2020-03-19 | Kaizen&Lean

System otwarty na możliwości

Nie jest tajemnicą, że wdrożenie systemu informatycznego służącego do zarządzania procesami biznesowymi ma ogromny wpływ na zwiększenie efektywności produkcji. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że podczas wdrożenia istotną rolę odgrywa nie tylko sam system IT, ale także inne elementy. Możemy zaliczyć do nich po pierwsze podejście firmy wdrożeniowej oraz po drugie – zaangażowanie inwestora. Jak to wygląda w praktyce?

Co dwie głowy, to nie jedna

Znalezienie przez firmę produkcyjną odpowiedniego partnera, który dostarczy jej odpowiednie rozwiązanie IT, to tylko połowa drogi do sukcesu. Często zleceniodawca nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w procesie implementacji odgrywa on sam. Każde przedsiębiorstwo powinno czuć się odpowiedzialne za wdrożenie systemu i dopasowanie go do procesów zachodzących wewnątrz firmy. Nikt inny nie zna bowiem specyfiki branży i procesów w nim zachodzących tak, jak sam inwestor.

„Audyt biznesowy stanowi wstęp do stworzenia bardzo szczegółowej i przede wszystkim możliwej do zrealizowania koncepcji usprawnień. Podejście do wdrożenia od samego początku powinno być oparte na ścisłej współpracy z klientem. Dopiero podczas serii spotkań, rozmów i analiz jesteśmy w stanie poznać jego specyfikę, kulturę organizacyjną, jak również strategię biznesową. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wspólnie wskazać miejsca, w których wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji, a nie tylko wybranego fragmentu” – podkreśla Michał Żelichowski, Członek Zarządu eq system.

Najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy angażują się obydwie strony projektu. Warto zatem spojrzeć także na drugą stronę medalu. Planowanie automatyzacji procesów produkcyjnych to główne zadanie firmy wdrożeniowej. Zanim jednak rozpocznie ona budowę szczegółowej koncepcji usprawnień, powinna dobrze poznać i zrozumieć potrzeby oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Zdaniem Jacka Borowieckiego, Wiceprezesa Zarządu eq system, integrator powinien być wsparciem dla swojego klienta nie tylko na etapie wdrożenia, ale także przed oraz po nim. Świadomość obu stron znacząco wzrasta właśnie po wdrożeniu, kiedy to konsultanci lepiej rozumieją funkcjonowanie biznesu klienta, a ten zaczyna poznawać narzędzie i jego możliwości. Dopiero wtedy zaczyna się rzeczywiste doskonalenie procesów. „Kiedy warunki biznesowe się zmieniają, system musi zmieniać się razem z nimi” – dodaje Jacek Borowiecki. Idealny partner wdrożeniowy nie dostosowuje zatem organizacji do wymagań swoich systemów, ale projektuje swoje narzędzia w taki sposób, by były one zdolne do szybkiej i elastycznej adaptacji w każdej firmie. Mówiąc inaczej – by jak najwierniej odzwierciedlały procesy zachodzące u klienta.

Modułowe rozwiązanie IT, czyli szyte na miarę

Rozwiązania IT, służące do zarządzania procesami biznesowymi, powinny spełniać kilka istotnych kryteriów. Po pierwsze i najważniejsze – ich wdrożenie powinno przynosić mierzalne i realne efekty. Po drugie, powinny być dopasowane do konkretnej firmy, a nie tylko branży czy obszaru. I po trzecie – powinny rozwijać się razem z firmą bez konieczności wymiany systemu co kilka lat. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma produkcyjna jest nieco inna. Przy tworzeniu naszej oferty od zawsze przyświecała nam myśl o dostarczaniu tylko takich rozwiązań, które są kompleksowe, ale też elastyczne – potrafią się „zaadaptować do każdego środowiska” – podkreśla Michał Żelichowski z eq system.

Jednym z rozwiązań, które zostało zaprojektowane tak, by dostosowywać się w 100% do potrzeb klienta, jest platforma XPRIMER służąca do zarządzania wieloma procesami biznesowymi w jednym miejscu. Mówimy tu nie tylko o procesach produkcyjnych, ale także okołoprodukcyjnych oraz z obszaru HR.

XPRIMER to rozwiązanie modułowe, które rozwija się razem z firmą i dostosowuje do jej zmieniających się potrzeb.

W sytuacji, w której mówimy o kompleksowym zastosowaniu tego rozwiązania, najlepiej opisać jego poszczególne elementy. XPRIMER to rozbudowany funkcjonalnie system, który charakteryzuje się elastyczną strukturą kilkunastu, zestawionych ze sobą modułów przydzielonych do trzech głównych obszarów: MOM, HR i ECM. Każdy z tych segmentów ściśle ze sobą współpracuje i jest dobierany na podstawie wnikliwej analizy potrzeb firmy i jej specyfiki. Klient wybiera jedynie te moduły z danego obszaru, które są mu potrzebne na aktualnym etapie rozwoju. Jeśli w przyszłości będzie chciał rozszerzyć XPRIMER o nowe funkcjonalności – dodanie nowego modułu nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Postaw na wymierne korzyści

Rozwiązanie XPRIMER zostało już dostarczone do ponad 130 przedsiębiorstw. Wśród nich szczególne miejsce zajmują firmy produkcyjne i logistyczne, takie jak: Kuehne Nagel, Rhenus Logistics, Brenderup, Dr. Schumacher, Bahlsen Polska, Tikkurila, czy Zasław. Na przykładzie tej ostatniej możemy w łatwy sposób przybliżyć sytuację, w której XPRIMER zostało wykorzystane w dwóch obszarach – usprawnienia procesów produkcyjnych i obiegu dokumentów. „Przemysł samochodowy charakteryzuje duża sezonowość. Nasza produkcja opierała się na ręcznym planowaniu w oparciu o niespójne dane, dlatego zdecydowaliśmy się wdrożenie Asprova APS – by lepiej planować produkcję – oraz rozwiązanie XPRIMER.TCW – by precyzyjniej zarządzać technologiami, których posiadamy ogromną ilość” – tłumaczy Abdelmottaleb Doulan, Prezes Zarządu firmy Zasław. TCW to moduł, który pozwala definiować technologie, a także budować szablony dla ich różnych wersji. Zastosowanie modułu XPRIMER.TCW to przede wszystkim skrócenie czasu przygotowania danych technologicznych, weryfikacji technologii, poprawa jakości danych technologicznych oraz zmniejszenie błędów w danych bazowych. Wdrożenie tych rozwiązań było początkiem do reorganizacji w spółce Zasław. Bez systemu, który wymuszałby na pracownikach bardzo dobrej jakości dane i ich regularne wprowadzanie, nie byłyby możliwe dalsze usprawnienia. Naturalnym uzupełnieniem i kolejnym krokiem było wdrożenie systemu MES, który dostarczał informację o tym, na jakim etapie jest produkcja, który pracownik jest na zmianie, co robi i na jakiej maszynie. „Usprawniając w firmie Zasław procesy produkcyjne, zaobserwowaliśmy także potrzebę wdrożenia modułu XPRIMER.ECM, który miał zapobiegać trafianiu do księgowości przeterminowanych faktur. Dzięki niemu wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów i zamówień handlowych, poprawiliśmy efektywność zarządzania zgłoszeniami serwisowymi oraz usprawniliśmy komunikację pomiędzy kluczowymi działami” – dodaje Michał Żelichowski.

XPRIMER to narzędzie, które pozwala osiągać mierzalny zysk dzięki temu, że jest rozwiązaniem dostosowanym do indywidulanych potrzeb, struktury oraz celów biznesowych firmy. Został zaprojektowany tak, by nie tylko zarządzać procesami, ale także je projektować, tworzyć i analizować. Dzięki centralizacji rozproszonych procesów w jednym narzędziu możemy poprawić przepływ informacji, redukować koszty i osiągać zyski. A także integrować XPRIMER z innymi, wdrożonymi już w danej firmie systemami. Do najważniejszych korzyści, które udało się osiągnąć podczas wdrożenia w firmie Zasław, można zaliczyć:

  • zwiększenie efektywności procesu planowania, ewidencji i harmonogramowania produkcji,
  • poprawę jakości gromadzonych danych oraz zapewnienie ich spójności – obecnie w systemie znajduje się 99% wszystkich bomów, materiałów oraz technologii,
  • poprawę stabilności i płynności realizacji procesów produkcyjnych,
  • automatyzację i standaryzację kluczowych procesów zachodzących w firmie
  • skrócenie czasu obiegu faktur o 50% – z 14 do 7 dni,
  • usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
  • poprawę efektywności realizacji konkretnych zadań.

Więcej informacji na stronie: www.eqsystem.pl


Zobacz także

Autonomiczne systemy transportowe są coraz powszechniejsze
Jak na nowo zorganizować transport wewnętrzny surowca i wyrobu gotowego bez udziału wózka widłowego?
Jak uwolnić pełen potencjał swoich maszyn, aby poprawić efektywność sprzętową?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jak zwiększać elastyczność produkcji, wykorzystując IT w dynamicznie zmieniającym się środowisku?
Jak na nowo zorganizować transport wewnętrzny surowca i wyrobu gotowego bez udziału wózka widłowego?
Systemy IT w transporcie i logistyce jako integralna część biznesu w Geis
Zamów już dziś prenumeratę czasopisma KAIZEN i stań się ekspertem w dziedzinie lean!
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA