Przejdź do artykułu

Top Logistyk

Top Logistyk 4/2013
<< Cofnij

Życie z drobnicy

Nawet najwięksi operatorzy logistyczni mają w swym portfolio również usługi przewozów drobnicowych. Czasem stanowią one całkiem sporą część ich działalności, innym razem są tylko usługą uzupełniającą. W każdym przypadku, co podkreślają zgodnie sami operatorzy, jest to działalność bardzo ważna. Wysokiej jakości serwis drobnicowy ogranicza koszty transportowe, a także redukuje niezbędną powierzchnię magazynową.
życie z drobnicy1
 
Europejski rynek przesyłek drobnicowych ciągle ma spory potencjał. Zdaniem Zbigniewa Pabiana, zastępcy dyrektora Międzynarodowego Biznesu Lądowego spółki Schenker, w perspektywie ostatniej dekady rynek ten rozwijał się bardzo dynamicznie, zarówno od strony zapotrzebowania, jak i potencjału operatorów logistycznych. Impulsem do rozwoju było przystąpienie w 2004 r. do Unii Europejskiej nowych członków, w tym Polski. – Zniesienie barier celnych i swobodny przepływ towarów stworzyły nowe możliwości szybkiego przepływu przesyłek, bez konieczności ponoszenia kosztów zapasów i magazynowania dużych partii towarów. Zmianie uległy kanały dystrybucji towarów pomiędzy krajami starej i nowej Unii, popularniejsze stały się dostawy w mniejszych partiach bezpośrednio do finalnych odbiorców. Chociaż spowolnienie gospodarcze zapoczątkowane pod koniec ubiegłego dziesięciolecia miało pewien negatywny wpływ na zmniejszenie ilości przewożonych towarów, to jednak w obszarze drobnicy efekt ten był w mniejszym stopniu odczuwalny. Co więcej, od 2011 r. obserwujemy ponowny wzrost zapotrzebowania na przewozy przesyłek drobnicowych – podkreśla Z. Pabian.
 
Potencjał rozwoju rynku przesyłek drobnicowych w perspektywie nadchodzących lat wynika przede wszystkim z potrzeby obniżania kosztów logistycznych w całym procesie. Towarzyszy temu rozwój rynku e-commerce, rozszerzającego zakres przesyłek dostarczanych bezpośrednio do końcowych konsumentów o przesyłki paletowe.
 
Ważny sektor
 
Wśród firm, dla których usługi drobnicowe realizowane w skali europejskiej są filarem działalności, jest Dachser. Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu spółki Dachser wyjaśnia, że tym obszarem zajmuje się jedna z trzech dywizji – Dachser European Logistics. Pozostałe dwa filary to usługi spedycji lotniczej i morskiej (Dachser ASL) oraz przewóz żywności (Dachser Food Logistics). Dachser, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów, realizuje również usługi magazynowania i przewozy całopojazdowe. Te ostatnie realizowane są głównie pod brandem Cargoplus.
 
Do organizacji praktycznie w całości funkcjonujących w oparciu o usługi drobnicowe należy Verhoeven Logistics. Juliusz Kolasiński, Dyrektor Oddziału Verhoeven Logistics Poland, potwierdza, że ładunki drobnicowe stanowią podstawę w zakresie: organizacji dystrybucji ładunków w poszczególnych krajach i synchronizacji połączeń liniowych miedzy magazynami przeładunkowymi (by dostarczyć ładunek drobnicowy w ciągu 24 godzin z rejonu Warszawy lub z rejonu Poznania do Holandii). Kolejnym elementem organizacji jest system informatyczny umożliwiający przyporządkowanie odpowiednim osobom (planerom) odpowiedzialności za każdy etap przewożonego ładunku, jak również specjalizacja w regionie, gwarantująca realizacja usług na najwyższym poziomie. – Usługi drobnicowe w codziennych regularnych dostawach zajmują główne miejsce w działalności firmy Verhoeven Logistics, natomiast ładunki całopojazdowe są raczej dopełnieniem obsługiwanych linii drobnicowych – mówi J. Kolasiński.
 
Zdarza się słyszeć opinie, że operatorzy logistyczni, którzy świadczą usługi drobnicowe, coraz bardziej wchodzą w kompetencję firm kurierskich. Okazuje się bowiem, że w tej części działalności zadania są podobne.
 
Usługa drobnicowa jest jednym z najważniejszych produktów oferowanych przez Hellmann Worldwide Logistics. – Od początku stawialiśmy na rozwój drobnicy międzynarodowej, obecnie więcej uwagi poświęcamy drobnicy krajowej. Jesteśmy zdania, że rozwój systemu drobnicowego wpływa na rozwój całej gamy usług oferowanych przez operatora, ponieważ jest połączony z pozostałymi produktami, jak fracht lotniczy, morski z logistyką czy z częściowym transportem drogowym. Dzięki rozwojowi usług drobnicowych mamy możliwość oferowania m.in. dostaw kombinowanych z pominięciem portów polskich (lotniczych czy morskich), co ma ogromny wpływ na zwiększenie konkurencyjności naszych produktów, a także optymalizuje zarówno koszty jak i czas tranzytu – mówi Mariusz Macielak, European Groupage Coordinator, Hellmann Worldwide Logistics Polska.
 
 
Dla DSV Road przewozy drobnicowe stały się koniecznością, bo tego żądał rynek. Filip Czerwiński, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Transportu Międzynarodowego DSV Road przywołuje wyniki badań ankietowych, jakie DSV Road przeprowadził wśród 1370 profesjonalistów z branży logistycznej w 21 krajach i obsługujących 12 różnych dziedzin gospodarki (celem badań było określenie potrzeb klientów w zakresie transportów drobnicowych dla przesyłek o ciężarze od 35 kg do 3,5 t). Raport wskazuje, że ponad 97 proc. badanych firm wykazywało potrzeby w zakresie wysokiej jakości transportu drobnicowego, przy czym niemal 58 proc. badanych firm wydało w 2011 r. na usługi transportowe w tym segmencie ponad 100 tys. euro. – Wymagania rynku i oczekiwania klientów sprawiają, że usługa drobnicowa jest dzisiaj niezbędnym elementem oferty profesjonalnego operatora logistycznego i transportowego. Usługi transportu drobnicowego stanowią istotny element kompleksowej oferty DSV. Wysokiej jakości serwis drobnicowy jest tym bardziej istotny, że obserwujemy trend polegający na zwiększeniu ilości przesyłek, przy jednoczesnym zmniejszeniu średniej wagi przewożonych ładunków. Odpowiedzią DSV na oczekiwania rynku i potrzeby naszych klientów było stworzenie nowego produktu – DSV Daily Pallet, oferującego codzienne odbiory, wysyłki i terminowe dostawy przesyłek w całej Europie. Zamawianie transportu w ramach Daily Pallet odbywa się za pośrednictwem prostego w obsłudze serwisu on-line, a usługa jest dedykowana przede wszystkim dla przesyłek paletowych od 35 kg do 3,5 t –mówi F. Czerwiński.
 
Stanowisko tego rodzaju prezentuje też Joanna Margas-Macura, Dyrektor ds. Spedycji Drobnicowej Międzynarodowej JAS-FBG. Podkreśla, że usługi spedycji drobnicowej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, zwłaszcza w przypadku operatorów dysponujących kompletną siecią terminali, stanowią istotny element dywersyfikacji usług logistycznych. Dzięki wyspecjalizowanemu systemowi połączeń – szczególnie pomiędzy platformami logistycznymi partnerów zagranicznych i ich własnej strukturze kolekcji i dystrybucji towarów w danym kraju – spedycja drobnicowa zajmuje coraz ważniejsze miejsce w ofercie operatorów.
 
 
Z. Pabian (Schenker), zauważa, iż od logistycznych operatorów drobnicowych oczekuje się obecnie coraz szerszej gamy usług dodatkowych. Równie istotny, jak cena, terminowość i bezpieczeństwo przesyłek staje się globalny zasięg operatora umożliwiający dostawy do jak największej ilości krajów w tym samym standardzie usług. Klienci oczekują możliwości komunikacji poprzez serwisy internetowe, a także wymiany informacji w oparciu o komunikaty EDI (Electronic Data Interchange). Aby taką informację o przesyłce dostarczyć jak najszybciej, coraz powszechniej wprowadzane są urządzenia mobilne dla kierowców. Dzięki temu informacja o dostawie, a także generowane elektronicznie potwierdzenie dostępne są w systemach z chwilą odbioru towaru. DB Schenker Logistics w ramach zintegrowanej europejskiej sieci drobnicowej realizuje ponad 30 tys. codziennych, regularnych linii drobnicowych tygodniowo, łączących 420 terminali w 38 krajach. Cały proces wspierany jest przez zintegrowany system informatyczny, a klienci mają dostęp do szerokiego wachlarza usług dodatkowych, takich jak: składanie zleceń drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji mySCHENKERLand, możliwość sprawdzenia przewidywanego czasu dostaw, śledzenie drogi pojedynczej przesyłki (przy wykorzystaniu systemu trackingu), śledzenie statusu realizacji dostaw oraz generowanie raportów według wybranych przez siebie kryteriów (advanced tracking), automatyczne powiadomienie o statusie przesyłek (alerting), e-POD – elektroniczny dokument potwierdzenia dostawy, e-FAKTURA – elektroniczna wersja faktury, tak samo ważna, jak papierowa, a dodatkowo szybciej dostępna i ekologiczna.
 
W roli głównej... klient
 
Dachser oferuje usługi dla klientów z różnych branż. G. Lichocik, podkreśla jednak, że firma posiada szczególne doświadczenie i kwalifikacje w obsłudze branży DIY, chemicznej czy elektronicznej. Klienci reprezentują branże niewymagające szczególnych warunków transportu i w większości mają potrzebę dostarczania swoich towarów do wielu odbiorców w Europie w tym samym czasie. – Z powodzeniem realizujemy zarówno duże akcje dostaw do sieci handlowych, jak również dostawę pojedynczej palety do jednego odbiorcy. Nasz portfel klientów jest bardzo zróżnicowany. Obok światowych koncernów, znajdują się w nim również firmy, które dopiero wychodzą z rynku krajowego i stawiają swoje pierwsze kroki na rynku europejskim. Dla tych drugich często jesteśmy wsparciem w rozwoju i służymy im pomocą w przetarciu nowych szlaków. Nasze możliwości rozwoju eksportu opierają się na jednakowych procesach i procedurach w każdym oddziale Dachser w Europie. Wszędzie dysponujemy tym samym systemem operacyjnym, co jest unikalnym rozwiązaniem w skali globalnej. Przesyłki na każdym etapie procesu są skanowane, również podczas dostawy do odbiorcy, dzięki czemu nasi klienci mogą śledzić aktualny status przesyłki oraz otrzymują natychmiastową informację o jej dostarczeniu – mówi G. Lichocik.
 
F. Czerwiński (DSV Road) podkreśla, że usługa transportu drobnicowego skierowana jest do klientów oczekujących możliwości realizacji wysyłek mniejszych partii towaru przy zachowaniu wysokiej terminowości dostaw i konkurencyjnych kosztów. – Koszt realizacji wysyłki mniejszej partii towaru serwisem drobnicowym jest nieporównywalnie niższy od kosztu transportu całopojazdowego, a czasy dostaw w nowoczesnym serwisie drobnicowym są niewiele dłuższe, a często porównywalne, z czasem realizacji zleceń częściowych i całopojazdowych – zauważa nasz rozmówca.
 
Krzysztof Więczkiewicz, Bussines Manager, ESA Logistika zauważa, iż usługa drobnicy adresowana jest przede wszystkim do klientów, których produkty nie sprzedają się w ilościach paletowych. Grupą potencjalnych klientów stanowią firmy z rynku e-commerce. – Polski rynek e-commerce oceniany jest jako jeden z najszybciej rozwijających się w Europie. Rynek handlu elektronicznego zbliżył do siebie sprzedającego i kupującego poprzez stale zwiększającą się ilość osób prywatnych kupujących on-line – stwierdza nasz rozmówca.

Maciej Lisicki, Project Manager FM Logistic, konkluduje, że usługa drobnicowa to rozwiązanie dla klientów, którzy w okresie jednego miesiąca przesyłają powyżej 100 palet, a wielkość pojedynczej dostawy waha się w przedziale od 1 do 8 palet. Dobrze realizowana usługa drobnicowa zakłada takie samo traktowanie towaru zarówno mniejszego, jak i dużego producenta. Klient wiedząc, że firma w obsłudze klientów oferuje takie same rozwiązania dla wszystkich, niezależnie od wolumenów, ma poczucie, że obsługiwany jest na takim samym poziomie, jak inni klienci. To również daje klientowi dodatkowe korzyści w postaci terminowych dostaw, co możliwe jest dzięki łączeniu przesyłek towaru klienta z innymi wysyłkami.
 
Podobne stanowisko prezentuje Adam Urbański, Koordynator ds. Drobnicy Krajowej, Hellmann Worldwide Logistics Polska zaznaczając, że odbiorcy wszelkich hurtowni, dużych producentów czy sieci dążąc do optymalizacji swoich kosztów, przenoszą utrzymywanie zapasów swoich towarów na dostawców. – I tutaj właśnie pojawia się zapotrzebowanie na transport drobnicowy, potrzeba dostaw codziennych, ale w mniejszej ilości. Poza tym rozwój usług kategorii premium, dostawa na godz. 8:00, 10:00 czy 12:00 (tak jak oferuje to Hellmann Worldwide Logistics) zwiększa jeszcze bardziej atrakcyjność takiego serwisu – mówi A. Urbański. Dodajmy, że w przypadku drobnicy międzynarodowej, dzięki usłudze Hellmann Star 10 czy Hellmann Star 12 przesyłki dostarczane są w ciągu 36 godzin, np. do Niemiec, Holandii czy Belgii.
 
życie z drobnicy 2
 
Aleksander Zacirka, Dyrektor Logistyki Przemysłowej, GEFCO Polska, informuje, że w połączeniach międzynarodowych bardzo ważna jest rozbudowana sieć w wielu krajach, gdyż przekłada się ona bezpośrednio na możliwości składowania i dystrybucji. W usługach o zasięgu międzynarodowym mamy do czynienia głównie z sektorem AGD, FMCG, przemysłem i zaopatrzeniem produkcji w komponenty oraz części zamienne dla branży motoryzacyjnej, także po ich naprawie czy uszlachetnieniu. W drobnicy krajowej bardzo dużą część rynku stanowią producenci FMCG oraz AGD, sieci handlowe, producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, a także wysyłka części zamiennych. Kluczowy jest zasięg na obszarze całego kraju i tym samym możliwości dystrybucji w ciągu 24 godzin. – Klienci nieustannie wywierają presję na obniżenie ilości zapasów w łańcuchu dostaw, a tym samym zastępowania ich skróconym czasem przechowywania i przyspieszoną rotacją. Tutaj czas dystrybucji odgrywa kluczową rolę – mów A. Zacirka.
 
J. Margas-Macura (JAS-FBG) zaznacza, że usługa kierowana jest zarówno do klienta korporacyjnego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw; przede wszystkim do klientów, którym zależy na regularnych dostawach towarów w partiach mniejszych niż 33 palety jednorazowo (usługi powyżej tej liczby palet realizowane są przez spedycję całopojazdową). Szczególne zainteresowane są tą usługą firmy, które nie posiadają własnych magazynów, pragnące uniknąć kosztów składowania dzięki regularności dostaw. I tak np. regularność oraz częstotliwość wyjazdów i przyjazdów stałych linii drobnicowych międzynarodowych w przypadku JAS-FBG do oraz z krajów europejskich i Turcji zapewnia klientom dostęp do towarów w czasie niewiele dłuższym niż usługa FTL.
 
Oferta firmy Verhoeven Logistics skierowana jest do klientów w wybranym rejonie geograficznym. Stałe linie drobnicowe wewnątrz Europy przebiegają w linii: Polska – Holandia/Belgia – Wielka Brytania – Belgia/Holandia – Polska; Słowacja/Czechy – Holandia/Belgia – Wielka Brytania – Holandia/Belgia – Czechy/Słowacja. Chodzi o przewóz wszystkich towarów neutralnych na paletach oraz towarów ADR na paletach. Obejmuje dostawy: Polska – Holandia/Belgia (codziennie 24 h/48 h); Polska – Wielka Brytania (codziennie 48 h/72 h); Polska – Czechy (codziennie 24 h).
 
Kolizja z kurierami?
 
Zdarza się słyszeć opinie, że operatorzy logistyczni, którzy świadczą usługi drobnicowe, coraz bardziej wchodzą w kompetencję firm kurierskich. Okazuje się bowiem, że w tej części działalności zadania są podobne. K. Więczkiewicz (ESA Logistika) zauważa jednak, że wprawdzie na rynku mamy do czynienia z sytuacjami, gdy operator logistyczny świadczy usługę kurierską, ale często takie zlecenia ze strony klienta są tylko dopełnieniem głównej oferty i wynikają z faktu, że musi on (klient) szybko dosłać odbiorcy niewielką ilość niezbędnego towaru. Większość klientów woli jednak mieć ograniczoną ilość usługobiorców i w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi kurierskie zwraca się wtedy do swojego głównego usługobiorcy, którym jest operator logistyczny.
 
Stopniowe zacieranie się owej granicy dostrzega M. Lisicki (FM Logistic). – Do niedawna usługi kurierskie i usługi transportu paletowego działały jako niezależne gałęzie i współistniały ze sobą. Dzisiaj, kiedy usługi drobnicowe stały się nieodłączną częścią działalności największych firm logistycznych, ta granica się zaciera. Należy jednak pamiętać, że firmy transportowe inaczej postrzegają klientów, niż firmy kurierskie. Dla wielu z nich nośnikiem transportowym nadal jest i pozostanie paleta, dlatego trudno mówić o zmianie profilu działalności na tzw. „kurierkę”. Operator logistyczny powinien zawsze starać się traktować firmy kurierskie przez pryzmat partnera biznesowego, a nie konkurować z nim – mówi M. Lisicki.
 
Bezpośredniego konfliktu jednak nie ma, co potwierdza M. Macielak (Hellmann). Zastrzega, że system kurierski koncentruje się na dostawach paczek, najczęściej do 31,5 kg, przy systemie drobnicowym zaś mówimy o przesyłkach kilku paletowych. Oczywiście obydwie usługi są do siebie w jakimś stopniu podobne jednak adresowane są do całkowicie różnych grup transportowych. Bardzo często to właśnie usługi kurierskie stanowią dopełnienie usług drobnicowych, a nie odwrotnie.
 
Przedstawiciele JAS-FBG SA podzielają ten pogląd, uwypuklając fundamentalne różnice systemów drobnicowych od kurierskich. System spedycji drobnicowej jest skoncentrowany głównie na przesyłkach paletowych. Zdarza się, że wśród przesyłek znajdą się również kartony, ale podstawową jednostką transportową w tym systemie jest paleta. Systemy drobnicowe różnią się znacząco od systemów kurierskich i jedynie w bardzo wąskim zakresie mogą wydawać się zbieżne. Niemniej, na rynku usług logistycznych istnieją zarówno firmy skupiające się wyłącznie na usługach drobnicowych, dla których „kurierka” stanowi jedynie uzupełnienie serwisu (przeważnie o charakterze marginalnym), jak i takie, które oferują równolegle usługi na obu płaszczyznach. Nie wszystkie przesyłki opłaca się zlecać firmom kurierskim, podobnie jak nie wszystkie firmom spedycyjnym. Różni są też klienci korzystających z obu rodzajów tych usług. Klienci „kurierscy”, czyli niejako detaliczni, zazwyczaj nie zlecają transportu kilku ton np. raz w tygodniu, w przeciwieństwie do klientów spedycji drobnicowej, których można by nazwać hurtowymi.
 
J. Kolasiński (Verhoeven) konkluduje, że wiele podmiotów realizuje zarówno usługi kurierskie, drobnicowe wraz z spedycją i usługami magazynowymi. – Staramy się koncentrować na najsilniejszych elementach organizacji dających klientom usługę. Realizacja dostaw drobnicowych na paletach w ramach linii logistycznych firmy Verhoeven Logistics nie wchodzi w kompetencje usług firm kurierskich. Jednak realizowany czas dostawy 24 godziny z Polski do Holandii, jest już elementem tożsamym dla firmy kurierskiej, realizowanym w firmie Verhoeven Logistics codziennie od poniedziałku do piątku. Dotyczy to dostaw paletowych – mówi J. Kolasiński. A. Zacirka (GEFCO) podkreśla natomiast, że dla bardzo dużej części rynku usług B2C, w przypadku dystrybucji komponentów wykończeniowych w budowlance lub pojedynczych części zamiennych czy sprzedaży internetowej, gdzie statystycznie klient może pojawić się wszędzie i w każdym kodzie pocztowym, należy zapewnić także usługę stricte kurierską. Na polskim rynku nie ma jednak wielu operatorów logistycznych, którzy mają wystarczający know-how i zapewniają cały wachlarz usług w tym zakresie.
 
Bez infrastruktury ani rusz
 
Czym należy dysponować, aby realizować usługę drobnicową? Co stanowi absolutne minimum? A. Zacirka (GEFCO) wymienia przede wszystkim sieć platform cross-dock, zapewniających od 50 do 80 km promienia dystrybucji. W zależności od obsługiwanego biznesu, jak i portfela klientów oraz ich obecności w kraju, jest to od kilku do kilkudziesięciu takich platform. To pociąga także za sobą ogromne inwestycje w system zarządzania transportem oraz w narzędzia, gwarantujące śledzenie przesyłki i potwierdzanie jej statusu on-line. Jest to już niejako standard, łącznie z możliwością dynamicznej definicji i raportów. Wymogiem jest też budowa bazy przewoźników ze środkami transportu o różnej ładowności. Najważniejszym czynnikiem, nierzadko decydującym o powodzeniu operacji, jest aspekt ludzki i know-how.
 
F. Czerwiński (DSV Road) wyjaśnia, że infrastrukturę punktową w przypadku DSV stanowi 14 terminali w Polsce i ponad 200 lokalizacji na terenie 32 państw europejskich. Terminale połączone są w ramach europejskiej sieci drogowej DSV European Road Network. W ramach własnej sieci DSV Road może przewozić przesyłki od 35 kg do 3,5 t. Serwis drobnicowy wymaga zaawansowanych, ale równocześnie prostych w obsłudze rozwiązań informatycznych. Standardem na rynku staje się elektroniczny system składania zleceń (Online booking) oraz możliwość śledzenia statusu przesyłki (Track&Trace). DSV wprowadzi niebawem proaktywny system monitorowania przesyłek. Rzeczywisty termin realizacji poszczególnych etapów transportu odnoszony będzie do wcześniej zdefiniowanych oczekiwań czasowych. W przypadku jakichkolwiek odchyleń automatycznie wygeneruje odpowiednią informację. Automatyczny komunikat umożliwi podejmowanie odpowiednich działań korekcyjnych.
 
Potencjał rozwoju rynku przesyłek drobnicowych w perspektywie nadchodzących lat wynika przede wszystkim z potrzeby obniżania kosztów logistycznych w całym procesie. Towarzyszy temu rozwój rynku e-commerce, rozszerzającego zakres przesyłek dostarczanych bezpośrednio do końcowych konsumentów o przesyłki paletowe.
 
W przypadku ESA Logistika gwarancję wysokiej jakości usług stanowi m.in. rozwinięta infrastruktura w zakresie hubów przeładunkowych, która umożliwia dostawę przesyłek drobnicowych w ciągu 24 godzin od momentu ich nadania. W opinii K. Więczkiewicza posiadanie własnej infrastruktury transportowej nie jest niezbędne do oferowania usług drobnicowych. – Na rynku jest duża różnorodność środków transportu oraz firm świadczących usługi podwykonawcze. Zbudowanie floty samochodów zewnętrznych i dostosowanie ich do własnych potrzeb nie powinno stanowić dużego problemu. W mojej ocenie kluczem powinna być dobra penetracja rynku, prawidłowe oszacowanie potrzeb klientów, stabilny potok i dobrze skonstruowane umowy z przewoźnikami – mówi K. Więczkiewicz.
 
– Na podstawie doświadczeń Hellmann Worldwide Logistics Polska można wyodrębnić kilka aspektów, którymi powinien dysponować operator logistyczny oferujący usługi drobnicowe. Magazyn typu cross-docking o niewielkiej powierzchni, ale na tyle komfortowej, by nie powodować spiętrzeń podczas operacji przeładunkowych. W zasadzie 14 do 18 takich magazynów w całej Polsce wystarcza do świadczenia usługi na dobrym poziomie z 24-godzinnym czasem tranzytu – mówi Adam Urbański (Hellmann Worldwide Logistics Polska). Jeśli chodzi zaś o usługi drobnicy międzynarodowej, Hellmann Worldwide Logistics korzysta również z systemu Gateway, który umożliwia klientom codzienne wyjazdy w zasadzie prawie do wszystkich krajów europejskich. Gateway to hub, w którym konsolidowane są przesyłki z różnych regionów i krajów, skąd towary wyjeżdżają już bezpośrednio do kraju docelowego. – Na przykład: w poniedziałek odebrana przesyłka od klienta w Polsce może być dostarczona w środę w całej Holandii. Przesyłka wyjeżdża bowiem do naszego hubu w Niemczech, skąd tego samego dnia jest przeładowywana na auto liniowe do Holandii. Bez konieczności bezpośredniego połączenia możemy zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość obsługi – dodaje M. Macielak (Hellmann). Za bezdyskusyjne elementy w Hellmann uznają też dobre położenie (w sąsiedztwie jak największej liczby autostrad i obwodnic miast) oraz system informatyczny zapewniający stały, niezakłócony dostęp do informacji na temat przesyłki.
 
życie z drobnicy 3
 
W zgodnej opinii operatorów, chcąc świadczyć kompleksową, wysokiej jakości usługę drobnicową, należy posiadać zarówno odpowiednio rozbudowaną infrastrukturę terminali przeładunkowych, gdzie prowadzi się konsolidacje i dekonsolidacje ładunków, jak również powinien dysponować odpowiednimi możliwościami przewozowymi, w tym stałymi liniami, które łączą terminale między sobą. G. Lichocik (Dachser) dostrzega jednak elementy wyróżniające, do których należy obszar działania. – Nasze rozwiązania są jednakowe w całej Europie, a nie tylko w danym kraju. Bez względu na to, czy przesyłka jest realizowana w systemie krajowym czy międzynarodowym, jest traktowana tak samo. Nasze produkty, proces postępowania z klientem i przesyłką są jednakowe we wszystkich oddziałach w całej Europie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie unikalny, homologiczny system informatyczny, działający w skali europejskiej. To on wspiera zarządzanie procesami i zbiera informacje ze wszystkich miejsc, gdzie dana przesyłka była przewożona. Ten sam system IT zastosowany w każdym oddziale usprawnia wszystkie procesy oraz sprawia, że nasi klienci (firmy działające międzynarodowo), w każdym naszym oddziale mają tę samą ofertę, realizowaną ten sam sposób, a przesyłki przez całą drogę mają jeden unikalny numer przesyłki. W całej globalnej sieci używamy również tylko jednego rozwiązania WMS dla logistyki kontraktowej. Dzięki temu rozwiązanie opracowane specjalnie dla jednego klienta jest dostępne również dla innych – mówi G. Lichocik.
 
Michał Jurczak

Ważna stabilność
 
– Miejsce usługi drobnicowej w strukturze oferty jest wypadkową strategii i modelu biznesowego danego operatora logistycznego. Coraz więcej operatorów decyduje się na rozwój sieci i linii drobnicowych oraz dywersyfikację obszarów aktywności ze względu na to, że klienci wymagają kompleksowego portfela usług. Pod względem biznesowym logistyka drobnicowa jest bardzo wdzięczna, gdyż cechują ją stosunkowo wysokie marże, jak i mała wrażliwość spadku zysków w wypadku utraty pojedynczych, mniejszych klientów. Natomiast pod względem operacyjnym oraz inwestycyjnym wygląda to zupełnie inaczej. Transport drobnicy wymaga dużych nakładów finansowych, dłuższego czasu budowy sieci, odpowiedniego know-how oraz znacznych inwestycji w narzędzia IT. Sprawność operacyjną w zakresie takich usług buduje się latami, a każda pomyłka wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Niemniej warto przebyć tę drogę ze względu na stabilność biznesową oraz stosunkowo wysokie zyski.
 
Aleksander Zacirka
Dyrektor Logistyki Przemysłowej, GEFCO Polska
 
***
Komplementarność, nie konkurencja...
 
– Usługi kurierskie skupiają się głównie na dostawach małych przesyłek, najczęściej do 30 kg. Nasza oferta dla przewozów drobnicowych skupia się na przesyłkach o wadze od 100 kg do 2,5 t. Według tego zbudowany jest nasz cennik. Nasze usługi są zatem raczej komplementarne niż konkurencyjne. Na stałe współpracujemy z dwiema firmami kurierskimi, oferując ich usługi również naszym klientom. Mamy połączenia EDI, w związku z czym statusy przesyłek naszych klientów realizowane przez firmy kurierskie są widoczne w naszym systemie. Od czasu do czasu zauważalny jest wśród firm kurierskich trend wchodzenia w obszar przesyłek drobnicowych. Z obsługą przesyłek paletowych związane są jednak procesy wymagające innej technologii, stąd są to raczej pomysły, które są jedynie uzupełnieniem oferty, a nie zmianą głównego źródła ich przychodów. Fakt ten powoduje, że zaangażowanie w rozwój wzajemnie wykluczających się technologii jest mało efektywne dla każdej ze stron. Dla obu korzystna jest jednak relacja win-win i symbioza dająca klientom większe możliwości.
 
Grzegorz Lichocik
Prezes Zarządu, Dachser
 
***
Wiele istotnych elementów
 
– Operator logistyczny, chcąc świadczyć kompleksową usługę drobnicową zachowując najwyższą jakość, nie może skupiać się tylko na jednym elemencie infrastruktury swojej działalności. Koncentracja na aspekcie lokalizacyjnym, transportowym czy choćby na oprogramowaniu skutkuje brakiem możliwości zapewnienia kompleksowej obsługi każdego klienta i sprostaniu specyficznym wymaganiom rynku usług drobnicowych. Jedynie połączenie sieci terminali logistycznych z odpowiednią ilością i rodzajem taboru, zarządzanego przez dostosowane narzędzia informatyczne pozwala na oferowanie kompleksowej obsługi nawet najbardziej wymagającemu klientowi. Znalezienie złotego środka pomiędzy tymi trzema składowymi jest kluczem do satysfakcji klienta oraz zapewnienia wysokiej jakości usług.
 
Maciej Lisicki
Project Manager, FM Logistic
 
***
Odrębny produkt
 
– Usługi drobnicowe są odrębnym produktem, który stanowi znaczące wyróżnienie w ofercie usług operatora logistycznego. Operator, będący w stanie samodzielnie zaoferować potwierdzoną jakość dostaw drobnicowych w korzystnej cenie, jest dla klienta istotnym partnerem biznesowym. Z punktu widzenia klienta, posiadając taką usługę, jest on w stanie obniżyć koszty pozyskiwania nowych klientów, zdobywania nowych rynków lub wprowadzenia nowego produktu na rynek. Ponadto z uwagi na zmieniające się szybko zapotrzebowania na swoje produkty nie ma on (klient) potrzeby magazynowania towaru, który nie ma pokrycia w rzeczywistych zamówieniach. Równocześnie odbiorca towaru nie jest zmuszany przez nadawcę (klienta) do zamawiania takich ilości danego towaru, które przekraczają możliwości finansowe i sprzedażowe odbiorcy w krótkim okresie.
 
Krzysztof Więczkiewicz
Bussines Manager, ESA Logistika
 
***
Wymagania rosną
 
– Od logistycznych operatorów drobnicowych oczekuje się obecnie coraz szerszej gamy usług dodatkowych. Oczywiście w pierwszym rzędzie liczy się cena, terminowość i bezpieczeństwo przesyłek. Ale równie istotne znaczenie ma globalny zasięg operatora umożliwiający dostawy do jak największej ilości krajów w tym samym standardzie usług. Bardzo ważna jest także informacja o statusie realizacji zlecenia na każdym jego etapie, dostępna najlepiej w czasie rzeczywistym. Możliwość komunikacji poprzez serwisy internetowe, a także wymiana informacji w oparciu o komunikaty EDI (Electronic Data Interchange) jest standardem oczekiwanym przez klientów. Aby taką informację o przesyłce dostarczyć klientom jak najszybciej, coraz powszechniej wprowadzane są urządzenia mobilne dla kierowców. Dzięki temu informacja o dostawie, a także generowane elektronicznie potwierdzenie dostępne są w systemach z chwilą odbioru towaru.
 
Zbigniew Pabian
Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Biznesu Lądowego, Schenker
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów