Przejdź do artykułu
2022-11-21 | W magazynie

Zrównoważone działania Utz dzięki tradycji

Już założyciel naszej firmy, Georg Utz, wiedział, że gospodarka i ekologia muszą być skoordynowane. Od zawsze opieraliśmy się na systemie gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze tworzywo sztuczne może być kilkakrotnie poddawane recyklingowi w 100 procentach. Od roku 1970 stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie surowców wtórnych, a dzięki UIC® mamy własny regranulat sprawdzony pod względem jakości.

Strategia klimatyczna Utz wskazuje nam drogę do neutralnej dla klimatu przyszłości. Nasza koncepcja zasobów na przyszłość opiera się na recyklingu tworzyw sztucznych i systemie wielokrotnego użytku, w którym produkty pozostają w obiegu przez okres do 20 lat. Oszczędza to zasoby i dodatkowo zmniejsza nasz ślad CO2 w codziennych działaniach.

Podejmujemy wyzwanie "neutralności klimatycznej"

Do 2030 r. będziemy produkować energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a do 2035 r. znacznie zwiększymy udział materiałów pochodzących z recyklingu. Chcemy być mierzeni w tym kontekście i ujawnimy nasze postępy w rocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Utz. Fundacja myclimate towarzyszy nam w tej podróży.

Definicja zrównoważonego rozwoju w grupie Utz

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż ochrona klimatu i środowiska. Jako firma kierujemy się tzw. modelem trójfilarowym.

1) Stabilność ekonomiczna dla niezależności rodzinnego przedsiębiorstwa Utz i możliwość dalszego inwestowania z własnych zasobów.

2) Zrównoważony rozwój ekologiczny, który polega na ostrożnym wykorzystaniu wszystkich zasobów i możliwości utrzymania tworzywa sztucznego w cyklu długoterminowym w perspektywie długoterminowej.

3) Odpowiedzialność społeczna w celu docenienia kultury korporacyjnej i wniesienia wkładu w nasze społeczeństwo jako firma.

Czyny zamiast słów

Grupa Utz opracowała plan wraz ze strategią klimatyczną Utz i rozpoczęła jego realizację. Od 2022 r. wszystkie spółki Utz produkują w sposób neutralny dla klimatu. Na razie odbywa się to poprzez rekompensaty w projektach ochrony klimatu. Ponadto, krok po kroku, energia z paliw kopalnych będzie zastępowana energią odnawialną. Począwszy od 2023 r., Raport Zrównoważonego Rozwoju Utz będzie raz w roku informował o naszych działaniach i osiągniętych celach.

W jaki sposób ekonomia i zrównoważony rozwój idą w parze?

Tylko firmy, które generują wystarczające zyski, mogą również inwestować w nowoczesne maszyny, wysokiej jakości surowce, uczciwe płace i dalsze szkolenia w dłuższej perspektywie. Zautomatyzowany, monitorowany cyfrowo i praktycznie bezodpadowy proces Utz daje prawo twierdzić, że Utz produkuje neutralnie dla klimatu i przy zoptymalizowanym wykorzystaniu zasobów.

Autostore

Utz dąży do wydajnej i opłacalnej pracy. Uznaliśmy postępującą automatyzację procesów logistycznych za megatrend i inwestujemy w niego. Nasza pozycja jako jednego z wiodących dostawców inteligentnych opakowań wielokrotnego użytku dla zautomatyzowanych magazynów i logistyki transportu pozwala na rentowny wzrost. W tym kontekście rozwój organiczny i wartość dodana generowana przez indywidualne rozwiązania dla klientów mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Logistyka wielokrotnego użytku ugruntowała się we wszystkich gałęziach przemysłu ze względu na swoje zalety, takie jak długa żywotność i możliwość recyklingu surowców. W ten sposób stali klienci Utz z dziewięciu branż na całym świecie polegają na Utz jako partnerze w zakresie swoich rozwiązań.

Jako firma rodzinna dążymy do niezależności i stabilności. Nasz sukces ekonomiczny pozwala nam dokonywać ważnych inwestycji w ekspansję geograficzną, rozwój technologiczny oraz innowacje produktowe i usługowe z naszych własnych zasobów, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

różnorodne pojemniki Utz

Społeczny wymiar eko-rozwoju Utz

Inspirująca kultura korporacyjna Utz wyróżnia się dzięki szerokiej gamie możliwości rozwoju zawodowego i osiągania wspólnych celów - od szkolenia po stanowiska kierownicze w Utz. Polityka rozwoju obejmuje także atrakcyjne zachęty i korzyści finansowe. Znacznie ważniejsza jest jednak więź emocjonalna z firmą – nierzadko przez całe życie zawodowe. W roku 2022 – 39% pracowników jest z firmą od ponad dziesięciu lat, a kilkadziesiąt osób obchodzi swoje 20, 25, 30 i 35-lecie pracy. Jak to możliwe? Z jednej strony są to dobre relacje, które pracownicy i właściciele pielęgnują, a także docenienie wykonanej pracy i wydarzenia integracyjne, które przekraczają granice krajów i pozwalają na spotkania całej „rodziny Utz”. Wspaniałą okazją do takiego wydarzenia na dużą skalę w tym roku były 75. urodziny Grupy Utz. Było to spektakularne świętowanie tego, co zostało osiągnięte i wspaniała wymiana zdań z kolegami z oddziałów na całym świecie. Międzynarodowa wspólnota bez barier. Takie tradycje tworzą społeczność Utz.

Czytaj więcej na: utzgroup.com


Zobacz także

TERMOCENT tnie koszty, zapobiega awariom i pożarom
Wywiad z Magdaleną Klubą, Menadżerem ds. Konsultingu i Analiz z firmy BPSC
W czym tkwi siła oprogramowania MES?
Rozwiązania Loadhog przyjazne dla środowiska
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów