Przejdź do artykułu
2022-11-15 | Kaizen&Lean

Termowizyjny game changer*

Termowizja w dzisiejszych czasach jest dla służb utrzymania ruchu nie tylko narzędziem prewencyjnym zapobiegającym pożarom. Wykonana profesjonalnie pomaga szybko zlokalizować miejsce potencjalnej awarii, zanim jeszcze ona nastąpi oraz umożliwia obniżenie rachunków za energię, co w dzisiejszych czasach kryzysu energetycznego może być game changerem na wymagającym rynku.

Problem uświadomiony

Profesjonalnie wykonane badanie termowizyjne odbywa się bez ingerencji w proces technologiczny. Zdjęcia termograficzne pozwalają szybko zdiagnozować potencjalną usterkę i zapobiec większym szkodom. –Warto o tym pamiętać ponieważ każde wadliwe urządzenie może spowodować pożar, awarię bądź przestój w pracy nawet całej sieci produkcyjnej. Ekspertyza którą zapewniamy pozwala uchronić firmę od takich sytuacji. Ponadto kontrola może znacznie obniżyć rachunki za prąd, które w ostatnim czasie wielokrotnie wzrosły. Oprócz tego gdy mamy pewność na podstawie raportów z badania, że w danym obiekcie nie zostały wykryte usterki oraz wszystko działa poprawnie – istnieje możliwość obniżenia kosztów ubezpieczenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że przyznanie zniżek od ubezpieczyciela warunkowane jest wykonaniem badania przez firmę zewnętrzną – wyjaśnia mgr inż. Marek Kitliński, termografista kategorii 2 w firmie TERMOCENT.

Termowizja robi różnicę

Nie ulega wątpliwości, że badanie instalacji elektrycznych jest ważne. Najlepiej pokazuje to rzeczywisty przykład  dwóch zakładów produkcyjnych, w których TERMOCENT wykonywał kontrole. Nazwijmy je na potrzeby analizy: Zakład A i Zakład B. W obydwu wizyty sprawdzające miały miejsce corocznie do 2020 roku. Poniżej (wykres 1 i 2) przedstawiono jak kształtowała się liczba usterek oraz ich priorytet w poszczególnych latach.

W zakładzie A (wykres 1), z uwagi na zwiększoną liczbę usterek z priorytetem 1 (wymagających natychmiastowej naprawy), zdecydowano, że od 2021 badanie termowizyjne instalacji elektrycznych będzie przeprowadzane co pół roku. Pozwoliło to na wcześniejsze zlokalizowanie nieprawidłowo pracujących urządzeń oraz zmniejszenie liczby usterek z wymienionym priorytetem 1.

wykres 1

Wykres 1. Zakład A – zwiększono częstotliwość do kontroli półrocznych po zidentyfikowaniu dziesięciu usterek w lutym 2020 roku.

W zakładzie B (wykres 2), zaniechano kontroli pod koniec 2021 roku. Brak zastosowania się do zaleceń TERMOCENT odnośnie naprawy urządzeń przedstawionych w sprawozdaniu z pomiarów, doprowadził do powstania pożaru. Jego przyczyną było jedno z nieprawidłowo pracujących urządzeń. Kolejna kontrola miała miejsce ponad 1,5 roku później. Okazało się, że przez zaniechanie corocznych kontroli liczba usterek (wykres 2) wzrosła do piętnastu w czym: siedem z nich to było z priorytetem 1 (wymagające natychmiastowej naprawy), siedem z nich priorytetem 2, a jedna posiadała priorytet 3. Nie tylko liczba usterek wzrosła prawie trzykrotnie, ale też sama ranga tych uszkodzeń.

wykres 2

Wykres 2. Zakład B – wzrost liczby usterek przez pozostawienie bez naprawy uszkodzeń z 2020 roku i wydłużenie daty ponownej kontroli do 18 miesięcy.

Jak na dłoni

Jednym z ewidentnych przykładów pokazujących jak brak systematycznej kontroli wpływa na priorytet usterki może być przedstawione na zdjęciu 1 urządzenie, które podczas badania w 2020 roku otrzymało ocenę pozytywną. Zaznaczone czerwonymi obszarami fragmenty urządzenia nr 1 i nr 2 (z 2020 roku) – widać kolejno na zbliżeniach: na zdjęciu 2 oraz na zdjęciu 3 (oba zdjęcia wykonane już podczas kontroli w 2022 roku).

zdjecie1termocent

Zdjęcie 1. Termogram prawidłowo pracującego urządzenia w 2020 roku z oznaczeniem miejsc przyszłych usterek w obszarach „1” i „2”.

Na zdjęciu 2 pokazane złącze urządzenia, którego usterkę TERMOCENT sklasyfikował jako priorytet 1, wymagający natychmiastowej naprawy/wymiany.

zdjęcie 2

Zdjęcie 2. Termogram wykonany po 18 miesiącach przedstawiający usterkę o priorytecie 1 jednego ze złącz w urządzeniu.

Z kolei zdjęcie 3 przedstawia urządzenie z obszaru „2” na zdjęciu 1 podczas kontroli w 2022, którego usterkę sklasyfikowaliśmy jako priorytet 2, wymagające naprawy w ciągu 2 miesięcy.

zdjęcie 3

Zdjęcie 3. Termogram wykonany po 18 miesiącach przedstawiający usterkę o priorytecie 2 jednego ze złącz w urządzeniu.

Gdyby kontrolę termowizyjną zlecono wcześniej, to prawdopodobnie udałoby się wskazać nieprawidłowo pracujące urządzenie z niższym poziomem usterki (priorytet 3). Tym samym znacznie zmniejszyło by to koszty związane z naprawą urządzenia oraz udałoby się uniknąć bezpośredniego zagrożenia pożarem.

*artykuł sponsorowany

logo TERMOCENT 300px

 

 

+48 530 105 398
kontakt@termocent.com
ul. Smoluchowskiego 6/1
30-069 Kraków


Zobacz także

Wywiad z Magdaleną Klubą, Menadżerem ds. Konsultingu i Analiz z firmy BPSC
Trendy w branży handlowej na Retail Congress
Firmy Ceramika Paradyż i Zeppelin Polska nawiązały stabilną współpracę
Rozwiązania Loadhog przyjazne dla środowiska
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów