Przejdź do artykułu
2023-12-29 | Kaizen&Lean

Sztuczna inteligencja w intralogistyce

W erze nieustannego postępu technologicznego kluczowe jest nie tylko zrozumienie bieżących wyzwań, ale także dostosowanie się do nich w sposób, który przynosi realne korzyści. Wśród innowacyjnych rozwiązań definiujących nowy standard w transporcie palet pojawia się aPCS – modułowy system zintegrowany ze sztuczną inteligencją.

A u t o r s k i S Y S T E M a P C S (Agile Pallet Conveyor System) opracowany przez Europa Systems to inteligentny i komplementarny modułowy system transportu palet, integrujący w jednym układzie szeroką gamę elementów mechanicznych, w tym zaawansowane systemy automatyki i rozwiązania informatyczne wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. 

Dzięki zastosowaniu napędów o dużej mocy, wysoko wytrzymałych profili oraz wysokiej jakości komponentów system aPCS to rozwiązanie do transportu palet o masie 1500 kg i prędkości V = 24 m/min.

JAK SYSTEM APCS WYKORZYSTUJE AI I AUTOMATYZACJĘ?

Inteligentne przetwarzanie danych dzięki sztucznej inteligencji 
Jednym z kluczowych elementów systemu aPCS jest możliwość zautomatyzowanego przetwarzania danych dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Pod względem technologicznym system wyposażony jest w zaawansowane układy automatyki i systemy informatyczne z funkcją gromadzenia i maszynowego przetwarzania danych.

W projekcie opracowana została platforma sprzętowo-programowa, która integruje obszar mechaniczny i sterowania z zaawansowanym oprogramowaniem dostosowanym do specyfiki procesu. Umożliwia to gromadzenie i inteligentne przetwarzanie danych dotyczących realizacji procesu transportu, użytkowania i eksploatacji systemu, a także działania jego kluczowych podzespołów. To oznacza, że rozwiązanie nie tylko wykonuje zadania logistyczne, ale także stale uczy się i dostosowuje do zmieniających się warunków, co zwiększa jego skuteczność w czasie.

Automatyczna diagnostyka urządzeń dla minimalizacji przestojów
Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym w ramach projektu jest możliwość przeprowadzania automatycznej diagnostyki urządzeń. System aPCS samodzielnie monitoruje stan techniczny swoich komponentów, identyfikując potencjalne awarie lub problemy. To z kolei przekłada się na minimalizację przestojów, zwiększając niezawodność całego systemu intralogistycznego.

JAKIE INNE KORZYŚCI OFERUJE SYSTEM APCS?
Ważną zaletą omawianego rozwiązania jest jego modułowość, która zapewnia dużą elastyczność  poprzez szybką zmianę konfiguracji systemu w fabryce. Realizowana jest przez wachlarz wzajemnie komplementarnych rozwiązań intralogistycznych. W celu ograniczenia rozpatrywanej liczby części zaprojektowany został jednolity szereg urządzeń korzystających z ustandaryzowanej, ograniczonej bazy podzespołów.

Modułowość pozwala na dostosowywanie systemu do zmiennych warunków produkcyjnych, umożliwiając zwiększenie efektywności procesu transportu oraz zredukowanie kosztów eksploatacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, aPCS dostarcza również:

ES QVIEW – zaawansowaną platformę analityki danych umożliwiającą zdalny dostęp poprzez intuicyjną aplikację WEB oraz prognozowanie awarii dla jeszcze skuteczniejszego zarządzania systemem,
TCO (Total Cost of Ownership) – zmniejszony koszt posiadania poprzez synergię zastosowania nowoczesnych systemów zarządzania fabryką, wykorzystanie nowoczesnych napędów oraz algorytmów wspierających służby utrzymania ruchu w fabryce,
wysoką elastyczność – możliwość integracji systemu automatyki z innymi systemami,
Plug & Play w obszarze automatyki, co skraca czas uruchomienia dla klienta.

INNOWACJE KSZTAŁTUJĄ PRZYSZŁOŚĆ INTRALOGISTYKI

System aPCS to krok w kierunku przyszłości intralogistyki, gdzie innowacyjne technologie, sztuczna inteligencja i zaawansowane oprogramowanie tworzą inteligentne, elastyczne i efektywne rozwiązania. Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania, przetwarzania danych i automatycznej diagnostyki system nie tylko odpowiada na współczesne wyzwania logistyczne, ale stanowi też fundament dla dalszego rozwoju technologii w obszarze intralogistyki.

Zrzut ekranu 2023 12 28 o 20.05.20


Zobacz także

W następnych kilku miesiącach w kraju oraz w dłuższej perspektywie kilku lat
Plusy i minusy najmu oraz zakupu wózka widłowego
Rozwiązania dla Twojego magazynu
Sprawny magazyn z nośnikami Elkom Trade
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów