Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

2015-11-25 | Magazynowanie i dystrybucja - informacje

Profil

Magazynowanie i Dystrybucja – czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji.
 
 
mid logo2016
 
Magazynowanie i Dystrybucja to jedyne na rynku polskim branżowe czasopismo poświęcone zagadnieniom magazynowania i dystrybucji towarów. Tematykę dwumiesięcznika programowo wyznaczają dwa kręgi zagadnień, które w zarządzaniu gospodarką magazynową są nieodłączne, a spośród pojęć całego systemu logistycznego na tyle szerokie, że wymagają rzetelnego i zarazem osobnego opisu. W magazynie ogniskuje się jeden z najważniejszych procesów dla logistyki – zintegrowanie przepływu towarów i informacji - tak aby ładunki mogły bezbłędnie, tanio i szybko trafić do odbiorcy, dzięki sprawnej dystrybucji. Zatem procesy magazynowania i dystrybucji pod względem operacyjnym należą do najbardziej newralgicznych elementów rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, niezależnie od rodzaju branży.
 
Magazynowanie i Dystrybucja skupia się na skutecznej technice przeprowadzania tych procesów logistycznych, pokazując sposoby minimalizowania kosztów składowania i dostarczania towaru do odbiorców. Wskazuje przy tym jak ważną rolę odgrywają zaawansowane urządzenia techniczne, przy pomocy których procesy magazynowo-dystrybucyjne stają się efektywne. Wyróżnik czasopisma polega na prezentowaniu właściwego sposobu doboru urządzeń transportu wewnętrznego, regałów wysokiego składowania i IT w każdej ze stref magazynu, w taki sposób, aby tworzyły spójny i wydajny system.
 
Informacje o czasopiśmie:
 • dwumiesięcznik
 • pierwszy numer: styczeń 2008
 • ilość wydań rocznie: 6
 • liczba stron: 80
 • format: 205x292 mm
 • redaktor naczelny: Krzysztof Pograniczny
 • nakład: 4000 egzemplarzy

Działy:
 • Wywiad
Klasyczny wywiad prasowy z kluczowymi osobami z branży logistycznej. Przybliża ważne problemy rynku, branży i dostawców usług i urządzeń logistycznych. To przede wszystkim interesujące rozmowy z ludźmi, którzy kształtują rynek w kraju.
 
 • Raport specjalny
Obszerne opracowanie monograficzne dotyczące pojedynczego problemu lub grupy zagadnień, które przynosi syntetyczną wiedzę w określonej dziedzinie magazynowania lub tematów pokrewnych. Jest rodzajem podsumowania wiedzy na temat przewodni. Składnikami tekstu są wypowiedzi ekspertów, którzy komentują poszczególne wątki zagadnienia.
 
 • Transport wewnętrzny
Jeden z najistotniejszych działów budujących tytuł, który poświęcony został różnym formom transportu bliskiego w magazynach. Główną sferę tematów wyznaczają te związane z prezentacją wózków widłowych i magazynowych oraz ich serwisowi. Ale także pojawiające się regularnie teksty o automatycznych urządzeniach do transportu wewnętrznego, przenośnikach, układnicach, robotach portalowych, a także maszynach towarzyszących procesowi przemieszczania ładunków.
 
 • ABC Magazyniera
Obszar tekstów przynoszących informację i potrzebną wiedzę w codziennej pracy osób zatrudnionych w obszarze logistyki magazynowej. Głównie znajdują się tu zagadnienia miękkie dotyczące zarządzania procesami wewnętrznymi, ich projektowania i kontroli, a także przepisy i wytyczne prawne.
 
 • Strefa IT
Dział poświęcony podstawowym narzędziom informatycznym, wykorzystywanym w magazynie. Stąd tematami artykułów są najnowsze systemy klasy WMS, aplikacje i urządzenia peryferyjne do druku i identyfikacji towarów. To także sfera prezentacji topowych systemów do identyfikacji towarów w postaci głosowej świetlnej i laserowej. Całość uzupełniają publikacje z zakresu miękkich problemów integracji systemów IT i ich wdrażania.
 
 • Regały
Dział prezentujący systemy regałów wysokiego składowania w ujęciu technicznym, normatywnym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Tematami artykułów są tu zarówno najnowsze instalacje, które realizowane są w kraju i za granicą, ale także dedykowane systemy składowania dla rożnych branż i towarów. Specjaliści kładą mocny akcent w tekstach na kwestie uregulowań normatywnych z zakresu konstrukcji regałowych, montażu i audytów bezpieczeństwa.
 
 • Rynek nieruchomości magazynowych
Stały dział artykułów dotyczących rynku nieruchomości magazynowych. Monitorujący stan rynku, realizacji bieżącej obiektów przemysłowych, wolnej powierzchni do wynajęcia oraz stawek czynszów.
 
 • Bezpieczeństwo w magazynie

Nowy, stały dział w czasopiśmie poświęcony prezentacji najnowszych urządzeń wykorzystywanych w różnych obszarach magazynu w celu minimalizacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, jak również samych elementów wyposażenia obiektów.

 • Wdrożenie
Publikacja najlepszych projektów logistycznych, które zostały wprowadzone w życie. Artykuły pokazują  rozmaite obszary magazynów, które przeobraziły zastosowane innowacje techniczne. Poznajemy stan wyjściowy, analizujemy problemy funkcjonowania firmy i śledzimy etapy wprowadzania zmiany.
 
 • Showroom
Prezentacja najnowszych logistycznych urządzeń technicznych w atrakcyjnej formie zbliżenia, której zadaniem jest pokazanie szczegółów technicznych, ergonomicznych i funkcjonalnych rozwiązaniach. Całości prezentacji towarzyszy oryginalna graficzna forma ekspozycji urządzeń.
 
 • Autofocus
Dział poświęcony nowością motoryzacyjnym, gdzie przybliżamy auto dostawcze do 2,5 tony. Osobne miejsce zajmuje w nim prezentacja w krótkiej formie premier rynkowych segmentu samochodów dostawczych.
WIĘCEJ
2015-11-25 | Magazynowanie i dystrybucja - informacje

Harmonogram wydań

Magazynowanie i Dystrybucja nr 1/2022
30 stycznia 2022
 
Temat przewodni: Automatyka magazynowa w obiektach dedykowanych branży e-commerce – typowe rozwiązania intralogistyczne

 

 • PropTech-nowe trendy i rozwiązania techniczne w nieruchomościach magazynowych
 • Systemy wspomagające pickerów w wózkach kompletacyjnych – przegląd rozwiązań
 • Ekotrendy w opakowaniach przemysłowych – karton, plastik, drewno i pochodne
 • Antresola – jak zorganizować dodatkową przestrzeń w magazynie.
 • Wszystko z jednej ręki czy wszystko co najlepsze (transport, systemy składowania, transport wewnętrzny) – koncepcja inwestycyjna w obszarze logistyki sprzętowej.
 • Bezpieczeństwo pracy w magazynie – rozwiązania i produkty do ochrony ludzi i mienia
 • Wózek widłowy jako element Logistyki 4.0 – doposażenie wózków w sprzęty Auto ID
 • Magazyny SBU i logistyka miejska – nowe oblicze łańcucha dostaw.

 

***
 
Magazynowanie i Dystrybucja nr 2/2022
30 marca 2022
 
Temat przewodni: BTS dla branży e-commerce – specyfika obiektów, oferta deweloperów, interesujące projekty
 • Urządzenia sortujące w strefach dystrybucji – szybkość, koszt, bezbłędność – parametry należytej kompletacji.
 • Pojemniki magazynowe – kluczowe czynniki doboru pojemników do procesu?
 • Nowoczesne doki przeładunkowe (bramy, rampy, uszczelnia) – przegląd rozwiązań technicznych)
 • Zarządzanie zmianą: jak zautomatyzować magazyn z użyciem sztucznej inteligencji?
 • Serwis Auto-ID
 • Standardy GS1 – dlaczego warto je implementować w procesie logistycznym?
 • Najpopularniejsze WMS- przebieg procesów przygotowawczych i wdrożeniowych
 • Wewnętrzny transport automatyczny (taśmowy, rolkowy): dostawcy i ich referencje.
***

Magazynowanie i Dystrybucja nr 3/2022
30 maja 2022
 
Temat przewodni: Innowacyjne systemy do kompletacji towarów (głos, światło, lase, mix) – metodyka, urządzenia i przewagi konkurencyjne
 • Logistyka 4.0 w magazynie – współpraca na styku WMS, sprzęt Auto ID, urządzenia automatyki magazynowej
 • Outsourcing transportu wewnętrznego – rynkowe podejście do koncepcji, współczesne wyzwania
 • Urządzenia automatyki magazynowej a Internet Rzeczy w magazynie
 • Co-Packing i inne usługi dodane do towarów w magazynach
 • Trendy w ogumieniu wózków widłowych – ekologiczne rozwiązania w oponach przemysłowych
 • AGV w magazynie – w jakich obszarach warto wdrożyć samojezdne wózki w magazynie?
 • Centra logistyczne, Parki, Miasta – różnice i podobieństwa; status marketingowy czy funkcjonalny.
 • Poole paletowe i systemy transferu opakowań – zasady działania i uzasadnienie ekonomiczne, gracze rynkowi.
***

Magazynowanie i Dystrybucja nr 4/2022
30 lipca 2022
 
Temat przewodni: Magazyny przyszłości – nowe technologie – czego nie ma jeszcze dziś, a będzie „jutro” w logistyce magazynowej
 • Regały automatyczne: Lean-fift, rotomat w magazynach e-commerce – technologia i warunki użycia
 • Wózki typu reach-truck – jakie parametry porównywać dobierając flotę wysokiego składowania?
 • Wózki na baterie litowo-jonowe – ekonomia i przewagi litowej technologii zasilania
 • Systemy biernego i aktywnego bezpieczeństwa w magazynach – przegląd rozwiązań i zastosowań
 • Tablety przemysłowe oraz ich rola w nowoczesnym magazynowaniu i łańcuchu logistycznym
 • Magazyny na wynajem – wolne powierzchnie, ceny i warunki umów
 • Regały dynamiczne – grawitacja jako transport wewnętrzny: elementy i akcesoria systemów.
 • Ładowarki HF – aspekty ekonomiczne nowoczesnej technologii do ładowania akumulatorów
***

Magazynowanie i Dystrybucja nr 5/2022
30 września 2022
 
Temat przewodni: AGV w magazynie – metody nawigacyjne wózków samojezdnych – różnice i warunki zastosowania
 • Automatyczne sortery magazynowe dla sektora e-commerce i nie tylko
 • Nowe technologie dla wsparcia wydajności floty wózków widłowych
 • Dobór opon w wózkach widłowych w aplikacjach środowiskowych
 • Magazyn e-commerce – specyfika systemów IT
 • Zrównoważone opakowania przemysłowe do zadań specjalnych
 • Akumulatorownia – dobór urządzeń do wymiany akumulatorów i zasady bezpiecznej eksploatacji
 • Zielone magazyny – ekologia w branży magazynowej
 • Najpopularniejsze elektryczne wózki widłowe – przegląd marek.
***

Magazynowanie i Dystrybucja nr 6/2022
30 listopada 2022
 
Temat przewodni: Rok 2022 w logistyce magazynowej – podsumowania wdrożeń, inwestycji, osiągnięć roku 2022 
 • Od czego zależy jakość pracy operatorów wózków i kompletacji – wsparcie systemów bezpieczeństwa
 • Elektronika w wózkach widłowych – konieczność czy wartość dodana?
 • Urządzenia sortujące w strefach dystrybucji- szybkość, koszt, bezbłędność – parametry należytej kompletacji.
 • Ekologia w magazynie – temat medialny czy źródło zmian w technologii składowania i transportu wewnętrznego.
 • Rozszerzona rzeczywistość w kompletacji
 • Cyfrowe magazyny i centra innowacji technologicznych
 • Usługi Facility Managementu (FM) w obszarze magazynów – przegląd usług i dostawców
 • Baterie litowo-jonowe w logistyce – hity czy mity w dziedzinie zasilania wózków magazynowych?
WIĘCEJ
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów