Przejdź do artykułu

Top Marki 2012

2 Marka w rzeczywistości globalnej


6 Logistyczne supermarki
Superbrands promuje marki, które uzyskały przewagę rynkową w obszarze konsumenckim i biznesowym.

10 Numer 1
Jeśli nie możesz być pierwszy, to stwórz kategorię, w której będziesz pierwszy.

14 Mikroświaty
Globalne firmy adaptują strategie marketingowe do lokalnych rynków.

18 Kult wiedzy
Źródło konkurencyjności współczesnych firm znajduje się w „wiedzy”.

24 Mądrość tłumu
Crowdsourcing – panaceum na różnorodność oczekiwań konsumentów?

28 Logistyczna Manifa
Od dwóch sprzecznych trendów, do znalezienia właściwego balansu w partnerstwie.

32 Podróże kształcą
Czy podpatrywanie innych w biznesie przynosi korzyści?

38 Małżonkowie z rozsądku
Czy PR może zastąpić marketing w promocji marki?

42 Top marki - prezentacje


REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów