Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 4/2022
<< Cofnij

Moduł automatyczny

Popyt na rynku magazynowym generowały w ostatnich miesiącach przede wszystkim firmy z sektora e-commerce. Podobnie będzie również w bieżącym roku. Rośnie sprzedaż on-line, a klienci, którzy w czasie pandemii zaczęli kupować w ten sposób, utrzymali ten nawyk, co nakręca rozwój infrastruktury. Chodzi tu m.in. o magazyny dystrybucyjne czy magazyny zwrotów. To wszystko zwiększa popyt na zautomatyzowane urządzenia i systemy magazynowe, nierzadko dedykowane specjalnie właśnie dla e-handlu.

Zautomatyzowanie procesów w e-handlu ma sprawić, że będą przebiegały sprawniej (krótszy czas od złożenia zamówienia do wysyłki), jak również będą angażowały coraz mniej ludzi. To ważne w czasie permanentnych problemów zatrudnieniowych w branży. – Z roku na rok można odnotować wzrost zainteresowania inwestycjami w automatyzację na rynku e-commerce. Firmy, które podjęły decyzję o wdrożeniu automatyzacji w systemach magazynowych, przyznają, że była ona podyktowana dokładną analizą opłacalności inwestycji. Automatyzacja systemów magazynowych pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, zwiększenie zdolności rotacji produktów oraz szybkości ich wydawania, zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia mechanicznego towaru oraz na niemal całkowitą eliminację błędów w kompletowaniu zamówień – mówi Marcin Kozłowski, Prezes Zarządu, Baumalog.

Podobną opinię prezentuje Krzysztof Nowakowski, Sales Manager, Kardex Polska, podkreślając przy tym, że jakkolwiek rozwiązania Kardex adresowane są do niemalże wszystkich branż, to trend w kierunku automatyzacji jest bardzo silny w firmach produkcyjnych oraz handlowych, zwłaszcza e-commerce. – Towary magazynowane w regałach automatycznych są bardzo różnorodne, a w informacji płynącej od klientów wyraźnie uwidoczniona została potrzeba wykazania elastyczności dotyczącej wdrażania zmian trybu prac i procesów wobec rygorystycznych zasady higieny – mówi K. Nowakowski.

Dostrzec przewagi        

Maciej Kaim, Dyrektor sprzedaży, ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne, przypomina liczne walory regałów automatycznych, szczególnie ważne właśnie w e-commerce. Konstrukcja i wyposażenie automatycznych regałów magazynowych umożliwiają uzyskanie dodatkowych benefitów w porównaniu do innych systemów składowania. – Wśród najważniejszych przewag należy podkreślić: elastyczność w rozbudowie systemu o dodatkowe moduły (regały Lean-Lift i Rotomat) lub o nowe „wieże/kolumny” składowania, jak to ma miejsce w systemach LogiTower (automatyczny magazyn rośnie wraz z rozwojem skali działalności), krótki okres zwrotu inwestycji ROI oraz korzystny współczynnik powierzchni zabudowy do pojemności – mówi M. Kaim, dodając, że oczekiwanym parametrem w magazynach e-commerce jest odpowiednia wydajność, np. odpowiednio zastosowane modułowe regały Rotomat wraz z integracją informatyczną umożliwiają kompletację z wydajnością do 1000 operacji na godzinę (High Speed Picking), pracę kilku regałów jednocześnie (towar jest przygotowywany do pobrania z okna dostępowego w kilku regałach równocześnie i niezależnie, na podstawie listy kompletacyjnej), co w połączeniu z możliwością tworzenia gniazd kompletacyjnych i instalacji systemu przenośników transportowych pozwala na jeszcze większe skrócenie czasu kompletacji oraz unikanie pomyłek przy realizacji zamówień. Nasz rozmówca podkreśla również ergonomię rozwiązania, towar dostarczany jest do operatora (kompletacja odbywa się na ergonomicznej wysokości), na jednej półce składowanych może być nawet kilkadziesiąt różnych SKU. Dla szybkich kompletacji nośności pojedynczej półki w regale automatycznym mogą sięgać nawet do 1000 kg. – Istotną cechą docenianą przez klientów jest modułowość i możliwość umiejscowienia regału w praktycznie dowolnej przestrzeni (nawet pomiędzy słupami nośnymi lub między belkami stropowymi, przez co w pełni wykorzystuje się wysokość pomieszczenia) oraz możliwość zmiany lokalizacji urządzenia, czasami bez demontażu – tłumaczy M. Kaim.

M. Kozłowski (Baumalog ) jako przykład rozwiązania automatyzującego pracę magazynu i optymalizującego powierzchnię podaje regały windowe Modula. Pozwalają one w pełni wykorzystać dostępną wysokość pomieszczenia, mogą mieć do 16 m wysokości, mając ładowność do 990 kg na półkę. – Dzięki regałom Modula wszystkie przedmioty są przechowywane w jednym miejscu bez potrzeby chodzenia i szukania towarów w całym magazynie – artykuły są dostarczane do okna dostępowego, które znajduje się na optymalnej wysokości z punktu widzenia ergonomii pracy. Operator obsługuje regał za pomocą konsoli z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem i intuicyjnym oprogramowaniem – informuje nasz rozmówca, dodając, że regały Modula pozwalają składować praktycznie każdy rodzaj asortymentu w bezpieczny, czysty i wydajny sposób, oszczędzając jednocześnie do 90% powierzchni magazynowej.

Co do tego, że firmy branży e-commerce korzystające już z automatyzacji posiadają istotną przewagę konkurencyjną, nie ma wątpliwości K. Nowakowski (Kardex Polska). Podkreśla przy tym, że handel detaliczny oraz e-commerce czerpią szczególne korzyści z automatyzacji poprzez poważne usprawnienia kompletacji zamówień, efektywnej obsługi zwrotów i ciągłej weryfikacji stanów magazynowych. Dokładne informacje o poziomach zapasów zapewniają ogólną ich optymalizację (można zmniejszyć poziomy zapasów bezpieczeństwa). Rozwiązania pozwalają również na zmniejszenie wymagań dotyczących kwalifikacji operatorów, ponieważ można ich szybko i łatwo przeszkolić. Poprawa warunków pracy i podwyższenie standardów bezpieczeństwa to kolejne korzyści, ponieważ operatorzy poprzez ergonomiczne warunki pracy są bardzie wydajni – systemy Kardex działają na zasadzie „towar do człowieka”, w której towary są automatycznie prezentowane operatorowi w idealnej pozycji i wysokości.

Kluczowa jest wydajność

Regały automatyczne mogą być wyposażone w akcesoria wspomagające poprawność kompletacji, np. wskaźnik laserowy pokazujący dokładne położenie na półce potrzebnego artykułu, listwę alfanumeryczną nad oknem dostępowym wyświetlającą informacje o przedmiocie oraz ilości sztuk do pobrania lub uzupełnienia. Dodatkowo do potwierdzenia lub identyfikacji towaru można wykorzystać czytniki kodów kreskowych.

Znacznie dłuższą listę systemów, za których pomocą można wpłynąć na poprawę wydajności procesów kompletacji z wykorzystaniem regału automatycznego, prezentuje M. Kaim (ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne). – To np. system APF umożliwiający umieszczenie półek z najczęściej pobieranym towarem w pobliżu okna dostępowego; regały w wersji High Speed – przyśpieszona do 2,3 m/s prędkość ruchu w pionie windy; Rotomat High Speed Picking – połączenie regału w wersji High-Speed, wielofunkcyjnych półek ze zmiennymi przegrodami, wskaźników lokalizacyjnych w listwie pod oknem dostępowym oraz systemu Pick-to-Light, umożliwia szybką kompletację, nawet do 1000 operacji na godzinę dla zespołu regałów; systemy wskazywania lokalizacji – wyświetlacz LED lub TFT zlokalizowany ponad lub poniżej okna dostępowego, wskazujący lokalizację (numer przegrody i głębokość składowania) oraz zapewniający dostęp do dodatkowych informacji o towarze; systemy wskazywania towaru (Pick-o-Light) – matryce LED wbudowane powyżej okna dostępowego, wskazujące promieniem świetlnym towar do pobrania (pojedyncza dioda) lub przedział, z którego towar ma zostać pobrany (cztery diody, małe towary) / ruchomy moduł (Pick-o-Light Vario) wskazujący towar do pobrania (dla niesymetrycznie podzielonych półek); urządzenia rozszerzonej rzeczywistości (AR) – wprowadzanie danych, wybór pozycji oraz zgłoszenie zapotrzebowania, odbywa się przy pomocy polecenia głosowego, a istotne informacje (w tym zdjęcia towaru) widoczne są na wyświetlaczu AR noszonym przez operatora itp. – mówi M. Kaim. Inne z rozwiązań to: system wizualizacji (Picture Control) – zintegrowana kamera umieszczona wewnątrz regału nagrywa wykonywane operacje oraz tworzy cyfrowy obraz towarów na półce; Pre-Store Bufffering – w trakcie pobierania towaru przez operatora w oknie dostępowym regał transportuje kolejną półkę do lokalizacji bezpośrednio za oknem dostępowym; kompletacja towarów w wielu regałach równocześnie – po otrzymaniu listy kompletacyjnej regały równocześnie rozpoczynają pracę i dostarczają wymagane towary (zgodnie z listą kompletacyjną) do okien dostępowych, sprawiając, iż operator ma możliwość ciągłej pracy, bez konieczności oczekiwania na następną półkę; gniazda kompletacyjne – ergonomiczne ustawienie regałów (w linii lub w kształcie litery „U”) skracające drogę operatora potrzebną do kompletacji oraz umożliwiające ciągłą kompletację (bez przerw) przy zastosowaniu opcjonalnego sterowania; systemy przenośników/autonomiczne systemy transportowe (AMR / AGV) – po skompletowaniu zamówienia w gnieździe, przenośniki transportują pojemnik do następnego gniazda kompletacyjnego (regału) lub bezpośrednio do strefy pakowania.

Michał Jurczak

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Magazynowanie i Dystrybucja – dostępnym w naszym sklepie

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów