Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 5/2018
<< Cofnij

Motor innowacji

Do klientów korzystających z usług logistycznych w branży automotive zaliczają się zarówno producenci, jak i dostawcy. Niezależnie od grupy, klienci tego sektora oczekują szerokiego wachlarza usług. Operator logistyczny w kontaktach z branżą automotive powinien być przygotowany na realizację standardowych usług transportowych i magazynowych, jak również na obsługę linii produkcyjnych, logistyki wewnątrzzakładowej oraz transportu wewnętrznego.
Szczególne potrzeby

Branżę automotive można bez wątpienia uznać głównym motorem napędzającym innowacje w logistyce. Mnóstwo nowatorskich rozwiązań procesowych i operacyjnych ma swoje źródło właśnie w tym obszarze. Sytuacja na rynku usług logistycznych ulega dynamicznym zmianom. Powodem tych zmian są zarówno czynniki makroekonomiczne (wzrost wynagrodzeń), jak i czynniki strukturalne (wzrost poziomu automatyzacji procesów). „Operator logistyczny, chcąc zachować konkurencyjność, musi śledzić zmieniające się otoczenie i reagować z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto nie wolno zapominać, że w branży automotive obserwowany jest stale zwiększający się poziom integracji operatora z klientem. Można nawet stwierdzić, że usługi operatora logistycznego stanowią integralną część procesu produkcyjnego – mowa tu zwłaszcza o usługach w formie „in-house”, takich jak zaopatrzenie linii produkcyjnej/magazynu buforowego, finalnej kontroli jakości czy też przygotowaniu towaru do wysyłki” – mówi Łukasz Popowski, Logistic Solutions Designer w firmie FIEGE. Obecność operatorów logistycznych na linii produkcyjnej wiąże się również z koniecznością standaryzacji procedur operacyjnych, gdyż taka forma integracji wymusza na stronach kooperację w formule „win–win”. „Jakikolwiek błąd operatora może spowodować zakłócenie procesu produkcyjnego narastające w sposób kaskadowy, zatem obu stronom zależy na jak najlepszej formule współpracy” – przekonuje Łukasz Popowski.

Obsługa branży automotive wymaga niewątpliwie wiedzy i doświadczenia. Głównym wyzwaniem dla operatorów obsługujących tę branżę jest konieczność 100-procentowego wykluczenia uszkodzeń dostarczanych produktów czy komponentów. „Operatorzy czy przewoźnicy, którzy dopuszczą do powstania uszkodzeń w trakcie transportu, najczęściej są wykluczani z dalszej obsługi danego klienta. Jeden uszkodzony komponent czy otarcie paczki może spowodować zatrzymanie określonej linii produkcyjnej, a co za tym idzie straty finansowe” – mówi Olga Berger, Business Development Manager Automotive w firmie ROHLIG SUUS Logistics. Aby ograniczyć ryzyko, nasza rozmówczyni sugeruje zaplanować łańcuch logistyczny w taki sposób, aby zminimalizować liczbę przeładunków oraz odpowiednio zabezpieczać przesyłki. Drugim ważnym czynnikiem w opinii Olgi Berger jest terminowość dostaw i szybka komunikacja z klientem w razie wystąpienia okoliczności opóźniających dostawę. „Klienci z branży automotive oczekują od operatorów stałej komunikacji i dostępności, wsparcia, aktywnego proponowania usprawnień i optymalizacji. Ważne jest odpowiednie wdrożenie danego projektu – prawidłowa komunikacja i procesowe podejście do współpracy z klientem już od momentu przetargu. Wymagane jest zaangażowanie wszystkich zespołów w bieżące komunikowanie i identyfikowanie obszarów, w których mogą zdarzyć się błędy, jak również projektowanie działań w taki sposób, by do błędów nie dochodziło” – przekonuje ekspert ROHLIG SUUS Logistics.

Przedstawiciele branży przewidują, że logistyka sektora automotive, jak i cała logistyka, będzie się zmieniać w najbliższych latach, głównie w sferze automatyzacji i digitalizacji procesów. Z tej perspektywy będą też chciały korzystać firmy z branży automotive, zgłaszając potrzeby zmian w obsłudze łańcucha dostaw. – Wydaje się, że stabilność grupy producentów, jak i dostawców w tej branży na świecie pozwoli na szukanie w niedalekiej przyszłości rozwiązań typu blockchain – przewiduje Mateusz Barycza, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w firmie Raben Logistics Polska. „Jestem pewien, że firmy logistyczne obsługujące tę branżę będą temu kierunkowi działań kibicować, ponieważ mimo przewidywanego w najbliższych latach spowolnienia w gospodarce światowej, dostępność pracowników i presja na wynagrodzenia nie będą malały” – dodaje. Z tego względu ważnym będzie, aby inwestować i tam, gdzie to jest uzasadnione, automatyzować procesy.

Trzy obszary

Branża motoryzacyjna jest obecnie jednym z największych sektorów przemysłowych w Polsce. Otwiera to wiele możliwości dalszego rozwoju nie tylko dla firm działających w branży, ale także dla ich partnerów. W opinii Norberta Kręcickiego, Dyrektora Marketingu w firmie UPS, jeśli chodzi o logistykę, operatorzy logistyczni powinni skoncentrować się na trzech kluczowych obszarach, a mianowicie: na e-commerce, eksporcie i na zwrotach.

We wszystkich sektorach, w tym w branży motoryzacyjnej, zauważalny jest wzrost handlu internetowego. Jak pokazuje badanie „Industrial Buying Dynamics” przeprowadzone na zlecenie firmy UPS, średnio 75% nabywców przemysłowych kupuje produkty przez platformę internetową. „Przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej oczekują od operatora logistycznego zapewnienia usług dopasowanych do potrzeb klientów kupujących on-line, takich jak elastyczna dostawa oraz rozwiązania efektywne kosztowo, a także zapewnienie pełnej kontroli nad statusem przesyłki. Dzięki temu będą mogli oni zdobyć przewagę konkurencyjną” – przewiduje Norbert Kręcicki.

Polski przemysł motoryzacyjny jest niemal w całości nastawiony na eksport. W 2016 roku eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 9,5% rdr. i wyniósł 30,6 mld euro. Podjęcie działalności eksportowej wiąże się często z licznymi trudnościami, jednak dzięki współpracy z partnerem logistycznym mogą one zostać łatwo rozwiązane. „Jedną z najistotniejszych przeszkód są regulacje prawne oraz procedury odprawy celnej, które różnią się w zależności od kraju docelowego. Ponadto istnieją obawy przed utratą bądź zniszczeniem przesyłek. Przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej oczekują od operatora logistycznego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie eksportu i niezawodnej dostawy na czas. Dzięki temu będą mogli oni spokojnie się skupić na rozwoju swojego biznesu za granicą” – zauważa ekspert UPS-u.

Wyniki ostatniego badania „UPS Industrial Buying Dynamics Study: Buyers Raise the Bar for Suppliers Survey” pokazują, że efektywny proces zwrotów jest najważniejszą usługą posprzedażową. Aż 82% wszystkich badanych oczekuje od dostawcy możliwości zwrotu towaru. Przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej oczekują od operatora logistycznego łatwych i skutecznych rozwiązań w zakresie zwrotu towarów. Dzięki temu zapewnią sobie lojalność i zadowolenie swoich klientów.

Zdefiniowane usługi

Rozwiązania dla klientów z branży automotive w większości można uznać za dedykowane. Mateusz Barycza z Raben Logistics Polska przekonuje, że każdy projekt z osobna musi być precyzyjnie zaplanowany, uwzględniając elastyczność oraz alternatywne scenariusze w przypadku wystąpienia jakichkolwiek turbulencji. „Staramy się dopasowywać do wymagań klientów, którzy ciągle chcą usprawniać przepływy w swoich łańcuchach dostaw. Dlatego też w naszym portfolio usług dla branży automotive mamy dostawy just-in-time oraz just-in-sequence, dedykowane kanały dystrybucji, w tym dystrybucji nocnej, a także szyte na miarę rozwiązania magazynowe z kompletacją zleceń produkcyjnych oraz elementami składania komponentów” – mówi Mateusz Barycza.

Również firma DHL Freight ma w swoim portfolio szereg klientów z branży automotive. Najważniejsze projekty opierają się na rozwiązaniach typu LLP (Lead Logistics Provider). Jest to zintegrowana usługa zarządzania łańcuchem dostaw. Zespół profesjonalistów, dostępnych 24/7, wspieranych przez nowoczesne rozwiązania IT zarządza i monitoruje wszystkie procesy w wyznaczonym obszarze. Korzyści dla klienta to: znacząca redukcja kosztów dzięki optymalizacji łańcucha, maksymalizacja wykorzystania zasobów łańcucha, pełna przejrzystość na każdym etapie, administracja non-papier, redukcja emisji CO2 jako efekt lepszego wykorzystania zasobów i dobierania właściwych środków przewozu. „Drugim elementem, który często stosujemy w procesach, nierzadko wspólnie z LLP, to konsolidacja dostaw poprzez cross-docki. Usługa, polegająca na skupieniu drobniejszych partii towaru w cross-docku i dostawie całopojazdowej na linie produkcyjne lub do buforu, pozwala na obniżenie kosztów dostaw, zarządzanie dostawą z cross-docku zgodnie z zapotrzebowaniem produkcyjnym, daje pełną przejrzystość łańcucha. Usługa ta jest stosowana zarówno w procesach przed-, jak i poprodukcyjnych” – mówi Joanna Sokołowska, Sales & Marketing Director w DHL Freight.

automotive FIEGE 3

ROHLIG SUUS Logistics zapewnia kompleksowe usługi logistyczno-transportowe związane zarówno z obsługą produkcji na rzecz producentów samochodów, jak i z przepływem materiałów dla dostawców podzespołów i komponentów. „Klientów z branży automotive obsługujemy już od ponad 10 lat, w różnych obszarach – logistyce kontraktowej, transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Dokonujemy też obsługi celnej, realizujemy wszystkie usługi magazynowe. Obsługujemy przepływy produkcyjne, wewnątrzmagazynowe, dostawy materiałów, półproduktów” – mówi Olga Berger. W jej opinii jedną z najbardziej cenionych przez klientów z branży automotive usług jest zarządzanie łańcuchem dostaw „od drzwi do drzwi”. Jest to możliwe dzięki temu, że ROHLIG SUUS projektuje procesy logistyczne spersonalizowane pod konkretnych klientów, na podstawie potoków materiałowych, planu produkcyjnego, specyfiki logistycznej producenta i jego dostawców. „W tym procesie to my kontaktujemy się z dostawcami na całym świecie, organizujemy transport i załatwiamy wszystkie formalności. Wspólnie z klientem dokonujemy integracji systemowej w celu poprawy komunikacji oraz zwiększenia transparentności dostaw i efektywności kosztowej całego procesu” – tłumaczy Olga Berger. Nad płynnością i poprawnością całego procesu czuwa dedykowany zespół operacyjny, który jest w bieżącym kontakcie z klientem. W efekcie klient otrzymuje niezbędne do produkcji komponenty w wymaganym czasie przy minimalnych nakładach administracyjnych.

Operator logistyczny powinien być przede wszystkim elastyczny, by dostosować usługi do potrzeb poszczególnych klientów. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy kupujący oczekują spersonalizowanych produktów i niezawodnej dostawy. „UPS, jako doświadczona firma logistyczna o międzynarodowym zasięgu, oferuje zaawansowaną technologię, wiedzę oraz wsparcie przy tworzeniu efektywnego kosztowo i operacyjnie łańcucha dostaw. Dodatkowo firma proponuje rozwiązania, które nie kojarzą się na co dzień z UPS, takie jak zarządzanie zapasami magazynowymi, naprawy, zwrot towarów, projektowanie łańcucha dostaw, konsulting dla handlu międzynarodowego oraz usługi finansowe” – mówi Norbert Kręcicki. Poza tym UPS zapewnia szeroki wachlarz usług odpowiadających na potrzeby klientów z branży motoryzacyjnej. W portfolio firmy znajdziemy usługi standardowe i ekspresowe, a także transport przesyłek we wszystkich rozmiarach – od małych do wielkogabarytowych. UPS posiada ponadto dedykowane struktury zajmujące się doradztwem w zakresie logistyki i rozwoju biznesu.

Głównym projektem sektora automotive realizowanym przez firmę Raben jest kompleksowa obsługa przesyłek drobnicowych oraz całopojazdowych z terenu Polski dla jednego z czołowych niemieckich producentów. „Na podstawie zleceń składanych przez dostawców odbieramy przesyłki LTL z około stu lokalizacji w Polsce i zwozimy na nasz magazyn przeładunkowy, który jest zlokalizowany na Dolnym Śląsku. Przesyłki FTL realizowane są bezpośrednio z punktu A do punktu B. Całość przesyłek w magazynie, liczonych w setkach sztuk, codziennie planujemy na dostawy do fabryk w Niemczech, Francji oraz na Węgrzech” – mówi Kornel Grzybowski, Koordynator Działu Transportu w Raben Transport. Sytuacja wygląda analogicznie w drugą stronę – jeśli chodzi o puste opakowania z fabryk do dostawców. Przewozy realizowane są tylko zestawami ciągnik siodłowy plus naczepa typu mega, a samochody w zależności od potrzeb obsadzane są jednym lub dwoma kierowcami. „Magazyn obsługuje również Trailer Yard, w którym dziennie „obracamy’ około osiemdziesięcioma naczepami. W chwili obecnej w projekcie realizujemy około 50 eksportów i 35 importów dziennie oraz kilkadziesiąt tras krajowych do i z naszego magazynu. Używamy do tego blisko 200 pojazdów” – dodaje Kornel Grzybowski. Zdecydowaną większość dostaw Raben awizuje i dostarcza na wyznaczone przez fabryki okna czasowe.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów