Przejdź do artykułu
2022-09-09 | Wymiana doświadczeń

Być odpowiedzialnym

Z Waldemarem Witczakiem, Dyrektorem Regionalnym SEGRO, o tym jak Segro podąża za „Zielonym Ładem”, a także w jakich przestrzeniach wyprzedza zapisy postanowień polityki klimatycznej UE stosując rozwiązania ekologiczne w obiektach magazynowych, rozmawiał Michał Jurczak
– Przepisy dotyczące tzw. Europejskiego Zielonego Ładu zdecydowanie wspierają procesy związane z upowszechnianiem świadomości ekologicznej. Wymóg osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 r. dotyczy różnego rodzaju obiektów, w tym magazynowych. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób już teraz przekłada się to na procesy organizacyjne i projektowe?

Ekologia to temat coraz częściej pojawiający się także w branży magazynowej. W naszym przypadku to już dobrych kilka lat proekologicznych działań, natomiast na rynku obserwujemy aktualnie skokowe zmiany, szczególnie w zakresie świadomości tematu wśród naszych kluczowych klientów. Kilka lat temu informowanie klienta o posiadanym przez nas certyfikacie BREEAM spotykało się z miłym przyjęciem, ale nie było większego zrozumienia, czym taki certyfikat jest. Dziś jest on wręcz wymogiem wielu negocjacji, szczególnie z międzynarodowymi graczami. Ponieważ wymóg certyfikacji wprowadziliśmy w Polsce już kilka lat wcześniej, dziś możemy pochwalić się, że 32% naszego portfolio, a pamiętajmy, że budujemy je już od prawie 17 lat, posiada ekologiczną certyfikację BREEAM. Od tego roku naszą ambicją jest pozyskiwanie BREEAM wyłącznie z oceną Excellent.

– W jakim stopniu program „Odpowiedzialne SEGRO” wpisuje się w działania związane z Europejskim Zielonym Ładem?

– Program „Odpowiedzialne SEGRO” jest oparty na trzech priorytetach: wspieranie lokalnych społeczności, rozwój talentów oraz osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku, czyli o 20 lat wcześniej niż zakładają przepisy unijne. Nasze proekologiczne działania zaczynają się już na etapie projektowania, a podczas budowy Program „Odpowiedzialne SEGRO” jest oparty na trzech priorytetach: wspieranie lokal - nych społeczności, rozwój talentów oraz osiągnięcie zeroemisyjności do 2030 roku, czyli o 20 lat wcześniej niż zakładają przepisy unijne. Nasze proekologiczne działania zaczynają się już na etapie projektowania. współpracujemy z lokalnymi dostawcami, skracając drogę, jaką muszą przebyć materiały. Korzystamy również z formularzy LCA (Life Cycle Assessement), dzięki którym mamy możliwość dokładnego wyliczenia emisji dwutlenku węgla na każdym etapie konstrukcji i na tej podstawie wprowadzenia zmian, które w dłuższym okresie pozwolą jeszcze bardziej obniżyć produkcję CO2. W istniejących parkach wykorzystujemy natomiast rozwiązania PropTech, jak monitoring mediów w chmurze, który wspiera optymalizację zużycia energii elektrycznej i gazu, a oświetlenie wymieniamy systematycznie na LEDowe. W zdecydowanej większości parków SEGRO w Polsce znajdują się także stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Nie bez znaczenia są również dodatkowe nasadzenia, strefy well-being dla pracowników naszych klientów czy też ule i hotele dla owadów.

– Zainteresowani nowymi obiektami magazynowymi pytają o przyszłe koszty eksploatacji. Składowych jest sporo: ogrzewanie, woda, chłodzenie, klimatyzacja, oświetlenie przestrzeni magazynowej… Czy rzeczywiście da się to wszystko wyliczyć? Jakie czynniki są kluczowe dla tych kosztów?

Kluczowy jest zdecydowanie dobór zaufanego partnera, który po pierwsze do budowy magazynu wykorzystał BIM, a po drugie wybrał najwyższej jakości materiały, które sprawiają, że budynek jest np. lepiej zaizolowany, zatem straci mniej ciepła w zimie, a do tego dobrze wentylowany. Tak naprawdę to są najbardziej kluczowe elementy dla późniejszych kosztów. Nasi klienci korzystają dodatkowo ze wspomnianego monitoringu mediów w chmurze. Wracając jednak do konkretnych kosztów, jeszcze w 2021 roku zakontraktowaliśmy dla naszych klientów ceny gazu i energii elektrycznej na lata 2022-2023. Za sprawą naszych działań ceny mediów w naszych parkach są zdecydowanie niższe od rynkowych, co poprawia konkurencyjność klientów parków SEGRO.

– Wiadomo, że projektowanie wszelkich obiektów, także magazynowych wymaga z jednej strony uwzględniania konkretnych możliwości związanych np. z lokalizacją, a z drugiej strony potrzeb przyszłych użytkowników. A wszystko z uwzględnieniem stosownych przepisów i norm. Jakie narzędzia informatyczne są w stanie wesprzeć proces projektowania? Czy są narzędzia pomagające projektować stricte obiekty logistyczne?

Nas w tym zakresie od dłuższego czasu wspiera wspomniany BIM (Building Information Modelling), który pozwala na szerokie i przyszłościowe spojrzenie na magazyn – maksymalizuje jego ergonomię oraz daje kompletne źródło informacji o projekcie, od jego koncepcji po etap użytkowania.

SEGRO Logistics Park Poznan Goluski HSF ecommerce 5

SEGRO Logistics Park Poznań Gołuski

– Słychać często, że jak chce się oszczędzić energię najprościej wymienić oświetlenie na LED-owe. Czy rzeczywiście to wszystko co można zrobić? A może np. warto pomyśleć o zmianach w sterowaniu oświetleniem?

W kontekście oszczędzania energii rzeczywiście wymiana oświetlenia na LED jest kluczowa, i to nie tylko we wnętrzach. My wymieniliśmy również 100% zewnętrznego oświetlenia na LED-owe jeszcze w 2017 roku. Łącznie, w ciągu sześciu miesięcy, w obiektach zainstalowaliśmy ponad 3500 nowoczesnych opraw LED, które zastąpiły dotychczasowe oświetlenie fasad, parkingów i ulic. Rozwiązanie w istotny sposób zwiększyło bezpieczeństwo i komfort pracy na terenie parków, a także wpłynęło na mniejszą konsumpcję energii elektrycznej, a co za tym idzie na znaczne oszczędności. Oczywiście nowe powierzchnie magazynowe są wyposażane w LED-y standardowo, a w starszych systematycznie je wymieniamy.  LED ogranicza zużycie energii o ponad 30%. Sterowanie oświetleniem wzmacnia ten efekt, dlatego często we wnętrzach instalujemy dla klientów również system DALI, który dzięki czujnikom ruchu pozwala stopniowo wygaszać światło w aktualnie nieużywanych alejkach magazynowych.

– Magazyn to nie tylko część składowania towarów, ale również np. miejsca ruchu pojazdów, dokowania itp. Coraz popularniejsze stają się np. systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych skracające czas wjazdu na teren obiektu. Co sądzicie Państwo o tego rodzaju rozwiązaniach, jakie rezultaty można uzyskać dzięki ich zastosowaniu?

– System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych to niezbędny element sprawnego funkcjonowania nowoczesnego parku logistycznego, dlatego stosujemy go w naszych parkach w całej Polsce. Dzięki automatycznej awizacji pozwala on na skrócenie czasu wjazdu do parku z 2 minut do 2 sekund, a co za tym idzie zwiększa płynność oraz bezpieczeństwo komunikacyjne. Klienci bardzo cenią sobie to rozwiązanie.

– Widok paneli fotowoltaicznych na dachach obiektów SEGRO jest już czymś najzupełniej normalnym. Czy rzeczywiście może w znaczącym stopniu uniezależnić od zewnętrznych dostawców energii, a może pozwala zrezygnować z nich całkowicie?

– Dachy wszystkich nowopowstających obiektów SEGRO w Polsce są przygotowane pod panele fotowoltaiczne, a na kilku udało się nam je zainstalować. Polska nie jest jednak krajem, w którym ilość słonecznych dni w roku pozwoliłaby, przynajmniej przy aktualnie dostępnych technologiach, na pełną niezależność energetyczną. Pojawiają się liczne wyzwania związane z oddawaniem nadwyżek do sieci, również nasza legislacja nie jest jeszcze w pełni przygotowana na fotowoltaiczny boom. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 100% energii, którą kupujemy dla naszych polskich parków ma „zielony” certyfikat pochodzenia z wiatru i słońca. Estymujemy, że w samym 2022 roku wytworzymy dzięki temu o 80 000 ton CO2 mniej!

– Wiadomo, że planowaliście Państwo również w każdym z parków zainstalować stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. To dość oczywiste w świetle „obowiązujących” trendów. Czy jednak za tymi instalacjami idzie coś więcej, czy np. obsługujące obiekty samochody są elektryczne?

– W zdecydowanej większości, bo w ponad 80% parków logistycznych SEGRO w Polsce już zainstalowaliśmy stacje ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, a kolejne stacje zostały zamówione. W kilku parkach również do obsługi obiektów wykorzystujemy pojazdy elektryczne. Z czasem planujemy całkowitą wymianę floty samochodowej na ekologiczną. 

– Na ile rozwiązania, które proponujecie Państwo swoim klientom są rozwiązaniami „pudełkowymi”, na ile „szytymi na miarę? W jakim stopniu jesteście Państwo w stanie uwzględnić życzenia konkretnego użytkownika obiektu? Czy zdarzyło się, że pojawiły się życzenia, których uwzględnić nie było można?

– Część naszych obiektów powstaje na bazie umów pre-let dla jednego, konkretnego klienta, a część to tzw. „multitenants”, czyli magazyny przeznaczone dla różnych klientów z różnych branż. Niezależnie jednak od typu umowy, wszystkie nasze magazyny, ponieważ jesteśmy nie tylko deweloperem, ale przede wszystkim ich właścicielem i długofalowym zarządcą, charakteryzują się najwyższą dostępną w danym momencie na rynku jakością. Oczywiście te przeznaczone dla jednego klienta, gdzie mamy do czynienia z 10 czy 15-letnimi kontraktami często uwzględniają dodatkowe życzenia, najczęściej związane ze specyfiką danej branży. Świeżym przykładem takiej współpracy jest magazyn dla firmy HSF e-commerce w SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski. Firma ta specjalizuje się w logistycznej obsłudze producentów mebli i przedmiotów o nietypowych wymiarach. Aby budynek spełniał swoje zadania musiał zostać odpowiednio dostosowany – zadbaliśmy o dużą liczbę doków i podjazdów oraz bardzo dużą przestrzeń załadunkową. Na prośbę klienta zmieniliśmy też koncepcję ochrony przeciwpożarowej.

SEGRO Logistics Park Poznan Goluski HSF ecommerce 2

SEGRO Logistics Park Poznań Głuski

– Rozwiązań proekologicznych w magazynach przybywa i pewnie będzie przybywać nadal. W którą stronę, Pana zdaniem „pójdą” prace inżynierów i programistów, z zatem jakich nowych rozwiązań proekologicznych i związanych z racjonalizowaniem zużycia energii możemy spodziewać się w perspektywie kilku-, kilkunastu lat? 

– Niewątpliwie pójdziemy w stronę udoskonalania istniejących technologii, ale pozwolę sobie też na odrobinę futuryzmu. Spodziewamy się większego udziału recyklingu w produkcji materiałów budowlanych, perowskitów jako wydajnych materiałów solarnych, nowoczesnych technologii fluorescencyjnych. Myślę, że dużo zmieni się też, kiedy rozwinie się technologia składowania energii – pojawią się nowocześniejsze baterie oraz systemy odzyskiwania wody np. ze ścieków czy powietrza.

– Na ile Państwa zdaniem szefowie polskich firm są świadomi tego z czym wiąże się Zielony Ład?

– Rośnie świadomość konsumentów: coraz częściej chcą wiedzieć, jaką drogę przebyła ich paczka, czy opakowanie było ekologiczne. Liderzy e-commerce i logistyki muszą podążać nie tylko za Zielonym Ładem, ale też za potrzebami klienta końcowego, bo to od niego zależy ich być albo nie być na rynku. Badanie przeprowadzone przez EY pokazuje jednak, że mimo iż 90% przedsiębiorstw twierdzi, że ich misja zawiera aspekty związane z ESG, to realizuje je tylko 67% z nich. Pokazuje to, jak wiele jeszcze firmy mają do zrobienia w kontekście ekologii. Uważam jednak, że osoby zarządzające przedsiębiorstwami mają świadomość potrzeby ekologicznych zmian, ale i różnych związanych z nimi wyzwań. Z pewnością procent ten będzie się zwiększał na przestrzeni lat. 

– Nowoczesne obiekty magazynowe SEGRO są od lat certyfikowane BREEAM, a zapowiadacie Państwo, że już wkrótce każdy obiekt otrzymywał ocenę „Excellent”. Co planujecie Państwo zrobić, aby te zapowiedzi zrealizować?

– BREEAM to metoda certyfikacji budynków, na której podstawie ocenia się, jak bardzo obiekt jest przyjazny dla otoczenia naturalnego oraz dla użytkowników. Budynek jest oceniany w 10 kategoriach - aby otrzymać ocenę “Very good” musi spełnić 55%-69% wymagań, a “Excellent” 70%-84%. Nasze projekty ewoluują w każdej z tych kategorii, a szczególnie w kategoriach: “energooszczędność oraz właściwości materiałów wykorzystanych do budowy i wykończenia budynku” czy “komfort użytkowania budynku; poziom zużycia energii w budynku”, stąd mamy pewność możliwości otrzymania tak wysokiej oceny. 

 


Zobacz także

DS Smith wspiera zieloną transformację
IBCS z partnerami zaprasza na konferencję
2035 rok kresem ery flot spalinowych
Sente organizuje webinar dla przedsiębiorców
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

BREEAM "Excellent" kolejnym celem SEGRO
Panattoni wkracza na wyższy poziom eko-budownictwa
Wywiad z Agnieszką Świerszcz – CEO DHL Parcel Polska
Logistyka w zrównoważonych miastach przyszłości

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów