Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Profil

Magazynowanie i Dystrybucja – czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji.
 
 
mid logo2016
 
Magazynowanie i Dystrybucja to jedyne na rynku polskim branżowe czasopismo poświęcone zagadnieniom magazynowania i dystrybucji towarów. Tematykę dwumiesięcznika programowo wyznaczają dwa kręgi zagadnień, które w zarządzaniu gospodarką magazynową są nieodłączne, a spośród pojęć całego systemu logistycznego na tyle szerokie, że wymagają rzetelnego i zarazem osobnego opisu. W magazynie ogniskuje się jeden z najważniejszych procesów dla logistyki – zintegrowanie przepływu towarów i informacji - tak aby ładunki mogły bezbłędnie, tanio i szybko trafić do odbiorcy, dzięki sprawnej dystrybucji. Zatem procesy magazynowania i dystrybucji pod względem operacyjnym należą do najbardziej newralgicznych elementów rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, niezależnie od rodzaju branży.
 
Magazynowanie i Dystrybucja skupia się na skutecznej technice przeprowadzania tych procesów logistycznych, pokazując sposoby minimalizowania kosztów składowania i dostarczania towaru do odbiorców. Wskazuje przy tym jak ważną rolę odgrywają zaawansowane urządzenia techniczne, przy pomocy których procesy magazynowo-dystrybucyjne stają się efektywne. Wyróżnik czasopisma polega na prezentowaniu właściwego sposobu doboru urządzeń transportu wewnętrznego, regałów wysokiego składowania i IT w każdej ze stref magazynu, w taki sposób, aby tworzyły spójny i wydajny system.
 
Informacje o czasopiśmie:
 • dwumiesięcznik
 • pierwszy numer: styczeń 2008
 • ilość wydań rocznie: 6
 • liczba stron: 80
 • format: 205x292 mm
 • redaktor naczelny: Krzysztof Pograniczny
 • nakład: 4000 egzemplarzy

Działy:
 • Wywiad
Klasyczny wywiad prasowy z kluczowymi osobami z branży logistycznej. Przybliża ważne problemy rynku, branży i dostawców usług i urządzeń logistycznych. To przede wszystkim interesujące rozmowy z ludźmi, którzy kształtują rynek w kraju.
 
 • Raport specjalny
Obszerne opracowanie monograficzne dotyczące pojedynczego problemu lub grupy zagadnień, które przynosi syntetyczną wiedzę w określonej dziedzinie magazynowania lub tematów pokrewnych. Jest rodzajem podsumowania wiedzy na temat przewodni. Składnikami tekstu są wypowiedzi ekspertów, którzy komentują poszczególne wątki zagadnienia.
 
 • Transport wewnętrzny
Jeden z najistotniejszych działów budujących tytuł, który poświęcony został różnym formom transportu bliskiego w magazynach. Główną sferę tematów wyznaczają te związane z prezentacją wózków widłowych i magazynowych oraz ich serwisowi. Ale także pojawiające się regularnie teksty o automatycznych urządzeniach do transportu wewnętrznego, przenośnikach, układnicach, robotach portalowych, a także maszynach towarzyszących procesowi przemieszczania ładunków.
 
 • ABC Magazyniera
Obszar tekstów przynoszących informację i potrzebną wiedzę w codziennej pracy osób zatrudnionych w obszarze logistyki magazynowej. Głównie znajdują się tu zagadnienia miękkie dotyczące zarządzania procesami wewnętrznymi, ich projektowania i kontroli, a także przepisy i wytyczne prawne.
 
 • Strefa IT
Dział poświęcony podstawowym narzędziom informatycznym, wykorzystywanym w magazynie. Stąd tematami artykułów są najnowsze systemy klasy WMS, aplikacje i urządzenia peryferyjne do druku i identyfikacji towarów. To także sfera prezentacji topowych systemów do identyfikacji towarów w postaci głosowej świetlnej i laserowej. Całość uzupełniają publikacje z zakresu miękkich problemów integracji systemów IT i ich wdrażania.
 
 • Regały
Dział prezentujący systemy regałów wysokiego składowania w ujęciu technicznym, normatywnym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Tematami artykułów są tu zarówno najnowsze instalacje, które realizowane są w kraju i za granicą, ale także dedykowane systemy składowania dla rożnych branż i towarów. Specjaliści kładą mocny akcent w tekstach na kwestie uregulowań normatywnych z zakresu konstrukcji regałowych, montażu i audytów bezpieczeństwa.
 
 • Rynek nieruchomości magazynowych
Stały dział artykułów dotyczących rynku nieruchomości magazynowych. Monitorujący stan rynku, realizacji bieżącej obiektów przemysłowych, wolnej powierzchni do wynajęcia oraz stawek czynszów.
 
 • Bezpieczeństwo w magazynie

Nowy, stały dział w czasopiśmie poświęcony prezentacji najnowszych urządzeń wykorzystywanych w różnych obszarach magazynu w celu minimalizacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, jak również samych elementów wyposażenia obiektów.

 • Wdrożenie
Publikacja najlepszych projektów logistycznych, które zostały wprowadzone w życie. Artykuły pokazują  rozmaite obszary magazynów, które przeobraziły zastosowane innowacje techniczne. Poznajemy stan wyjściowy, analizujemy problemy funkcjonowania firmy i śledzimy etapy wprowadzania zmiany.
 
 • Showroom
Prezentacja najnowszych logistycznych urządzeń technicznych w atrakcyjnej formie zbliżenia, której zadaniem jest pokazanie szczegółów technicznych, ergonomicznych i funkcjonalnych rozwiązaniach. Całości prezentacji towarzyszy oryginalna graficzna forma ekspozycji urządzeń.
 
 • Autofocus
Dział poświęcony nowością motoryzacyjnym, gdzie przybliżamy auto dostawcze do 2,5 tony. Osobne miejsce zajmuje w nim prezentacja w krótkiej formie premier rynkowych segmentu samochodów dostawczych.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów