2020-05-21 | Głos z rynku

KION stawia ekofabrykę w Kołbaskowie

KION Group stawia przy budowie nowego zakładu w Kołbaskowie na zrównoważony rozwój. Zdaniem kierownika zakładu Knuta Angresa fabryka produkująca wózki widłowe z przeciwwagą będzie korzystał z najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej Zakład zaprojektowano w taki sposób, by był przyjazny dla środowiska.

Przedsiębiorstwo podjęło z tego względu decyzję aby do malowania urządzeń zamiast lakierni mokrej zbudować malarnię proszkową, by w jak największym stop­niu ograniczyć emisje. Farby proszkowe ze względu na brak zawartości rozpusz­czal­nika same w sobie należą do najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów powłokowych. Nowa lakiernia oferuje nie tylko maksymalną wydajność, ale jest również energooszczędna. Posiada jeszcze jedną decydującą zaletę, o której wspomina Knut Angres. – Większość proszku pozostającego po malowaniu jest przet­warzana i ponownie wykorzystywana bezpośrednio w naszym zakładzie. W prze­ciwieństwie do malowania na mokro pozwala to uniknąć dużych ilości szkodliwych dla środowiska osadów lakierniczych.

W celu redukcji i tak już dość niskiego w porównaniu z innymi branżami zużycia energii niezbędnej do produkcji wózków podnośnikowych analizuje się obecnie możliwości wyposażenia zakładu we własny system fotowoltaiczny, co pozwoliłoby na korzystanie z energii odnawialnej.

Również w zakresie logistyki własnej KION Group wybrała optymalną lokalizację dla swojego nowego zakładu w Kołbaskowie. – Planujemy, że podczas codziennej pracy tylko niewielka liczba ciężarówek będzie przyjeżdżać i wyjeżdżać z terenu firmy – zapewnia kierownik zakładu Knut Angres. Ponieważ za trzy lata w pobliżu zakładu wybudowana zostanie obwodnica, przez Kołbaskowo będzie przejeżdżać tylko kilka pojazdów w bardzo ograniczonym czasie.

Ponad 150 nowych miejsc pracy

W sierpniu 2019 roku KION Group ogłosiła nowe cele biznesowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa i budo­wę w Kołbaskowie nowego zakładu produkującego wózki podnośnikowe. Wartość inwestycji w projekt wynosi ponad 60 mln euro. Tym samym międzynarodo­wy koncern specjalizujący się w intralogistyce utworzy w Polsce do 2023 roku ponad 150 miejsc pracy. Uruchomienie zakładu planowane jest na wiosnę 2021 roku. Oprócz zakładu produkcyjnego na powierzchni około 18 hektarów powstaje obecnie centrum badawczo-rozwojowe oraz budynki administracyjne o powierzchni prawie 44 tys. metrów kwadratowych.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ


Zobacz także

Czeski rząd wydłuża termin na rozliczenie opłat drogowych
Jak zapewnić bezpieczne warunki pracy i ograniczyć ryzyko przenoszenia się koronawirusa?
Dassault Systèmes bada przepływ powietrza i rozprzestrzenianie się Covid-19
Technologia GPS rozwija się w zawrotnym tempie
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA