Przejdź do artykułu
2024-05-09 | Głos z rynku

Podsumowanie roku DACHSER Chem Logistics

Przemysł chemiczny należy do największych i najbardziej konkurencyjnych sektorów gospodarki, dostarczając kluczowe produkty pośrednie, końcowe oraz specjalistyczne rozwiązania praktycznie wszystkim innym branżom. Ten sukces jest możliwy głównie dzięki wysokim standardom produkcji, kompleksowej infrastrukturze oraz dopasowanej logistyce z wyraźnym naciskiem na niezawodność, jakość i bezpieczeństwo.
Podsumowanie roku DACHSER Chem Logistics (Żródło: ConTrust Communication)

Według Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic), przemysł chemiczny w Europie, który zatrudnia ponad 1,2 miliona osób w 2022 roku osiągnął wartość 760 miliardów euro, co oznacza wzrost o prawie 23 procent w stosunku do 2021 roku. Jako drugi co do wielkości producent po Chinach odgrywa kluczową rolę w napędzaniu innowacji w innych branżach. Faktycznie, inwestuje on rocznie ponad 9,9 miliarda euro (dane z 2021 roku) w badania i rozwój. Według Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), tylko w Polsce firmy chemiczne w 2022 roku odnotowały imponujący wynik ponad 488,1 miliarda złotych przychodu, zatrudniając około 343 tys. osób. Co stanowi istotny filar gospodarki narodowej.

A jak wyglądał rok 2023? Według ekspertów PIPC był to czas intensywnych wyzwań, które wpłynęły na jego globalną kondycję. Wojna w Ukrainie, eskalacja przemocy w Strefie Gazy i na koniec ataki na statki na Morzu Czerwonym. Wszystkie te wydarzenia mocno odbiły się na światowym handlu oraz zachwiały łańcuchami dostaw surowców i bezpieczeństwem energetycznym. Europejski przemysł chemiczny mierzył się również ze słabym popytem, rosnącymi stopami procentowymi, inflacją i coraz bardziej zauważalną konkurencją ze strony azjatyckich producentów. Na dodatek miało to miejsce w czasie, gdy unijny przemysł chemiczny musi stać się neutralny dla klimatu, co oznacza największą transformację w historii sektora.

Czy dla logistyki towarów chemicznych był to równie wymagający rok?

W 2023 roku branża TSL mierzyła się z podobnymi wyzwaniami co inne sektory gospodarki. Do kluczowych wydarzeń kształtujących obraz branży możemy doliczyć konsekwencje podniesienia wysokości opłat w Niemczech i zmian przepisów dotyczących pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Mimo tych wyzwań DACHSER Chem Logistics w Polsce zanotował rok do roku wzrost na poziomie 9,9% co w czasach kryzysu i wynikającymi z niego spadkami zamówień jest rewelacyjnym wynikiem i potwierdza niezawodność i skuteczność operatora logistycznego.

W 2023 roku DACHSER Chem Logistics obsłużył około 3,7 miliona przesyłek o łącznej wadze 3,1 miliona ton, w tym 1,2 miliona przesyłek niebezpiecznych towarów. Dzięki swojej globalnej sieci drogowej, lotniczej i morskiej oraz wysokim standardom jakości i bezpieczeństwa dostawca usług logistycznych jest zaufanym partnerem w branży logistyki chemii. Świadczy o tym udana współpraca z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Chemicznego (Verband der Chemischen Industrie e.V. lub VCI). Partnerstwo w zakresie europejskiej logistyki drobnicowej zostało nawiązane w 2009 roku, a w zeszłym roku DACHSER i VCI zdecydowały się na przedłużenie umowy do 2029 roku.

– Budowa gęstej sieci transportowej i magazynowej dla spaletyzowanych produktów chemicznych, zdefiniowane procedury i niezawodne czasy dostaw sprawiają, że nawet w wymagających warunkach możemy zapewnić naszym klientom odporny i przejrzysty łańcuch logistyczny. Nasze globalne rozwiązanie branżowe DACHSER Chem Logistics, które uruchomiliśmy w 2007 roku, łączy standardowe usługi jednego z największych europejskich dostawców usług transportu drobnicowego sieciowego z bardzo konkretną, dopasowaną do potrzeb logistyką chemii. To sprawia, że jesteśmy dobrze przygotowani na pojawiające się nieprzewidziane sytuacje. – Ewelina Staszewska Kobiela, Kierownik Rozwoju Biznesu DACHSER Chem Logistics w Polsce.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ

Dostęp do wszystkich światowych rynków sprzedaży i zakupów

DACHSER posiada własną europejską sieć transportową z codziennymi liniami obsługującymi Europę, kraje WNP, Afrykę Północną i część krajów Bliskiego Wschodu. Stosowanie jednolitych standardów logistycznych obowiązujących we wszystkich operacjach, bezpośrednie transporty, platformy i rozwiązania hubowe pozwalają bezpośrednio minimalizować częstotliwość manipulowania wrażliwymi towarami chemicznymi. To podejście zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i jakość całego procesu związanego z obchodzeniem się z produktami chemicznymi.

Rozwiązanie DACHSER Chem Logistics jest oferowane dla transportów lotniczych, morskich oraz międzynarodowego transportu drobnicowego, z czego w Polsce operator obsługuje około 80 codziennych linii eksportowych do Europy. – Wspólnie z DACHSER Air & Sea Logistics zapewniamy szybki i elastyczny dostęp do wszystkich światowych rynków sprzedaży i zakupów dla produktów chemicznych, w tym również towarów niebezpiecznych. Warto zwrócić uwagę, że w ramach transportu morskiego, DACHSER oferuje swoim Klientom usługi logistyczne dla skonsolidowanych przesyłek drobnicowych LCL. Oznacza to, że mniejsze ładunki LCL łączone są i ładowane do pełnego kontenera (FCL). Mniejsze rozmiary transportowanych przesyłek to większa elastyczność, a systematyczne rejsy – krótsze czasy tranzytu. W ten sposób optymalizujemy łańcuchy dostaw naszych Klientów oraz proponujemy rozwiązania odporne na potencjalne ryzyka takie jak zmiany tras czy wynikające z nich opóźnienia – komentuje Ewelina Staszewska Kobiela.

Całościowe, branżowe koncepcje logistyczne są kluczowym filarem strategii sukcesu DACHSER Chem Logistics. Główną rolę w tym zakresie odgrywają zintegrowane systemy zarządzania transportem i magazynowaniem DACHSER. Centrum EDI jako centralna platforma komunikacyjna, portal online eLogistics oraz narzędzie do zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw, ActiveReport. Bezpieczeństwo danych dla tych systemów jest certyfikowane zgodnie z normą ISO 27001. – Bezpieczeństwo stanowi dla nas najwyższy priorytet. Znajduje to odzwierciedlenie na przykład w zautomatyzowanym stosowaniu wszystkich światowych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, stałej dostępności i stosowaniu sprzętu do zabezpieczania ładunku. To także obowiązkowe kontrole pojazdów wykonywane przez naszych ekspertów DGSA. Ponadto zapewniamy sprzęt ratowniczy i osobisty sprzęt ochronny oraz konsultacje dotyczące opakowań i załadunku dla towarów niebezpiecznych – dodaje Ewelina Staszewska Kobiela.

Ludzie mają znaczenie

Prawidłowa obsługa towarów niebezpiecznych w całym łańcuchu logistycznym wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz jednolitych standardów. W tym celu DACHSER w swoim centralnym systemie zarządzania towarami niebezpiecznymi dla Logistyki Drogowej, Lotniczej i Morskiej, ustalił znormalizowane, wewnętrzne przepisy z określonymi wyłączeniami transportu i ocenami ryzyka.

Operator zatrudnia około 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych, którzy prowadzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla około 15 000 pracowników na całym świecie każdego roku. DACHSER dąży do ciągłego doskonalenia standardów jakości i bezpieczeństwa, nawet wykraczając poza wymagania prawne. Wyraźnym tego odzwierciedleniem jest fakt, że 29 europejskich oddziałów DACHSER otrzymało pozytywne oceny SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) za swoją działalność w kategorii „Usługi transportowe” i „Magazyn”. Ocena SQAS stanowi zestawienie faktów potwierdzających działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i jakością.

Dążąc do zapewniania jak najwyższej jakości i bezpieczeństwa, w DACHSER działa jednostka Supply Chain Optimization i Supply Chain Analytics. Zadaniem pierwszego zespołu jest optymalizacja globalnych łańcuchów dostaw opartych na sieci DACHSER oraz indywidualnych potrzebach naszych klientów. U podstaw tego projektu jest nowe, wielomodalne podejście, które umożliwia przezwyciężenie starych struktur i wzmocnienie łańcuchów dostaw. Natomiast koncentracja na celach zdefiniowanych wraz z klientem, sprzyja realizacji indywidualnych potrzeb i przenosi nasze współprace na nowy poziom. Drugi dział, zajmujący się analityką łańcucha dostaw, blisko współpracuje z Corporate Key Account Management, umożliwiając mu zbieranie i analizowanie danych z systemów DACHSER oraz formułowanie odpowiednich wniosków na poziomie Klienta. Stanowi to ogromne wsparcie w podejmowaniu długoterminowych decyzji strategicznych wspartych na precyzyjnych modelach prognozowania.

Jakość – to inwestycja, która przynosi zyski

W minionym roku branża chemiczna oraz transportowa stanęły przed wieloma wyzwaniami, podkreślając jeszcze bardziej znaczenie jakości, bezpieczeństwa i efektywności. Partnerstwo z firmą transportową, która osiąga wysokie wyniki w raporcie SQAS, może byś sposobem dla przedsiębiorstw z sektora chemicznego w dostosowywaniu się do kluczowych wymagań rynku. Gdzie oprócz dostaw na czas i niezawodności Klienci zyskują rozwiązanie wspierające zrównoważony rozwój, zaufanie i minimalizację ryzyka operacyjnego.


Zobacz także

Przyszłość branży logistycznej - konferencja Smart Warehouse
Pepperl+Fuchs wykorzysta do rozwoju platformę 3DEXPERIENCE
Rozwiązania ISS RFID sposobem na optymalizację procesów
Jak zachowują się e-konsumenci w Polsce?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Dassault Systèmes przedstawia wyniki finansowe w 2024
Rola interkontynentalnego transportu drobnicowego wg Dachser
Dachser rozwija logistykę żywności
Kolejne mocne wyniki operacyjne i finansowe P3 Group

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów