Przejdź do artykułu
2023-03-03 | Głos z rynku

Trwała wydajność operacyjna GeoPost w 2022 r.

Dalszy wzrost przychodów mimo niewielkiej korekty wolumenów.

 • 15,6 mld euro przychodów, czyli wzrost o 6% w porównaniu z 2021 r., pokazuje zdolność adaptacji do trudnych warunków rynkowych i do utrzymania wzrostu.
 • 2,1 mld paczek dostarczonych na całym świecie - nieznaczny spadek w stosunku do roku 2021 (-1,3%), który odzwierciedla obniżenie konsumpcji i stabilizację rynku KEP.
 • Spadek wyniku operacyjnego do 669 mln euro z 1,071 euro w 2021 r. spowodowany głównie niewielkim spadkiem wolumenów w wyniku inflacyjnego osłabienia siły nabywczej i efektu bazowego z poprzedniego roku oraz stratami w związku z decyzją o opuszczeniu Rosji (149 mln) oraz rygorystycznej dyscypliny zarządzania kosztami.

Kontynuacja wykonania strategicznego planu działania mającego na celu pozycjonowanie GeoPost w roli międzynarodowego punktu odniesienia w obszarze zrównoważonych dostaw i wzrostu dynamiki e-commerce.

 • Przyspieszony wzrost w strategicznych segmentach rynku, takich jak usługi out-of-home, doręczenia żywności, produktów zdrowotnych i dostaw w kontrolowanej temperaturze.
 • Wzmocniona oferta logistyki miejskiej i usług specjalistycznych dzięki przejęciu CitySprint, wiodącej brytyjskiej sieci dostaw realizowanych tego samego dnia oraz CChezVous, podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie dostaw ciężkich i wielkogabarytowych towarów we Francji,
 • Dalsza ekspansja międzynarodowa poprzez zwiększenie zaangażowania w spółce Aramex z 24,9% do 28%.
 • Dalsze wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju z celem netto zerowej emisji w 2040 r. oficjalnie zatwierdzonym przez inicjatywę Science Based Targets (SBTI)
 • Nowa tożsamość korporacyjna GeoPost potwierdzająca strategię zorientowaną na klienta i globalną skalę działania.

– Rok 2022 był niezwykle trudny. Przetestował on odporność i zdolność GeoPost do adaptacji w zmiennych i niekorzystnych warunkach rynkowych. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich naszych zespołów byliśmy w stanie utrzymać kurs i odnotować kolejny rok wzrostu przy zachowaniu solidnej wydajności operacyjnej. Spoglądamy na 2023 rok z determinacją i zaufaniem w naszą zdolność do kontynuowania rentownej ścieżki wzrostu. Jako pionier w dekarbonizacji branży doręczania paczek dążymy do przyspieszenia transformacji energetycznej i osiągnięcia ambitnych, opartych na nauce, celów zerowej emisji netto do 2040 roku – komentuje Yves Delmas, CEO GeoPost.

GeoPost odnotowała wzrost przychodów w 2022 r. w trudnych warunkach rynkowych

Po dwóch latach rekordowych wyników napędzanych dynamicznym wzrostem branży logistycznej w następstwie pandemii COVID-19 i obostrzeń rok 2022 okazał się znacznie trudniejszy w wyniku kilku poważnych wstrząsów geopolitycznych i makroekonomicznych, takich jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja w wielu krajach Europy, gwałtowny wzrost kosztów energii i całościowe spowolnienie konsumpcji gospodarstw domowych.

W rezultacie nieznacznie spadły wolumeny (o 1,3% w porównaniu z 2021 r.) przy jednoczesnym utrzymaniu liczby obsłużonych przesyłek na poziomie powyżej 2 miliardów rocznie, co oznacza, że GeoPost codziennie dostarczała ponad 8 milionów paczek. Pomimo wyzwań utrzymano wzrost sprzedaży (+6% wobec 2021), co świadczy o zdolności GeoPost do adaptacji w trudnych warunkach rynkowych i skutecznej polityce cenowej. Ponadto w 2022 r. odnotowano niewielkie przesunięcia wolumenów segmentu B2B względem B2C, co potwierdza skuteczność w realizacji planu strategicznego i modelu hybrydowego GeoPost: W 2022 r. 43% wolumenów stanowił segment B2B wobec 42 proc. w roku 2021 r.

W maju 2022 roku GeoPost ogłosiła wycofanie się z rynku rosyjskiego w następstwie zawieszenia wszystkich przesyłek do i z Rosji w lutym. GeoPost zamortyzowała wartość aktywów rosyjskiej spółki zależnej o 149 milionów euro. Wynik operacyjny GeoPost wynosi po tym odpisie 818 milionów euro w 2022 roku w porównaniu z 1,071 miliarda euro w rekordowym 2021 roku.

Zgodnie ze strategią „Together&Beyond” 2025

W 2022 roku GeoPost umocniła swoją pozycję jako wiodącej międzynarodowej sieci doręczania paczek w Europie:

• Nr 1 we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech, na Słowacji, Łotwie i Litwie,
• Nr 2 w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Czechach, Bułgarii, Polsce i Estonii,
• Nr 3 w Szwajcarii, Chorwacji i Słowenii,

Firma kontynuowała ekspansję w trzech strategicznych filarach: działalności podstawowej, przyspieszaniu w strategicznych segmentach i ekspansji zagranicznej.

Solidne czynniki wzrostu

Nastąpiło przyspieszenie usług out of home na wielu rynkach, na których obecna jest GeoPost i jej spółki zależne. W 2022 r. wolumeny wzrosły o 40%. Obecnie firma oferuje o 13 tysięcy więcej punktów odbioru niż pod koniec 2021 roku, tworząc tym samym rozbudowaną sieć prawie 83 tysięcy punktów odbioru na całym świecie.

GeoPost planuje do 2025 zwiększyć pokrycie w Europie do poziomu 100 tysięcy punktów Pickup, umożliwiając tym samym 90% mieszkańców Europy dotarcie do punktu Pickup w ciągu 10 minut. Usługi te stanowią centrum globalnej strategii GeoPost z uwagi na ich wymierny wpływ na rozszerzenie zakresu usług, dzięki którym firma może reagować na zmieniające się potrzeby dzisiejszego konsumenta.

W obszarze dostaw żywności GeoPost odnotowała niewielki wzrost (+1% sprzedaży w porównaniu z rokiem 2021 r., silnie dotkniętym blokadami z powodu obostrzeń), odzwierciedlając zmiany nawyków konsumenckich na skutek reżimu sanitarnego czasu pandemii. Planując dalszy rozwój, GeoPost nabyła platformę zakupową Pourdebon.com oferującą świeże produkty oraz Cool Runnings, eksperta w zakresie transportu świeżych i mrożonych produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze. GeoPost wzmocniła również swoją spółkę zależną Chronofresh specjalizującą się w zakresie ekspresowych dostaw chłodniczych, która zyskała znaczący impet we Francji.

Segment „zdrowie” również odnotował znaczny wzrost sprzedaży (+22,8%). Spółka GeoPost zainwestowała w Chronopost Healthcare w celu zwiększenia możliwości logistycznych w tym obszarze. Biocair, farmaceutyczna i biotechnologiczna spółka zależna ogłosiła, że ubiegły rok upłynął pod znakiem znacznego wzrostu (30% r/r).

W 2022 GeoPost umocniła także pozycję w obszarze logistyki miejskiej i logistyki specjalistycznej. Za pośrednictwem swojej spółki zależnej DPD UK, grupa zakończyła przejęcie CitySprint, wiodącej brytyjskiej sieci specjalizującej się w dostawach tego samego dnia. CitySprint ze swojej strony ogłosiła przejęcie dwóch głównych graczy regionalnych, Ecospeed i Astral. We Francji GeoPost nabyła strategiczny pakiet udziałów w CChezVous, eksperta w zakresie dostaw towarów ciężkich i wielkogabarytowych. W Hiszpanii usługa pilnej dostawy SEUR Now jest już dostępna w 10 miastach. Już w 2022 roku SEUR dostarczyła ponad milion paczek prawie całkowicie niskoemisyjną flotą. W Portugalii firma DPD Portugal nawiązała współpracę z firmą Stuart w celu wprowadzenia nowej usługi DPD Now, zapewniającej markom i firmom usługi na żądanie, czyli szybkie, konkurencyjne i elastyczne dostawy.

GeoPost wzmocniła swoją obecność w łańcuchu wartości e-commerce poprzez przejęcie przez eShopWorld Scalefast, dostawcę globalnych rozwiązań e-commerce z Los Angeles. EShopWorld jest spółką zależną Asendia, za której zarządzanie operacyjne GeoPost odpowiada od lipca 2021 roku. W 2022 udział Asendii w obrotach GeoPost sięgnął 2, 514 mln euro, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z 2021 roku.

GeoPost na ścieżce dalszej ekspansji i zagęszczenia globalnej sieci

GeoPost umocnił swoją pozycję w firmie Aramex, zwiększając swój udział z 24,9% w 2021 roku do 28% w 2022 roku. Spółka dąży do dalszych synergii z tym operatorem. Aramex dysponuje silną międzynarodową siecią na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Oceanii, która idealnie uzupełnia silną obecność GeoPost na europejskich rynkach dostaw.

GeoPost podjęła znaczące zobowiązania zgodnie ze swoją pionierską rolą w obszarze zrównoważonych doręczeń

W lipcu 2022 roku spółka przedstawiła przed inicjatywą Science Based Targets swój plan osiągnięcia zerowych emisji netto do 2040 roku, a SBTI formalnie tę deklarację zatwierdziła w lutym 2023 roku. Dzięki temu firma przyczyni się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C poprzez przyspieszenie planu redukcji emisji gazów cieplarnianych. GeoPost zobowiązuje się do drastycznego zmniejszenia emisji z zakresów 1, 2 i 3, o 43% do 2030 r. i o 90% do 2040 r. w porównaniu z 2020 r. Od 2040 r. przedsiębiorstwo zneutralizuje pozostałą emisję (około 10%) poprzez odpowiednie projekty offsetowe.

Na mocy przyjętych planów GeoPost przyspieszyła w 2022 roku stopniowe przekształcanie floty samochodowej. Do końca roku wprowadzono do niej 8458 pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych, gazowych i rowerów cargo). GeoPost planuje objąć niskoemisyjną flotą do 2025 roku 350 miast w Europie o populacji powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Na koniec 2022 roku wdrożenie nowej floty realizowano w 251 miastach europejskich, z czego 97 jest już obsługiwanych w 100% przez pojazdy niskoemisyjne.

We wrześniu ubiegłego roku GeoPost dołączyła do inicjatywy EV100+ w roli członka założyciela. Inicjatywą tą kieruje międzynarodowa organizacja non-profit Climate Group. Poprzez ten akces GeoPost zobowiązuje się do przejścia floty pojazdów o masie ponad 7,5 ton na zeroemisyjne środki transportu, do końca 2024 roku.

Nowa identyfikacja korporacyjna

Zmieniające się realia skłoniły GeoPost/ DPDgroup do podjęcia zmian, które wesprą rozwój i dywersyfikację. W 2023 roku GeoPost/DPDgroup przyjęła nazwę GeoPost, która jako nowa marka skonsoliduje podstawowe obszary eksperckie i przyszły rozwój:

 • Doręczenia: podstawowa działalność GeoPost, czyli B2B, B2C oraz transgraniczne usługi nadań i doręczeń biznesowych, pod adres domowy i out-of-home
 • Doręczenia specjalistyczne: rozwiązania opracowane z myślą o spełnieniu specyficznych potrzeb w obszarach zdrowie, żywność i dostawy tego samego dnia
 • Wsparcie e-commerce: zintegrowane, natywne cyfrowo i oparte na danych rozwiązania, które obejmują cały łańcuch wartości e-commerce i służą przyszłej ekspansji
 • Strategiczne inicjatywy, takie jak badanie Barometr e-shopper, które pomogą zmienić GeoPost i takie jak Driving Change, które działają jako katalizator transformacji ekologicznej i społecznej GeoPostu.

Marki komercyjne (Chronopost, DPD, SEUR, BRT, Jadlog itp.) nie ulegają zmianie. Nowa marka GeoPost będzie je wspierać, tworząc jeden, globalny wizerunek dla wszystkich lokalnych i zróżnicowanych aktywności eksperckich. Jest to działanie zgodne z ambicjami GeoPost, aby stać się punktem odniesienia w obszarze zrównoważonych doręczeń i wiodącym wsparciem dla wzrostu e-commerce.


Zobacz także

Mindshare bada nastawienie Polaków do "elektryków"
Planet Friendly – nowy eko-cerfyfikat dla budynków
DHL Parcel z nowoczesnym terminalem w Kostrzynie
Wstępne podsumowanie 2022 roku w PKP CARGO S.A.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Technologia, która tnie koszty w transporcie
Rebelianci Huti blokują morskie trasy
Przewoźnicy pozbywają się aut
DPD od 4 lat usprawnia projekt elektrycznych rowerów

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów