2020-03-04 | Magazynowe inwestycje i transakcje

Jak powstają nowoczesne hale namiotowe?

Współczesne budownictwo przemysłowe szybko ewoluuje. Jest to wynikiem rosnącego dostępu do nowoczesnych rozwiązań, które skutecznie optymalizują procesy, zwiększając ogólną wydajność i ergonomię pracy. Postęp techniczny w infrastrukturze przemysłowej można zaobserwować na przykładzie rosnącej popularności hal namiotowych.

Lekkie hale tego rodzaju znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach życia, również poza przemysłem. Każdego roku powstają setki hal namiotowych o przeznaczeniu magazynowym (m.in. w branży spożywczej, przemyśle ciężkim czy automotive), rolniczym (np. przechowalnie zbiorów, hodowla bydła), przemysłowym i rekreacyjnym (np. hale wystawiennicze i eventowe, stadniny koni).

Uniwersalność takich hal wynika bezpośrednio z ich specyfikacji technicznej (brak ograniczeń gabarytowych, mobilność, instalacje technologiczne, możliwość różnicowania elementów wykończeniowych w zależności od potrzeb). Dzięki temu namioty przemysłowe można dostosować do warunków większości branż.

Co istotne, mimo prostszej konstrukcji, hale namiotowe nie odbiegają jakością od tradycyjnych, murowanych budynków. Ich lekkość i modułowość nie przeszkadzają w zachowaniu odpowiedniej izolacyjności przegród czy ergonomii.

Jak przebiega proces powstawania hali namiotowej według najnowszych standardów? Charakterystykę etapów pokazujemy na podstawie działalności Grupy Łukasiuk, jednego z liderów na polskim rynku hal namiotowych.

Działania przed podjęciem prac budowlanych

Właściwe prace budowlane to tylko zwieńczenie szeregu wcześniej podjętych działań. „Etap przygotowawczy to jeden z najbardziej newralgicznych punktów całej inwestycji, ponieważ należy wtedy zidentyfikować i wyeliminować potencjalne przeszkody, mogące pojawić się podczas realizacji. Należy również zabezpieczyć w projekcie instalacje i inne elementy gwarantujące sprawne prowadzenie działalności w branży klienta” - tłumaczy Łukasz Łukasiuk, członek zarządu Grupy Łukasiuk. „Pierwszym krokiem jest dokładna analiza przypadku, obejmująca wizję lokalną i analizę dostępnych rozwiązań, które następnie weryfikuje się z potrzebami, wymaganiami, ale i ograniczeniami inwestora. Solidnie przeprowadzone studium przypadku pozwala zaproponować rozwiązanie dobrze zoptymalizowane pod względem funkcjonalności i budżetu” - dodaje ekspert.

Dokładna analiza pozwala przejść do kolejnego etapu procesu, jakim jest projekt architektoniczno-budowlany. Uwzględniając lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, projekt szczegółowo przedstawia specyfikację techniczną hali wraz z obliczeniami obciążeń statycznych i dynamicznych oraz doborem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz instalacji branżowych (instalacje niezbędne do funkcjonowania hali w danej branży np. wentylacja mechaniczna dla hal rolniczych). Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, należy w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę (lub złożyć zgłoszenie, jeśli hala ma funkcjonować mniej niż 180 dni). Doświadczeni producenci hal namiotowych oferują nierzadko kompletne przeprowadzenie klienta przez wszystkie konieczne formalności.

Prace budowlane

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, należy zgłosić rozpoczęcie prac budowlanych - następnie można przystąpić do montażu właściwego. Podstawą hal namiotowych są fundamenty. Bardzo często prace ziemne obejmują także wyrównywanie terenu bądź wykonanie dodatkowego odwodnienia. Kolejny etap to wznoszenie konstrukcji. Poszczególne elementy, takie jak słupy, belki oraz elementy złączne należy montować z zachowaniem wytycznych konstruktorskich oraz zasad sztuki budowlanej. Zakończeniem tego etapu jest montaż dachu, który może występować w wariancie izolowanym bądź nieizolowanym. Po montażu konstrukcji oraz dachu, można przystąpić do obróbek blacharskich i prac wykończeniowych, których istotnym elementem jest zazwyczaj montaż poszyć bocznych. Ponadto, zgodnie z wymogami branży, w której hala będzie funkcjonowała, montowana jest stolarka otworowa oraz posadzka.

Obrazując te wymogi, jako przykład można przytoczyć okna o niskim współczynniku przenikania ciepła dla hal funkcjonujących jako magazyny płodów rolnych, bądź szerokie bramy wjazdowe dla przechowalni maszyn rolniczych. Dostosowując obiekt do potrzeb inwestora, hala namiotowa jest również uzbrajana w niezbędne instalacje branżowe, technologiczne oraz przeciwpożarowe. Istnieje wiele wariantów montażu dodatkowego osprzętu (np. sieć telekomunikacyjna dla obiektów z wydzieloną powierzchnią biurową bądź systemy automatycznego sterowania w halach wykorzystywanych do hodowli zwierząt). Zależy to głównie od preferencji klienta i charakterystyki procesów, które będą zachodziły w danym obiekcie.

Działania powykonawcze

Po zakończeniu robót przystępuje się do wykonania pomiarów kontrolnych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej. Zgłaszane jest również zakończenie prac budowlanych, po czym można przystąpić do odbioru hali oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W całym procesie niezbędny jest także ciągły nadzór kierownika budowy oraz konsultacje z inwestorem podczas trwania projektu. „Warto dodać, że proces powstawania hali jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku tradycyjnych, murowanych budynków. Liderzy w tej branży są w stanie zaprojektować i wybudować halę namiotową w niecałe pięć tygodni” - mówi Łukasz Łukasiuk.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Grupa BIK oddaje pierwsze gotowe magazyny pod Wrocławiem
6 000 metrów kwadratowych dla nowego klienta
Centrum logistyczne Zalando pod Łodzią rozpoczęło działalność
PBS Connect Polska kolejnym najemcą w Hillwood Marki
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Hale namiotowe - ekonomiczne rozwiązania w gospodarce magazynowej
Rozmowa z Benedyktem Bródką, właścicielem firmy POL-PLAN
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA