Przejdź do artykułu

Magazynowanie i Dystrybucja

Magazynowanie i Dystrybucja 3/2016
<< Cofnij

Gęste składowanie

Zastosowanie regałów przesuwnych stanowi jeden ze sposobów skutecznej optymalizacji wykorzystania dostępnej powierzchni i kubatury magazynu. Wymaga jednak przemyślanych rozwiązań i dobrej organizacji logistyki wewnątrzmagazynowej. Nie bez znaczenia są ponadto kwestie związane z bezpieczną eksploatacją tego rodzaju regałów.
Wybór regałów paletowych przesuwnych w magazynie warto rozważyć wówczas, gdy inwestor dąży do zwiększenia powierzchni składowania w już istniejących obiektach lub gdy chce zoptymalizować koszty energii i eksploatacji w nowo budowanych magazynach. Dlatego najczęściej regały te można spotkać w chłodniach i mroźniach, w wypadku których maksymalne wykorzystanie przestrzeni ma ogromne znacznie. Zdarza się również, że regały paletowe przejezdne stosowane są na halach produkcyjnych, gdzie stanowią magazyny buforowe lub magazyny półproduktów w miejscu montażu.
 
Fotolia 99543292 Subscription Monthly XL 222
 
Popularność nie słabnie
 
Na polskim rynku dostawcy regałów magazynowych obserwują w ostatnich latach spore zainteresowanie tą technologią, notując wzrosty sprzedaży. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego trendu jest fakt, iż tego typu rozwiązania stały się z czasem coraz bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorstw. Zdaniem Andrzeja Bonka, Szefa Działu DYS w firmie SSI SCHÄFER, w ostatnich latach, regały przesuwne bardzo zyskały na popularności. Dzięki postępowi technicznemu, czyli niższym kosztom sterowania i elektroniki, system ten stał się dostępny dla przeciętnego odbiorcy. – Kilkanaście lat temu rozwiązanie to z powodów ceny na polskim rynku było nieosiągalne i dostępne dla zaledwie kilku odbiorców, najczęściej jako systemy używane sprowadzane z zagranicy. Swoją popularność systemy te zawdzięczają idealnemu połączeniu wszystkich zalet standardowych regałów rzędowych, z bardzo wysokim stopniem wykorzystania kubatury magazynu, dzięki postawieniu ich na wózkach – potwierdza Andrzej Bonk. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które można dopasować dla prawie każdego magazynu. – Rzeczywiście przez długi okres kojarzone były z magazynami chłodzonymi, mroźniami. Obecnie są szeroko stosowane przez wszystkie branże ze względu na wysokie wskaźniki oszczędności kubatury, a co za tym idzie – niższe koszty jednostkowe inwestycji i użytkowania na metr kwadratowy lub składowaną paletę. Jest to system, który można wykorzystać w każdym przypadku, dopasować do potrzeb właściwie każdego klienta, a przy dozbrojeniu go w dodatkowe elementy umożliwiające np. kompletację, staje się prawie wszechstronny – dodaje nasz rozmówca.
 

Organizacja pracy

Organizacja pracy w magazynie z regałami przejezdnymi zależna jest od jej specyfiki, charakterystyki towarów, sposobu kompletacji, wydawania, ilości obszarów pracy, powiazań z pozostałą częścią zakładu. Zaletą tych systemów jest dostępność do każdego gniazda paletowego i teoretycznie, jak i praktycznie każda paleta wyjęta z regału może być natychmiast zastąpiona przez kolejną z produkcji. Aczkolwiek nie ma jednej reguły, jeżeli chodzi o model organizacji pracy w takim magazynie. Inaczej bowiem będzie wyglądała optymalizacja dla magazynu powiązanego z produkcją, inaczej dla magazynu zaopatrywanego cyklicznie z zewnątrz. Bardzo pomaga korzystanie z odpowiednio zoptymalizowanego systemu WMS mogącego wspomagać optymalne zatowarowanie, załadunki, jak i kompletację.
 
Na polskim rynku dostawcy regałów magazynowych obserwują w ostatnich latach spore zainteresowanie technologią regałów paletowych przesuwnych, notując wzrosty sprzedaży. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego trendu jest fakt, iż tego typu rozwiązania stały się z czasem coraz bardziej dostępne dla polskich przedsiębiorstw

Decydując się na wdrożenie instalacji regałów przesuwnych, istotne jest, aby koncepcję budowlaną oprzeć w fazie planowania na projekcie regałowym. – Taka metodyka działania pozwoli wówczas na efektywne zagospodarowanie i wykorzystanie dostępnej powierzchni składowej, jak również kubatury budynku. Umożliwi również w sposób profesjonalny przygotować optymalne parametry posadzki, szczególnie w aspekcie bezpiecznego przenoszenia obciążeń – wyjaśnia Piotr Żółciak z firmy Stow Polska. Pod względem operacji, praca w magazynie z regałem przesuwnym nie odbiega specyfiką od innych rozwiązań i może być organizowana za pomocą tego samego oprogramowania ERP lub WMS, stosowanego przy innych systemach składowania. – Z uwagi na fakt, iż dostęp do jednostek ładunkowych poprzedza komenda otwarcia korytarza roboczego, zadania winny być grupowane w taki sposób, aby przy otwartej alei wykonać możliwie najwięcej operacji – dodaje nasz rozmówca.
 
Fotolia 84065223 Subscription Monthly XL 22

Obszary konkurowania
 
Obecnie rozwój systemów składowania w regałach przesuwnych skupia się głównie na kwestiach bezpieczeństwa, funkcjonalności, dodatkowych opcji, sterowania, jak również w dużym stopniu zminimalizowania kosztów eksploatacji. – Regały produkowane i oferowane przez firmę SSI SCHÄFER uznane są na rynku jako najtańsze w eksploatacji, właściwie nie wymagające napraw i wymian części, poza zniszczonymi mechanicznie przez użytkownika. Mimo to wciąż pracujemy nad ta kwestią, aby w przyszłości móc powiedzieć, że użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów poza energią i kosztem przeglądów okresowych – mówi Andrzej Bonk i dodaje, że kwestie dotyczące szybkości systemów są drugorzędne. Działanie ich w dużym stopniu jest wynikiem wykorzystania praw fizyki. – Zwiększenie prędkości ponad dopuszczalną jest bardzo ryzykownym zabiegiem, którego nie stosuje na pewno nasza firma. Nasze systemy mają być przede wszystkim bezpieczne, niezawodne, funkcjonalne, intuicyjne w obsłudze i odpowiednio zaprojektowane – argumentuje Andrzej Bonk.
 

Bezpieczeństwo eksploatacji
 
Tematem, który od kilku lat dominuje w branży logistycznej, jest bezpieczeństwo pracy w magazynie. Ten aspekt jest również bliski dostawcom systemów regałowych, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie regałów przesuwnych. Jakie rozwiązania w zakresie bezpiecznej eksploatacji konstrukcji przesuwnych proponują nasi eksperci?
– Systemy produkowane i dostarczane przez SSI SCHÄFER zawsze posiadają pełen pakiet wyposażenia, zapewniającego bezpieczne i długoterminowe użytkowanie zarówno w ujęciu ochrony ludzi, jak i sprzętu. – mówi Andrzej Bonk. Każdy system wyposażony jest w zestaw optycznych barier świetlnych, jak i czujników zapobiegających pracy pod przeciążeniem, uszkodzeniom sprzętu wynikającym z złej obsługi, przeszkód lub barier mechanicznych, złego zatowarowania itd. – Dla nas najważniejszy jest człowiek, stąd kilkupoziomowa ochrona zapobiegająca ewentualnym wypadkom wynikającym z beztroski czy roztargnienia – podkreśla Andrzej Bonk.
 
Obecnie rozwój systemów składowania w regałach przesuwnych skupia się głównie na kwestiach bezpieczeństwa, funkcjonalności, dodatkowych opcji, sterowania, jak również w dużym stopniu zminimalizowania kosztów eksploatacji.

Wyposażenie regałów przesuwnych w wymagane akcesoria zapewniające bezpieczeństwo użytkowania jest ściśle narzucone poprzez normy EN. W skład tego wyposażenia w przypadku regałów oferowanych przez firmę Stow Polska wchodzą m.in.: bariera laserowa (dwa promienie) od przodu wzdłuż korytarza głównego oraz po obu stronach każdej bazy przesuwnej, detekcja ludzi i wózków w korytarzu roboczym, sygnał dźwiękowy podczas jazdy regału czy oświetlenie ostrzegające (migające) podczas jazdy. Regały STOW MOBILE wyposażone są ponadto w dalmierze po obu stronach bazy, pozycjonujące bazę względem sąsiednich bez konieczności dotykania się baz, a opcjonalnie możliwe jest wypełnienie poziomów baz jednych (krata, blacha), aby uniknąć wpadania części luźnych składowanego towaru.

Podobnie regały przesuwne oferowane przez Dexion Polska spełniają rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, jak i potencjalne straty materialne, firma Dexion stosuje w swoich instalacjach liczne moduły, które tworzą łącznie kompletny system zabezpieczający. Możemy wymienić m.in.: fotokomórki bezpieczeństwa, falowniki, kontrolę czasu jazdy regałów, przyciski awaryjnego zatrzymania, sygnały akustyczne i świetlne czy pozycję pożarową. Jest to rozwiązanie umożliwiające współpracę z systemem p.poż. magazynu (czujkami pożarowymi), dzięki której system automatycznie odseparowuje regał, na którym wykryto pożar od pozostałych regałów.

Michał Klecha

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów