Przejdź do artykułu
2022-11-25 | Głos z rynku

Dassault Systèmes współzałożycielem firmy NUMSPOT

Na zdjęciu: Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes

Docaposte (cyfrowa spółka zależna od grupy La Poste, a także lider projektu), Dassault Systèmes, Bouygues Telecom i Banque des Territoires podpisały porozumienie, które powołuje do życia NUMSPOT, firmę[1] zajmującą się rozwojem szerokiej oferty niezależnych i zaufanych usług w chmurze w Europie.

NUMSPOT jest skierowany przede wszystkim do francuskich przedsiębiorstw i instytucji, którym brakuje rozwiązań spełniających ich potrzeby. Są to firmy i instytucje zarówno z sektora finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe), jak i zdrowotnego (szpitale) oraz publicznego (władze państwowe i lokalne, operatorzy).

NUMSPOT będzie dostępny we Francji w 2023 roku. Firma stawia sobie za cel rozwój komercyjny na rynku europejskim z ambicją stania się punktem odniesienia w zakresie zaufanych ofert chmurowych.

NUMSPOT będzie dostarczać rozwiązania konkurencyjne pod względem technologicznym oraz komercyjnym, o wysokiej niezawodności i poziomie zabezpieczeń, które odpowiadają wymaganiom hostingu regulowanego zgodnie z SecNumCloud (certyfikacja ANSSI, francuskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa), Health Data Hosting oraz przyszłymi europejskimi standardami w zakresie cyberbezpieczeństwa (EUCS, European Union Cybersecurity Certification Scheme on Cloud Services, unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań chmurowych). W tym celu NUMSPOT będzie korzystał z synergii wiedzy technologicznej i możliwości inwestycyjnych czterech francuskich partnerów konsorcjum.

Firma będzie oferować usługi o najwyższych na rynku standardach pod względem wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa, kosztów i odpowiedzialności środowiskowej. Rozwiązania będą oparte na niezależnej infrastrukturze chmurowej OUTSCALE firmy Dassault Systèmes, która korzysta z certyfikacji SecNumCloud i gwarantuje najwyższy poziom niezawodności przemysłowej i bezpieczeństwa przetwarzania danych, które realizowane jest wyłącznie w lokalizacjach na terenie Francji.

Poza usługami infrastrukturalnymi (IaaS), celem NUMSPOT jest oferowanie niezależnej platformy technologicznej (PaaS) dostarczającej rozwiązania i usługi software’owe (SaaS), oparte w szczególności na zaufanych rozwiązaniach firmy Docaposte, które spełniają najważniejsze potrzeby biznesowe.

Oprócz odpowiedzi na trzy główne wyzwania związane z przetwarzaniem w chmurze (integralność danych, bezpieczeństwo architektury cyfrowej i przenaszalność danych), NUMSPOT będzie stanowił europejski filar dla budowania standardów chmury, oferując otwarte i zrównoważone podejście gwarantujące klientom długoterminowe utrzymanie usług, dobre warunki ekonomiczne i możliwość wycofania zaangażowania.

Ponadto, NUMSPOT zbuduje europejski ekosystem usług na światowym poziomie, który obejmie firmy produkujące oprogramowanie, przedsiębiorstwa świadczące usługi cyfrowe i start-upy. NUMSPOT będzie współpracować z laboratoriami badawczymi, w szczególności z firmą Inria, w celu przyspieszenia francuskich i europejskich innowacji technologicznych.

Olivier Vallet, dyrektor generalny Docaposte:

„Docaposte jest liderem ambitnego projektu zaufanej chmury, opartego na komplementarności czterech głównych francuskich graczy. Docaposte ma zamiar przyczynić się do sukcesu NUMSPOT dzięki precyzyjnemu zrozumieniu potrzeb sektora publicznego i zdrowotnego, a także zdolności wspierania transformacji organizacji oraz uznanej wiedzy specjalistycznej w zakresie zaufanych usług cyfrowych”.

Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes:

„Inicjatywa NUMSPOT tworzy połączenie między organizacjami publicznymi i przemysłowymi. Otwiera nowe przywództwo, które będzie korzystne dla transformacji władz lokalnych, szpitali i administracji. Projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i obywateli. Jego realizację umożliwia nasza rozległa wiedza technologiczna oraz sprawdzona w ciągu ostatnich 10 lat infrastruktura technologiczna OUTSCALE i platforma 3DEXPERIENCE. W nowym kontekście geopolitycznym nasze porozumienie połączy suwerenny ekosystem, który ma ambicję stać się cyfrowym filarem dla obywateli Europy”.

Benoit Torloting, dyrektor zarządzający Bouygues Telecom:

„Dzięki NUMSPOT firma Bouygues Telecom osiągnęła strategiczny kamień milowy. Jest to wyraz uznania dla naszej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie sieci komunikacyjnych, a ta inicjatywa wspiera naszą strategię stania się referencyjnym operatorem telekomunikacyjnym, który pomaga organizacjom publicznym i prywatnym w ich transformacji cyfrowej. Naszą ambicją jest zaspokajanie potrzeb sektora publicznego i zdrowotnego poprzez oferowanie im zaufanego rozwiązania w chmurze, które w pełni spełnia ich oczekiwania”.

Olivier Sichel, dyrektor Banque des Territoires:

„Współpraca między silnymi partnerami przemysłowymi i finansowymi umożliwia nam zbudowanie suwerennej chmury nowej generacji. Banque des Territoires jest przekonany o potrzebie sprostania temu kluczowemu wyzwaniu, jakim jest przyspieszenie cyfrowej transformacji. Od początku chcieliśmy być częścią tego ambitnego projektu, który umożliwia osiągnięcie niezależności i zaufania”.

[1] Transakcja podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez odpowiednie organy regulacyjne ds. konkurencji, jeśli jest to konieczne, a także przez przedstwicieli pracowników.


Zobacz także

1 na 5 pracowników ma trudności z nauką systemów
Całkowicie elektryczne modele od Renault Trucks
Alex Maksiov stworzył kolejne dzieło dla Prologis
Jak przygotować się na szczyt zakupowy?
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

SI zapewnia skuteczne wsparcie współczesnych firm
Wirtualne kopie przyspieszaja zrównoważoną transformację
Dassault Systèmes z najwyższym uznaniem w rankingach zrównoważonego rozwoju
Dassault Systèmes, Egis i B4 w projekcie odbudowy ukraińskich miast

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów