2017-09-21 | Łańcuch dostaw

Przetargi logistyczne: kluczowe czynniki sukcesu

Zakup zewnętrznych usług logistycznych jest i pozostanie jednym z istotnych czynników decydujących o sukcesie przedsięwzięcia biznesowego. Kluczowe jest dobre przygotowanie do procesu.
Przetargi logistyczne: kluczowe czynniki sukcesu (Żródło: Fotolia)
Przedsiębiorstwa, które chcą przekazać firmie zewnętrznej część procesów w łańcuchu dostaw, lub na początku po prostu porównać ponoszone koszty wewnętrzne z cenami rynkowymi usług zewnętrznych, stoją przed trudnym zadaniem: muszą opisać swoje procesy – często nie mające formalnych opisów i przygotować dane liczbowe,  które pozwolą na przeprowadzenie wyceny.

Dane liczbowe powinny opisywać takie procesy jak na przykład strukturę dystrybucji towarów, ich ilości, sposób kompletacji zamówień, poziom zapasu, jego rotację, ilości wejść i wyjść towarów z magazynu, wahania sezonowe aktywności itd. Uzyskanie oferty korzystnej cenowo bardzo często jest wprost uzależnione od jakości przedstawionych danych. Dobrze przygotowany zestaw zmiennych, pozwala bowiem na ograniczenie marginesu ryzyka po stronie operatora logistycznego. Niekompletne, zbyt ogólne, niezrozumiałe dane, zwykle zmuszą oferenta do zawarcia w cenie  usługi buforu bezpieczeństwa, często zupełnie niepotrzebnie.

W jaki sposób znaleźć operatora, który najlepiej spełni oczekiwania, i którego profil działalności pozwoli na najlepsze dopasowanie do modelu dystrybucji przedsiębiorstwa? Wybór taki obarczony jest dużym ryzykiem. Łańcuch dostaw jest bardzo wrażliwym obszarem działalności, mającym bezpośredni wpływ na postrzeganie firmy przez klientów.

Aby wybrać właściwego partnera, należy bardzo dobrze poznać działających na rynku usługodawców, mocne i słabe strony oferty jak i samą branżę.

Jednym z kluczowych aspektów logistyki jest odpowiedni wybór lokalizacji magazynu. Lokalizacja to podstawowy element przesądzający o kosztach dostępu do rynku oraz trzon sieci dystrybucji. Wybór lokalizacji magazynu stanowi zatem część strategii logistycznej przedsiębiorstwa.

Przy wyborze lokalizacji ważny jest nie tylko matematyczny model wskazujący na „center of gravity” – czyli optymalny na mapie punkt, w którym równoważą się potoki dystrybucyjne (a także zaopatrzeniowe) – ale należy także wziąć pod uwagę liczne czynniki rynkowe, demograficzne, jakościowe które wymagają czasem znajomości realiów prowadzenia biznesu w danym miejscu i które trudno ustalić bazując na dostępnych danych np. statystycznych. Dotyczy to w szczególności firm wchodzących na nowy geograficznie rynek.

Atrakcyjność danej lokalizacji określają takie parametry jak dostępność gruntu i infrastruktury drogowej,  ale także np. dostępny zasób kapitału ludzkiego. Waga tego czynnika rośnie wyraźnie w ostatnim czasie. Dziś przedsiębiorstwa muszą konkurować o pracowników i tworzyć dla nich atrakcyjną ofertę. Lokalizacja miejsca pracy, jest bardzo istotnym elementem takiej oferty, szczególnie że mobilność Polaków (wewnątrz kraju) jest – ze względu na sytuację mieszkaniową, ale też czynniki kulturowe – wciąż niewystarczająca.

Innymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są np. wsparcie ze strony władz lokalnych – ich nastawienie do biznesu ma często długofalowe skutki, dostępna infrastruktura, dostępność i konkurencyjność dostawców w regionie.

W procesie decyzyjnym warto wspierać się na partnerze, który wniesie swoją wiedzę i doświadczenie obok analizy ogólnie dostępnych danych.

M4 Real Estate wspiera swoich partnerów biznesowych w procesach przetargowych dotyczących zapotrzebowania na zewnętrzne usługi logistyczne oraz oczywiście, na powierzchnie magazynowe. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu materiału przetargowego, bazy potencjalnych oferentów, analizy otrzymanych ofert, procesie negocjacji i dopracowania szczegółów oferty. W zależności od skomplikowania procesów, przygotowanie materiału, zbieranie ofert i ich analiza wymaga czasem dużego nakładu czasu. Przedsiębiorstwa z uwagi za optymalny dla bieżącej działalności poziom zasób ludzkich, chętnie korzystają ze wsparcia partnera, który może wziąć na siebie ciężar dodatkowych prac w trakcie przetargu. Oczywiście wszystkie działania są w pełni koordynowane z klientem, który  przez cały czas pozostaje integralną częścią procesu.
 
Fotolia 162546389 Subscription Monthly XXL
                               fot. Fotolia

Dzięki takiemu modelowi pracy, klienci otrzymują pełny obraz rynku i dostępnych ofert na usługi logistyczne dopasowane w możliwie największym stopniu do specyficznych wymagań ich biznesu.

Jednym z ciekawszych przykładów naszych działań na tym polu, są  projekty dające duże obniżki kosztów wynajmu powierzchni magazynowych bazujące na odwróconej sezonowości biznesów.

W jednym z przypadków, jeden ze światowych liderów w branży piwowarskiej, co roku w okresie wiosenno-letnim staje przed trudnym zadaniem nagłego i tymczasowego zwiększenia zapasów, aby sprostać wzrostowi sprzedaży.   

Z drugiej strony międzynarodowa  sieć handlowa z branży wyposażenia wnętrz, z racji na swój model biznesowy, tworzy potężny zapas magazynowy w okresie jesienno-zimowym, który bardzo szybko spada już od lutego i utrzymuje się na znacząco niższym poziomie – właśnie w okresie letnim.  

Posiadając wiedzę  o silnej sezonowości sprzedaży obu firm, pomogliśmy w stworzeniu projektu łączącego oba biznesy, które wykorzystują tę samą przestrzeń magazynową (ok. 10.000 m2 w centralnej Polsce). Korzyści płynące z wykorzystania tej samej powierzchni magazynowej w różnych sezonach sięgają setek tysięcy złotych rocznie. Jednocześnie M4 RE wspierało proces wyboru odpowiedniego operatora logistycznego, który obsługuje procesy magazynowe.

Waga podejmowanych decyzji w obszarze projektowania łańcucha dostaw jest duża. Mają one bezpośredni i pośredni wpływ na rynkowy sukces przedsiębiorstwa. Często dobrze jest zapewnić sobie wsparcie zewnętrznych zasobów, by mieć pewność, że dysponuje się pełną informacją o rynku, nie tylko by uniknąć błędów, ale by stworzyć sobie przewagę nad konkurentami.
 

Zobacz także

Dlaczego logistyka branży sklepowej rządzi się swoimi prawami?
Zakład General Electric Power Controls uruchomił system AWIA Horyzont®
Samoprzylepne taśmy kompozytowe V8 STICCO™ – przełom w technologii oznakowań magazynowych
Do większości elektrycznych wózków widłowych można obecnie zastosować baterie litowo-jonowe
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

ID Logistics utrzymuje wysokie tempo wzrostu w III kwartale 2019
ILS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na obsługę transportową
Współpraca trzech firm przy wynajmie magazynu
M4 informuje o jednej z największych transakcji na rynku
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA