Przejdź do artykułu
2021-01-05 | W magazynie

Krok w przyszłość*

Zastanawiasz się, jak zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej? Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. ma innowacyjne rozwiązanie. Regały przesuwne Compactus maksymalnie wypełniają dostępną powierzchnię, potrzebując do obsługi tylko jednego przejścia. W ten sposób otrzymujemy ponaddwukrotne zwiększenie pojemności przechowywania w stosunku do regałów stacjonarnych.

Regały przesuwne ewoluowały przez lata, zmieniając swoje elementy konstrukcyjne oraz napęd. Początkowo były przemieszczane za pomocą specjalnego uchwytu lub korby siłą ludzkich mięśni. Obecnie Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. rekomenduje regały jezdne z napędem elektrycznym i sterowaniem mikroprocesorowym.

Z napędem elektrycznym

Regały jezdne MCB Sp. z o.o. poruszają się po szynach zatopionych w posadzce lub układanych nawierzchniowo z podłogą własną wypełniającą przestrzeń międzyregałową. Powyżej szyn znajduje się podwozie wyposażone w koła jezdne oraz jednofazowy silnik elektryczny prądu stałego 24 V (tzw. bezpieczne) z odpowiednio dobraną przekładnią. Moc silnika elektrycznego to 50 W. Wielostopniowa przekładnia, umieszczona za silnikiem, zapewnia długą żywotność oraz wysoką sprawność. Wysoka jakość i trwała konstrukcja dopasowane są do przenoszenia dużych obciążeń – do 15 t na jeden rząd regałów jezdnych. W podstawie jezdnej znajdują się zaawansowane systemy bezpieczeństwa, m.in. fotokomórki (w momencie przecięcia wiązki laserowej następuje zatrzymanie regałów), czujnik odległości (odpowiedzialny za utrzymanie zadanej odległości między regałami) oraz MCMS – system kontroli obciążenia układu jezdnego (pozwala reagować na przeciążenia silnika napędzającego regał w przypadku napotkania przeszkody w trakcie jazdy i jest jednym z elementów biernego systemu bezpieczeństwa). Regały, niezależnie od przenoszonego obciążenia, rozpoczynają i kończą ruch ze stałym przyśpieszeniem, a przestrzeń roboczą pokonują ze stałą prędkością. Na podstawach jezdnych zbudowane są regały półkowe o różnorodnej konstrukcji dopasowanej do wymagań użytkowników. Regały mogą posiadać pełne lub ażurowe ściany typu Sysco lub Compact wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Dla szczególnie obciążonych regałów proponujemy ściany wykonane w technologii ażurowej typu HI280 – elementy regałów wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Regały mogą być wyposażone w: półki, szuflady, podziałki na półki, listwy podtrzymujące zawartość, ramy wysuwane, belki podporowe itp. Na ścianie frontowej regału umieszczony jest panel sterowania z dotykowym ekranem Dynamic II.

Rys. 2. Regały jezdne z napędem elektrycznym Compactus Dynamic II

Sterowanie mikroprocesorowe I Dynamic II

Dynamic II to nowoczesny system operacyjny, który steruje i kontroluje ruch regałów poruszających się ze stałą prędkością niezależnie od ich obciążenia. Dzięki zastosowaniu funkcji łagodnego startu i zatrzymania eliminowane są drgania i wpływ bezwładności na magazynowane przedmioty, które pozostają na swoim miejscu w ich trakcie. Pulpit operacyjny może być kontrolowany i sterowany poprzez sterowanie ręczne z ekranu dotykowego lub zdalnie – ze smartfonu lub tabletu. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą sygnału Wi-Fi generowanego przez pulpit. Nie jest wymagane połączenie z Internetem czy posiadanie karty SIM.

Lokalna sieć Wi-Fi generowana przez Dynamic II umożliwia współpracę systemu sterowania z innymi inteligentnymi systemami magazynu, takimi jak systemy przeciwpożarowe, oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto funkcje mobilne systemu Dynamic II umożliwiają zdalną diagnostykę i kontrolę poprawności działania, w tym przesyłanie informacji o wystąpieniu błędów w działaniu systemu. Obsługa jest prosta i w pełni bezpieczna dla użytkownika. System obsługuje języki: polski, angielski, holenderski, niemiecki, duński, włoski i francuski. Panel sterujący umożliwia również kontrolę dostępu do poszczególnych regałów. Korzystanie z urządzenia może być ograniczone za pomocą elektronicznego kodu typu PIN lub karty magnetycznej RFID. Różny kod PIN i różna karta RFID mogą być przydzielone oddzielnie dla każdego rzędu regałów lub dla dowolnej ich ilości. Funkcje mobilne umożliwiają kontrolę, kto i kiedy obsługuje, korzysta z danego regału.

Automatyczny system bezpieczeństwa

System sterowania wyposażony jest w unikalny Automatyczny System Bezpieczeństwa. Funkcja ta w pełni zabezpiecza pracownika obsługi, składowane materiały oraz same regały przed uszkodzeniem w przypadku, jeśli w przestrzeni międzyregałowej w trakcie ruchu regałów znajdą się osoba lub składowane przedmioty. Gdy inicjujemy proces ruchu regałów, system automatycznie kontroluje przestrzeń międzyregałową za pomocą programu rozpoznawania obrazu. Gdy chcemy zamknąć przejście, system porównuje stan rzeczywisty z obrazem zarejestrowanym bezpośrednio po rozsunięciu regałów. Jeśli w przestrzeni międzyregałowej zostaną wykryte osoby, przedmioty lub elementy wystające poza obrys regałów, przejście nie zostanie zamknięte.

Regały jezdne wielopoziomowe

Rozwinięciem systemu regałów przesuwnych Compactus z napędem elektrycznym i sterowaniem Dynamic II przeznaczonych do wysokich pomieszczeń jest system regałów wielopoziomowych Double Decker. To regały jezdne wielopoziomowe, a zarazem idealne rozwiązanie konstrukcyjne oraz technologiczne w wysokich pomieszczeniach – powyżej 4,5 m. Double Decker zapewnia czterokrotne zwiększenie pojemności przechowywania w porównaniu z regałami stacjonarnymi, przy jednocześnie niezwykle prostej i bezpiecznej obsłudze. Regały przesuwne Double Decker to dwupoziomowy system regałów z własną antresolą, opartą na ścianach bocznych dolnego poziomu regałów jezdnych. Rozwiązanie to pozwala efektywniej wykorzystać wysokie pomieszczenia, a własna antresola umożliwia obsługę wysokich regałów bez użycia dodatkowych drabin, wózków czy specjalistycznych środków transportu itp. Antresola może być wykonana jako podłoga pełna lub krata typu Vema. W konstrukcji Double Decker stosuje i wykorzystuje się wszystkie elementy oraz korzyści regałów jezdnych ze sterowaniem Dynamic II. Dodatkowo wielopoziomowe regały jezdne pozwalają zrezygnować z konieczności dzielenia wysokich pomieszczeń stropami na mniejsze kubatury. Rozwiązanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, eliminuje koszt budowy stropu oraz zmniejsza koszty instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, systemu przeciwpożarowego oraz oświetlenia.

Rys. 3. Regały jezdne wielopoziomowe Double Decker z napędem elektrycznym

Konstrukcja budynku jednokondygnacyjnego, w stosunku do wielokondygnacyjnego, wymaga istotnie mniejszego nakładu finansowego, a prace budowlane i instalacyjne trwają krócej. W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych zachodzi konieczność powielania na każdym z poziomów instalacji, co pociąga za sobą zwielokrotniony koszt zarówno budowy, jak i eksploatacji. Powierzchnia antresoli nie jest liczona przy wyznaczeniu podstawy corocznego podatku od nieruchomości, w przeciwieństwie do powierzchni oddzielnych kondygnacji. Regały przesuwne Double Decker z napędem elektrycznym mają zaimplementowany system sterowania mikroprocesorowego Dynamic II. W jednym systemie regałów oferowanych przez Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o. można połączyć wiele funkcji i stworzyć scentralizowaną jednostkę magazynową dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Stosując system Double Decker, wkraczamy w przyszłość.

*artykuł promocyjny

Logo dlugie2


Zobacz także

Profesjonalne oznakowanie poziome dróg transportowych w magazynach
WMS jeszcze nigdy nie był tak dostępny
Jak osiągnąć 4 razy szybszą kompletację i alternatywny sposób przechowywania?
Czy magazyny e-commerce mogą funkcjonować bez automatyzacji?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA