Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 2/2019
<< Cofnij

Nowa definicja serwisu

Serwis według firmy Jungheinrich oznacza nie tylko naprawę i konserwację sprzętu, ale także edukację w zakresie bezpieczeństwa, która wpływa na zwiększoną ochronę pracowników, maszyn i towarów. Firma postawiła sobie za cel zmianę świadomości polskich przedsiębiorców w tym zakresie, dodając do definicji serwisu dodatkowe, lecz w dzisiejszych realiach niezbędne, elementy. Ma to sprawić, że praca w magazynie będzie się odbywać w większym komforcie oraz z mniejszymi kosztami eksploatacji i napraw.

Dotychczas obowiązująca definicja serwisu mówi, że jest to obsługa, zespół lub dział techniczny wyodrębniony do wykonywania prac przeglądowych i naprawczych sprzętów oraz maszyn. Niezaprzeczalnie jest to istotna sfera działalności w branży intralogistycznej. Wózki widłowe wykonują codziennie pracę polegającą na transporcie i składowaniu często wielotonowych towarów. Sprawnie działające widły, koła, akumulator czy inne elementy pojazdu to gwarancja dobrze i bezpiecznie wykonanych zadań. Najbardziej eksploatowane części wymagają wymiany, którą są w stanie zapewnić profesjonalnie wyszkoleni technicy serwisu. Usługa serwisowa nie musi jednak oznaczać tylko działań naprawczych. Jungheinrich stawia także na edukowanie klientów z zakresu bezpiecznego i właściwego korzystania z maszyn.

Serwis a edukacja

Dla Jungheinrich definicja serwisu nie oznacza już tylko prac technicznych i napraw sprzętu. Firma postawiła sobie za cel zmianę podejścia polskich przedsiębiorstw do tej usługi. Sprawna i bezpieczna praca oznacza także budowanie kultury BHP wśród pracowników. Doskonałym sposobem na krzewienie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników jest organizacja u klientów Dni Bezpieczeństwa Jungheinrich. W trakcie tego typu warsztatów operatorzy zapoznają się z obsługą sprzętu, ale także z tym, na jakie sytuacje zwracać uwagę w trakcie jego używania. Wielu usterek i zagrożeń można uniknąć poprzez wyczulenie operatora na istotne kwestie. Takie podejście to oszczędność kosztów i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Profesjonalnie przygotowany sztab Jungheinrich w jasny sposób wytłumaczy wszystkie tematy związane z działaniem i bezpieczną obsługą wózków. Pracownicy posiadają pełną merytoryczną wiedzę niezbędną do klarownego wyjaśnienia tych zagadnień, ponieważ na co dzień dbają, aby sprzęt Jungheinrich działał bez zarzutu.

Takie promowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest samo w sobie dużą wartością dla pracowników. Pracodawca organizujący Dni Bezpieczeństwa pokazuje zatrudnionej ekipie swoje zaangażowanie, które objawia się w zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy.

Systemy podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Statystyki pokazują, że wypadki w miejscu pracy – zwłaszcza w przestrzeniach magazynowych – są ciągłym problemem. Pracownik serwisu może okazać się także doskonałym doradcą, który znając realia pracy w danym magazynie, jest w stanie zidentyfikować możliwe zagrożenia i wskazać systemy oraz rozwiązania technologiczne, które ochronią ludzi, maszyny i towary.

Powszechnym zagrożeniem w większości magazynów są niebezpieczne zakręty i skrzyżowania – to tam najczęściej dochodzi do kolizji. Przyczyną jest ograniczona widoczność. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku i zwiększyć bezpieczeństwo, czasem wystarczy zainstalowanie systemu antykolizyjnego Jungheinrich. Zapobiega on obrażeniom ludzi, uszkodzeniom wózków widłowych, regałów i towarów. Po wykryciu ruchu w wyznaczonych strefach, system uruchamia dźwiękowe i świetlne ostrzeżenie. Operatorzy i piesi są informowani z odpowiednim wyprzedzeniem o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Innym rozwiązaniem jest Floor-Spot, czyli system, który emituje przed poruszającym się wózkiem widłowym czerwony lub niebieski punkt na posadzce magazynu. Punkt ten jest widoczny dla innych pracowników magazynu, zanim jeszcze zobaczą wózek widłowy wyjeżdżający z korytarza roboczego. Ostrzeżeni z odpowiednim wyprzedzeniem są więc w stanie zachować czujność i uniknąć kolizji.

Poszerzając definicję serwisu o działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa, przedsiębiorcy zyskują zaufanie pracowników oraz są w stanie zredukować koszty eksploatacji sprzętu. Współpraca z fachowcami czołowej firmy na rynku, jaką jest Jungheinrich, i możliwość wykorzystania ich wiedzy – to najlepszy sposób na rozpoczęcie pozytywnych zmian w przestrzeni magazynowej.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów