Przejdź do artykułu
2019-11-19 | Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw w systemie ERP

Podział produkcji we współczesnych zakładach przemysłowych uległ znacznym zmianom od połowy XX wieku, gdy przeważająca część czynności produkcyjnych wykonywana była w jednym miejscu.

Obecnie poszczególne elementy pokonują tysiące kilometrów, aby dotrzeć do ostatecznego odbiorcy. Dlatego tak istotnym wyzwaniem, z którym zmierzyć się muszą przedsiębiorstwa, jest zagwarantowanie płynności procesów przy pomocy systemu ERP, koordynującego łańcuch dostaww firmie produkcyjnej.

Sięgając do literatury przedmiotu, znajdziemy definicję zintegrowanego łańcucha dostaw, jako „strategicznej koncepcji obejmującej zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności od dostawcy do klienta, dodających wartość do dostarczanych produktów” (Rutkowski). Zdaniem dr Grzegorza Guni: „koncepcja ta zakłada współpracę wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu przekazywania dóbr od miejsca pozyskiwania surowca do ostatecznego odbiorcy, związaną z koordynacją przepływu dóbr i informacji, z jednoczesnym dodawaniem wartości dla klienta przez kolejne ogniwa tego łańcucha. Współpraca ma na celu dostarczanie osobistych korzyści wszystkim współpracującym partnerom, poprzez eliminowanie istniejących miedzy nimi barier i osiąganie wysokiej sprawności całego łańcucha dzięki integracji i koordynacji przepływów. Sukces zarządzania łańcuchem dostaw zależy od integracji i koordynacji trzech rodzajów przepływów: informacji, produktów i gotówki”.

Optymalizacja pod kątem zarządzania

Skutecznie zorganizowany łańcuch dostaw ma za zadanie maksymalnie sprawnie dostarczyć dane usługi lub towary. Umożliwia to rozbudowana sieć podmiotów, na które składają się producenci, dostawcy oraz klienci. Rozbudowa siatki producentów i kooperantów to jedna z wiodących tendencji we współczesnej organizacji produkcji i logistyce, dlatego też proste łańcuchy logistyczne spotykane są obecnie bardzo rzadko. Znacznie częściej spotkać można dostawców dla dostawców, klientów dla klientów, a także szeroką gamę firm, które świadczą usługi przewozu, pośrednictwa, logistyki, IT, finansów czy marketingu. System zarządzania surowcami musi być ukierunkowany w stronę każdego uczestnika łańcucha dostaw, aby umożliwić sprawny przepływ wyrobów.

Planowanie produkcji, obsługa procesów produkcji, dostępność zasobów i gospodarka magazynowa to obszary, które podczas implementacji systemu SCM (Supply Chain Management) poddane są szczególnej analizie. Ważnym elementem jest także odpowiednio zoptymalizowany system dla logistyki. Oprogramowanie ERP zoptymalizowane pod kątem zarządzania łańcuchem dostaw umożliwia opracowanie modelu całej sieci dostaw oraz jej ograniczeń. Skuteczna synchronizacja działań i planowanie przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw możliwe są dzięki odpowiednio zaprojektowanemu modelowi. Efektem uzyskanej wiedzy jest możliwość kontroli podaży w stosunku do popytu, a także tworzenie planów, związanych z zaopatrzeniem, zapasami, produkcją oraz transportem.

Integracja systemu a korzyści dla firmy

Zarządzanie łańcuchem dostaw za pomocą systemu ERP wiąże się dla firmy z szeregiem korzyści:

  • procesy biznesowe wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim zostają zintegrowane,
  • klient ma do dyspozycji narzędzia do integracji z rynkami elektronicznymi,
  • możliwe jest efektywne planowanie produkcji,
  • możliwe jest dokonanie symulacji w czasie rzeczywistym,
  • czyni przejrzystymi procesy na poziomie alokacji klientów i dostawców, stanu zapasów, zleceń, prognoz, planów produkcji, a także kluczowych wskaźników efektywności.

Łańcuch dostaw to punkt wyjścia dla modernizacji systemu zarządzania produkcją. Trzeba jednak pamiętać, że jego implementacja może napotykać na opór ze strony kooperantów. Zewnętrzne firmy nie muszą zgadzać się na współpracę według reguł, które ograniczają ich autonomię w zakresie samodzielnych decyzji zarządczych. Innym zagrożeniem jest dla zarządzania łańcuchem dostaw problem powolnego reagowania na zachodzące w otoczeniu zmiany.

Negatywne efekty implementacji systemu SCM mogą zostać złagodzone poprzez integrację z systemem ERP. Wówczas informacje zawarte są w ramach jednej aplikacji systemu ERP, a poszczególne aplikacje systemu SCM wykorzystują go jako źródło aktualnych danych. Integracja możliwie wielu funkcji zarządczych pomaga zaoszczędzić czas. Poza tym, w dłuższym okresie pomaga poszerzyć udziały w rynku.


Zobacz także

Geis preferuje długoterminową współpracę zgodną ze strategią win-win
Ewolucja technologiczna w zarządzaniu łańcuchem dostaw doby cyfryzacji
Transport morski sukcesywnie rośnie, a wraz z nim operatorzy i ich usługi w zakresie frachtów oceanicznych
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Pełna integracja z systemami CRM i ERP od Tive
Grupa Logistyczna Seifert publikuje wyniki finansowe
Sente publikuje poradnik pomocny przy wdrażaniu systemów ERP
Trudno zaufać prognozom dotyczącym rozwiązań ERP

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów