Przejdź do artykułu
2022-11-23 | Głos z rynku

Luki w umiejętnościach pracowników sektora produkcyjnego

Polski sektor produkcyjny docenia wpływ platform cyfrowych na poprawę współpracy pomiędzy różnymi obszarami firmy, relacji z klientami oraz usprawnienie procesu decyzyjnego – wynika z badania przeprowadzonego przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes. Jednocześnie badanie ujawnia, że organizacje zmagają się z dużą liczbą niewykwalifikowanych pracowników, mających trudności w obsłudze systemów wykorzystywanych w firmach.

Zmiany w gospodarce prowadzą do powstania nowych modeli biznesowych oraz nowych kategorii rozwiązań, procesów i usług, w których priorytetem jest zrównoważona innowacyjność i doświadczenia klientów. Aby konkurować, firmy muszą działać szybko, zwinnie i w zintegrowany sposób. Liderzy będą tworzyć wartość w ramach sieci organizacyjnych, które pozwolą dostarczać produkty i doświadczenia. Wszystko to wymaga elastycznych i wykwalifikowanych pracowników, których koncepcje, stworzone w świecie wirtualnym, mogą być wykorzystane w realnym świecie produkcji.

Platforma cyfrowa, która wspiera współpracę, wymianę doświadczeń i podejmowanie decyzji jest podstawą do wykorzystania informacji i wzmocnienia kompetencji pracowników przyszłości. Badanie "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce" pokazuje, że polscy producenci są świadomi korzyści, jakie platformy cyfrowe przynoszą firmom:

  • 82% firm docenia ich wpływ na współpracę między różnymi działami
  • 75% respondentów twierdzi, że platformy cyfrowe pozwalają na poprawę relacji z klientami
  • 77% uważa, że platformy cyfrowe usprawniają proces podejmowania decyzji
  • 76% przyznaje, że platformy cyfrowe usprawniają komunikację wewnątrz firmy

Jednocześnie badanie zwraca uwagę na wyzwanie, przed którym stoi polski sektor produkcyjny: podczas gdy ponad 60% badanych firm planuje rozszerzyć wykorzystanie platform cyfrowych w najbliższych latach, organizacje już dziś doświadczają luki w umiejętnościach – 1 na 5 pracowników ma trudności z nauką systemów wykorzystywanych w firmach.

Potrzeba ciągłego uczenia się

Aby odnieść sukces w zatrudnianiu i szkoleniu, firmy muszą przewidzieć, jakich umiejętności będą potrzebować w przyszłości, dostosować programy uczenia się i rozwoju (L&D) do swoich obecnych potrzeb, a także strategicznych kierunków na przyszłość. Powinny także współpracować ze szkołami w celu stworzenia programów, które przygotują uczniów do innowacyjności i konkurowania w szybko zmieniającym się środowisku.

W ramach programu 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence Dassault Systèmes dostarcza zarówno studentom, jak i profesjonalistom wiedzę oraz know-how potrzebne do pracy w sektorach takich jak produkcja, opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze, infrastruktura i miasta, gdzie technologie cyfrowe mają wpływ na każdy aspekt działalności - od pomysłu do produkcji. Centra prowadzone przez partnerów Dassault Systèmes, oznaczone jako 3DEXPERIENCE Edu Centers of Excellence, łączą możliwość wirtualizacji na platformie 3DEXPERIENCE z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń używanych w miejscu pracy. Kursy i programy nauczania są tworzone we współpracy z lokalnymi pracodawcami i prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.

W ramach badania zespół PMR przeanalizował następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich firm.

Pełna wersja badania (w języku polskim) dostępna jest pod poniższym linkiem.

[1] Badanie, zatytułowane "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce", zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.


Zobacz także

50 tys. nowych metrów magazynowych na Dolnym Śląsku
Branża TSL z miliardowym długiem
Ostatnie chwile na zapis na RetailShow 2022
Pesymistyczne wyniki raportu „Confidence Index 2022"
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów