Przejdź do artykułu
2023-09-04 | Łańcuch dostaw

Popularny system TMS z zaawansowanymi możliwościami

Mało która firma z branży TSL chcąca prężnie działać na rynku zadaje sobie jeszcze pytanie czy warto zainwestować w system klasy TMS. Rozwiązania tego typu wydają się być codziennie wykorzystywanym narzędziem wśród podmiotów, dla których transport stanowi istotny element kosztów całej działalności. Zarządzanie każdym z elementów składowych łańcucha dostaw z innego miejsca generuje spore zamieszanie, dezinformację, dodatkowe koszty i stratę czasu.

Z drugiej strony rynek dostawców tego typu rozwiązań oczywiście nie śpi - prześcigają się oni w pomysłach, aby wyjść naprzeciw dynamicznym potrzebom Klienta.

TMS SOOT - jedno rozwiązanie - mnóstwo możliwości

Świadoma tych nieustannie rosnących potrzeb, wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży IT oraz rozmowy z setkami Klientów, firma ZETO stworzyła rozwiązanie kompleksowe, przez lata udoskonalane, dedykowane firmom produkcyjnym, handlowym oraz centrom dystrybucyjnym obsługującym znaczne ilości transportów.

System TMS SOOT, bo o nim mowa, to platforma logistyczna, która integruje uczestników łańcucha dostaw i przenosi komunikację w nowy, elektroniczny wymiar, zapewniając przy tym znaczne przyspieszenie wymiany danych i bardziej efektywną współpracę.

To także platforma przetargowo-aukcyjna umożliwiająca w sposób transparentny organizację przetargów na usługi transportowe oraz wystawianie tras i ładunków na szybkie aukcje internetowe. Dzięki czemu można osiągnąć znaczne oszczędności związane z kosztami samego transportu. Wreszcie SOOT jest również systemem zarządzania placem (Yard Management System, YMS), który umożliwia optymalną obsługę na terenie zakładu.

Poniżej uproszczony schemat działania systemu SOOT, wychodząc od rozpoznania potrzeb Klienta, aż po umożliwienie mu pełnej kontroli i usprawnienie procesów transportowych
w firmie.

Obraz1soot

Gdzie w tym wszystkim Emapa?

Warszawska spółka Emapa nie jest i nigdy nie była dostawcą rozwiązań klasy TMS. Specjalizacją firmy, od ponad 20 lat udoskonaloną, jest wyznaczanie najbardziej efektywnych tras dostaw, optymalizacja kolejności punktów na trasie oraz kalkulacja szczegółowych kosztów związanych z trasami (paliwo, opłat drogowe, etc.) dla różnych typów pojazdów. Operacje te uwzględniają oczywiście cały zestaw parametrów jak choćby: okna czasowe stopów, czas pracy kierowcy, typ i ładowność pojazdów czy priorytety dla wybranych dostaw.

– Zgodnie ze znanym powiedzeniem "Potrzeba jest matką wynalazków" system TMS SOOT podlega nieustannemu rozwojowi stanowiącemu najczęściej odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Dokładnie tak stało się i w tym przypadku. Nasz wieloletni Klient, w związku ze zmianą swoich procesów biznesowych w obszarze współpracy z firmami transportowymi, potrzebował odpowiednich funkcjonalności, które pozwolą na optymalny wybór przewoźnika. Aby sprostać tym oczekiwaniom, musieliśmy znaleźć odpowiedniego Partnera, którego usługi bylibyśmy w stanie wykorzystać w naszym systemie. Po przeprowadzonych testach, ostateczny wybór padł na firmę Emapa, która w ocenie naszej i użytkownika końcowego, dostarczyła najodpowiedniejsze rozwiązanie. Sprawna realizacja prac integracyjnych i efekt finalny potwierdziły słuszność dokonanego wyboru – opisuje Rafał Szczerba, Product Manager SOOT

Emapa funkcjonalności te dostarcza w postaci gotowych rozwiązań lub, jak w opisywanym przypadku, komponentów programistycznych dopełniających system zewnętrzny, z którego korzysta Klient.

– Nasze kontakty z ZETO nastąpiły już kilka lat temu ale bazowały na ogólnych stwierdzeniach o możliwości ewentualnej współpracy w przyszłości. W końcu doczekaliśmy się konkretu i realnej szansy na wspólne działanie. Po zapoznaniu się z potrzebami klienta końcowego oraz sposobem realizacji tematu od strony technicznej, zaoferowaliśmy jedno z naszych rozwiązań i zapewniliśmy możliwość testowania oraz przeprowadzenia prac integracyjnych na środowisku testowym. Liczymy na to, że zaawansowane funkcjonalności Emapy dostępne w kompleksowym rozwiązaniu jakim jest system TMS SOOT znajdą wkrótce także nowych odbiorców. – podsumował Marcin Wasiak, Menedżer ds. Kluczowych Klientów Emapa

Oprócz samego “silnika” odpowiedzialnego za wyznaczanie tras i kalkulację ich kosztów, Emapa może wyposażyć system typu TMS (jak właśnie SOOT) w mapę cyfrową, która oprócz szczegółowej siatki dróg i punktów adresowych, zawiera również pełne informacje o ograniczeniach logistycznych, opłatach drogowych czy czasowych utrudnieniach w ruchu. Może być to zarówno mapa ograniczona do obszaru Polski (stworzona i na bieżąco aktualizowana przez Emapę), jak i Europy (pochodząca od firmy TomTom).

Obraz2soot


Właściwe trasy ogniwem mocnego łańcucha dostaw

Planowanie najlepszych tras zarówno dla pojedynczych jak i wielu pojazdów jednocześnie to jedynie fragment całego łańcucha dostaw. Fragment, którego zaniedbanie może kosztować firmę nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie niepotrzebnych wydatków. Pod hasłem “wyznaczanie i optymalizacja tras” kryje się bowiem wiele aspektów, a każdy z nich może generować dodatkowe koszty lub oszczędności. W dużym uproszczeniu wyróżnić możemy następujące składowe tych kosztów:

  • paliwo – dzięki algorytmom planowania tras, objechanie wielu punktów dostaw jest zdecydowanie bardziej oszczędne (mniej kilometrów pokonywanych sumarycznie przez kierowców) niż gdyby robił to planista
  • koszt pustych przebiegów koszty wynikające z nieefektywnie wypełnionej przestrzeni w pojeździe mogą być zminimalizowane dzięki algorytmom uwzględniających ładowność tych pojazdów; rozwiązanie Emapy do planowania i optymalizacji tras uwzględnia z jednej strony zapotrzebowanie na towar w punktach (dostawa/odbiór), a z drugiej ładowność konkretnych pojazdów
  • opłaty drogowe i koszty tras trasy mogą być zaplanowane tak, aby zminimalizować opłaty drogowe, koszty tras zawsze znane są z góry, dzięki czemu przewoźnik nie będzie niemile zaskoczony
  • wynagrodzenia dla pracowników szybkie i intuicyjne rozwiązania do wyznaczania tras to oszczędność na liczbie etatów (osoby, które wcześniej robiły tą samą pracę “ręcznie”); wyeliminowanie niepotrzebnych kursów to także mniej kierowców potrzebnych do ich realizacji
  • wynajem magazynów/hurtowni  właściwie zaimplementowane algorytmy Emapy mogą zadecydować również o zaplanowaniu całej infrastruktury logistycznej (w tym lokalizacji magazynów, centrów dystrybucyjnych, punktów przeładunkowych itp.)
  • koszty leasingu/zakupu/wynajmu pojazdów lepiej zaplanowane trasy to często mniej pojazdów potrzebnych do obsługi zleceń

Jak pokazują doświadczenia konkretnych Klientów, optymalizacja wyżej wymienionych kosztów może generować nawet 30% oszczędności na transporcie.

Obraz3soot

Zadowolony Klient dowodem sukcesu wzajemnej współpracy

Rezultatem współpracy firm Emapa i ZETO jest dostępność zaawansowanych możliwości w wielofunkcyjnym systemie TMS obsługującym procesy transportowo-logistyczne w pełnym zakresie. System ten kompleksowo prowadzi Klienta przez wszystkie etapy łańcucha dostaw, z uwzględnieniem tak ważnego i kosztownego etapu jakim jest wyznaczanie i optymalizacja tras.

Pozytywne efekty współpracy 2 dostawców z branży IT zauważyła już Grupa Azoty, która od początku 2023 r. korzysta z dedykowanego rozwiązania.

– System SOOT funkcjonuje w Grupie Azoty już od kilkunastu lat i na przestrzeni tego czasu przyniósł wiele korzyści w zakresie optymalizacji procesów transportowych. Wdrożenie, oprócz wygenerowanych oszczędności z tytułu obniżenia kosztów usług transportowych, przyczyniło się również do optymalizacji czasochłonności zadań realizowanych przez pracowników działu transportu oraz konsolidacji naszych relacji z przewoźnikami w jednym miejscu. Platforma umożliwiła nam zbudowanie silnego partnerstwa z dostawcami usług transportowych co znacznie zwiększyło naszą efektywność operacyjną i poprawiło jakość naszych usług.

To kompleksowe rozwiązanie oferuje funkcje takie jak zarządzanie kontraktami, monitorowanie przewozów, harmonogramowanie zleceń, a nawet rozliczenia finansowe. Rozwój systemu związany z zaimplementowaniem rozwiązań Emapy przyczynił się z kolei do zweryfikowania i zaktualizowania danych dotyczących realizowanych tras, co przełożyło się na możliwość precyzyjnego wyliczenia kosztów ich pokonania.

Dzięki rozbudowanemu systemowi TMS SOOT mamy całościowy wgląd w łańcuch dostaw, co umożliwia nam codzienne, faktyczne zarządzanie transportem w Spółce, a dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i analizy pozwala podejmować świadome i trafne decyzje biznesowe. – podsumowała Katarzyna Szabat, Kierownik Biura Transportu Samochodowego w Grupie Azoty S.A.


Zobacz także

Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, VR, mobilne roboty – jak się rysuje przyszłość technologiczna magazynów?
Brama wjazdowa wizytówką każdej firmy
Wywiad z Mikołajem Garbarkiem, Dyrektorem Działu Systemy dla Logistyki, Transportu Publicznego, PSI Polska
Craemer: dostawca palet z tworzywa sztucznego do poolingu
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów