Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 3/2019
<< Cofnij

Bez oczekiwania na towar

W procesie kompletacji, czy to w centrum dystrybucji, czy w kontekście zaopatrzenia produkcji, efektywność jest zawsze kluczowa. Systemy magazynowe powinny zapewniać elastyczność pracy operatorów, maksymalną pojemność na minimalnej powierzchni oraz szybki i bezpieczny dostęp do przechowywanych przedmiotów.

Firma Kardex Remstar opracowała system wertykalnych modułów buforowych w odpowiedzi na oczekiwania rynku w zakresie magazynowania i przenoszenia plastikowych pojemników (KTL). Wertykalny moduł buforowy LR35 to zautomatyzowany system magazynowania, który jest alternatywą dla systemów Miniload o znacznie zmniejszonym zużyciu energii. Dzięki modułowej budowie i zastosowaniu standardowych części koszty systemu są znacznie niższe w porównaniu do systemu Miniload. Kardex Remstar oferuje również krótsze terminy dostaw (w porównaniu z systemami Minilood). System ten jest odpowiedzią na potrzebę zrównoważonego rozwoju, niższego zużycia energii i szybkiego zwrotu z inwestycji.

System magazynowy Kardex FramePick 4 Wholesale

LR35 to system magazynowania i pobierania w postaci regału z układnicą, w którym towary składowane są w standardowych pojemnikach (KTL) o wymiarach 600x400 mm lub 640x440 mm w czterech wariantach wysokości. Pojemniki są dostarczane na żądanie operatora (operatorów) lub po wywołaniu przez oprogramowanie WMS na poszczególne stanowiska kompletacji. System minimalizuje czas oczekiwania dzięki wstępnej kompletacji. Oznacza to, że gdy operator na stanowisku kompletacji pobiera towar z jednego pojemnika, system przygotowuje kolejne wywołane pojemniki, które zostaną podstawione operatorowi bez czasu oczekiwania po zakończeniu pracy z pierwszym pojemnikiem. To sprawia, że system ten jest idealnym rozwiązaniem dla firm przechowujących w magazynie wiele różnych artykułów.

W 2019 roku Kardex Remstar wprowadził kompleksowe rozwiązanie łączące kilka systemów LR35 w tzw. system hurtowego składowania – FramePick 4. System ten składa się z od 2 do 6 regałów LR35, wózków do kompletacji oraz okien dostępu ze zintegrowanym systemem prowadzenia operatora kontrolowanym przez oprogramowanie Power Pick Global. Wózki do kompletacji (ramy z profili aluminiowych) umieszczone są za (z punktu widzenia operatora stojącego przed stołem obrotowym) oknami dostępu. System Put-to-Light zainstalowany w oknie wskazuje lokalizację i liczbę elementów do odstawienia do pojemnika. Potwierdzenie operacji odbywa się również z wykorzystaniem systemu Put-to-Light.

Proces kompletacji

Do obsługi wystarczą maksymalnie 3 osoby. Zamówienia są kompletowane w partiach składających się z kilku zleceń. Pracownik rozpoczyna kompletację nowej partii od zeskanowania numeru lub nazwy wózka komisjonującego oraz nazwy partii i paruje dane. Oprogramowanie Power Pick Global oblicza najszybszą sekwencję podstawiania pojemników i rozpoczyna wysyłanie ich na stoły obrotowe na stanowiskach kompletacji. Zintegrowane z oknami dostępu wyświetlacze i wskaźniki LED podświetlają artykuły do pobrania, zapewniając bezbłędną i szybką kompletację zamówień. Informacje na ekranie i na panelu operatorskim pokazują dokładnie, z jakiego miejsca i w jakiej ilości pobrać artykuł. Operator wyjmuje wymagane produkty z pojemnika lub z miejsca składowania w pojemniku i potwierdza ich pobranie na panelu operatorskim lub za pomocą przycisku potwierdzającego, który jest zamontowany bezpośrednio przy oknie dostępu (stół obrotowy). W tym samym czasie pojemnik na zamówienie, do którego należy odkładać pobrane artykuły, jest podświetlany na ramie wózka do kompletacji. Operator umieszcza towar w odpowiednim pojemniku na dane zamówienie i potwierdza operację na wyświetlaczu. Każdej jednostce przyporządkowany jest określony kolor (LR 35) wizualizowany na wyświetlaczu PPG. Po potwierdzeniu pobrania z danej jednostki ten sam kolor jest wyświetlany na wyświetlaczach typu Put-to-Light na wózku, co zapobiega błędom podczas pobierania i odkładania artykułów. Umożliwia to równoczesną pracę nawet trzech operatorów. W przypadku gdy ten sam artykuł jest wymagany w kilku zamówieniach w danej partii, pracownik pobiera naraz łączną liczbę sztuk i rozkłada je do pojemników zgodnie z ilościami wskazanymi przez system Put-to-Light. Sterowane komputerowo inteligentne pobieranie w partiach, tzw. batch picking, redukuje ruchy mechanizmu wertykalnego modułu buforowego LR 35 do minimum. Podczas procesu kompletacji układnica w kolejnym module przesuwa się w odpowiednie miejsce i dostarcza żądany artykuł. Dzięki temu pracownik może rozpocząć kompletację następnego zamówienia bez konieczności czekania. Kolejny wózek do kompletacji może być dodany do procesu w dowolnym momencie, a elementy do pobrania są automatycznie ustawiane w zoptymalizowanej kolejce. Gdy tylko wszystkie zamówienia z partii zostaną zrealizowane (wszystkie pojemniki na wózku kompletacji są załadowane), na pojemnikach wyświetlany jest komunikat o kolejnej operacji. Wózek jest teraz gotowy do dalszej drogi, np. na inny obszar kompletacji, wysyłki lub pakowania. 

Zalety systemu FramePick 4 Wholesale

Ten złożony system, który z pewnością może być wykorzystywany w handlu elektronicznym, ale także na przykład do zaopatrywania produkcji, zapewnia szybką i bezbłędną kompletację. Czas potrzebny do zestawienia zamówienia może zostać skrócony o 50 procent, ponieważ operator nie musi się przemieszczać po hali i szukać produktów. W okresach szczytowych elastyczność systemu umożliwia zwiększenie liczby pracowników, którzy w spokojniejszych okresach mogą się zajmować uzupełnianiem regałów bez zakłócania kompletacji zamówień. Rozwiązanie to jest również ergonomiczne i zapewnia oszczędność miejsca. W zależności od wykorzystania systemu, możemy mówić o krótkim zwrocie z inwestycji i (co nie mniej ważne) znacznej poprawie procesów i szybkości przepływu zapasów.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA