jest  za dużo, analizując wykresy pracy widać, który wózek w jakich godzinach jest eksploatowany i w jakim stopniu. Można przenieść wózek z jednego obszaru pracy do drugiego celem eliminacji wąskich gardeł. Efektem jest usprawnienie przepływu ładunków w przedsiębiorstwie. – obrazuje Stanisław Wilamowski.
 
Systemy te pomagają również realnie w kwestii bezpieczeństwa. Na przykład wspomniany system InfoLink wpływa na wydajność poprzez monitorowanie uderzeń. Wykrywając uderzenia pozwala ograniczyć czynniki zmniejszające wygodę pracy i nieprawidłowe użytkowanie wózków (kolorowe wskaźniki systemu InfoLink wykazują, że nastąpiło uderzenie wymagające uwagi ponieważ technologia impulsowa firmy Crown praktycznie eliminuje fałszywe alarmy na skutek wstrząsów wywoływanych przez płyty dokowe i inne czynniki środowiskowe). - System natychmiast powiadamia o uderzeniach poprzez alerty, jak również za pośrednictwem poczty e-mail. Wystarczy potem kliknąć na wykres, aby wyświetlić szczegółowy raport zawierający historię uderzeń: kto w nich uczestniczył, kiedy do nich doszło i gdzie się zdarzyły. – mówi Krzysztof Gontarz w WDX SA.
 
Mówiąc o kwestii bezpieczeństwa, mamy też na myśli dostęp do wózka przez właściwych operatorów i zapobieganie sytuacji, w której wózek dostaje się w niepowołane ręce. Dzisiejsze system wyraźnie ułatwiają zarządzanie personelem i ocenę efektywności pracy. - Pozwala to odpowiednio nagradzać i motywować operatorów oraz wykrywać ewentualne nieprawidłowości. Operatorzy mogą również zostać podzieleni na grupy pod względem uprawnień na poszczególne rodzaje pojazdów transportu wewnętrznego i w ten sposób wyklucza się użytkowanie maszyn przez niepowołane osoby. – potwierdza Stanisław Wilamowski.
 
Nie bez znaczenia dla prawidłowej pracy floty są ponadto kwestie związane z gospodarowaniem energią w wózkach elektrycznych, a także serwisowaniem maszyn. Przykładowo w systemie InfoLink Crowna wskaźnik rozładowania akumulatora (WRA) w czasie rzeczywistym pokazuje wartość procentową dla każdego wózka, co umożliwia kontrolę zmiany akumulatorów w wózkach widłowych, dzięki czemu zwiększa się żywotności baterii i wydajność oraz obliczaniu kosztu paliwa. System monitoruje również planowaną konserwację wózków umożliwiającą utrzymywanie sprzętu w doskonałym stanie. - InfoLink automatycznie powiadamia dział serwisowy o zbliżających się planowanych konserwacjach i planuje prace konserwacyjne na podstawie liczników motoroboczogodzin. Ponadto powiadamia o wyłączeniach na skutek raportu z inspekcji oraz umożliwia przeglądnie wcześniejszych kodów błędów. – mówi Krzysztof Gontarz.
 
Kiedy oszczędzamy?
 
Praktycznie każdą z wyżej omówionych zmian w funkcjonowaniu floty z użyciem systemów monitorujących dałoby się przeliczyć na realne oszczędności. Wysokość oraz zakres oszczędności, jakie przyniesie implementacja tego typu oprogramowania zależy od kilku czynników. Na bardzo ważną rzecz z tym związaną zwraca jednak uwagę Tobiasz Jakubczak. Kluczową zmienną są tu umiejętności i tryb pracy operatorów oraz osób zarządzających firmą, w której rozwiązanie jest wdrażane. - Gdy mamy do czynienia z wysoce wykwalifikowaną kadrą – to znaczy w sytuacji, gdy pracownicy liniowi znają procedury i ich przestrzegają, nie powodują kolizji i nie generują braków, a menadżerowie mają dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, STILL FleetManager 4.x pełnił będzie przede wszystkim rolę dodatkowego źródła danych. Uda się dzięki niemu zaoszczędzić czas i usprawnić określone procesy decyzyjne. – twierdzi ekspert STIL Polska. - Ze zgoła inną skalą oszczędności mamy do czynienia, gdy system zostanie wdrożony w organizacji borykającej się z takimi problemami, jak ukrywanie przez operatorów usterek, niedokładna ewidencja roboczogodzin czy niewłaściwe zarządzanie procesami. – dodaje nasz rozmówca. Jak sam twierdzi, w takim wypadku szacuje się, że ograniczenie liczby wypadków, kosztów napraw i redukcja częstotliwości przestojów mogą przełożyć się na sięgające nawet 70% oszczędności w tych obszarach.
 
Przykładem pokazującym rząd oszczędności związanych z funkcjonowaniem i naprawą wózków, a wygenerowanych dzięki zastosowaniu systemów monitorowania floty może być wdrożenie systemu InfoLink, może być wdrożenie w brytyjskiej firmie Spicers, będącej hurtownikiem na rynku materiałów biurowych. - Dzięki zastosowaniu systemu udało się zmniejszenie kosztów konserwacji i napraw floty o 90 procent. Ponadto, system zarządzania flotą zwiększył efektywność logistyczną pracy wózków w przedsiębiorstwie, co sprawiło, że Spicers obniżył wielkość floty wózków aż o 40 procent. – mówi Krzysztof Gontarz z WDX SA.
 
Michał Klecha
 
***
 
Trzy grupy oszczędności

Oszczędności, które osiąga przedsiębiorstwo po wdrożeniu systemu zarządzania flotą można  podzielić na trzy główne grupy. Po pierwsze optymalizacja floty oznacza wyższy stopień wykorzystania wózków widłowych, co z kolei umożliwia redukcję liczby wózków widłowych,  mniejsze koszty eksploatacyjne oraz operacyjne. Po drugie redukowane są straty związane z kolizjami wózków. Mniej uderzeń to niższe koszty serwisowe i usługi naprawcze maszyn oraz rzadsze przestoje. Po trzecie implementacja systemów flotowych pozwala również zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Przede wszystkim osiąga się to dzięki autoryzacji dostępu do maszyn i ograniczeniu ich użytkowania przez niepowołane osoby. Świadomi kontroli operatorzy stają się bardziej ostrożni, a w magazynie dochodzi do mniejszej liczby wypadków oraz uszkodzeń wózków widłowych i infrastruktury magazynowej. Systemy kontroli floty mogą również wywoływać automatyczne wyłączenie sprzętu lub ograniczenie jego używalności, gdy występują czynniki zagrażające jego pracy np. niski poziom oleju.

Stanisław Wilamowski
Specjalista ds. logistyki
ELOKON Logistics
 
***
 
Trafna ocena

Archiwizowane dane umożliwiają rzetelną i trafną ocenę wydajności operatorów. Dzięki gromadzonym informacjom, wiemy: jaka część czasu pracy jest efektywnie wykorzystywana, z jakimi prędkościami jeżdżą nasi ludzie i jakie dystanse pokonuje codziennie każdy z nich. Znamy również sprawców wszystkich kolizji. Wiedza ta pozwala na wdrożenie systemu motywacyjnego opartego o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy) oraz identyfikację kadr wymagających dodatkowego przeszkolenia. Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest również wzrost świadomości operatorów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt, że efekty są porównywane, a wyniki mają przełożenie na ocenę zatrudnionych osób działa motywująco i pomaga wytworzyć postawę zwiększonej odpowiedzialności za sprzęt i swoje działania.

Tobiasz Jakubczak
Specjalista ds. produktu
STILL Polska
 
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów