2019-09-10 | Kaizen&Lean

Posłuchać łożysk

Analiza wibracji od dawna już jest metodą stosowaną do monitorowania łożysk i innych urządzeń wirujących. Obecnie, aby pomóc technikom określać stany maszyn, częściej wykorzystuje się połączenie ultradźwięków w połączeniu z analizą drgań. Jeśli zakład nie posiada rozbudowanego programu analizy drgań, ze względu wszechstronność ultradźwięków można je zastosować między innymi do wykrywania awarii łożysk na wczesnym etapie.

W sytuacji, w której analiza drgań wykonywana jest przez zewnętrznego dostawcę usług raz na kwartał lub co miesiąc, można w międzyczasie kontrolować zakład przy użyciu ultradźwięków. Umożliwi to monitoring stanu niektórych kluczowych urządzeń jeszcze przed przeprowadzeniem audytu przez firmę zewnętrzną. Ponieważ od razu dostępna jest informacja, czy istnieją jakieś znaczące problemy z maszynami monitorowanymi za pomocą ultradźwięków, nie potrzebują one wtedy nałożenia podwójnej kontroli, a tym samym czas usługodawcy może być wykorzystany bardziej efektywnie.

Innym scenariuszem, w którym ultradźwięki sprawdzą się bardzo dobrze, jest monitorowanie łożysk wolnoobrotowych. Monitorowanie tych łożysk za pomocą ultradźwięków jest łatwiejsze, niż może się wydawać. Ponieważ większość aparatów ultradźwiękowych wysokiej klasy ma szeroki zakres czułości oraz opcję strojenia częstotliwości, możliwe jest „słuchanie” jakości łożyska, zwłaszcza przy niższych prędkościach. W zastosowaniach ze skrajnie wolną prędkością (zwykle mniej niż 25 obr./min), łożysko wytwarza mało lub nie wytwarza prawie wcale hałasu ultradźwiękowego. W takim przypadku ważne jest, aby nie tylko słuchać dźwięku łożyska, ale co ważniejsze, analizować zapisany plik dźwiękowy ultradźwięków w oprogramowaniu do analizy widmowej. Skupiając się na wykresie przebiegu czasowego można zauważyć, czy ukazują się jakiekolwiek anomalie. Jeżeli pojawiają się „trzaski”, może to wskazywać na występowanie nieprawidłowości. Przy prędkościach łożyska powyżej 25 obr./min możliwe jest ustawienie wyjściowego poziomu decybeli oraz badanie trendu zmian wartości mierzonych dB w określonych odstępach czasowych.

Aby jak najlepiej wykorzystać program monitorowania stanu łożysk ultradźwiękami, najlepiej jest wyznaczyć źródła, z których gromadzone będą dane. Dzięki temu, technicy utrzymania ruchu mogą ustawić poziomy bazowe pomiarów oraz alarmy informujące o zbyt małej ilości środka smarnego lub przesmarowaniu łożyska. Możemy nazwać to podejście metodą historii trendu. Inspektor najpierw ustala w oprogramowaniu ultradźwiękowym źródła, z których dane będą zbierane. Po utworzeniu i wprowadzeniu danych inspektor ładuje je do przyrządu ultradźwiękowego. Podczas zbierania początkowych danych i budowania historii zapisu, technik powinien rejestrować zarówno odczyty poziomu decybeli, jak i pliki dźwiękowe.

Po ustaleniu poziomów bazowych pomiarów można ustawić także poziomy alarmów. W przypadku większości łożysk wzrost o 8 dB powyżej poziomu podstawowego oznacza brak środka smarnego łożyska. Zwiększenie o 16 dB powyżej poziomu podstawowego oznacza, że łożysko znajduje się w trybie awaryjnym. W przypadku łożysk wolnoobrotowych poziomy alarmów mogą wymagać regulacji, ponieważ łożyska te nie wytwarzają dźwięku o wysokiej częstotliwości, tak jak łożyska obracające się z większą prędkością. Poziomy alarmów dla łożysk wolnoobrotowych powinny być ustawione zgodnie z początkowym trendem poziomu decybeli.

Po ustawieniu podstawowych poziomów pomiaru oraz alarmów konieczne jest zapisanie odczytów danych lub dB. Od tego momentu nagrywanie pliku dźwiękowego jest wykonywane tylko po osiągnięciu niskiego lub wysokiego progu dla alarmów. Nagranie można następnie porównać z oryginalnym plikiem dźwiękowym linii bazowej. Jest to ważne w diagnozowaniu obecnego stanu łożyska. W oprogramowaniu do analizy widma technicy mogą również porównać bazowy plik dźwiękowy FFT z bieżącym plikiem dźwiękowym lub porównać nawet cztery identyczne punkty na czterech identycznych komputerach.

Wnioski

Pomiary ultradźwięków powietrznych i strukturalnych stało się niezbędną technologią dla każdego programu konserwacji i niezawodności w działach utrzymania ruchu. Ze względu na zwiększoną czułość i zdolność wykrywania niewielkich zmian w wysokiej częstotliwości dźwięku wytwarzanego przez sprzęt obrotowy, ultradźwięki idealnie się nadają do wykrywania wczesnego etapu zużycia łożyska, nawet w łożyskach wolnoobrotowych. Przekładając dźwięk o wysokiej częstotliwości na zakres niskich częstotliwości lub słyszalnych, instrumenty te pozwalają użytkownikom słyszeć, widzieć i diagnozować problemy z łożyskami.


Zobacz także

Wdrożenie: System MES PHARIS podnosi o 18% OEE w firmie branży automotive
Proces S&OP (Sales and Operations Planning) fundamentem do współpracy
Rozmowa z Benedyktem Bródką, właścicielem firmy POL-PLAN
Współpracujące roboty pomagają zwiększyć wydajność produkcji
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Polimerowe łożyska poprawiają higienę produkcji wina
Lekkie, trwałe i bezpieczne dla żywności - prowadnice rolkowe xiros nowością w ofercie firmy igus.
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA