Przejdź do artykułu
2020-10-05 | Łańcuch dostaw

Dobry program dla transportu

Aby zmiana była dobra, warto zwrócić uwagę na szereg elementów. Oferta Systemów Transportowych jest bardzo szeroka. Jak znaleźć ten optymalny i jak zacząć szukać? W tym artykule staramy się odpowiedzieć na te pytania oraz zaproponować jedno z ciekawszych rozwiązań na polskim rynku.

sotipm spedytor 002

Czy transport jest ważny w Twojej organizacji?

Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją, czy samym obrotem, będzie się musiało zmierzyć z logistyką związaną z transportem produktów lub materiałów. Sprawna obsługa procesów logistycznych przez organizacje przyczyni się do zbudowania przez nie długofalowej przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębiona analiza tematu doprowadzić nas może do wniosku, że prędzej, czy później wszystko krąży wokół transportu. Z tego właśnie względu, wdrożenie w organizacji sprawnego systemu obiegu dokumentów, digitalizacja i automatyzacja procesów powinna skupiać się właśnie na funkcjach organizacji związanych z transportem. Jak zatem zaprojektować efektywną architekturę systemu informatycznego obsługującego procesy w organizacji? Rozpoczynając od wyboru najlepiej dopasowanego Systemu Obsługi Transportu.  

Jak wybrać najlepszy System Obsługi Transportu?

Charakterystyka każdej branży jest inna i zazwyczaj właśnie przy planowaniu transportów materializują się unikalne dla danego przemysłu lub danej organizacji potrzeby i specyfiki. Im jest ich więcej, tym bardziej unikalne jest przedsiębiorstwo i tym łatwiej powinno mu przychodzić budowanie przewagi. W czasach silnej konkurencji, najgroźniejszą chorobą organizacji jest unifikacja oferty czy też samych doświadczeń zakupowych klientów. Należy się wyróżnić a jest to coraz trudniejsze. To wyróżnienie powinno obejmować możliwie wiele obszarów i w tym kontekście stosowanie zunifikowanych narzędzi informatycznych nie wydaje się być najlepszą drogą. Warto dostosowywać i wdrażać systemy informatyczne do organizacji a nie odwrotnie – dostosowywać organizację do danego rozwiązania informatycznego. Analizując dostępne na rynku oferty warto zwrócić uwagę na rozwiązania, które są modułowe i będą umożliwiały poszerzanie zakresu funkcjonalności w miarę wzrostu potrzeb Twojej organizacji. Nie zniechęcaj się zatem, jeśli dany system adresuje więcej potrzeb, niż te które obecnie zdiagnozowałeś u siebie. To idealna sytuacja – Twój rozwój nie będzie niczym ograniczony.

Jeśli oba powyższe parametry zostaną już zaspokojone, a więc wybrane systemy będą dostosowane do Twoich potrzeb i kompleksowe, to następnym elementem weryfikacji powinien być stały rozwój systemu i efektywnie zaprojektowany proces wdrożenia. Inwestycja we wdrożenie kompleksowego Systemu Obsługi Transportu jest znaczącym obciążeniem dla każdej organizacji. Okres zwrotu często skalkulowany jest na kilka lat. W trakcie tego czasu nie tylko Twoje potrzeby będą się zmieniać. Dynamiczne może okazać się również Twoje otoczenie. To wszystko będzie wymagało stałych prac nad dostosowywaniem systemu do nowych uwarunkowań. Wydajny system informatyczny powinien być stale aktualizowany i rozwijany.

Ostatnim istotnym elementem, który należy zweryfikować przy wyborze systemu SOT jest sposób jego wdrożenia. Upewnij się czy dostawca danego systemu ma odpowiednie zasoby aby zapewnić efektywnie proces dostosowania i wdrożenia systemu i czy Wasza relacja ma szansę na charakter partnerski.

SOTiPM czyli coś więcej niż obsługa transportu

System Obsługi Transportu i Pracowników Mobilnych www.sotipm.pl stworzony przez ITCenter www.itcenter.pl ma szansę spełnić wszystkie powyższe postulaty w dużej liczbie branż i organizacji. Jego modułowa budowa uwzględnia następujące funkcjonalności:

 • ·TMS – Transport Management System - rozbudowane funkcjonalności planowania i optymalizowania transportów,
 • ·FSM – Field Service Management - zarządzanie usługami terenowymi – harmonogramowanie i realizacja,
 • ·MWM – Mobile Workforce Management - zarządzanie pracownikami mobilnymi – organizacja zadań i monitorowanie,
 • ·CFM – Car Fleet Management - zarządzanie flotą pojazdów i urządzeń – nadzór nad eksploatacją,
 • ·SFA – SalesForce Automation - zarządzanie mobilnymi handlowcami – obsługa procesu sprzedaży,
 • ·YMS – Yard Management System - zarządzanie ruchem na placu – preawizacje, autoawizacje, przydział ramp magazynowych,
 • ·CRM – Customer Relationship Management - obsługa relacji z klientami,
 • ·DMS – Data Management System - zarządzanie dokumentami oraz e-archiwum,
 • ·INV – Invoicing and Billing - fakturowanie i rozliczenia,
 • ·RTM – Real Time Monitoring – dostęp do danych w czasie rzeczywistym (integracja z GPS, CAN bus),
 • ·BI – Business Intelligence – moduł analityczny, raportujący i alertujący, zgodnie z wymaganiami danego przemysłu i użytkowników.

SOTiPM umożliwia dostęp do wybranych funkcjonalności użytkownikom na różnych szczeblach struktury organizacji. Pracownicy terenowi (kierowcy, instalatorzy, handlowcy, etc.) mają dostęp do systemu dzięki aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonach z systemem Android. Partnerzy zewnętrzni (spedytorzy, podwykonawcy czy klienci B2B i B2C) konsumują system dzięki modułowi WEB’owemu SOTiPM. Pełna funkcjonalność systemu udostępniana jest użytkownikom w centralnej aplikacji desktopowej. System doskonale sprawdził się w przypadku klientów zajmujących się produkcją wyrobów szybko zbywalnych (FMCG), jak i unikalnych wyrobów produkowanych na indywidualne zamówienia. Lepsze zaplanowanie załadunku towarów, optymalizacja i sekwencjonowanie dostaw pozwoliły uzyskać użytkownikom SOTiPM wyższe współczynniki realizacji i poprawności dostaw.

Dostosowanie przed wdrożeniem

Tak rozbudowany system daje ogrom możliwości, lecz nie wszystkie moduły należy lub można wdrożyć w jednym momencie. ITCenter oferuje możliwość wdrożenia wybranych modułów i ograniczonych funkcjonalności. Dzięki temu system można wdrożyć relatywnie szybko i efektywnie, przesuwając jego dalszy rozwój na późniejsze okresy. Najistotniejszym aspektem jest jednak fakt, iż przed uruchomieniem jakichkolwiek prac wdrożeniowych, dostawca SOTiPM dokona pogłębionej analizy przedwdrożeniowej, podczas której zostaną wskazane obszary systemu wymagające dostosowania do potrzeb danego przemysłu. Indywidualne potrzeby w postaci kontroli warunków realizacji transportu, automatycznego rozliczenia z firmami transportowymi, ewidencje opakowań zwrotnych i nośników są diagnozowane podczas analizy a następnie system jest konfigurowany lub rozwijany w taki sposób aby sprostać wymaganiom. SOTiPM został z powodzeniem wdrożony w przedsiębiorstwach zajmujących się najbardziej wymagającym transportem wyrobów świeżych czy żywca, dzięki czemu zakres już dostępnych funkcjonalności jest bardzo szeroki. Prace wdrożeniowe są każdorazowo uruchamiane dopiero po przygotowaniu najbardziej optymalnej wersji systemu. Dzięki takiemu podejściu klienci ITCenter otrzymują system o funkcjonalnościach zbliżonych do systemu szytego na miarę przy jednoczesnym uniknięciu „chorób wieku dziecięcego”, które nie omijają rozwiązań tworzonych przez Software House’y.

Skontaktuj się z zespołem ITCenter i sprawdź stopień dostosowania SOTiPM do Twojego biznesu

Szereg zrealizowanych wdrożeń systemu SOTiPM przez ITCenter w organizacjach w różnorodnych branżach to najlepsza referencja efektywności systemu. Niezależnie od tego czy jesteś producentem, importerem czy dystrybutorem, SOTiPM pozwoli znacząco usprawnić Twoje procesy. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej odpowie na pytanie ile czasu zajmie dostosowanie systemu do Twoich unikalnych potrzeb i na jakich warunkach może on zostać wdrożony. Jeśli wdrożenie okaże się z jakiś przyczyn nieefektywne, z pewnością otrzymasz sugestie mówiące o tym jak dalej prowadzić poszukiwania.

Warto zwrócić uwagę również na inne rozwiązania oferowane przez ITCenter. W grupie ich autorskich systemów, obok SOTiPM znajdziemy SOTEKO (system dedykowany przedsiębiorstwom zajmującym się Gospodarką Odpadową), PROWMS (system obsługujący logistykę magazynową) czy OMNICOMMERCE (kompleksowa platforma Internetowa umożliwiająca realizację sprzedaży B2B, B2C). Finansowanie wdrożenia każdego z rozwiązań ITCenter może się odbywać w modelu klasycznym (zakup licencji) lub SAAS (wynajem), dzięki czemu inwestycja może zostać rozłożona w czasie.

https://itcenter.pl/
https://sotipm.pl/

 

l sotipm długa


Zobacz także

Planowanie w czasie niestabilnych łańcuchów dostaw
Co jest dzisiaj głównym punktem negocjacji kontraktów logistycznych?
Jakie korzyści przynosi korzystanie z sieci dystrybucyjnej operatora logistycznego?
Bezpieczeństwo w ruchu aut ciężarowych uległo radykalnej zmianie na plus
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Widoczność łańcuchów dostaw sprawia, że transport jest bardziej zrównoważony
Pandemia zachwiała rynkiem maszyn transportowych
Przeprowadzka za granicę wymaga od nas dużego zaangażowania
Prezes Hegelmann zapowiada dalszy rozwój na polskim rynku
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA