2018-05-29 | Głos z rynku

Rosną przewozy PKP Cargo

Kwiecień 2018 roku był kolejnym dobrym miesiącem dla spółki PKP CARGO. Grupa przewiozła w tym okresie prawie 9 mln ton towarów, czyli o 1,5 proc. więcej niż w kwietniu 2017 roku i aż o 19,6 proc. więcej niż w kwietniu 2016 roku.
Rosną przewozy PKP Cargo (Żródło: PKP Cargo)

Po czterech miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 8,1 proc. więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 20,9 proc. więcej towarów w porównaniu z pierwszymi czterema miesiącami 2016 roku.

W porównaniu do wyników z kwietnia 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, intermodalne, węgla kamiennego i metali.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic i dróg ekspresowych w kraju).

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy, zwiększone przewozy zrębki drzewnej w kontenerach zza wschodniej granicy do jednej z elektrowni w Polsce oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (nierealizowane w 2017 roku) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii oraz ze wzrostu importu surowca ze Wschodu.

Na wzrost przewozów metali wpłynęła m.in. realizacja przewozów dla dużego klienta do hut na południu kraju. W porównaniu do marca 2018 roku, w kwietniu br. wzrosły przewozy m.in. cementu, metali, drewna oraz ropy i przetworów.


Zobacz także

ABB dostawcą rozwiązań dla polskiej gospodarki
CIECH ma jeden z największych magazynów wysokiego składowania
Paczkę Zalando można będzie zwrócić w 6000 punkach
Nagrodzono wzorniczą innowacyjność Zebra Technologies
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Więcej na temat

Pierwszy DRAGON 2 z NEWAGU dla Laude Smart Intermodal
Kolej ma coraz większe znaczenie w europejskim transporcie
Nowy Jedwabny Szlak - wyzwania i szanse dla polskich firm
Gdyński port z lepszym dostępem do kolei
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA