2020-09-23 | Łańcuch dostaw

Akademia ORTEMS: część II

Inteligentna produkcja jest narzędziem do reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie klientów, globalną konkurencję w dobie internetu oraz ciągłą potrzebę zwiększenia tempa, obniżania kosztów i wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów. Aby ten model urzeczywistnić, niezbędne jest zaawansowane planowanie z systemami APS, które analizują szereg scenariuszy "co jeśli".

Atuty takiego podejścia widać szczególnie dziś, gdy niestabilne łańcuchy dostaw wymagają od planistów elastyczności i dynamicznego reagowania.

Inteligentna fabryka i zaawansowane technologie to wyrażenia, które idą w parze. Podczas gdy w ostatnich latach ewoluowały systemy zarządzania przedsiębiorstwem, wraz z powszechnym rozwojem Internetu, mediów społecznościowych i smartfonów eksplodował także kolejny obszar technologii – tzw. Internet Rzeczy (IoT). Teraz te dwa megatrendy się połączyły. Niedrogie czujniki i inteligentne urządzenia opracowane i produkowane w ogromnych ilościach dla rynków konsumenckich są przystosowywane do użytku przemysłowego i zapewniają bezprecedensową możliwość dostarczania danych systemom MOM/MES i APS do śledzenia i monitorowania produkcji, przesunięć zapasów (w dowolnym miejscu na świecie), stanu i wydajności zainstalowanego sprzętu, transportu, stanów magazynowych oraz wielu innych zastosowań.

Dane udostępniane za pośrednictwem Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wspierają systemy zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiając zaawansowanym systemom optymalizacji planowania (APS) szybkie identyfikowanie i reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Trzeci element ewolucji technologicznej łączy wszystkie komponenty ze sobą poprzez wykorzystanie, opisanych w poprzedniej części Akademii Ortems, rzeczywistych symulacji „co jeśli” do modelowania przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. W miarę otrzymywania nowych informacji (z IIoT oraz z tradycyjnych form gromadzenia i raportowania danych), systemy optymalizacji natychmiast porównują nowe dane z oczekiwaniami. Po wykryciu odchylenia błyskawicznie powiadamiana jest osoba odpowiedzialna, aby można było podjąć natychmiastowe działania w celu naprawienia sytuacji. Ponadto, użytkownik może zdecydować się na zmianę kryteriów symulacji lub skorzystania z gotowych modeli w celu uzyskania alternatywnego wyniku z uwzględnieniem innych niż standardowo zamodelowane priorytety.

CEL: EFEKTYWNA PRODUKCJA

Pomyślmy o harmonogramie opracowanym w tradycyjny sposób, w oparciu o termin realizacji i standardowe czasy realizacji (transport, konfiguracja, proces, oczekiwanie). Dzięki wnikliwości wykwalifikowanego planisty i odrobinie szczęścia, harmonogram wydaje się być prawidłowy – oczekuje się, że wszystkie zadania będą wykonywane mniej więcej na czas, a wykorzystanie sprzętu jest na rozsądnym poziomie. Czy to wystarczy? Większość planistów będzie tak myśleć, ponieważ doświadczenie nauczyło ich, że jest to najlepsze, co mogą zrobić. Ale czy to prawda? W oparciu o moc symulacji i wykorzystanie scenariuszy „co jeśli”, zaawansowany system planowania i harmonogramowania, jak DELMIA Ortems, może znaleźć najkorzystniejszą strategię. Firmy korzystające z tego zaawansowanego podejścia do planowania były w stanie skrócić czas cyklu o 50% i skrócić czas przezbrojeń o 25%, co oznacza zwiększoną przepustowość i większe produkcyjne wykorzystanie ludzi i sprzętu.

CO Z TWOJĄ BRANŻĄ?

Zastanówmy się, jak każdy typ producenta może skorzystać ze zwiększonej wiedzy na temat aktualnego statusu i aktywności w całym łańcuchu wartości. Wyobraźmy sobie, że system planowania może wcześniej wykryć każdą pojawiającą się sytuację, przetestować alternatywne rozwiązania i podjąć najlepsze działania w celu rozwiązania problemu, zanim wpłynie to na terminowe wykonanie produktu lub jego części, zrealizowanie planowanego harmonogramu produkcji lub terminową dostawę produktów do czekających klientów.

Złożona produkcja realizowana jest przez producentów urządzeń przemysłowych czy samochodów i obejmuje wytwarzanie urządzeń i produktów z wieloma częściami – wymaga szczegółowych i/lub rozległych zestawień materiałów. Producenci w tych branżach zarządzają wieloma częściami/komponentami i dlatego mają wielu dostawców i znaczące zapasy materiałów do zamówienia, śledzenia i koordynacji. Kompleksowi producenci zazwyczaj muszą koordynować również skomplikowane procesy produkcyjne z wieloma etapami oraz duże zasoby ludzi i sprzętu.

Typowy producent dóbr konsumpcyjnych (często nazywanych CPG) może mieć prostsze zestawienia i procesy, ale planowanie sprzętowe jest w jego przypadku jeszcze ważniejsze – utrzymanie pracy linii produkcyjnych jest kluczowe. Zapasy surowców i komponentów są równie ważne, ponieważ wszelkie niedobory lub problemy z jakością mogą zakłócić najważniejszy harmonogram produkcji. Producenci dóbr konsumpcyjnych mogą również mieć bardziej złożony łańcuch dystrybucji obejmujący klientów, którzy są bardzo wrażliwi na dostępność i poziom usług. Logika dystrybucji jest dla producentów CPG równie ważna jak zarządzanie dostawcami dla producentów produktów złożonych.

W przypadku produkcji procesowej producenci, w tym między innymi żywności, napojów, produktów leczniczych i chemicznych, mają podobne obawy w zakresie wykorzystania sprzętu jak producenci CPG, a także działają zgodnie z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi dotyczącymi zapisów elektronicznych i podpisów, jakości oraz rygorystycznymi zobowiązaniami dotyczącymi identyfikowalności. W pełni zintegrowane systemy z wbudowanymi systemami zarządzania jakością i podpisami elektronicznymi są niezbędne do zapewnienia zgodności w szybko zmieniającym się środowisku produkcyjnym XXI wieku.

Chociaż nacisk może się różnić w zależności od konkretnych potrzeb przemysłu i rynku, wszystkie rodzaje produkcji mogą w znacznym stopniu skorzystać z dobrze zaplanowanej i skoordynowanej sieci wartości opartej na symulacji w ramach zaawansowanego planowania.

KOLEJNE KROKI

Producenci nie mogą sobie pozwolić na siedzenie z boku i obserwowanie, jak ich konkurenci wdrażają zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, zwiększając wydajność i redukując koszty. Oczywiście trwa niekończąca się walka o obniżenie kosztów, ale dziś należy skupić się na wydajności i reakcji. Popyt zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Cykle produktów są coraz krótsze. Klienci są coraz bardziej wymagający, ponieważ mogą dosłownie „robić zakupy na całym świecie” przez Internet, tak że nawet mniejsi, wcześniej lokalni producenci muszą codziennie konkurować z producentami z całego świata, nawet w przypadku lokalnych klientów.

Na tym konkurencyjnym polu bitwy wygrają ci, którzy zapewnią możliwość szybkiego reagowania na nowe lub zmieniające się zapotrzebowanie i szybko dostarczą dobrze wykonane produkty. Oprogramowanie do zaawansowanego planowania i harmonogramowania DELMIA Ortems daje właśnie takie możliwości.

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę, Dassault Systèmes

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ PIERWSZĄ CZĘŚĆ AKADEMII ORTEMS


Zobacz także

Co jest dzisiaj głównym punktem negocjacji kontraktów logistycznych?
Jakie korzyści przynosi korzystanie z sieci dystrybucyjnej operatora logistycznego?
Bezpieczeństwo w ruchu aut ciężarowych uległo radykalnej zmianie na plus
Wykorzystanie aplikacji mobilnej w systemie awizacyjnym
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Ericsson kontynuuje wieloletnią współpracę z Dassault Systèmes
Dassault Systèmes dołącza do Global Enabling Sustainability Initiative
GEA wykorzystuje technologię symulacji do ponownego otwarcia stołówki
APS – nowa era systemów planowania
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA