Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 4/2015
<< Cofnij

Zasoby zewnętrzne

Nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że outsourcing to nowoczesna i skuteczna metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Polega on na korzystaniu z usług czy produktów, jakie oferują inni dostawcy. Podstawową korzyścią jest redukcja kosztów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na outsourcing także transportu wewnętrznego, oddając np. floty wózków widłowych w zarządzanie firmom zewnętrznym.
4
 
Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł, czyli inaczej mówiąc: na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. Wiele lat temu Henry Ford powiedział słynne zdanie, które bardzo dobrze oddaje ideę korzystania z outsourcingu: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”.
 
Wzrastająca rola outsourcingu
 
W zależności od wiedzy, środków i priorytetów, przedsiębiorstwa same podejmują decyzje o tym, jakie potencjalne obszary i w jakiej formie mogą outsourcować. Pozwala to na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb firmy i jest rezultatem rachunku opłacalności.
 
W chwili obecnej, kiedy rozwój sieci internetowej i komputerów umożliwia i ułatwia integrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami, outsourcing stał się wyraźnym trendem w naszym kraju, który z pewnością będzie się w dalszym ciągu rozwijał. Obserwując tendencje na rynku, nie sposób nie zauważyć wzrastającej roli outsourcingu i jesteśmy przekonani, iż wykorzystanie takiego rozwiązania jest jak najbardziej słuszne, zwłaszcza kiedy firmy coraz częściej decydują się na realizację istotnych obszarów swojej działalności w formie usługi dostarczanej przez wyspecjalizowanego zewnętrznego dostawcę – twierdzi Piotr Łysoń, Prezes Zarządu Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.
 
Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania tym rodzajem działalności, zmieniają się także oczekiwania klientów związane z jakością świadczonych usług. Zdaniem Tomasza Kura, Dyrektora Działu obsługi klienta w Seito Polska Sp. z o.o., jeszcze kilka lat temu outsourcing był kojarzony jedynie z możliwością ograniczania kosztów. W obecnych czasach zarówno duże koncerny, jak i mniejsi przedsiębiorcy oczekują, iż rozpoczęcie świadczenia usługi przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną to dodatkowo sposób na doskonalenie outsourcowanych procesów. – Klienci oczekują poprawy zarówno w sferze operacji, jak i bezpieczeństwa oraz jakości wykonywanych prac. Dzięki temu możemy wdrażać u klientów kulturę organizacyjną opartą właśnie o te dwie podstawowe zasady. Właśnie na bezpieczeństwie i jakości budujemy zaangażowanie pracowników doskonale wpisujących się w innowacyjne środowisko pracy, którego główną ideą jest ciągłe doskonalenie. Po wielu latach współpracy z różnymi zakładami produkcyjnymi wiemy, że uwaga kierowana na poprawę bezpieczeństwa i jakości automatycznie przekłada się na wzrost wydajności. Uważam, że ewolucja outsourcingu nadal będzie przebiegała w tym właśnie kierunku. To dobra droga – dzięki niej mamy do czynienia z sytuacją win–win, a mianowicie klient otrzymuje optymalną usługę, a firma outsourcingowa nieustannie doskonali swoje kompetencje – podkreśla Tomasz Kur.
 
Do niedawna outsourcing jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami wykorzystywany był głównie przez firmy z kapitałem zagranicznym. W ostatnich latach uległo to zmianie i czynnik ten przestał być istotnym wyróżnikiem rodzaju przedsiębiorstw korzystających z firm zewnętrznych.
 
Duże natomiast znaczenie z punktu widzenia jakości świadczonych usług ma skala wdrożenia. Jak wskazuje nasze doświadczenie, im większe wdrożenia, tym łatwiej o wyraźny, mierzalny efekt optymalizacji. Wynika to z faktu, iż w większym zespole pracowników łatwiej wprowadzić naszą kulturę organizacyjną wraz z jej charakterystycznymi elementami – sesjami Kaizen, systemami ocen pracowniczych na różnych szczeblach oraz chociażby rejestrowania i śledzenia incydentów mających miejsce w pracy. W większych zespołach obserwujemy wyższą dynamikę działania przekładającą się np. na ilość zgłaszanych inicjatyw pracowniczych. Mamy w tym zakresie możliwość porównania – świadczymy usługi oparte o zespoły kilkunasto-, jak i kilkusetosobowe. Im większy zespół, tym lepsze rezultaty optymalizacyjne – dodaje Tomasz Kur.
 
Transport wewnętrzy w outsourcingu – dlaczego nie?
 
Zdaniem specjalistów, w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój outsourcingu także w zakresie transportu wewnętrznego. Rosnącym zainteresowaniem cieszą takie usługi, jak: kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji procesów logistycznych, monitoring i ewidencja działań floty, serwisowanie parku maszynowego czy wsparcie finansowania inwestycji w rozwiązania intralogistyczne. – Coraz rzadziej wózki są własnością przedsiębiorstwa, na rzecz którego pracują. Leasing i wynajem długoterminowy stają się normą. Z outsourcingu części działań zarządczych chętnie korzystają firmy dysponujące dużym, zróżnicowanym parkiem maszynowym. Gdy wózki pracują w różnych lokalizacjach i w trybie wielozmianowym, powierzenie odpowiedzialności za ewidencję ich funkcjonowania i szeroko pojęty stan techniczny podmiotom zewnętrznym jest bardzo wygodne – mówi Eliza Świętochowska, Dyrektor ds. wynajmu w STILL Polska.
 
Na rynku oraz więcej firm jest zainteresowanych outsourcingiem, zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, które używają podnośników w sposób dość intensywny i każdy postój urządzenia oznacza duże straty, na które nie można sobie pozwolić. – Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest profesjonalna obsługa serwisowa, jaką dostawca oferuje na zlecenie klienta wraz z dostawą sprzętu najwyższej jakości. Oczywiście specyfika procesów magazynowych odgrywa niebagatelną rolę i to ten czynnik decyduje o tym, czy prowadzona jest np. obsługa „full serwis” świadczona przez serwisantów na sprzęcie należącym do klienta na jego terenie, czy też świadczenie kompleksowych usług transportu wewnątrzzakładowego urządzeniami dostawcy, łącznie z pracą operatorów – a i takie rozwiązanie jest coraz częściej brane pod uwagę – mówi Piotr Łysoń.
 
Tomasz Kur podkreśla, że nie zawsze wielkość firmy jest kluczową determinantą do podejmowania decyzji odnośnie przekazania w outsourcing procesów transportu wewnętrznego. – Decydujące jest tu otwarte podejście do rozwoju własnego przedsiębiorstwa. W czasach daleko idącej specjalizacji menadżerowie nie mają możliwości i czasu, by na bieżąco obserwować trendy we wszystkich obszarach zarządzania. Dlatego niektóre z tych obszarów przekazują specjalistom – na tym właśnie polega współczesny outsourcing. Takie podejście gwarantuje dostęp do najnowszych technologii dostarczanych przez oustourcerów, a jednocześnie pozwala osobom zarządzającym firmami na pełną koncentrację na podstawowej części biznesu będącej źródłem przychodów danej firmy – uważa Tomasz Kur.
 
Optymalizacja i przewidywalność
 
Generalnie outsourcingowy model zarządzania pozwala na rozwiązywanie niektórych problemów będących „poza kontrolą”, możliwość korzystania z zasobów niedostępnych wewnątrz firmy, redukcję kosztów operacyjnych oraz ich lepszą kontrolę, a także uwolnienie kapitału.
 
Korzyścią wynikającą z samych założeń outsourcingu jest możliwość zajęcia się głównym obszarem funkcjonowania firmy i wyeliminowanie konieczności zajmowania się procesami wspomagającymi. Odpowiedzialność za nie przejmuje wyspecjalizowany, zewnętrzny partner. Outsourcing transportu wewnętrznego gwarantuje optymalizację procesów logistycznych oraz obniżenie oraz przewidywalność kosztów serwisu i eksploatacji. Dzięki usługom towarzyszącym wynajmowi długoterminowemu parku maszynowego, flotę można elastycznie dostosować do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Wszystko to zapewnia zwiększenie komfortu pracy osób odpowiedzialnych za transport wewnętrzny – twierdzi Eliza Świętochowska.
 
 
Wśród korzyści można także wymienić możliwość koncentracji na core biznesie. Zdaniem Tomasza Kura, nawiązując współpracę z klientem nie dostarczamy pracowników do procesu, ale przejmujemy pełną odpowiedzialność za realizowany proces. Oznacza to, że z punktu widzenia przedsiębiorcy uwalniają się zasoby które do tej pory były zaangażowane w obsługę outsourcowanego procesu, a teraz można je przesunąć do innych zadań. Uwalniają się również zasoby pośrednio związane z obsługą procesu jak choćby nadzór, obsługa kadrowo-płacowa, BHP czy też zakupy.
 
Poza tym wdrażając usługę gwarantujemy przeszkolone kadry oraz park maszynowy z full serwisem. Rekrutacja pracowników, kwestie absencji chorobowych czy urlopowych przechodzą na outsourcera. Dostarczamy także sprawdzone narzędzia zarządzania. To właśnie one sprzyjają doskonaleniu procesów. Znamy najnowsze rozwiązania w branży, więc potrafimy tak zaprojektować usługę, by przynosiła najlepsze efekty i była dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Zdarza się, że już po kilku miesiącach współpracy z klientem przeprowadzamy, oczywiście w porozumieniu z odbiorcą usługi, optymalizacje przynoszące zysk lub poprawę wydajności dochodzące nawet do 30 proc. Tworzymy autorskie narzędzia wspomagające pracę w obszarze produkcji oraz logistyki wewnętrznej, a firmy, z którymi współpracujemy, korzystają z tego know-how. Doświadczona firma outsourcingowa potrafi wprowadzać nowoczesne rozwiązania optymalizacyjne, przynosząc wartość dodaną dla swoich klientów – podsumowuje Tomasz Kur.
 
Argumentów przemawiających za słusznością outsourcingu jest faktycznie wiele. Dla firmy obsługiwanej daje to m.in. możliwość sezonowego wykorzystania urządzenia, z okresem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, bez konieczności ponoszenia kosztów w okresie mało produktywnym.
 
Przede wszystkim niższe koszty operacyjne i z pewnością krótszy czas wykonania oraz wyższa jakość usług, jaką proponuje profesjonalny dostawca – to główne korzyści płynące z tego modelu obsługi. Poza tym istotnym czynnikiem jest większa elastyczność, zabudżetowany niższy koszt pracy sprzętu, a co za tym idzie – lepsza, bardziej przejrzysta kontrola kosztów. W przypadku gdy umowa zostaje zawarta na ustalonych z góry warunkach, firma w pełni kontroluje swoje wydatki, ograniczając jednocześnie do minimum koszty zarządzania flotą. Należy też wspomnieć o możliwości zaliczenia płatności za wynajem do kosztów uzyskania przychodu. Jednak główną korzyścią jest zapewnienie ciągłości pracy w takim systemie – konstatuje Piotr Łysoń.
 
Specjaliści są więc zgodni – outsourcing jest istotą współczesnej ekonomii. Dlaczego więc nie wykorzystać doświadczenia i profesjonalizmu wyspecjalizowanego podmiotu? W tej sytuacji zaufanie profesjonalnej firmie i zlecenie całościowej obsługi technicznej i logistycznej, mając na względzie wymierne korzyści, jakie to przynosi, wydaje się być idealnym rozwiązaniem.
 
Sławomir Erkiert
 
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów