Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 5/2015
<< Cofnij

Jedna aleja

Zastosowanie regałów przesuwnych stanowi jeden ze sposobów skutecznej optymalizacji wykorzystania dostępnej powierzchni i kubatury magazynu. Wymaga jednak przemyślanych rozwiązań i dobrej organizacji logistyki wewnątrzmagazynowej. Nie bez znaczenia są ponadto kwestie związane z bezpieczną eksploatacją tego rodzaju regałów.
3
Wybór regałów paletowych przesuwnych w magazynie jest korzystny wtedy, gdy inwestor chce zwiększyć powierzchnię składowania w istniejących już obiektach lub gdy chce zoptymalizować koszty energii i eksploatacji w nowo budowanych magazynach. Dlatego najczęściej regały te można spotkać w chłodniach i mroźniach, w wypadku których maksymalne wykorzystanie przestrzeni ma ogromne znacznie. Zdarza się również, że regały paletowe przejezdne stosowane są na halach produkcyjnych gdzie stanowią magazyny buforowe lub magazyny półproduktów w miejscu montażu.
 
Popularność nie słabnie
 
Na polskim rynku dostawcy regałów magazynowych obserwują w ostatnich latach spore zainteresowanie tą technologią, notując wzrosty sprzedaży. Niektórzy mogą nawet mówić o swoistym boomie na tego typu rozwiązania. - W ostatnich latach zauważamy znaczący wzrost zainteresowania naszych klientów przesuwnymi systemami regałów paletowych. Ostatnie 3 lata to już prawdziwy boom zainteresowania tymi rozwiązaniami. Nasza sprzedaż rozwiązań przesuwnych na rynku polskim wzrosła w latach 2012-2014 ponad trzykrotnie. – przyznaje Łukasz Korzeniewski, Specjalista ds. Sprzedaży Systemów Przesuwnych w firmie Dexion Polska. Nasz rozmówca przyznaje, że duże znaczenie dla wzrostu popularności systemów przesuwnych ma również coroczny wzrost produkcji spożywczej w Polsce. Duża dynamika eksportu naszej żywności, powiązana z koniecznością zapewnienia przestrzegania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa w całym cyklu produkcji i składowania wyrobów spożywczych, jest jednym z kolejnych znaczących czynników powodujących wzrost popytu na nowoczesne systemy magazynowe.
 
W perspektywie kilku ostatnich lat również w firmie Stow Polska lat zauważają podobny, dość wysoki stopień zainteresowania tą metodą składowania, głównie ze względu na kilka dominujących czynników cechujących to rozwiązanie logistyczne, w tym przede wszystkim ekonomicznych. - Regały przesuwne STOW MOBILE zapewniają wysoką wartość współczynnika wykorzystania kubatury magazynu z zachowaniem selektywnego dostępu do jednostek ładunkowych. Z tego względu jest to technika wyjątkowo efektywna i uzasadniona ekonomicznie w magazynach typu mroźnie tudzież  chłodnie lub w komorach z atmosferą kontrolowaną, bowiem w tych obiektach instalacja chłodnicza stanowi znaczną pozycję kosztową w całości inwestycji. – przyznaje Piotr Żółciak, Sales Manager w Stow Polska.
 
Inwestorzy decydują się na aplikacje regałów mobilnych pomimo faktu, iż jednostkowy koszt zakupu tego rodzaju instalacji jest wyższy w porównaniu z tradycyjnym regałem rzędowym, zapewniającym również niezależny dostęp do poszczególnych ładunków. - Oszczędności i korzyści zastosowania regałów przesuwnych należy upatrywać w aspektach konstrukcyjnych i użytkowych, bowiem budując mniejsze obiekty przy zachowaniu żądanej pojemności składowania, co umożliwia opisywany system regałów STOW MOBILE, redukujemy znacząco późniejsze koszty eksploatacyjne, w tym również obsługi chłodniczej. – twierdzi Piotr Żółciak.
 
Organizacja pracy
 
Organizacja pracy w magazynie z regałami przejezdnymi zależna jest od specyfiki pracy, charakterystyki towarów, sposobu kompletacji, wydawania, ilości obszarów pracy, powiazań z pozostałą częścią zakładu. - Zaletą tych systemów jest dostępność do każdego gniazda paletowego i teoretycznie jak i praktycznie każda paleta wyjęta z regału może być natychmiast zastąpiona przez kolejną z produkcji. – mówi Andrzej Bonk, Szef działu DYS w SSI SCHÄFER. Przyznaje jednocześnie, że nie ma jednej reguły, jeżeli chodzi o model organizacji pracy w takim magazynie. - Inaczej optymalizowanie będzie wyglądało dla magazynu powiązanego z produkcja, inaczej dla magazynu zaopatrywanego cyklicznie z zewnątrz. Bardzo pomaga korzystanie z odpowiednio zoptymalizowanego systemu WMS mogącego wspomagać optymalne zatowarowanie, załadunki jak i kompletacje. – przyznaje Andrzej Bonk.
 
 
Podstawową zaletą regałów paletowych przesuwnych jest zapewnienie blokowego składowania spaletyzowanych towarów przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do każdej palety. Jest to duża zaleta systemów przesuwny, ale… może to być również ich wada, w przypadku źle zaprojektowanego obszaru składowania i nieoptymalnie zorganizowanej pracy magazynu. - Aby praca systemu przesuwnego była efektywna, cykle otwierania i zamykania poszczególnych korytarzy dostępowych muszą być maksymalnie zoptymalizowane, w ten sposób aby przy możliwie najrzadszym ruchu regałów można było pobrać i ustawić w systemie maksymalne ilości jednostek ładunkowych. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest oczywiście dobrze zaprojektowany system WMS, który na bieżąco steruje pracą magazynu. – potwierdza Łukasz Korzeniewski z Dexion Polska.
 
Decydując się na wdrożenie instalacji regałów przesuwnych, istotnym jest, aby koncepcję budowlaną oprzeć w fazie planowania na projekcie regałowym. - Taka metodyka działania pozwoli wówczas na efektywne zagospodarowanie i wykorzystanie dostępnej powierzchni składowej, jak również kubatury budynku. Umożliwi również w sposób profesjonalny przygotować optymalne parametry posadzki, szczególnie w aspekcie bezpiecznego przenoszenia obciążeń. – wyjaśnia Piotr Żółciak z Stow Polska. Pod względem operacji, praca w magazynie z regałem przesuwnym nie odbiega specyfiką od innych rozwiązań i może być organizowana za pomocą tego samego oprogramowania ERP lub WMS, stosowanego przy innych systemach składowania. - Z uwagi na fakt, iż dostęp do jednostek ładunkowych poprzedza komenda otwarcia korytarza roboczego, zadania winne być grupowane w taki sposób, aby przy otwartej alei wykonać możliwie najwięcej operacji. – dodaje nasz rozmówca.
 
Interesującym pomysłem na efektywne i sprawne operacje w korytarzach roboczych może być umieszczenie diod nad miejscami odkładczymi, które po tym jak otrzymają sygnał z WMS wzbudzają się świecąc ostrą barwą, w efekcie precyzyjnie wskazując docelowe miejsce jednostki ładunkowej. Takie rozwiązanie można zaobserwować w mroźniach, gdzie kondensacja powietrza jest znaczna.
 
Sterowanie regałem
 
W przypadku korzystania z regałów przesuwnych fundamentalne znaczenie ma sprawne i niezawodne sterowanie blokami regałów. Proces ten może być rozwiązany na różne sposoby.

Każdy dostarczany przez SSI SCHÄFER system regałów przesuwnych standardowo posiada sterowanie manualne, w którym po jednorazowym naciśnięciu przycisku na wózku automatycznie następuje przesuniecie regałów do otwarcia oczekiwanego korytarza roboczego. - Jako opcję możemy zaproponować pracę z wykorzystaniem pilotów zainstalowanych na wózkach widłowych lub w pełni automatyczne uruchamianie za pomocą sterowania WMS. W każdym systemie mamy również tzw. sterowanie awaryjne, gdzie manualnie operator przesuwa wózki podregałowe do dowolnie osiąganego punktu, celu. – mówi Andrzej Bonk.
 
Dexion Polska z kolei oferuje sterowanie renomowanych producentów europejskich takich jak: Simens, IFM Electronic i Schneider Electric, które to systemy charakteryzują  się dużą niezawodnością podczas pracy ciągłej. Intuicyjna obsługa tych systemów odbywa się przez dotykowy wyświetlacz graficzny ze specjalnie opracowanym i dedykowanym dla systemów przesuwnych oprogramowaniem z komunikacją w języku polskim. Oferowane systemy umożliwią zarówno ręczną jak i zdalną obsługę regałów, jak również oferują możliwość połączenia z system zarządzania magazynem użytkownika, w celu automatycznego sterownia regałami, co umożliwia znaczne zwiększenie szybkość pracy w magazynie i poprawia ergonomię obsługi systemu. - Ponieważ wielu dostawców systemów przesuwnych korzysta z tych samych dostawców bazowych systemów sterowania, najistotniejsze jest dedykowane oprogramowanie opracowane przez poszczególnych producentów regałów. Dla klientów najistotniejsze powinno więc być nie to, jaki system sterowania został zaadaptowany w danej instalacji, ale jak wygląda i działa w praktyce zaoferowany mu interface komunikacyjny. – podpowiada Łukasz Korzeniewski z Dexion Polska.
 
Stow Polska proponuje zdecentralizowany system zasilana układu podwozi jezdnych. Każde z nich stanowi autonomiczną  jednostkę z odrębnym zasilaniem, dzięki czemu poruszają się one niezależnie od siebie, eliminując jednocześnie efekt „przepychania” kolejnych modułów jezdnych, co w znaczny  sposób wpływa na żywotność instalacji. - Skupiając się na zautomatyzowaniu instalacji i jej sterowaniu, regał przesuwny STOW MOBILE posiada wyłącznie autonomiczne oprogramowanie, odpowiedzialne za całościową obsługę i monitorowanie pracy wszystkich podzespołów: silników, sygnalizacji, zabezpieczeń oraz systemu przetwarzania zadań magazynowych. – mówi Piotr Żółciak. Podstawą do optymalizacji i zwiększania efektywności operacji jest integracja wspomnianego oprogramowania z zewnętrzną aplikacją WMS, opartą na protokołach wymiany pakietów danych. System operacyjny regałów STOW MOBILE bazuje na sterownikach firmy Siemens, posiada standardowe interfejsy, dzięki temu jest łatwo adoptowalny z zewnętrznym softwarem dostępnym na rynku, tudzież posiadanym już przez klienta.
 
Trzy warianty sterowania: ręczne, zdalne oraz sterowanie zintegrowane z systemem WMS – oferuje z kolei Promag. W sterowaniu ręcznym uruchomienie regału następuje z pulpitu sterowniczego znajdującego się na każdym wózku regału, otwierającego pojedynczy korytarz. Sterowanie zdalne pozwala z kolei na obsługę regału za pomocą pilota z wózka podnośnikowego. W opcji automatycznej regałami sterujemy z komputera, który wykorzystuje sygnał częstotliwości radiowej do obsługi regałów.
 
Bezpieczeństwo
 
Tematem, który od kilku lat dominuje zarówno w mediach branżowych jak i konferencjach jest bezpieczeństwo pracy w magazynie, czy na produkcji. Ten aspekt jest również bliski dostawcom systemów regałowych, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie regałów przesuwnych. Jakie rozwiązania w zakresie bezpiecznej eksploatacji konstrukcji przesuwnych proponują nasi eksperci?
 
- Systemy produkowane i dostarczane przez SSI SCHÄFER zawsze posiadają pełen pakiet wyposażenia, zapewniającego bezpieczne i długoterminowe użytkowanie zarówno w ujęciu ochrony ludzi jak i sprzętu. – mówi Andrzej Bonk. Każdy system wyposażony jest w zestaw optycznych barier świetlnych, jak i czujników zapobiegających pracy pod przeciążeniem, uszkodzeniom sprzętu wynikającym z złej obsługi, przeszkód lub barier mechanicznych, złego zatowarowania itd. - Dla nas najważniejszy jest człowiek, stąd kilkupoziomowa ochrona zapobiegająca ewentualnym wypadkom wynikającym z beztroski, czy roztargnienia. – podkreśla Andrzej Bonk.
 
Wyposażenie regałów przesuwnych w wymagane akcesoria zapewniające bezpieczeństwo użytkowania jest ściśle narzucone poprzez normy EN. W skład tego wyposażenia w przypadku regałów oferowanych przez firmę Stow Polska wchodzą m.in.: bariera laserowa (dwa promienie) od przodu wzdłuż korytarza głównego oraz po obu stronach każdej bazy przesuwnej, detekcja ludzi i wózków w korytarzu roboczym, sygnał dźwiękowy podczas jazdy regału, czy oświetlenie ostrzegające (migające) podczas jazdy. Regały STOW MOBILE wyposażone są ponadto w dalmierze po obu stronach bazy pozycjonujące bazę względem sąsiednich bez konieczności dotykania się baz, a opcjonalnie możliwe jest wypełnienie poziomów baz jednych (krata, blacha), aby uniknąć wpadania części luźnych składowanego towaru.
 
Regały przesuwne oferowane przez Dexion Polska spełniają rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa. - Podstawową normą jest norma PN-EN 15095+A1 określająca wymagania bezpieczeństwa począwszy od etapu projektowania regałów przesuwnych, przez etap produkcji, montażu, aż po oddanie do użytkowania. – mówi Łukasz Korzeniewski. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników jak i potencjalne straty materialne firma Dexion stosuje w swoich instalacjach liczne moduły bezpieczeństwa, które tworzą łącznie kompletny system zabezpieczający. Możemy wymienić m.in.: fotokomórki bezpieczeństwa, falowniki, kontrolę czasu jazdy regałów, przyciski awaryjnego zatrzymania, sygnały akustyczne i świetlne, czy pozycję pożarową. - Jest to rozwiązanie umożliwiające współprace z systemu p.poż. magazynu (czujkami pożarowymi), dzięki której system automatycznie odseparowuje regał na którym wykryto pożar od pozostałych regałów. – wyjaśnia nasz rozmówca.
 
Należy także pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa w użytkowaniu systemu m.in. poprzez zachowanie pełniej sprawności systemu regałów poprzez ich regularną kontrolę (regularne przeglądy wewnętrzne i przeglądy eksperckie)  jak i natychmiastową wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych .  W tym wypadku należy  także zwrócić uwagę na dostępność  do serwisu i zapewnieniu przez dostawcę dostępu do części zapasowych w długim okresie użytkowania regałów.
 
Michał Klecha
 
***
 
Pogłębianie wiedzy

Produkowane przez nas regały przejezdne wyposażone są w szereg rozwiązań gwarantujących w pełni bezpieczną i komfortową eksploatację. Są to m.in. przyciski awaryjne pozwalające na natychmiastowe zatrzymanie regału, działające w oparciu o fotokomórki kurtyny świetlne, zatrzymujące regały w wypadku pojawienia się przeszkody, dodatkowy przycisk „sprawdzenie korytarza” oraz ostrzegawcze sygnały świetlne i dźwiękowe, uruchamiane w chwili pojawiania się ewentualnego zagrożenia.

Poza systematycznym rozwojem systemów bezpieczeństwa, oferujemy także bieżące wsparcie szkoleniowe. Jak pokazują bowiem statystyki jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w magazynach nie jest awaria urządzenia, ale błąd człowieka. Najistotniejsza sprawa to zatem budowanie świadomości i pogłębianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń, zwłaszcza wśród grup najbardziej na nie narażonych czyli pracowników magazynowych, operatorów, ale także służb BHP i kadry odpowiedzialnej w danej firmie za bezpieczeństwo. Ten cel realizujemy m.in. poprzez cykliczne szkolenia „Bezpieczny Magazyn”, w trakcie których zajmujemy się bardzo szczegółowo zagadnieniami związanymi z eksploatacją urządzeń magazynowych, w tym także regałów przejezdnych. Coraz większą potrzebę pogłębiania wiedzy w tym zakresie dostrzegają także nasi klienci, a świadczy o tym rosnące z roku na rok zainteresowanie naszymi szkoleniami. W sumie, od 2013 roku w szkoleniach z cyklu „Bezpieczny Magazyn” wzięło udział ponad 500 osób.
 
Karolina Tokarz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
PROMAG S.A.
 
***

Kombinacja pozytywnych cech

W ostatnich latach, regały przesuwne, przejezdne bardzo zyskały na popularności. Dzięki postępowi technicznemu, coraz niższym kosztom sterowania i elektroniki system ten stał się dostępny dla przeciętnego odbiorcy. Kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu rozwiązanie to było z powodów ceny na polskim rynku nieosiągalne i dostępne dla zaledwie kilku odbiorców, użytkowników, najczęściej jako systemy używane sprowadzane z zagranicy. Swoją popularność  zawdzięcza również temu, że stanowi idealne połączenie wszystkich pozytywnych cech i zalet standardowych rzędowych regałów stacjonarnych, z bardzo wysokim stopniem wykorzystania kubatury magazynu dzięki postawieniu rzędów regałowych na wózkach. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które można dopasować dla prawie każdego magazynu.
 
Andrzej Bonk
Szef działu DYS
SSI SCHÄFER
 
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów