2020-03-06 | Wymiana doświadczeń

Bez wstydu

Współczesne wizualizacje w halach produkcyjnych, a także linie poziome oraz oznaczenia pionowe dążą do optymalizacji przestrzeni w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a jednocześnie sprawnej organizacji pracy. W Polsce standardy w tej dziedzinie wyznacza MalowanieLinii.pl.

Jak informuje GUS, produkcja w Polsce wciąż rośnie. W styczniu 2020 r. była wyższa o 1,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,0%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 4,5%. Współczesne zakłady produkcyjne w Polsce posiadają nowoczesne rozwiązania i maszyny, które wpływają na ich produktywność i koszty, a także optymalną i bezpieczną organizację ruchu. Na te dwa ostatnie czynniki podstawowy wpływ ma jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni, czasu oraz zachowanie przy tym bardzo rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. Dokładnie tym celom służy poprawne oznakowanie ciągów komunikacyjnych, transportowych, pól odkładczych oraz znaków BHP.

Światowa czołówka

W polskich fabrykach jest z tym coraz lepiej, choć jest to wciąż uzależnione od branży, jednak wdrażanie zasad Lean Manufacturing i 5S nie jest już rzadkością. „Absolutnie nie mamy się czego wstydzić w porównaniu do fabryk w Niemczech czy Francji. W Polsce często kadra zarządzająca konsultuje swoje ustalenia w celu potwierdzenia swoich planów z takimi firmami, jak nasza, które na co dzień zajmują się profesjonalnym projektowaniem, wyznaczaniem oraz malowaniem natryskowym oznaczeń poziomych i pionowych. Nierzadko nasza wiedza i doświadczenie pozwalają zaproponować lepsze rozwiązania dostosowane pod względem technicznym i finansowym do oczekiwań i możliwości” – zapewnia Marek Budka, Właściciel firmy MalowanieLinii.pl

Idealnie zaprojektowany layout hali produkcyjnej powinien w jak największym stopniu eliminować kolizyjne skrzyżowania, zapewniać sprawne funkcjonowanie, określać wyraźnie, gdzie mogą się poruszać ludzie, wskazywać drogę ewakuacyjną na wypadek alarmu, a także jednoznacznie ograniczać strefę, w której mogą się przebywać osoby z zewnątrz.

Najważniejsza standaryzacja

W przypadku oznakowania poziomego w fabryce najważniejsza jest standaryzacja – odpowiednio przyporządkowane kolory, piktogramy czy znaki BHP. Dzięki niej przy migracji pracowników łatwo odnajdują się oni w nowej pracy, a obce osoby poruszające się po magazynie bez trudu potrafią zrozumieć, organizację ruchu w danej przestrzeni. „Wbrew pozorom, to nie jest łatwa sprawa, ponieważ pod uwagę należy wziąć szereg czynników. Jednakże stosowane przez naszą firmę produkty sprawdzają się idealnie na terenach zewnętrznych oraz wewnątrz hal. Długoletnie doświadczenie i nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwiązań materiałowych oraz technologicznych doprowadziły nas do wypracowania zarówno nowych produktów, jak i rozwiązań dedykowanych halom produkcyjnym” – przekonuje Piotr Kotlarz, Key Account Manager w firmie MalowanieLinii.pl.

Wśród najważniejszych czynników z pewnością warto zwrócić uwagę na cztery. Po pierwsze, oznakowanie poziome musi się odróżniać od podłoża. Oznacza to, że trzeba dobrać takie kolory, które będą widoczne, a jednocześnie zgodne z przepisami. Po drugie, oznakowanie powinno być trwałe oraz odporne na ścieranie. Po trzecie, konieczne jest uwzględnienie układu linii w zakładzie produkcyjnym, który ulega zmianom. Firma MalowanieLinii.pl opracowała taką technologię i z powodzeniem wykorzystuje ją podczas realizacji. W końcu po czwarte, rolą oznakowania jest rozróżnienie dróg transportowych oraz ciągów pieszych i oznaczenie ich odpowiednimi znakami zarówno ostrzegawczymi, jak i informacyjnymi. Do tego niezbędne jest dobranie odpowiedniego gatunku farby do podłoża, na jakim ma być aplikowana, oraz obszaru malowania z uwzględnieniem warunków wewnętrznych lub zewnętrznych.

Dedykowane rozwiązania

Bogate doświadczenie firmy MalowanieLinii.pl oraz nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwiązań doprowadziły do wyboru kilku rodzajów farb, które najlepiej sprawdzają się w przypadku oznakowania fabryk. Pierwszą z nich i najszerzej stosowaną jest, opracowana specjalnie przez technologów producenta farb dla firmy MalowanieLinii.pl, żywica epoksydowa chemoutwardzalna dwuskładnikowa. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim stopniem odporności na ścieralność oraz czepnością do podłoża. Wymaga jednak dłuższego okresu sezonowania (około 24 godz.), gwarantując przy tym lepszy okres optycznej świeżości oznakowania. Drugim rekomendowanym rodzajem farb jest żywica akrylowa (farba drogowa). Charakteryzuje się ona krótkim czasem schnięcia (ok. 1 godz.) przy wysokiej odporności na ścieralność. Farba ta ma jednak podatność na zabrudzanie, stąd też MalowanieLinii.pl opracowało zabezpieczania takich linii i znaków BHP poprzez specjalny lakier szybkoschnący. Ta technologia jest bardzo przydatna przy ograniczonym czasie wdrożenia oznakowania (mniej niż 12 godzin na przygotowanie podłoża oraz malowanie linii, np. w magazynach przeładunkowych pracujących w systemie czterozmianowym). MalowanieLinii.pl posiada także w asortymencie farby ekologiczne, które odpowiadają na potrzeby rynku dążącego do ochrony środowiska, redukując także do niezbędnego minimum towarzyszący pracom wszystkim znany zapach.

Na koniec warto wspomnieć o oznakowaniu z użyciem farb fotoutwardzalnych UV. Tę technologię do malowania linii BHP jako pierwsza firma w Polsce wprowadziło właśnie MalowanieLinii.pl. Oznakowania te zachowują trwałość linii wykonanych farbą chemoutwardzalną, jednakże nie potrzebują doby do wyschnięcia i utwardzenia. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów oraz urządzenia emitującego promienie UV, są one gotowe do użytkowania od razu po wykonaniu! Jest to idealne rozwiązanie dla klientów pracujących w systemie czterozmianowym i siedem dni w tygodniu. Najlepszym tego przykładem jest powstająca pod Wrocławiem największa w Europie fabryka baterii do aut elektrycznych LG Chem Energy. Firma ta kładzie bardzo duży nacisk na jakość i estetykę oznakowania poziomego w swoich halach produkcyjnych oraz terenach przyległych, a MalowanieLinii.pl jest stałym dostawcą usług związanych z profesjonalnym malowaniem oznaczeń BHP od początku ich istnienia w naszym kraju.

MalowanieLinii.pl
ul. Krzycka 71A/2
53-019 Wrocław
tel. 601 304 306, 795 466 885

www.linie.pl

www.malowanielinii.pl


Zobacz także

Systemy IT w transporcie i logistyce jako integralna część biznesu w Geis
Jakie technologie będą wspierać mobilność w 2020 roku
Kreatywne potrzeby klientów i możliwości operatorów logistycznych
Branża transportowa wymaga dużych zmian w cyfryzacji
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Dziesięć lat firmy MalowanieLinii.pl w Polsce
Malowanie linii i natryskowe oznaczenia poziome
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA