Kaizen

Kaizen 2/2019
<< Cofnij

Opcja zewnętrzna

W dobie globalizacji i ciągłych zmian na rynku kluczowe dla wszystkich sektorów jest poszukiwanie najbardziej efektywnych modeli biznesowych. Przedsiębiorcy na całym świecie, którzy decydują się na zbudowanie/powiększenie stoków magazynowych, stoją przed wyborem, czy warto zdecydować się na ich outsourcing, czy wybrać budowę własnej infrastruktury.
Odpowiedź jest kwestią indywidualnych potrzeb, natomiast warto wziąć pod uwagę szerokie spektrum rozwiązań, które może zapewnić zewnętrzny operator logistyczny.

Obsługa magazynowa jest bardzo często istotnym elementem przy outsourcingu całego procesu logistycznego. Kompleksowość obsługi operatora logistycznego jest w stanie pokryć zapotrzebowanie klienta na wszystkich odcinkach łańcucha dystrybucyjnego, począwszy od dostaw z własnego zakładu produkcyjnego czy zewnętrznego dostawcy z dowolnego miejsca na świecie, poprzez magazynowanie, aż po dystrybucję do klienta finalnego ze wszystkimi procesami towarzyszącymi.

Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwu produkcyjnemu/handlowemu na skupienie się na kluczowych dla przedsiębiorstwa obszarach rozwoju, a jeśli chodzi o aspekt logistyczny prowadzi do maksymalnego obniżenia aktywów i poziomu zatrudnienia.

Outsourcowanie usług magazynowych daje również większą ogólnie rozumianą elastyczność, w aspekcie obsługi magazynowej klient związany jest kontraktem terminowym, po jego ekspiracji może określić skalę dalszego zapotrzebowania. Może powiększyć skalę działalności, jak i zaniechać jej całkowicie bez konsekwencji, gdyż nie jest związany żadnymi inwestycjami na tym polu.

Koszty inwestycji w infrastrukturę, jak hale, mechaniczne doki rozładunkowe, konstrukcje regałowe, specjalistyczne wózki, cały czas rosną i powodują wydłużenie czasu zwrotu inwestycji. Inwestor ponosi bardzo duże koszty stałe administracji nieruchomością, wszystkie one są redukowane outsourcingiem.

W dużej liczbie przypadków rozliczenia z operatorem dokonywane są na podstawie miejsca faktycznie zajmowanego w obiekcie, wyrażonego w ilości składowanych palet lub metrów sześciennych. Może to być ogromnym plusem dla firm, gdzie występuje sezonowość i w określonych okresach stok rośnie o 50% lub nawet 200%. Taka elastyczność kosztowa nie jest możliwa przy zarządzaniu własną powierzchnią. Warto również zwrócić uwagę, że operator logistyczny ze względu na efekt skali zazwyczaj jest w stanie zaoferować klientowi korzystniejsze stawki na wysyłki dystrybucyjne u firm przewozowych, zaoferować niższe ceny na opakowania, np. palety, kartony.

Operator logistyczny ze względu na doświadczenie jest w stanie zaoferować odpowiednie zaplecze IT do zarządzania stokiem w czasie rzeczywistym, wymianę danych z klientem na podstawie EDI (elektroniczna wymiana danych). System zarządzania magazynem operatora (WMS) może być połączony z systemem ERP klienta.

Ponadto sytuacja na rynku pracy powoduje duże problemy z rekrutacją załogi na podstawowe stanowiska magazynowe, jak magazynier z uprawnieniami na wózek widłowy czy picker zamówień. Dobór nieodpowiedniej kadry może się wiązać ze stratami zarówno w magazynowanym mieniu (uszkodzenia towaru, braki spowodowane zawłaszczeniem), jak i w skrajnych przypadkach w infrastrukturze (uszkodzenia konstrukcji regałowych, w które zainwestowane zostały setki tysięcy złotych). Kolejnym powiązanym aspektem jest rotacja pracownicza. Pracownicy, mając duże spektrum możliwości w najbliższej okolicy, często przechodzą do konkurencji, nawet przy minimalnie lepszych warunkach. Przy outsourcingu obsługi magazynowej wszelkie problemy związane z tymi aspektami są scedowane na dostawcę usługi.

Jest jeszcze jeden aspekt, często niebrany pod uwagę przy pierwotnej kalkulacji, a mianowicie kwestia uszkodzeń towarów, braków inwentaryzacyjnych, kosztów ponownych transportów, gdy magazyn wyda do dostawy niewłaściwy towar. Przy magazynie własnym koszty te obniżają wynik finansowy przedsiębiorcy, przy składowaniu zewnętrznym to operator przejmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i wydanie towaru do dostawy oraz coroczną inwentaryzację.

Reasumując, wszystkie powyższe działania outsourcingowe w zakresie logistyki mogą korzystnie wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa, jak i na usprawnienie pozostałych obszarów działania, ale przede wszystkim również na efekt końcowy w postaci zwiększonych możliwości sprzedażowych.

Opracowanie: Daniel Czajkowski, Warehouse Manager Greencarrier Freight Services Poland Sp. z o.o.

REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA