Przejdź do artykułu
2024-05-28 | Łańcuch dostaw

Narzędzie strategii

W dzisiejszym, dynamicznym świecie zarządzanie logistyką stanowi coraz większe wyzwanie. Szczególnie teraz, gdy globalne łańcuchy dostaw są pod stałą presją zmieniających się warunków rynkowych. W tej sytuacji outsourcing części lub całości procesów związanych z logistyką może stać się nieodzownym elementem skutecznej strategii biznesowej, a logistyka kontraktowa stanowi ważne narzędzie w tym procesie.
Narzędzie strategii (Żródło: Dachser)

Logistyka to nie tylko efektywne przemieszczanie produktów od punktu A do punktu B. To także zarządzanie całą siecią dostaw, która może być narażona na różnorodne ryzyka, takie jak opóźnienia w transporcie, awarie techniczne, błędy ludzkie i wszelkie nieprzewidziane sytuacje, które mogą zachwiać międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Ostatnim przykładem tego typu zdarzeń jest kryzys na Morzu Czerwonym. Ataki na statki towarowe powodują konieczność zmiany tras, a co za tym idzie – opóźnienia w dostawach, obserwowane już nawet na innych trasach transportowych, niemających żadnych punktów styku z Morzem Czerwonym, takich jak z Indii do Chin. Dlatego przed wyborem operatora logistycznego warto wziąć pod uwagę kluczowe kwestie związanych z prowadzoną działalnością, tak aby w jak najlepszy sposób zarządzić swoimi potrzebami i często również ryzykami.

Jak logistyka kontraktowa radzi sobie z tymi wyzwaniami?

Logistyka kontraktowa to model zarządzania łańcuchem dostaw, w którym na podstawie długoterminowego kontraktu przedsiębiorstwo przekazuje zewnętrznemu dostawcy logistycznemu zarządzanie swoimi procesami logistycznymi. Umowa tego rodzaju może obejmować takie aspekty logistyki, jak magazynowanie, transport, zarządzanie zamówieniami czy obsługa klienta. W zamian firmy mogą liczyć na określony poziom usług, optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka. Jednym z ważniejszych elementów kontraktów logistycznych jest klarowna definicja oczekiwań i odpowiedzialności dla każdej ze stron, co w praktyce przekłada się na większą kontrolę nad całym procesem. Przeprowadzenie kompleksowej analizy realnych potrzeb firmy może również pomóc w zidentyfikowaniu kluczowych obszarów ryzyka i dopasowaniu usług w taki sposób, aby świadomie nimi zarządzić.

DGI 004830800px 28052024

Pierwszym krokiem jest dokładna identyfikacja zakresu procesów logistycznych przekazywanych w outsourcing. Aby to zrobić, należy określić rodzaj towarów, jaki będzie składowany (towary neutralne czy niebezpieczne; wymagania specjalne, np. określona temperatura, wilgotność, ognioodporność), rodzaj, wielkość, waga palet wykorzystywanych w składowaniu i transporcie (euro, przemysłowe, jednorodne czy mix), sposób składowania (system regałowy, półkowy, blokowy), liczbę SKU, godziny dostaw, liczbę przyjęć i wyjść z magazynu. Trzeba również uwzględnić kwestie rozliczeń celnych, możliwość ekspansji na nowe rynki oraz określić minimum i maksimum logistyczne dla danej lokalizacji magazynowej. W Dachser w tym celu stosowany jest formularz logistyczny, którego skrupulatne wypełnienie pozwala na opracowanie wstępnej oferty handlowej.

Identyfikacja – ocena – korzyści

Po zidentyfikowaniu potrzeb i oczekiwań firmy dotyczących korzyści wynikających ze skorzystania z outsourcingu usług logistycznych możemy przejść do kolejnego etapu, w którym operator logistyczny ocenia każdą z nich i przedstawia zakres projektu.

Dobrze przemyślany kontrakt na usługi logistyczne nie tylko pozwala na właściwą kalkulację kosztów projektu, ale przede wszystkim tworzy solidną podstawę do długoterminowych relacji. Świadome identyfikowanie, ocenianie i zarządzanie najbardziej wymagającymi potrzebami pozwala na minimalizowanie występujących wraz z nimi ryzyk. Powierzenie operatorowi logistycznemu kompleksowej obsługi pozwala skoncentrować się np. na rozwoju i sprzedaży, czyli obszarach, które mają największe znaczenie dla sukcesu operacyjnego i strategicznego przedsiębiorstwa. To również szansa na skorzystanie z możliwości wejścia na nowe rynki, większej elastyczności wobec zmiennych warunków otoczenia oraz większej konkurencyjności – komentuje Leszek Czyż, Business Development Manager Contract Logistics w Dachser Polska.

W Dachser logistyka kontraktowa to rozwiązanie magazynowo-logistyczne, które pozwala klientowi zoptymalizować koszty operacyjne, skrócić czas realizacji zamówień oraz podnieść jakość obsługi swoich klientów. To inteligentne i kompleksowe połączenie efektywnej gospodarki magazynowej z paneuropejską wydajną siecią transportu drobnicowego drogowego – DACHSER European Logistics oraz morskiego i lotniczego – DACHSER Air&Sea Logistics. To także szereg usług dodatkowych, takich jak np. różnorodne opcje pakowania, obsługa celna, etykietowanie, wstępny montaż czy konfekcjonowanie zestawów. Klienci Dachser mogą liczyć również na codzienne połączenia liniowe do krajów Europy, doskonale zorganizowaną sieć połączeń logistycznych opartą o Euro-huby, jeden unikalny numer przesyłek w łańcuchu dostaw, indywidualny numer SSCC dla każdej palety, system wczesnego ostrzegania i wiele innych korzyści.

W ramach logistyki kontraktowej Dachser Polsce oferuje powierzchnię w siedmiu magazynach o łącznej powierzchni 34 000 m2, położonych w strategicznych lokalizacjach we Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu, Sosnowcu oraz Toruniu.

Technologiczne wsparcie

Uzyskanie dostępu do zdolności operacyjnych, technologii niedostępnych we własnej firmie, a przede wszystkim doświadczenia operatora logistycznego może pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości i produktywności, a także satysfakcji klientów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) oraz zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają na śledzenie przepływu towarów, identyfikację potencjalnych problemów w czasie rzeczywistym oraz prognozowanie przyszłych zagrożeń. W Dachser obowiązuje jeden, wspólny dla wszystkich oddziałów na całym świecie system IT, co dodatkowo wpływa na łatwość śledzenia przesyłek. Wszystkie przesyłki i jednostki ładunkowe są skanowane przy odbiorze, na wejściu i wyjściu z każdego terminala oraz przy dostawie do klienta. Kluczową wartością jest też fakt, że wszystkie aplikacje, z których korzystają zarówno pracownicy, klienci, jak i podwykonawcy Dachser, zostały w pełni zaprojektowane przez wewnętrznych informatyków, dzięki czemu są rozwiązaniami szytymi na miarę. W magazynach operatora logistycznego wykorzystywany jest program WMS Mikado & TMS Domino oraz skanery w operacjach logistycznych.

Jedną z ważnych potrzeb współczesnych organizacji jest również konieczność redukcji emisji CO2, co w praktyce oznacza zwiększenie wydajności procesów i poprawę efektywności energetycznej. Pierwszym krokiem zmierzającym do tego celu jest wiedza na temat emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie prowadzonej działalności. W tym celu Dachser korzysta z certyfikowanego oprogramowania EcoTransIT World umożliwiającego obliczanie zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, zanieczyszczeń powietrza i kosztów zewnętrznych dla wszystkich rodzajach transportu (drogowego, morskiego i lotniczego). Na życzenie klienta generuje przejrzysty i szczegółowy raport, który uwzględnia kluczowe wskaźniki (CO2TTW, CO2WTW, CO2eTTW, CO2eWTW, cząsteczki stałe i NOx).

Operatorzy logistyczni, którzy inwestują w nowoczesne technologie, monitorują swoje procesy logistyczne i podejmują działania mające na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne, pomagają swoim klientom ograniczyć negatywny wpływ na planetę.

Partnerstwo i otwarta komunikacja ponad wszystko

Współpraca i otwarta komunikacja z partnerami biznesowymi umożliwia lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń oraz szybszą reakcję w przypadku wystąpienia problemów. Podstawę stanowi umiejętność wyrażania potrzeb w sposób bezpośredni, a ze strony operatora logistycznego jasna argumentacja, co jest korzystne, a co niekoniecznie dla interesów jego klientów. Ponadto w Dachser po 4 miesiącach od nawiązania współpracy wprowadzane są wszystkie korekty, które nie zostały poprawnie sprecyzowane na etapie przygotowawczym.

Inwestowanie w skuteczną komunikację, transparentność i elastyczność nie tylko wpływa na satysfakcję klientów, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy oraz przyczynia się do jej sukcesu na rynku. Dlatego każdy feedback ma dla nas wartość, szczególnie ten, który prowadzi nas do osiągania wspólnie z klientem zidentyfikowanych celów. Tylko prawidłowe zrozumienie procesów realizowanych przez firmę pozwala na zaprojektowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań magazynowo-transportowo-spedycyjnych, które przełożą się na realne korzyści. Partnerskie podejście stanowi w tym przypadku kluczową wartość, bez której utrzymanie długoletniej współpracy w nieustannie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, jest niemożliwe – komentuje Leszek Czyż.

W świecie, w którym logistyka staje się coraz większym wyzwaniem i to nie tylko w obszarze kosztów, konkurencyjności, ale również bezpieczeństwa procesów, współpraca z operatorem logistycznym, takim jak Dachser, może skutecznie pomóc w zarządzaniu potrzebami i wynikającymi z nich ryzykami. Przedsiębiorstwa chcące zapewnić najlepsze praktyki i wiarygodność operacji oprócz globalnej sieci połączeń, nowoczesnych systemów IT mogą liczyć na partnerskie relacje. Oznacza to dostęp do prawdziwych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i znajomości procesów logistycznych proponują najlepsze rozwiązania z korzyścią dla biznesu swoich klientów.

Leszek Czyż


Zobacz także

Dlaczego warto skorzystać z telematyki?
Logistyka ma w sobie naturalną umiejętność błyskawicznego przystosowania do zmian otoczenia
Nowe miejsce dla logistyki miejskiej na Dolnym Śląsku
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów