Przejdź do artykułu
2021-07-22 | Łańcuch dostaw

Nowoczesne zarządzanie transportem

Transport stał się w ostatnich latach jeszcze bardziej znaczącą i złożoną częścią łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa z jednej strony, organizują przewozy z wyprzedzeniem, a z drugiej, coraz częściej potrzebują elastycznych opcji transportu dostosowanych do ich nagłych potrzeb. Wiąże się to z balansowaniem między związanym z tym ryzykiem, a sprawnością i opłacalnością takich przewozów. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowanie na technologię - zwłaszcza teraz, w okresie wymuszonej przez pandemię dynamicznej cyfryzacji przedsiębiorstw. Na fali wznoszącej są dziś nowoczesne rozwiązania wspierające zarządzanie transportem.

Najkrócej rzecz ujmując oprogramowanie TMS (Transport Management System) koncentruje się na planowaniu oraz wsparciu fizycznego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. I choć kojarzone jest właśnie z obsługą transportu, ma znacznie szersze zastosowanie. W zależności od stopnia złożoności, poszczególne moduły systemu mogą obejmować wszystkie funkcje zarządzania transportem. Od pozyskiwania i integracji przewoźników, przez projektowanie sieci, planowanie strategiczne, pozyskiwanie i nabywanie towarów, automatyczne harmonogramy, planowanie tras, zestawianie ładunków, zarządzanie dokumentacją, wydajnością, po realizację płatności i rozliczeń kosztów, analizę wysyłek oraz audyt towarów. Zapewniają jednak nie tylko dokładny przegląd całego procesu, ale pozwalają także przewidywać możliwe problemy i eliminować je, zanim te faktycznie wystąpią.

Co istotne, systemy klasy TMS mogą również zapewniać obsługę wielu rodzajów transportu, oferując wsparcie zarówno spedycji małych przesyłek, po planowanie przewozów kolejowych, morskich czy intermodalnych. Ponadto, systemy obejmujące funkcje i cechy logistyki globalnej, nieustannie poszerzają swoje możliwości dzięki partnerstwu z dostawcami, sieciami przewoźników czy rynkami frachtowymi. Nowoczesne systemy klasy TMS jak na przykład rozwiązanie &UP® stają się zatem platformami wymiany informacji dla wszystkich uczestników procesu.

przykładowy ekran platformy AndUP

 

Chmura obliczeniowa wypiera wdrożenia lokalne

Według najnowszej prognozy firmy Gartner, globalny rynek TMS urośnie z 1,32 do 2,11 miliarda dolarów (w latach 2019-2024), co oznacza 60% przyrost w ciągu pięciu lat. W perspektywie najbliższych lat wydatki na rozwiązania TMS stanowić mają ponad jedną czwartą (28,1%) całkowitych nakładów na oprogramowanie do realizacji łańcucha dostaw (SCE). Wzrost ten napędzany będzie właśnie przez zastępowanie oprogramowania on-premise rozwiązaniami w modelu usługowym, w chmurze obliczeniowej. Szacuje się, że udział rozwiązań w tym modeluwzrośnie z 37% w roku 2019, do ponad 60% w 2024 roku. Choć istnieje wiele modeli wykorzystania rozwiązań klasy TMS, to oparty na wykorzystaniu usług publicznej chmury obliczeniowej staje się dominujący.

Takie zainteresowanie modelem SaaS ma bardzo konkretne podstawy. Za sprawą swojej skalowalności technologie chmurowe pozwalają bowiem zapewnić wysoki poziom usług (SLA) i zarządzanie mocą obliczeniową np. poprzez jej zwiększanie na czas porannego, automatycznego planowania tras lub okresowo na czas wykonywania rozliczeń. Duże znaczenie ma tu oczywiście zastosowana architektura rozwiązania. W firmie OMECON stawiamyna architekturę mikrousługową i tzw. roje kontenerów. Takie podejście zapewnia ogromną skalowalność, ale też możliwość wygodnego dopasowania rozwiązania do potrzeb organizacji. Ułatwia także rozwój funkcjonalny platformy TMS w oparciu o usługi wchodzące, przykładowo, w skład innych rozwiązań wspierających procesy biznesowe klienta. Skalowalność rozwiązania pozwala także na optymalizację kosztów wykorzystania rozwiązania TMS w realnych scenariuszach biznesowych.

O czym należy pamiętać przy wdrożeniu TMS?

Proces podejmowania decyzji o zakupie systemu TMS jest zazwyczaj czasochłonny i potrafi być początkowo dość problematyczny. Podstawą dobrego wyboru jest zawsze kompleksowa analiza potrzeb i wymagań w obszarze planowania transportu. Implementacja TMS to nie tylko przeprowadzenie stosownych inwestycji oraz wdrożenie odpowiedniego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, ale także poświęcenie czasu zespołowi, który będzie z niego korzystał. To od pracowników operacyjnych takich jak: spedytorzy, dyspozytorzyczy specjaliści ds. rozliczeń, zależy bowiem w dużej mierze jego wydajność i skuteczność. Dlatego, warto skupić się na ich potrzebach już na początkowym etapie wyboru systemu i przetestować funkcjonalność wstępnie wytypowanego oprogramowania, by ocenić, czy odpowiada ono realnym potrzebom - czy jest przyjazne, intuicyjne w obsłudze i czy będzie dobrze wspierać dalszy rozwój biznesu. W naszym przypadku każde wdrożenie jest unikalne i oparte na analizie potrzeb klienta. Dbamy o to, by wspólnie z klientem prawidłowo zdefiniować potrzeby,które będą miały bezpośrednie przełożenie na architekturę rozwiązania. Staramy się też doradzać i podpowiadać najlepsze rozwiązania w oparciu o nasze doświadczenia branżowe.

Kolejna ważna kwestia to możliwość integracji TMS z systemami zewnętrznymi. Dla firm z branży TSL szczególnie istotna jest współpraca takiego oprogramowania np. z systemami telematycznymi, transportowymi giełdami ładunków czy też zewnętrznymi programami finansowo-księgowymi oraz kadrowymi. Ogromne znaczenie ma także kwestia bezpieczeństwa danych i odpowiedniego ich zabezpieczenia oraz archiwizacji. Z tego powodu proces wdrożenia rozwiązania TMS wymaga silnego zaangażowania właścicieli lub zarządu przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z implementacji TMS

Oprogramowanie klasy TMS powinno zapewniać dostęp do przeglądu pełnego łańcucha dostaw, pozwalać na uproszczenie całego ekosystemu i - w ramach tego samego kompaktowego i intuicyjnego systemu - rejestrować każdy występujący w nim etap. Ścisła integracja stanowi znaczącą różnicę względem odrębnych funkcji i aplikacji dość powszechnie wykorzystywanych do zarządzania transportem w przeszłości. Brak integracji nie tylko ograniczał niezawodność rozwiązania, ale utrudniał też gromadzenie i analizowanie danych o przebiegu procesów transportowych. Obecnie, dzięki dostępności informacji w czasie rzeczywistym organizacje otrzymują wystarczający czas na reakcję, niezależnie od tego przy pomocy jakiego rodzaju transportu realizowany jest przewóz. Możliwe jest ograniczenie liczby operacji, nieporozumień i błędów ludzkich - wszystkie procesy związane z bieżącą komunikacją i tworzeniem dokumentacji są bowiem zautomatyzowane. Co więcej, dzisiejsze systemy TMS uwzględniają także wszelkie wymogi regulacyjne oraz zmiany ograniczeń i trudności, które mogą powodować takie przepisy.

Nowoczesne rozwiązania klasy TMS, jak wspomniana platforma &UP® zapewniają też szereg dodatkowych funkcjonalności, których wykorzystanie przekłada się na konkretne usprawnienia operacyjne. Przykładowo, dedykowane rozwiązania mobilne dla kierowców umożliwiają pełną kontrolę nad realizacją zleceń – dzięki czemu możliwe staje się zapewnienie odbiorcom dostępu do bieżących informacji o stanie zleceń. Z kolei optymalizacja planowania ładunków oraz tras dystrybucyjnych pozwala na terminową realizację zleceń oraz realne zmniejszenie kosztów co z kolei przekłada się na wzrost zadowolenia klientów. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych oraz aktualnie realizowanych wdrożeń, oceniamy, że platforma logistyczna &UP® umożliwia ograniczenie kosztów realizacji zleceń nawet o 20%. Zapewnienie integracji z systemami ERP, WMS i finansowymi pozwala natomiast ograniczyć tradycyjną, papierową dokumentację. &UP® TMS stanowi niezawodne wsparcie dla krytycznych procesów biznesowych w obsłudze logistyki i transportu.

Autor artykułu zdjęcieModułowa architektura platformy zapewnia nie tylko wysoką wydajność i skalowalność dostarczanych rozwiązań,ale też umożliwia dogodny wybór funkcjonalności względem bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Rozwiązanie dysponuje własną szyną integracyjną i może być obsługiwane przez aplikację webową lub mobilną. Z oferowanej przez OMECON platformy &UP®, z powodzeniem korzystają wiodący operatorzy logistyczni w Polsce.

Paweł Garbacz, dyrektor ds. rozwoju w Omecon Sp. z o.o. (www.omecon.pl)

 

 


Zobacz także

Jak e-commerce zmienił logistykę?
Klienci chcą, aby firmy logistyczne uwzględniały potrzeby społeczne
Jak przetransportować towar z Chin? Nowa rzeczywistość polskich importerów
Oprogramowanie ORTEC podniosło efektywność łańcucha dostaw RTV EURO AGD
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA