Przejdź do artykułu
2016-06-27 | Kaizen&Lean

Czas na trening metod

Czy w Państwa Organizacji kształtowanie pracy odbywa się według zachodniej koncepcji zarządzania naukowego, czy może na fali popularności systemów wschodnich, funkcjonuje idea uprawomocniania pracowników, również w kwestii przyjętych standardowych zadań roboczych?
Niniejszy artykuł poświęcony jest w większości produktywności systemów pracy i opowiada o zwiększaniu wartości dodanej z wykorzystaniem niskobudżetowych środków treningowych. Albowiem w każdej firmie, niezależnie od forsowanej aktualnie koncepcji prowadzonych projektów doskonalących, obowiązujący standard jest tylko czymś, co dzisiaj uznawane jest za najlepsze, lecz jutro może zostać poprawione.
 
Jeżeli w Państwa przedsiębiorstwie z jakichś powodów nie są organizowane żadne działania związane ze standaryzacją metod pracy, chcielibyśmy zaprezentować możliwości systemu treningowego, pozwalającego na organizację efektywnych warsztatów edukacyjnych bez specjalnych przygotowań i w krótkim czasie. Zestaw startowy ERGOSUITE zawiera wszystkie części składowe, potrzebne do symulacji każdego zaistniałego pomysłu na organizację kompletnego systemu pracy. Są to na przykład magnetyczne ikony symbolizujące przepływ strumienia wartości, przyczepiane do białej tablicy sucho – ścieralnej w celu wizualizacji m.in. czasu realizacji zlecenia. ERGOSUITE nadaje się do zastosowania zarówno w przedsiębiorstwach niedoświadczonych w prowadzeniu działań usprawniających, jak również w tych posiadających centra treningowe, zwane niekiedy laboratoriami metod. Warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem ERGOSUITE można przeprowadzać w fazie planowania nowych systemów pracy lub w ramach ciągłego procesu doskonalenia istniejących systemów pracy. ERGOSUITE jest kolejnym krokiem w ewolucji planowania, kształcenia i treningu metod, ponieważ spełnia pragnienie niejednego managera w zakresie odpowiedzi na pytanie: "… jakby to było, gdyby…?"
 
1
 
Szybkie przełożenie teorii na praktykę możliwe jest dzięki banalnie prostym w zastosowaniu rurkom kartonowym i plastikowym złączkom montażowym, umożliwiającym szybkie łączenie i demontaż, poprzez wczepianie i wyczepianie. Eksperymentowanie na małą skalę lub w ramach projektów pilotażowych praktykowane jest w organizacjach przygotowujących swoje procesy w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Modułowy system ERGOSUITE ukierunkowany jest na przeprowadzanie prób zanim błędy wynikłe z nieprawidłowo zaprojektowanego systemu pracy  przyczynią się do strat związanych ze zbędnymi ruchami czy urazami pracownika. Jedna z wiodących organizacji szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw, specjalizująca się w ocenie prawidłowości przebiegu ruchów roboczych MTM, głosi swoim mottem wiodącym „First time right”. Oznacza to, że środki zainwestowane w przygotowanie procesu dają bardziej efektywne rezultaty, niż środki zainwestowane w redukcję kosztów procesu uruchomionego z błędami.
 
 
W organizacjach autorytarnych przygotowanie procesu realizowane jest jednak często zgodnie z zarządzaniem naukowym, poprzez inżynieryjne wyznaczenie jedynej słusznej metody pracy, opisanej proceduralnie i opublikowanej ku przestrzeganiu jej pod rygorem kary. W stworzony w ten sposób standardowy system pracy wdrażany jest pracownik, a metody treningu ograniczają się do ustnej informacji lub demonstracji, przypieczętowanej podpisem pracownika o odbytym szkoleniu. Logicznym następstwem takiego postępowania jest marnotrawstwo braku zaangażowania pracownika w tworzenie standardów systemu pracy, który to pracownik jako jeden z dostępnych zasobów zostaje mechanicznie ograniczony do roli egzekutora narzuconych nakazów. Rozwiązaniem tego problemu staje się korzystny cenowo system modelowania planowanej infrastruktury systemu pracy ERGOSUITE, którego zastosowanie we wszelkiego rodzaju warsztatach usprawniających wyzwoli kreatywność niewykorzystanych zasobów szeregowych pracowników. Elementy systemu ERGOSUITE w większości mogą być stosowane wielokrotnie.
 
szubienica 1000dpi
 
Leanmarket24 jako dostawca rurek kartonowych, złączy plastikowych oraz wszelkich elementów potrzebnych do przeprowadzenia  efektywnego warsztatu szkoleniowego wspiera również przedsiębiorstwa jako usługodawca, organizując bezpośrednio u klienta intensywne treningi edukacyjne Gemba-MTM, oparte o studium przypadku. Wzorując się na modelu organizacji uprawomocniającej pracownika w działaniach na rzecz usprawniania, przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe łączące zasady zarządzania naukowego Taylora z wypracowaniem najlepszych sprawdzonych metod pracy, projektowanych i wdrażanych z udziałem szeregowych pracowników.
 
Leanmarket24 kieruje ten zaawansowany system treningowy do firm produkcyjnych i usługowych, a adresatami szkolenia są pracownicy kadry technicznej, kierowniczej, konstrukcyjnej, usprawniania procesów oraz przede wszystkim szeregowi pracownicy, będący głównymi ekspertami w dziedzinie systemów pracy, których są integralną częścią. Leanmarket24 wypracował własną koncepcję przeprowadzania warsztatów szkoleniowych, dzieląc je na fazę analizy wybranego procesu klienta poprzez audyt i przygotowanie materiałów do studium przypadku, oraz fazę treningu metod ukierunkowanego na ukazanie możliwych potencjałów i usprawnień. Wartość dodana tego typu warsztatów szkoleniowych wynika z pracy analitycznej przeprowadzonej bezpośrednio na procesie klienta, z maksymalną redukcją ogólnikowych teoretycznych sloganów. Uczestnicy warsztatów nabywają kompetencje strukturyzacji procesów, potrzebne do planowania oraz ingerencji w istniejące systemy pracy. Zapraszamy do współpracy.
 
Konrad Hartel, Leanmarket24.com
 
***
 
logo lean market
 
 
 
 
 
Leanmarket24.com - TWOJA  OSOBISTA  INŻYNIERIA  PRZEMYSŁOWA
  • normowanie pracy w produkcji, usługach i logistyce
  • ocena ryzyka ergonomicznego
  • warsztaty z narzędzi szczupłego zarządzania
  • projektowanie systemów pracy
  • audyty produktywności
  • sprzedaż wyposażenia i  montaż konstrukcji
Naszą misją jest upowszechnianie narzędzi szczupłego zarządzania, aby docierały do wszystkich odbiorców. Naszych klientów wspieramy bezpłatnym doradztwem.

Zapraszamy dostawców, którzy swoimi towarami lub usługami przybliżają klienta do zysku, do umieszczania swoich produktów na naszej platformie.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Rolf Drieling MEACS
ul. Zwycięska 23/16  53-033 Wrocław  TEL: +48 71 715 01 90        
MAIL: shop@leanmarket24.com  WWW: Leanmarket24.com
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Po co przedsiębiorstwom digital twin?
Wywiad z Bartoszem Michalskim – Dyrektorem Developmentu SEGRO
Czyszczenie i konserwacja maszyn wpływają na wyniki firmy
Marka grupy Essity oferuje darmową usługę audytu

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów