Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 1/2014
<< Cofnij

Piętro w magazynie

W miarę rozwoju każdego biznesu różne potrzeby ewoluują. W pewnym momencie problem dotyka również powierzchni magazynowej czy produkcyjnej, która wraz z ekspansją przedsiębiorstwa na pewnym etapie może okazać się niewystarczająca. Wówczas kierownictwo staje przed dylematem dotyczącym sposobu pozyskania dodatkowej przestrzeni. Jednym z nich jest budowa kolejnej kondygnacji wewnątrz istniejącego obiektu, czyli konstrukcja antresoli.
3Ze względu na ograniczenia odnośnie gabarytów i ciężaru składowanych towarów konstrukcja antresoli dedykowana jest zwykle do składowania produktów drobnych, o małych i średnich wymiarach, takich jak kosmetyki, produkty farmaceutyczne, drobne części samochodowe, akcesoria itp. Zadaniem takiej konstrukcji jest powiększenie powierzchni magazynowej oraz umożliwienie połączenia jej z innymi kondygnacjami hali w celu stworzenia swobodniejszej komunikacji. Często antresole bywają wsparciem dla pozostałych instalacji logistycznych: przenośników, wind oraz niezbędnych instalacji budowlanych: oświetleniowej czy tryskaczowej.
 
Najczęściej na decyzje klienta o wyborze antresoli wpływa czynnik zwiększenia powierzchni magazynowej (roboczej) na tej samej powierzchni zabudowy. – To rozwiązanie pozwalające podwoić lub potroić pojemność magazynu bez konieczności zmiany powierzchni jego zabudowy, przez co koszt inwestycji w przeliczeniu na uzyskaną powierzchnię magazynową jest mniejszy – argumentuje Piotr Kłos, Dyrektor Oddziału Polska-Południe w Natom Logistic. Równie często czynnikiem decydującym jest rodzaj produktów, jakimi operuje klient. – W przypadku dużej ilości drobnych elementów korzystniej jest wykonać dwu-, trzypoziomową antresolę z regałami półkowymi oraz systemem wind i transporterów usprawniających przemieszczanie towarów – dodaje nasz rozmówca.
 
 
Takie magazyny wykorzystywane jako magazyny półproduktów przy liniach produkcyjnych pozwalają zyskać więcej przestrzeni produkcyjnej. Zdaniem Mirosława Lewickiego, Prokurenta w firmie SSI Schäfer, o popularności antresol decyduje przede wszystkim ekonomika tego rozwiązania, gdyż są one najtańszym sposobem rozszerzenia powierzchni magazynowej. – Naturalnym faktem jest rozwój. Podczas szukania dodatkowej powierzchni składowej bierze się pod uwagę wykorzystanie kubatury. Najtańszym rozwiązaniem jest zazwyczaj wydzielenie półpiętra niestanowiącego osobnej kondygnacji budynku – podkreśla M. Lewicki.
 
Kluczowe pytania

Dla dobrego przygotowania projektu antresoli bardzo ważne jest dokładne ustalenie przeznaczenia konstrukcji oraz jej wymiarów, niejednokrotnie wynikających z odrębnych przepisów w zależności od sposobu użytkowania. Rozpoczynając prace nad projektowaniem nowego magazynu trzeba przede wszystkim zadać sobie podstawowe pytania: co będzie magazynowane, w jakiej ilości i w jakich jednostkach ładunkowych. – Niejednokrotnie zdajemy sobie sprawę, że to, co zaplanujemy wewnątrz magazynu, daje podstawy do projektowania całej kubatury obiektu. Zastosowanie rozwiązań wykorzystujących antresole daje przede wszystkim możliwość optymalizacji kubatury magazynu. Możemy wybudować mniejszy magazyn, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów inwestycji, jak również na zmniejszenie koszów eksploatacji – mówi Rafał Pawełko, z firmy Wandalex SA. Projektując tego typu konstrukcję strefy składowania, należy przede wszystkim dokładnie określić, jaki charakter będzie miała antresola, tzn. czy jest to tylko dodatkowa otwarta powierzchnia, czy na tej powierzchni mają być jeszcze ustawione regały. Należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki będzie wykonywana praca na antresoli, co wpływa na dobór liczby schodów, a w określonych przypadkach zapewnienie odpowiednich dróg ewakuacyjnych. Problemem logistycznym do rozwiązania pozostaje sposób skorelowania antresoli z pozostałą częścią magazynu, czyli ustalenie sposobu, w jaki towar trafia na antresolę. Wiąże się to z odpowiednim rozmieszczeniem bramek załadowczych, otworów na taśmociągi i ślizgi. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że oprócz typowo magazynowego przeznaczenia, uzyskana przestrzeń może pełnić dodatkowe funkcje, np. zamkniętych powierzchni biurowych czy socjalnych.
 
Metodyka projektowania
 
Rozważając organizację strefy składowania w oparciu o antresolę, należy dokładnie znać parametry jednostek magazynowanych. Warto określić, jak dużą rotację będą posiadały produkty oraz jaki będzie sposób transportu ładunku wewnątrz magazynu. – Z doświadczenia mogę powiedzieć, że antresole najczęściej stosuje się w już istniejących obiektach, które zostały wybudowane dużo wyższe niż bieżące potrzeby firmy. Wraz ze wzrostem ilości indeksów w magazynie rośnie również zapotrzebowanie na powierzchnię. Wtedy zazwyczaj jest najlepszy moment na zaoferowanie antresoli – twierdzi Rafał Pawełko z Wandalexu.
 
Zdaniem eksperta rodzaj konstrukcji jest uzależniony od potrzeb klienta, a głównym wyznacznikiem jest ładunek. Wyróżnić możemy konstrukcje na regałach paletowych i półkowych, jak również pomosty robocze. Każdy z tych typów antresol spełnia inne funkcje. Projektowanie antresoli jest jednak związane z kilkoma problemami. – Jednym z nich jest fakt, że każda instalacja musi być zaopiniowana przez nadzorującego inwestycje strażaka. Rodzaj wypełnienia podłogi oraz klasa ogniowa składowanych produktów jest bardzo istotna i generuje różne rozwiązania Ppoż. – zaznacza Rafał Pawełko. Kolejnym zagrożeniem jest posadzka. Wiadomo, że siatka słupów, na których ustawiona jest konstrukcja, obciąża posadzkę punktowo. Standardowo projektuje się posadzki, które mają około 5 kN/mkw. Zdaniem naszego rozmówcy jest to niejednokrotnie zbyt mała wytrzymałość, aby na niej postawić antresole. Wtedy zachodzi potrzeba zagęszczenia słupów (co przekłada się później na funkcjonalność instalacji). – Najczęściej problemy z wytrzymałością posadzki występują w instalacji tzw. pomostów roboczych. Jest to rodzaj antresoli wykonany z profili hutniczych. Rozstaw słupów generuje dosyć duże obciążenia punktowe, dochodzące niejednokrotnie do 30kN/mkw., a co za tym idzie – przekracza założenia wytrzymałościowe posadzki – tłumaczy Rafał Pawełko. – Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie specjalnych wylewek stóp pod słupy antresoli, co daje pewność, że posadzka wytrzyma zakładane obciążenia – radzi nasz rozmówca.
 
Przykładowe realizacje
 
Firma SSI Schäfer, jako kompleksowy dostawca wyposażenia magazynowego, ma bardzo duże doświadczenie związane z realizacją podestów magazynowych. – Najciekawsze są realizacje, w których połączyliśmy przenośniki, regały, automatykę w strukturę zlokalizowaną na kilku piętrach. Czołowa hurtownia IT i AGD zleciła SSI Schäfer zadanie usprawnienia logistyki, tj. zwiększenia asortymentu i ilości wysyłek z magazynu przy zmniejszeniu ilości pracowników i liczby zmian, czyli redukcji kosztów – mówi Mirosław Lewicki.
 
Różnorodność towarów, ich wymiarów, rotacji i wartości spowodowały, że kluczowym elementem systemu wobec faktu posiadania przez klienta wysokiej hali stał się podest magazynowy o powierzchni 5000 mkw. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, iż magazyn nie mógł zostać zamknięty. – Postanowiliśmy wspólnie z klientem podzielić całą inwestycję na cztery etapy. Przy tak złożonych projektach, korelacji statyki z automatyką niezbędne jest zaufanie i wzorowa współpraca. Efekty naszej wspólnej pracy w pełni potwierdziły spełnienie założeń – komentuje M. Lewicki. Jednym ze zrealizowanych przez firmę Natom projektów była dostawa antresoli dwupoziomowej dla branży automotive. Na dwóch poziomach antresoli (łącznie 903 mkw.) ustawione zostały regały półkowe wraz z przenośnikami i windami transportującymi.
 
 
Obciążenie użytkowe powierzchni bez regałów wynosi 1200 kg/mkw. Podłoga została wykonana z kraty pomostowej, a cały system został oparty na belkach typu sigma. Magazyn pełni funkcję magazynu półproduktów, których gabaryt jednostkowy jest bardzo zróżnicowany w rozmiarach i wadze, stąd na części powierzchni są składowane palety. Celem wdrożenia było usprawnienie procesu produkcyjnego oraz lepsze wykorzystanie powierzchni zabudowy, podyktowane ograniczeniami w zakresie rozbudowy. Wandalex z kolei ma na swoim koncie wdrożenie dla w branży oświetleniowej. Klient posiada magazyn o powierzchni 800 mkw. i wysokości 8 m. Do tej pory w okresie swojego sezonu na tej powierzchni pracownicy przygotowywali konstrukcje oświetleniowe. Natomiast poza sezonem powierzchnia ta była wykorzystywana do magazynowania dekoracji. – Zaproponowaliśmy klientowi podest roboczy na profilach hutniczych. Rozstaw słupów w siatce 5 m pozwolił na podwojenie powierzchni magazynowej. Inwestycja od momentu rozpoczęcia projektowania do przekazania pomostu klientowi trwała około dwanaście tygodni. W tej chwili na tej samej powierzchni magazynu pracuje dwukrotnie więcej pracowników, a poza sezonem można tam zmagazynować dwa razy więcej towaru – mówi Rafał Pawełko. Inwestycja w pomost roboczy pozwoliła klientowi zrezygnować z wynajmowanej dotychczas dodatkowej powierzchni magazynowej. Po wstępnych obliczeniach koszt inwestycji zwróci się klientowi po około piętnastu miesiącach.
 
Michał Klecha
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów