Przejdź do artykułu

KaizenSpis treści:

6 Ścieżka tematyczna
Targi MODERNLOG 2018: na drodze do Przemysłu 4.0.

8 Elastyczność. Sprawność. Balans
VII edycja Innovations for Logistics Industry odbędzie się pod hasłem „Ćwicz się w LEAN”.

BIBLIOTEKA KAIZEN
10 Śmiertelne choroby (ZOBACZ)
Czy w XXI wieku problemy organizacji zdefi - niowane przez Williama Edwardsa Deminga nadal są aktualne?

15 Zagubienie
Czy możemy mówić o zmierzchu ery Kaizen na świecie?

20 Zły i dobry
Prawo do popełniania błędów to wyraz autonomii i klucz do zmian.

26 Poszukiwanie ołówka
Już w sali przedszkolnej stawiamy nasze pierwsze kroki w ciągłym doskonaleniu.

30 Kryminale historie
Jak zbudować zaufanie wśród pracowników w trakcie Gemba Walk?

34 Wskaźniki decyzji cz. 2
Jakie wskaźniki pozwalają syntetycznie ocenić wynik przedsiębiorstwa?

37 Żółte kartki
Ekoporady dla pięciu etapów wprowadzania metody 5S.

PRZEMYSŁ 4.0
42 Małe rewolucje
Nowe technologie, problemy i skandale. Prześwietlamy fabrykę Tesli.

WYMIANA MYŚLI
48 Trafna diagnoza
Z Pawłem Daszkiewiczem, Dyrektorem Realizacji Usług w fi rmie DSR – o tym, czy polskie fi rmy są przygotowane na Rewolucję 4.0, i czy wprowadzanie nowych narzędzi IT to banalne wciśnięcie guzika – rozmawiał Krzysztof Pograniczny.

NARZĘDZIA
54 Niezależny partner
Temrex-Dynatech – polski producent dystrybutorów automatycznych

56 Znaki identyfi kacji
Co potrafi ą dzisiejsze etykiety?

60 Rozbudowa parku
Co mogą i w czym pomagają nowoczesne systemy CMMS?

WDROŻENIE
64 Technologiczna rewolucja
WIŚNIOWSKI – cyfrowa indywidualizacja w fabryce przyszłości.

PRZEPŁYW
70 Zintegrowani
Rośnie rola integratorów robotów z maszynami w procesach fabrycznych.

UTRZYMANIE RUCHU
79 Parametry pod obserwacją
Najnowsze metody diagnostyki maszyn wykrywają awarie długo przed czasem.

84 Dobrany czujnik
Czujniki jako jeden z elementów realizujących funkcję bezpieczeństwa.

88 Logiczne sterowanie
Sterowniki PLC odgrywają ważną rolę w sterowaniu inteligentnymi urządzeniami i maszynami.

92 Audyt energetyczny
Sposoby finansowania efektywności energetycznej w przemyśle.

94 Metodyczna oszczędność (ZOBACZ)
Gdzie tkwią rezerwy w zakresie poprawy energooszczędności napędów elektrycznych?

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów