Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 4/2019
<< Cofnij

Towar do człowieka

Najczęstszym powodem inicjującym proces rozważania zakupu regałów automatycznych jest potrzeba lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej.

Dodatkową korzyścią płynącą z zakupu regałów automatycznych jest poprawa atrakcyjności stanowiska pracy poprzez zwiększenie komfortu i polepszenie ergonomii. Chociaż jest to korzyść trudno mierzalna, to jednak bardzo istotna z uwagi na rosnące koszty pracy i istniejące trudności z dostępnością pracowników. Dzięki zastosowaniu w regałach automatycznych metody kompletacji „towar do człowieka” eliminujemy konieczność pokonywania przez niego nawet kilkudziesięciu kilometrów dziennie, wchodzenia po schodach czy potrzeby ciągłego schylania się.

Doskonała ergonomia pracy, w porównaniu z dwiema półkami jednocześnie obsługiwanymi przy oknie dostępowym, jest zapewniana poprzez zastosowanie możliwie szerokiej półki. Duża, szeroka półka w systemie Dexion Tornado o szerokości do 4400 mm to jednocześnie możliwość składowania (a tym samym pobrania) o 20–40% więcej produktów podczas jednej wymiany półki w porównaniu do tych standardowych o szerokości 2–3 m. Przyśpiesza to znacząco kompletację, a tym samym ogranicza czas oczekiwania operatora na towar. Nie bez znaczenia są tu także mniejsze koszty związane z zakupem i utrzymaniem z uwagi na możliwość zastosowania mniejszej liczby urządzeń, gdyż dzięki zastosowaniu dużej półki zwiększa się pojemność systemu Dexion Tornado, a tym samym zmniejsza się wymagana liczba urządzeń.

Bardzo ważne dla komfortu użytkowania są sterowanie regału automatycznego oraz interfejs obsługi. Dla inwestora to znaczna oszczędność na zakupie PC dla potrzeb instalacji systemu WMS i organizacji stanowiska pracy. Niektóre systemy wyposażone w sterowniki PLC zawsze potrzebują zewnętrznego komputera PC, jeśli jest wymagane zainstalowanie na maszynie pełnego oprogramowania WMS. W przypadku regałów Dexion Tornado w celu połączenia systemu WMS nie ma potrzeby ponoszenia kosztów zakupu oddzielnego PC i instalacji dodatkowego oprogramowania pośredniczącego. Dla pracowników obsługujących regał zastosowanie sterowania komputerowego w regałach automatycznych ma zalety, które znacząco wpływają na komfort i ergonomię pracy operatorów:

  • Zapewnia czytelną i przejrzystą prezentację na dużym monitorze (także dotykowym). Monitor podłączony do PC może być w każdym rozmiarze a jego ilość i rozmieszczenie dostosowane do indywidulanych potrzeb. Duże monitory LCD, które wraz z dostarczanym oprogramowaniem w przejrzysty, graficzny sposób prezentują położenie towaru na półce. Regał może także wyświetlać użytkownikowi zdjęcie towaru, w celu porównania go z pobieranym artykułem.
  • Znane i przyjazne środowisko pracy dla operatorów. Środowisko systemu Windows jest powszechnie znane. W regałach Dexion Tornado nawet program sterujący regałem jest uruchamiany i dostosowany wyglądem do standardów systemu operacyjnego Windows.
  • Bezproblemowe połączenie do sieci firmowej oraz podłączenie dodatkowych urządzeń, tj. skanera, drukarki etykiet, kamery internetowej itp., dzięki powszechności sterowników.
  • Szybki, wydajny system, automatycznie zapisujący historię i dane diagnostyczne. Łatwość wykonania kopi zapasowej danych,która może być wykonywana na serwerze,zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy.
  • Łatwa do udzielenia zdalna pomoc techniczna nie tylko w przypadkach problematycznych, ale również w celu wsparcia i pomocy operatorom w ich codziennej pracy. Także możliwe połączenie poprzez Wi-Fi.

Na etapie końcowym bardzo często się okazuje, że kluczową zaletą regałów Dexion Tornado jest łatwość samodzielniej integracji z – najczęściej obecnym już u użytkownika – systemem ERP. Integracja ta umożliwia wymianę danych o aktualnym statusie każdego zlecenia oraz stanie magazynowym i tym samym pozwala w pełni wykorzystać korzyści płynące z inwestycji w regały automatyczne. TCPlus został opracowany do stosowania z regałami automatycznymi jako samodzielny system WMS lub z możliwością integracji z systemem ERP. Poprzez integrację z systemem ERP program TCPlus WMS synchronizuje dane o statusie kompletacji poszczególnych zleceń, co sprawia, że inne systemy komputerowe, urządzenia, jak i ludzie mają ciągły dostęp do aktualnych danych. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia stanu magazynowego poniżej ustalonych ilości, system TCPlus WMS może automatyczne skomunikować się z system ERP i zlecić uzupełnienia jego stanu.

Więcej o systemie Dexion Tornado: www.dexionpolska.pl.

Kamil Bartnik
Dyrektor Działu Realizacji
Dexion Polska Sp. z o.o.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów