Przejdź do artykułu
2021-04-08 | W magazynie

Mechanizm postępu

Rozwiązania klasy WMS (Warehouse Management System) pomagają efektywnie wykorzystywać dostępną powierzchnię składową, zarządzać ładunkami i zapasami, optymalizować dostawy, obsługiwać dystrybucję towarów, a także zarządzać będącymi do dyspozycji środkami transportu wewnętrznego. WMS-y nie są produktami „skończonymi”, są systematycznie unowocześniane. To rezultat upowszechniania nowoczesnych technologii, jak również specyficznych oczekiwań zgłaszanych przez samych odbiorców konkretnych rozwiązań.

Wśród kluczowych elementów mających wpływ na efektywność każdego magazynu są: sposób składowania towarów, zasady ich kompletacji, a także zarządzanie zamówieniami. Tradycyjne metody (np. rozmieszczenia produktów) bywają mało efektywne, co wymusiło na operatorach wypracowanie sposobów bardziej dynamicznych. WMS-y posiadają gamę narzędzi do efektywnej wymiany danych (np. import kartotek towarowych, kontrahentów oraz dyspozycji przyjęć i wydań, eksport realizacji i stanów magazynowych). Systemy WMS w ostatnich latach zmieniały się zarówno pod względem technologicznym, jak i pod względem ilości i rodzajów wspieranych procesów magazynowych. Niczym nadzwyczajnym nie jest już też współpraca WMS-ów ze stosowanymi w firmach systemami informatycznymi, coraz częściej stają się one częścią oprogramowania klasy ERP.

Zanim zdecydujesz, przeczytaj!

Mikołaj Garbarek, Dyrektor Działu Produkcja, Logistyka, Transport Publiczny, PSI Polska, podkreśla, że do wdrożenia oprogramowania WMS trzeba się przygotować, a kluczowe są referencje i doświadczenie zespołu. Im lepszy i bogatszy system, tym szersze są możliwości konfiguracji, które zespół musi znać, żeby wydobyć z systemu to, co potrzebne w danym wdrożeniu. – Niezbędny jest odpowiednio duży zespół pracujący w Polsce. Większy zespół pozwala bardziej elastycznie reagować na nagłe potrzeby, które mogą się pojawić w trakcie wdrożenia lub po nim. WMS w swoim standardzie powinien zapewniać możliwie najpełniejsze pokrycie wymagań funkcjonalnych – zaznacza M. Garbarek.

Wojciech Zdrenka, Dyrektor Obszaru Analityki Biznesowej, SMART Project, jest zdania, że menadżerowie odpowiedzialni za wybór systemów WMS powinni brać pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne organizacji – zarówno te aktualne (złożoność procesów, stopień automatyzacji operacji magazynowych, techniki składowania, wewnętrzne kompetencje działu IT), jak i te planowane (wzrost sprzedaży, zmiana struktury zapasu, zwiększenie liczby lokalizacji magazynowych, wdrożenia innych systemów IT). Poza oferowanymi przez system funkcjonalnościami, istotne są również takie aspekty, jak doświadczenie dostawcy w podobnego typu wdrożeniach, stosowana metodyka prowadzenia projektu wdrożeniowego, otwartość oprogramowania na integracje z innymi systemami. – Istotny jest też poziom otwartości oprogramowania na ewentualne modyfikacje po stronie klienta oraz sposób, forma i język oferowanego przez dostawcę wsparcia. Już na etapie wyboru systemu, jak i dostawcy należy odpowiedzieć sobie na pytania, które będą dotyczyć nie tylko wyboru firmy wdrażającej i sposobu wdrożenia, ale również poruszą aspekty związane z długoterminową współpracą z dostawcą. To istotne – system WMS jest rozwiązaniem, które pozostaje w organizacji przez lata – tłumaczy W. Zdrenka.

Artur Guz, Product Manager Systemy WMS, IBCS Poland, podkreśla, że w IBCS Poland większość projektów WMS to takie, w których klient nie miał wcześniej wdrożonego żadnego systemu. Zdarza się, że większość pracowników nie pracowała nigdy na terminalu kodów kreskowych. – Takie projekty wymagają bardzo dużego doświadczenia po stronie firmy wdrożeniowej, ponieważ oprócz samej funkcjonalności WMS, wiemy, że spotkamy się z oporem zmian w kadrze pracowniczej, z brakiem pełnych procedur logistyczno-administracyjnych oraz z wymaganiem większego wsparcia działu IT (jeśli taki u klienta jest) – tłumaczy A. Guz.

Nasi rozmówcy są zgodni, że rozpoczynając projekt warto się zastanowić nad powołaniem lub zatrudnieniem jego kierownika, który będzie uczestniczył w ustaleniach od samej inicjalizacji, nawet już na etapie jego wizji. Władysław Kuć, Prezes Zarządu, AVOCADO Soft, dodaje, że w pierwszej kolejności warto określić kryteria wyboru systemu, przypisując im odpowiednie wagi (cena, czas wdrożenia, funkcjonalność, referencje branżowe, wizyta referencyjna). Ważne, aby przed skierowaniem zapytania zostały określone wymagania funkcjonalne, jakie powinien spełnić WMS, do których dostawcy powinni się odnieść w swoich ofertach oraz prezentacjach. – Kluczowe konsekwencje wyboru systemu są związane zapewne z funkcjonalnością, zarówno oczekiwaną w momencie zakupu, jak również spełniającą plany rozwoju przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest technologia, w oparciu o którą działa WMS. Może ona być skutecznym blokerem, np. wobec wycofania wsparcia przez producentów sprzętu. Kolejną konsekwencją jest koszt, zarówno bezpośredni związany z zakupem i wdrożeniem, jak również ponoszony w kolejnych latach (np. coroczna gwarancja). Kosztem pośrednim, który należy uwzględnić, jest rozbudowa infrastruktury IT w przypadku rozwiązań on premises – wylicza W. Kuć.

Gdy możliwości się kończą

Marek Kuropieska, Prezes Zarządu, Aspekt, podkreśla, że największa potrzeba ze strony firm rodzi się wtedy, kiedy magazyn nie jest w stanie przygotować (zrealizować) wszystkich zebranych zamówień. – Powód może być też inny, np. zdarzają się problemy związane odnalezieniem na magazynie towaru, który został wyprodukowany. Generuje to dla firm duże koszty (straty), ponieważ w efekcie końcowym zmuszone są wyprodukować dany produkt raz jeszcze – mówi M. Kuropieska. Problem pojawia się również wtedy, gdy zawodzi czynnik ludzki, a wydajność spada. Argumentem za wdrożeniem WMS jest w każdym przypadku to, że zyskujemy: wzrost wydajności pracy, odporności na rotację kadr i jakości obsługi, redukcję kosztów logistycznych i błędów w operacjach, optymalizację procesów i przestrzeń magazynową, dostęp do informacji o zasobach w czasie rzeczywistym.

Utrudnieniem jest to, że generalnie rzecz biorąc, firmy decydują się na WMS trochę za późno, konkretnie wtedy, gdy oczekiwania klientów przekraczają dotychczasowe możliwości związane z wydajnością realizowanych przez magazyn operacji, a procesy stają się nieopłacalne przez ich skalę oraz złożoność. – Planowany rozwój firmy i poszerzanie usług wymuszają lepszą organizację pracy oraz uporządkowanie położenia produktów przy zwiększonej ich ilości. Wdrożenie WMS przekłada się także na skrócenie czasu wdrożenia nowego pracownika do pracy w magazynie – dodaje Daniel Dominiak, Product Manager, Anteeo WMS Software Solutions.

Trudności są naturalnym skutkiem tego, że w magazyn zaczyna tracić płynność pracy. Pojawia się więcej błędów oraz długie przygotowanie wysyłki. Zdaniem A. Guza (IBCS Poland) to są pierwsze sygnały, że logistyka wymaga informatyzacji. Brak wiedzy o rzeczywistym stanie magazynowym, długie szukanie towaru, chaos procesowy, turbulencje między działami, zwłaszcza handlowym i administracyjnym. Krytyczny moment oraz ewidentny sygnał do uruchomienia procesu szukania WMS to uzależnienie pracy magazynu od wieloletnich pracowników.

Co do tego, że firmy z reguły są w stanie wytrzymać bardzo długo, korzystając z klasycznych metod zarządzania kompletacją zamówień i pozostałymi procesami magazynowymi, bazujących na kartkach i długopisie, nie wątpi W. Kuć (AVOCADO Soft), a za bezwzględny impuls do zmian uznaje się zazwyczaj rozbudowę przestrzeni magazynowej lub przeniesienie do nowego magazynu. – Inne przesłanki to istotne zwiększenie ilości operacji magazynowych lub konieczność zatrudnienia większej liczby nowych osób nieznających asortymentu. Metoda klasyczna bazuje głównie na znajomości asortymentu przez pracowników, a tutaj oczywiście skalowalność jest ograniczona. Nie bez znaczenia jest wzrost ilości zwrotów i reklamacji wynikających z pomyłek podczas wydań – dodaje W. Kuć.

AdobeStock 275489975

M. Garbarek (PSI Polska) jest zdania, że decyzja o zmianach (inwestycjach w procesy logistyczne – zarówno w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu, np. urządzeń automatyki magazynowej) podejmowana jest w momencie, kiedy firma dostrzeże, że rozwój logistyki magazynowej poprzez dodawanie pracowników jest nieefektywny. Kluczowe jest zidentyfikowanie problemów tak, żeby zbudować świadomość priorytetów dla przyszłego projektu.

Na to, że nie można mówić o jednym źródle, a problemy mogą pojawić się na różnych etapach, mówi Łukasz Krupczak, Członek Zarządu, Product Manager WMS Logistic, EX7. Zaznacza ponadto, że niektóre firmy wdrażają system, niejako wyprzedzając potrzeby, które się pojawią w najbliższych latach. Gorzej, gdy wdrożenie musi „naprawić” brak rozwoju firmy na pewnym etapie. Świadomość klientów poprawia się, ale wiele firm myśli, że samo zainstalowanie nowego systemu usprawni im funkcjonowanie przedsiębiorstwa. – Często tak jest, ale według nas zmiany muszą być przede wszystkim procesowe i system powinien te zmiany wspierać – konkluduje Ł. Krupczak.

Z kolei dla Łukasza Gaja (Account Manager, IdoSell) zainteresowanie WMS-em pojawia się wraz z szybkim rozwojem sprzedaży. – Z naszego doświadczenia wynika, że klienci, którzy szukają dodatkowych rozwiązań, chcą usprawniać obsługę przy poziomie ok. 200 zamówień dziennie. Optymalizacja procesu umożliwia realizację dużo większej liczby zamówień w tym samym czasie, przy tych samych zasobach ludzkich. Na rozwiązaniach IdoSell pracują klienci, którzy realizują po kilkadziesiąt tysięcy zamówień miesięcznie – dodaje Ł. Gaj.

Wdrożenie czas zacząć

W. Zdrenka (SMART Project) zaznacza, że menadżerowie odpowiedzialni za wybór systemu klasy WMS w pierwszej kolejności powinni się zwrócić do wewnętrznych interesariuszy projektu, by zdefiniować potrzeby biznesowe. Mogą to być m.in. takie cele, jak zwiększenie efektywności operacji magazynowych lub zmniejszenie ilości zapasów. Po zdefiniowaniu celu projektowego konieczne jest przeanalizowanie obecnych procesów przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowanie obszarów do usprawnień. Przy tej okazji powinny zostać zebrane potrzeby i wymagania, które powinien adresować wybrany WMS. W. Zdrenka podkreśla, że po zdefiniowaniu potrzeb i zaprojektowaniu procesów magazynowych menadżer odpowiedzialny za wdrożenie WMS będzie w stanie dostarczyć większości informacji, o które zostanie odpytany przez dostawcę WMS. Z kolei podział obowiązków w projektach wdrożenia systemu WMS powinien być każdorazowo dostosowany do indywidualnych potrzeb projektowych. Według najczęściej spotykanego podziału obowiązków klient jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji wymaganych do skonfigurowania systemu, tak aby ten odpowiednio wspierał operacje magazynowe, a po stronie dostawcy znajdują się zadania związane z dostosowaniem systemu do potrzeb zdefiniowanych przez klienta. Firmy wdrażające systemy klasy WMS często pomagają swoim klientom w zdefiniowaniu potrzeb, a nawet w zaproponowaniu konkretnych rozwiązań realizacji wybranych operacji magazynowych. Nie jest to jednak, zdaniem naszego rozmówcy, reguła. – Obserwujemy, że firmy coraz częściej i chętniej sięgają po porady firm doradczych, takich jak SMART Project, które pomagają w przygotowaniu do wdrożenia WMS poprzez wsparcie na etapie definiowania celu, identyfikowaniu nieefektywności w istniejących procesach, a następnie zaprojektowaniu usprawnionych procesów i zebraniu wymagań dla WMS – dodaje W. Zdrenka.

M. Garbarek (PSI Polska) zauważa, jak istotne jest wyznaczenie zespołów odpowiedzialne za realizację podstawowych zadań w projekcie i jednoznaczny podział zadań. Częstym problemem jest przekazanie projektu do jednej komórki, np. IT lub logistyki, a projekt wdrożenia WMS to zadanie wymagające współpracy zespołów z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Nasz rozmówca wymienia następujące zespoły realizujące zadania projektowe: analitycy biznesowi – odpowiadają za opracowanie koncepcji systemu wraz z opracowaniem przypadków testowych; konsultanci/programiści – odpowiadają za implementację rozwiązania opisanego przez analityków; dział infrastruktury IT – odpowiada za przygotowanie środowiska na którym będzie działać WMS; dział logistyki – odpowiada za przekazanie wymagań oraz za weryfikację koncepcji i sprawdzenie systemu przed jego uruchomieniem; dział IT w zakresie systemów – odpowiada za realizację interfejsów do systemów zewnętrznych. Zespoły zajmujące się opracowaniem koncepcji oraz jej implementacją mogą pochodzić od dostawcy zewnętrznego, być zespołami własnymi lub mieszanymi. Bardzo ważne, zdaniem M. Garbarka, jest zaangażowanie wybranych kierowników liniowych we współpracę przy definiowaniu wymagań. Dla sukcesu wdrożenia kluczowe jest zaangażowanie kierownictwa lub zarządu. Kierownictwo powinno nadzorować przebieg prac projektowych za względu na strategiczne znaczenie wdrożenia WMS dla ciągłości działania przedsiębiorstwa. Przydatne jest powołanie komitetu sterującego, na którego spotkaniach omawiane są istotne zagadnienia i ryzyka projektowe oraz podejmowane decyzje wykraczające poza zakres kompetencji kierownika projektu.

M. Kuropieska (Aspekt) precyzuje listę pytań, na które należy sobie odpowiedzieć. Jakie procesy będzie obsługiwał WMS? Czy jest to mały magazyn, czy w pełni zautomatyzowane centrum logistyczne dla e-commerce? Dlaczego wdrażamy WMS? Zmieniamy dotychczasowy system, czy tworzymy zupełnie nowy? Jaki mamy budżet? Czy system ma wersję podstawową, którą można rozbudowywać? Jakim dysponujemy czasem na wdrożenie systemu? Jakich funkcjonalności będziemy potrzebować? Dla dokładnej analizy stanu wyjściowego pytania powinny być każdorazowo profilowane według branży, w jakiej działa dana firma.

W. Kuć (AVOCADO Soft) twierdzi, że dla dostawcy podstawowa kwestia to poznanie specyfiki biznesu (kanały sprzedaży (B2B, B2C), rynki, aktualne procesy magazynowych, sposób realizacji zamówień stok lokalny, order for order, dropshipping, tryb wysyłki, np. D+0, model kompletacji: multiorder picking, zbiórka strefowa, etapowa itp.). Kolejna ważna kwestia to asortyment: czy posiada etykiety z kodami EAN. Konieczne jest również zebranie statystyk, przykładowo ilość indeksów, udział indeksów wymagających śledzenie partii/daty ważności (traceability), wolumeny i ich rozkład w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, średnie ilości linii na zamówieniu. – Idąc dalej, potrzebujemy poznać charakterystykę budynków magazynowych ich rozkład fizyczny, przeznaczenie, pokrycie siecią WLAN. Kolejny obszar to systemy informatyczne, z którymi komunikuje się magazyn: sprzedażowe (ERP), reklamacyjne, serwisowe, produkcyjne – dodaje W. Kuć.

Zdaniem A. Guza (IBCS Poland) weryfikację działań/logistyki i próbę stworzenia listy problemów pracy magazynu należy przeprowadzić, gdy pojawiają się pierwsze oznaki, że coś szwankuje. Takie zestawienie będzie dobrą bazą do rozpoczęcia rozmów z dostawcami WMS. Po wstępnych rozmowach dotyczących generalnie firm, doświadczenia, współpracy, referencji w obszarze WMS. – Ze strony IBCS preferujemy wstępną wizytę analityczną, na której chcemy przejść wszystkie procesy w magazynie. Bezpośrednie spotkanie pomoże nam nie tylko zweryfikować przepływ asortymentu, ale i jego charakterystykę, formuły składowania, pakowanie, oznakowanie. Bezpośrednia wizyta analityczna daje szersze spojrzenie od strony wdrożenia, co możemy zrobić, jak zrobić i w jakim zakresie – zaznacza przedstawiciel IBCS.

Michał Górski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, IT Center, systematyzuje poszczególne etapy każdego projektu wdrożeniowego. W przypadku ITCenter i systemu PROWMS są to: analiza i koncepcja wdrożenia; rollout wersji standardowej systemu; adaptacja standardu do zmian wymaganych przez zamawiającego; wdrożenie wersji standardowej oraz po adaptacji; uruchomienie pilotażowe; stabilizacja wersji produkcyjnej i uruchomienie produkcyjne; intensywny nadzór powdrożeniowy.

AdobeStock 390579143

Świadomość efektów

Określenie korzyści finansowych, jakie przynosi wdrożenie WMS nie jest proste, zależą one bowiem od wielu czynników, specyficznych dla danej firmy i konkretnego przypadku. Potwierdza to M. Kuropieska (Aspekt), informując, że często są to indywidualne wartości, które w dużej mierze zależą od tzw. sytuacji zastanej. Część kosztów jest możliwa do wyliczenia, ale część czynników jest niemierzalna.

Na bazie naszych doświadczeń można stwierdzić, że usprawnienie procesów magazynowych oraz wzrost kontroli nad realizacją procesów magazynowych, jaki daje wdrożenie WMS, mogą doprowadzić do obniżenia zapasów nawet o 50% oraz redukcję kosztów o 25–30%. Osiągnięcie takich wyników wymaga jednak poprzedzenia wdrożenia systemu WMS pracami związanymi z usprawnieniami procesów, zanim te zostaną utrwalone przez wdrożony system – precyzuje W. Zdrenka (SMART Project).

Zdaniem D. Dominiaka (Anteeo WMS Software Solutions) poziom oszczędności zależy od stopnia zastosowania automatyki przemysłowej oraz automatyzacji zachodzących procesów. W czasie pandemii bardzo trudno określić rząd oszczędności ze względu na duże wahania w rotacji produktów oraz ciągłą zmienność struktur. Możemy przyjąć, że po wdrożeniu WMS potrzebne zasoby do obsługi kontrahenta w centrum logistycznym są średnio o 20% mniejsze.

Zamiast skupiać się na hipotetycznych oszczędnościach, chciałbym podkreślić, że oszczędności z wdrożenia systemu WMS nie muszą dotyczyć tylko obszaru magazynu (gdzie zyskujemy oczywiście na współczynniku ruchów towarowych do ilości osób zatrudnianych). Dobrze wdrożony i zintegrowany WMS pozwala na oszczędności likwidujące stanowiska, które polegają na „przeklepywaniu danych”, jak fakturzyści, spedytorzy itp. – mówi Ł. Krupczak (EX7).

W. Kuć (AVOCADO Soft) podsumowuje efekty wielu wdrożeń dokonanych przez jego firmę. – Analizując nasze wdrożenia, możemy się odnieść procentowo do wybranych zagadnień: wzrost efektywności pracowników – 10-50%, redukcja zapasów – 5-30%, wykorzystanie przestrzeni magazynowej – 10–40%, wydajność pickingu – 10-60%, dokładność wysyłek – do 99%, zgodność dostaw – 99%, obsługa klienta – 10-50%, dostępność zapasów – 10-40% – wylicza W. Kuć.

Dość konkretne dane podaje też Aneta Janeczko, Dyrektor Konsultingu, DataConsult, zaznaczając, że czas zwrotu z inwestycji jest jednym z kluczowych elementów decydujących o wdrożeniu WMS. – Analizując ROI u naszych klientów, zawsze bierzemy pod uwagę dwie kwestie: czas uzyskania pierwszych korzyści organizacyjnych płynących z funkcjonowania WMS oraz czas całkowitego zwrotu z tej inwestycji. U 29% firm odnotowaliśmy znaczne korzyści z funkcjonowania ExpertWMS już w pół roku od zakończenia wdrożenia, 24% firm wykazało korzyści wcześniej – po 3 miesiącach, u 26% podmiotów korzyści były widoczne w momencie oddania rozwiązania do użytku, a 21% uzyskało korzyści z wdrożenia później niż w rok od implementacji – mówi A. Janeczko. Trochę bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji, głównie z powodu trudności z precyzyjnym wyliczeniem ROI. – Z naszych badań wynika, że aż 34% firm-inwestorów nie dokonało analizy zwrotu kosztów, a dla 17% było za wcześnie na takie podsumowania. Dla 27% firm zwrot z inwestycji nastąpił poniżej roku od wdrożenia, a dla 11% w czasie między 12 a 24 miesięcy, 8% firm wykazało ROI powyżej dwóch lat, a dla zaledwie 3% przedsiębiorstw WMS jak dotąd w ogóle się nie zwrócił – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Systemowa specyfika

Anteeo WMS to modułowy i elastyczny system integrujący się z oprogramowaniem wspomagającym działalność przedsiębiorstwa – ERP (np. Comarch ERP Optima, XL, Subiekt GT, SAP Business One, enova365 i inne), platformami e-commerce, systemami firm kurierskich. Umożliwia swobodną komunikację pomiędzy nimi i jest dostępny w trzech wersjach (w zależności od potrzeb oraz wielkości magazynu): Lite, Standard oraz Enterprise (w wersji stacjonarnej lub w chmurze). Z Anteeo WMS korzysta ponad 600 firm, obsługiwanych w 40 centrach logistycznych. Porządkuje oraz automatyzuje procesy logistyczne, kontroluje pracę magazynierów, obniża wskaźnik błędów przyjęć i wydań artykułów.

PSIwms integruje procesy planowania, realizacji, kontroli i optymalizacji procesów logistycznych, współpracuje z automatyką magazynową różnych dostawców, może być stosowany w magazynie produkcyjnym, wysyłkowym lub centrum dystrybucji. – PSIilo to rozwiązanie optymalizujące procesy związane z planowaniem i zarządzaniem w ramach intralogistyki, odpowiada za realizację zadań związanych z lokowaniem towaru w centrum dystrybucyjnym, symulację procesów oraz analizą ich wydajności. PSIpicklistoptimizer optymalizuje zbiórkę towarów przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. PSImfc to system sterujący urządzeniami automatyki magazynowej różnych dostawców: sorterami, przenośnikami, układnicami, zintegrowany z systemem zarządzania magazynem. PSIwap jest modułem do planowania procesów logistycznych w magazynie, śledzenia realizacji zadań w czasie rzeczywistym oraz planowania pracy urządzeń, np. sorterów – tłumaczy M. Garbarek (PSI Polska).

Aspekt ma w portfolio autorski system Rewista WMS umożliwiający kompleksowe zarządzanie ruchem produktów w magazynie oraz w logistyce produkcji. Proces trwa od przyjęcia surowca/towaru, przez przesunięcia magazynowe i kompletację, aż po wydanie i inwentaryzację czy kontrolę jakości. Wielojęzyczność na poziomie użytkownika umożliwia łatwe wdrożenie pracowników, którzy nie władają biegle językiem polskim. – System daje możliwość dalszego rozwoju i modyfikacji. Dzięki niemu możliwa jest integracja z dowolnym systemem ERP, CRM, automatyką czy innymi urządzeniami peryferyjnymi – mówi M. Kuropieska (Aspekt).

AVOCADO Soft jest systemem skalowalnym i przystosowanym do obsługi magazynu zarówno z branży e-commerce, jak i magazynu przyprodukcyjnego czy też usługowego, zarządzającego towarem kilku klientów na wspólnej przestrzeni (możliwość podziału magazynu na strefy składowania i sektory). Packing jest bezpośrednio zintegrowany z wieloma systemami ERP oraz otwarty na dalsze integracje z innymi systemami zewnętrznymi, np. MES (systemy zarządzania produkcją), CRM itp., co pozwala usprawnić współpracę na linii magazyn – produkcja – obsługa klienta. Oprócz standardowych funkcjonalności, WMS AVOCADO Packing posiada również m.in. bezpośrednią integrację z kurierami oraz moduł dedykowany do obsługi zwrotów, reklamacji i zgłoszeń serwisowych (RMA), również w modelu D2D (door to door) z webowym formularzem dla klientów. Dodatkowo można wskazać np. obsługę kondycji, czyli możliwość nadania odpowiedniego statusu towarom niepełnowartościowym (np. w kondycji marketingowej) lub opcję ponownej szybkiej weryfikacji zamówienia w celu ograniczenia pomyłek. Packing to także mapa magazynu – mapy ciepła, czyli wydatna pomoc przy rozlokowaniu towarów na magazynie (np. bliskie położenia dla towarów często rotujących). – Przewaga naszego systemu polega z jednej strony na technologii zgodnej z koncepcją PWA, która pozwala na funkcjonowanie aplikacji zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej, działającej na różnych urządzeniach z dostępem do Internetu (tablet, smartfon, laptop czy kolektory danych). Wieloplatformowość ułatwia dopasowanie rozwiązań sprzętowych zgodnie w wymogami danego stanowiska pracy. Z drugiej strony natomiast jej przewaga jest elastyczne podejście do potrzeb naszych aktualnych oraz przyszłych klientów, których oczekiwaniom staramy się sprostać, stale rozwijając aplikację – rekomenduje W. Kuć (AVOCADO Soft System).

WMS ibcsTiger to autorskie rozwiązanie IBCS Poland rozwijane od 2003 r. Na bazie ponad 60 wdrożeń w wielu branżach, od 2018 r. dostępna jest wersja T4. Oprócz szkieletowych zadań wymaganych od systemów WMS, została rozwinięta o funkcjonalności dla obszaru e-commerce. Aby efektywnie zarządzać oraz zoptymalizować procesy wielu zamówień z małą ilością pozycji, ibcsTiger posiada narzędzia, które pozwalają na wprowadzenie multikompletacji, komasowanie zbiórek, rozdzielenie procesu zbiórki od procesu pakowania i obsługi na dedykowanych stacjach pakujących oraz samą obsługę pakowania. Oprócz obsługi procesów e-commerce, jedną z kluczowych opcji nowej wersji systemu było wprowadzenie otwartości i elastyczności dla współpracy z technologiami uzupełniającymi. – System ibcsTiger współpracuje z Pick-by-Voice, RFID, Pick-to-Light, wózki AGV, wolumetria, systemy wizyjne oraz automatyka magazynowa. Podstawowe korzyści jego wdrożenia to: rzeczywista realizacja strategii magazynowej (FIFO, FEFO czy LIFO ), zmniejszenie czasu i kosztów wykonania operacji magazynowych, redukcja błędów oraz pomyłek w kompletacji, maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu inwentaryzacji, precyzyjna informacja o stanie magazynowym w czasie rzeczywistym, realizacja operacji z wartościami dodanymi (usługi), eliminacja dokumentów papierowych, śledzenie partii i numerów seryjnych, kontrola pracy magazynierów – tłumaczy A. Guz (IBCS Poland).

Marcin Zychowicz, Dyrektor Sprzedaży, Agilero, informuje, że reprezentowana przez niego spółka dostarcza systemy i aplikacje IT dla magazynów: dedykowane systemy klasy WES (Warehouse Execution Systems) oraz właśnie wystandaryzowane WMS-y. – Dostarczamy również punktowe rozwiązania IT w postaci wdrożeń dedykowanych aplikacji logistycznych automatyzujących nawet pojedyncze procesy. Zależnie od charakterystyki biznesu klienta, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz istniejącej architektury systemów IT, wspólnie z klientem decydujemy o klasie systemu magazynowego oraz sposobie jego wdrożenia. Podejście WPE oraz framework Agilero pozwalają nam dostarczać klientom kompleksowe rozwiązania typu WMS, specjalizowane rozwiązania WES (tailor solutions) oraz punktowe automatyzacje wybranych procesów, np. aplikacje etykietujące (Agilero Warehouse Label System), aplikacje inwentaryzujące środki trwałe, aplikacje ważące czy raportujące procesy produkcyjne – wylicza M. Zychowicz.

PROWMS to kolejny kompletny system zarządzania logistyką magazynową, który może być ściśle powiązany z autorskim systemem zarządzania transportem oraz ruchem na placu/ekspedycją towarową. Może być zintegrowany z systemami automatyki – sorterami, bibliotekami, pojazdami autonomicznymi. Możliwa jest praca systemu w trybie nakazowym, manualnym lub mieszanym. – System obsługuje zlecenia i zadania w oparciu o konfigurowalne kolejki, Wyposażony jest w dedykowaną aplikację mobilną na wózki oraz dla pickerów, a także panele dotykowe dla pakowaczy. Umożliwia zaawansowane sterowanie drukarkami oraz wagami. Obsługuje zaawansowane algorytmy autouzupełniania miejsc zbiórki, konsolidacji, pomiaru rotowalności. Umożliwia rozliczalność do poziomu pojedynczego skanu. Obsługuje EDI oraz wymiany danych oraz konfigurowalny obieg dokumentów. Zapewni dashboardy wizualizujące efektywność, koszty, stan realizacji zleceń, nieprawidłowości. Oferuje rozbudowaną, zautomatyzowaną integrację z systemami ERP – opowiada Michał Górski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, IT Center.

Michał Jurczak

Ten i inne artykuły znajdziecie w czasopiśmie Magazynowanie i Dystrybucja  2/2021 – dostępnym w naszym sklepie


Zobacz także

Struktura liderska, a rozwój Lean Management
Czy poprzez grywalizację możliwa jest optymalizacja biznesowa?
Element Logic optymalizuje wydajność magazynów
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Jaką rolę pełnią systemy IT w realiach Przemysłu 4.0?
Eurotherm relokuje zakład automatyki przemysłowej
Powstaje nowe centrum magazynowe na Śląsku
Bekuplast dostarczył 40 tys. pojemników
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA