Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 5/2018
<< Cofnij

Gęste składowanie

VF-Concept jest prężnie rozwijającą się firmą w branży przetwórstwa owoców i warzyw. Posiada wdrożone i certyfikowane międzynarodowe standardy jakości (International Food Standard, Certyfikat Produkcji Ekologicznej). Działa w myśl zasad systemu HACCP oraz CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Zastosowanie nowych technologii w dziedzinie produkcji mrożonych owoców i warzyw zostało niejednokrotnie docenione przez licznych partnerów biznesowych.
VF-Concept od lat współpracuje z czołowymi markami, regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach (Międzynarodowa Organizacja Malinowa), oraz czynnie bierze udział w innowacyjnych projektach. Aktualnie Spółka posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce. VF-Concept od wielu lat z powodzeniem rozwija i zwiększa produkcję ekologicznych owoców oraz warzyw, dzięki położeniu w rejonie Doliny Ekologicznej Żywności. Klaster ten wspiera firmy i producentów rolnych zajmujących się produkcją ekologiczną. Od 2016 r. VFC współpracuje z lokalnymi Zrzeszeniami Producentów Ekologicznych.

Zadanie:

Instalacja regałów przesuwnych STOW Mobile oraz regałów satelitarnych STOW Atlas w nowo budowanej zamrażalni owoców i warzyw.

Projekt:

Przedsięwzięcie zakładało aplikację regałów przesuwnych STOW Mobile w dwóch z czterech komór zamrażalniczych oraz regałów satelitarnych STOW Atlas w pozostałych dwóch pomieszczeniach.

Zastosowanie dwóch różnych systemów regałowych było podyktowane charakterystyką składowanych produktów oraz stopniem ich zróżnicowania. Dane wejściowe otrzymane od klienta zakładały konieczność zmagazynowania pięciu różnych typów jednostek ładunkowych o odmiennych parametrach i wskaźnikach rotacyjnych. Nadrzędnym jednak celem było optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni mroźni, dlatego też zastosowanie systemów STOW Mobile i STOW Atlas okazało się być idealnym rozwiązaniem zapewniającym gęste składowanie towarów.

W komorach, w których zainstalowano regały przesuwne STOW Mobile, przechowywane są wyroby gotowe oraz przygotowane do wydania skompletowane zamówienia mieszane. Skuteczność i efektywność tych operacji zapewniono dzięki jednej z głównych z cech i zalet regałów przesuwnych STOW Mobile – rozsunięcie baz jezdnych regału tworzy korytarz roboczy dla operatora umożliwiający dostęp do znacznego wolumenu towarów, co zapewnia jednocześnie indywidualny dostęp do każdej z palet.

Inną niewątpliwą zaletą regałów STOW Mobile w kontekście instalacji dla firmy VF-Concept jest ich elastyczność w zakresie przyjęcia ładunku – zapewniając technikę składowania FIFO, pozwalają na składowanie towarów zróżnicowanych pod względem parametrów rotacyjnych, co w przypadku naszego Klienta było niezmiernie istotnym aspektem.

Dodatkowym elementem regałów STOW Mobile, podnoszącym ich walory operacyjne i użytkowe, są tzw. stacje zdawczo-odbiorcze (pick & deposit levels) na frontach rzędów. Ich zastosowanie daje możliwość odkładania palet bez konieczności rozsuwania podwozi jezdnych i umieszczania ich wewnątrz regału, dzięki czemu powstaje przydatna strefa buforowa, co w przypadku mroźni należy traktować jako wartość dodaną całej konstrukcji. Wyposażenie obu komór w regały STOW Mobile daje możliwość zmagazynowania blisko 3200 palet w ekwiwalencie euro.

Dwa pozostałe pomieszczenia mroźni zostały wyposażone w regały satelitarne STOW Atlas. Głównym determinantem zastosowania tego typu metody składowania jest charakterystyka ładunku – jednorodny towar, produkowany w długich partiach z małą liczbą poszczególnych referencji.

W opozycji do tradycyjnej metody gęstego składowania w regałach wjezdnych, system STOW Atlas automatyzuje procesy za- i wyładunku za pośrednictwem samojezdnych platform. Nie ma konieczności wjeżdżania wózkiem do wnętrza regału – całość operacji odbywa się na froncie kanałów, tym samym zdecydowanie je przyśpieszając, co w przypadku komór zamrażalniczych jest niezmiernie istotne dla operatorów.

W ramach opisywanego projektu firmy VF-Concept do obsługi ponad 3500 miejsc paletowych i zapewnienia skutecznych operacji logistycznych zainstalowano cztery platformy samojezdne sytemu STOW Atlas, dedykowane do warunków mroźni.

Końcowym etapem projektu była faza testów oraz szkolenie załogi z obsługi obu systemów regałów. Składając wyrazy podziękowania firmie VF-Concept za profesjonalną współpracę, jako STOW jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tym przedsięwzięciu.

Aktualności, wydarzenia, komentarze, branżowe czasopisma - bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera portalu logistyczny.com - KLIKNIJ

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów