Przejdź do artykułu
2022-04-06 | Wymiana doświadczeń

Analiza Barometr E-shopper 2021 DPDgroup

Pandemia COVID-19 i analizy jej wpływu na rzeczywistość ujawniły zmiany w preferencjach konsumenckich Europejczyków kupujących online. Zawieszenie działalności sklepów stacjonarnych, kolejne obostrzenia i ograniczenia w handlu wzmocniły rynek e-commerce. DPDgroup poddała analizie wpływ tej sytuacji na e-sklepy i e-konsumentów. Zgodnie z wynikami Barometru E-shopper 2021 w ubiegłym roku 48% wszystkich e-kupujących to nabywcy regularni, którzy odpowiadają za 86% wszystkich zakupów dokonywanych online.

  • Zakupy online stają się dla e-konsumentów naturalnym kanałem zakupowym.
  • W miarę postępującej cyfryzacji handel online jest coraz mniej ograniczony przez technologię, logistykę i ekonomię. Pandemia stała się katalizatorem tej transformacji, ułatwiając powstanie wieloaspektowego i wielokanałowego modelu konsumpcji określonego mianem new commerce.
  • Wyodrębniono nowe profile e-nabywców; silniej wyróżniły się: entuzjasta i epikurejczyk.

Pandemia katalizatorem trwałych zmian

Ostatnie dwa lata pokazały, jak szybko jako konsumenci potrafimy dostosować się do panujących warunków ekonomicznych. Na początku pandemii część osób zmagała się z ograniczoną możliwością zarobkowania, szczególnie w branżach gastronomicznej, turystycznej i beauty. Niepokój i niejasna przyszłość w obliczu COVID-19 szybko zweryfikowały plany zakupowe i sposoby ich dokonywania wśród większości konsumentów.

Z Barometru E-shopper 2020 wynika, że już w pierwszym roku pandemii ponad 70 proc. konsumentów planowało pozostać przy nowych zwyczajach zakupowych także w okresie po-pandemicznym, co przyspieszyło rozwój rynku e-commerce. Tę dynamikę potwierdza również tegoroczna edycja badania: e-commerce rośnie, a zakupy online stają się dla e-konsumentów naturalnym kanałem zakupowym. W 2021 roku regularni nabywcy w Europie dokonali 15,5% wszystkich swoich zakupów drogą online. W miarę postępującej cyfryzacji handel online jest coraz mniej ograniczony przez technologię, logistykę i ekonomię. Pandemia stała się katalizatorem tej transformacji, ułatwiając powstanie wieloaspektowego i wielokanałowego modelu konsumpcji określonego mianem new commerce. Łączy on cyfrowe i tradycyjne modele zakupów.

Nowe profile e-nabywców

Barometr E-shopper 2021 potwierdza wyodrębnione w poprzedniej edycji profile e-nabywców. E-nabywca entuzjasta to konsument, dla którego e-zakupy to coś więcej niż wygoda. Wielu reprezentantów tej grupy wykazuje zachowanie coraz więcej. Są stale online, często sprawdzają powiadomienia, a liczba ich zakupów przewyższa liczbę tych dokonywanych przez wszystkie pozostałe typy e-nabywców  w ciągu miesiąca przeciętny entuzjasta otrzymuje 10 przesyłek.

Z kolei epikurejczycy stanowią 13% wszystkich europejskich e-konsumentów. Od innych grup nie odróżnia ich liczba ani rodzaj zamawianych produktów, lecz sprawność, z jaką dokonują zakupów online. Szukają ułatwień, nawet jeżeli oznacza to wyższe opłaty. Zwracają uwagę na jakość usług, dlatego wybierają znane marki (78%) i szczególnie ważne jest dla nich, która firma kurierska doręczy ich przesyłkę (81%). Skrupulatni w swoich nawykach zakupowych epikurejczycy podejmują decyzje, które odzwierciedlają ich osobiste przekonania dotyczące zdrowia i środowiska.

W ubiegłorocznym badaniu Barometr E-shopper wyodrębniono także e-nabywców seniorów, czyli osoby powyżej 55. roku życia, które z reguły korzystają z handlu elektronicznego bardziej z konieczności niż z chęci i często wykazują zachowania właściwe dla początkujących e-konsumentów. Seniorzy nadal wolą dokonywać zakupów z komputera stacjonarnego lub laptopa niż z urządzeń mobilnych, są również ostrożniejsi niż osoby młodsze podczas zakupów i dokonywania płatności.

Nabywcy wybierający rozwiązania przyjazne środowisku stanowią 14% wszystkich e-konsumentów w Europie. Dokonują zakupów okazyjnie, lecz w rozsądny sposób. Kupują w kilku wybranych kategoriach online i wykazują szczególną troskę o społeczne i środowiskowe konsekwencje swoich wyborów. U nabywców wybierających rozwiązania przyjazne dla środowiska, podobnie jak u epikurejczyków, zachodzi pewna sprzeczność między przekonaniami, a zachowaniem. Konsumenci tej grupy oczekują odpowiedzialności ze strony firm i marek, ale sami dokonują mniej zrównoważonych zakupów niż w przeszłości.

Najnowszy profil e-konsumentów to nabywcy zwracający uwagę na cenę. Stanowią oni 10% wszystkich europejskich e-kupujących. Mają znacznie większe doświadczenie w e-handlu, ponieważ w większości zaczęli kupować online już ponad 10 lat temu. Nie wykazują spontanicznych zachowań zakupowych typowych dla entuzjastów. O zakupach decydują po namyśle i szukają wygody w różnych opcjach doręczeń.

Dostawy poza miejscem zamieszkania

Raport ujawnia preferencje i poziom zadowolenia e-kupujących dotyczący logistyki ostatniej mili. Osoby dokonujące zakupów przez Internet często korzystają z mniejszej liczby opcji doręczenia, najprawdopodobniej w wyniku ograniczeń mobilności związanych z pandemią. Europejski ranking najczęściej wybieranych miejsc doręczeń jest zbliżony do zestawienia z 2019 roku – punkty nadań i odbiorów zajmują coraz wyższe pozycje, wzrasta tez popularność automatów paczkowych. Preferencje dotyczące doręczeń, takie jak informacje w czasie rzeczywistym, możliwość wielu opcji wyboru jej formy oraz dnia i godzinnego przedziału czasowego, są zbliżone do tych z 2019. Jednocześnie 75% regularnych e-nabywców twierdzi, że ostatnia dostawa była bezproblemowa.


Zobacz także

Newmark Polska partnerem Delta Trans w renegocjacjach
Niezawodny łańcuch dostaw zapewnia ciągłość informacji
Czemu agenci celni starają się unikać "czasówek"?
Schmalz poszerza portfolio technologii przenoszenia
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

GLS umacnia pozycję w Europie Wschodniej
Rozwiązania AI obniżają koszty logistyki
Łódzki rynek magazynowy z niewyczerpanym potencjałem
GLS rozwija się w Polsce już ćwierć wieku!

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów